Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24102
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06535 19.07.2024 10:00 22.07.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9030.51 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24102
 1. Заповед за откриване - 01.07.2024 14:21
 2. Документация - 01.07.2024 14:21
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 9.35 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 59.98 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 69.33 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24101
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06534 19.07.2024 09:00 22.07.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10303.94 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24101
 1. Заповед за откриване - 01.07.2024 14:21
 2. Документация - 01.07.2024 14:21
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 52.4 куб.м.
Средна 1.03 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 53.43 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24100
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06533 19.07.2024 08:00 22.07.2024 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10605.78 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24100
 1. Заповед за откриване - 01.07.2024 14:21
 2. Документация - 01.07.2024 14:21
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 51.5 куб.м.
Средна 1.96 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 53.46 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 14-6
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06526 18.07.2024 13:00 19.07.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 18078.11 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 14-6
 1. Заповед - 18.07.2024 14:21
 2. Заповед за определяне на купувач - 18.07.2024 14:21
 3. Протокол - 18.07.2024 14:21
 4. Документация - 27.06.2024 08:51
 5. Заповед за откриване - 27.06.2024 08:51

На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 18078.11 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 18078.11 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 80.48 куб.м.
Средна 1.01 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 14.63 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 96.12 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 14-5
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06525 18.07.2024 12:00 19.07.2024 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 45731.30 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 14-5
 1. Заповед - 18.07.2024 14:21
 2. Заповед за определяне на купувач - 18.07.2024 14:21
 3. Протокол - 18.07.2024 14:21
 4. Заповед за откриване - 27.06.2024 08:51
 5. Документация - 27.06.2024 08:51

На първо място "ВУД ТРЕЙДИНГ" ООД, с предложена цена в размер на 45731.30 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 45731.30 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 182.75 куб.м.
Средна 20.87 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 51.53 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 255.15 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 14-4
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06524 18.07.2024 11:00 19.07.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 26959.95 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 14-4
 1. Заповед - 18.07.2024 14:22
 2. Заповед за определяне на купувач - 18.07.2024 14:21
 3. Протокол - 18.07.2024 14:21
 4. Документация - 27.06.2024 08:51
 5. Заповед за откриване - 27.06.2024 08:51

На първо място "ОСМАНДЖИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 26959.95 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 112.67 куб.м.
Средна 14.06 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 30.51 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 157.24 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 14-3
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06523 18.07.2024 10:00 19.07.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 24187.46 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 14-3
 1. Заповед - 18.07.2024 13:24
 2. Заповед за определяне на купувач - 18.07.2024 13:24
 3. Протокол - 18.07.2024 13:24
 4. Документация - 27.06.2024 08:51
 5. Заповед за откриване - 27.06.2024 08:51

На първо място "ОСМАНДЖИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 24187.46 лв. без ДДС.
На второ място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 24187.46 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 110.55 куб.м.
Средна 12.68 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 12.88 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 137.11 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 14-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06522 18.07.2024 09:00 19.07.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9910.40 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 14-2
 1. Заповед - 18.07.2024 13:23
 2. Заповед за определяне на купувач - 18.07.2024 13:23
 3. Протокол - 18.07.2024 13:23
 4. Документация - 27.06.2024 08:51
 5. Заповед за откриване - 27.06.2024 08:51

На първо място "ОСМАНДЖИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 9910.40 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 42.20 куб.м.
Средна 5.32 куб.м.
Дребна 3.97 куб.м.
ОЗМ 6.88 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 58.37 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 14-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ06521 от 18.07.2024 08:00 е прекратена на 17.07.2024 13:17 на основание Заповед №З-23-683/17.07.2024г. на Директора на ТП ДГС Селище.
EТ06521 18.07.2024 08:00 19.07.2024 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9547.96 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 14-1
 1. Заповед - 17.07.2024 13:17
 2. Заповед за прекратяване - 17.07.2024 13:17
 3. Протокол - 17.07.2024 13:16
 4. Заповед за откриване - 27.06.2024 08:51
 5. Документация - 27.06.2024 08:51
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 28.64 куб.м.
Средна 40.31 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2.95 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 71.90 куб.м.