Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2111
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01511 22.06.2021 09:00 23.06.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 26498.88 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2111
 1. Документация - 02.06.2021 14:21
 2. Заповед за откриване - 02.06.2021 14:22
Дървесен вид Бук
Едра 66 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 517 куб.м.
Общо 631.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2112
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01512 22.06.2021 10:00 23.06.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 1932.38 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2112
 1. Документация - 02.06.2021 14:22
 2. Заповед за откриване - 02.06.2021 14:22
Дървесен вид Топола
Едра 30 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 2 куб.м.
Общо 40.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2114
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01513 22.06.2021 11:00 23.06.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 21120.28 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2114
 1. Документация - 02.06.2021 14:23
 2. Заповед за откриване - 02.06.2021 14:23
 3. Документация - 04.06.2021 14:33
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер
Едра 22 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 481 куб.м.
Общо 504.00 куб.м.
 
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2148
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01514 18.06.2021 09:00 21.06.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 27883.24 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2148
 1. Документация - 31.05.2021 15:51
 2. Заповед за откриване - 31.05.2021 15:51
Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Калина
Едра 23 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 649 куб.м.
Общо 684.00 куб.м.
 
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2149
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01515 18.06.2021 10:00 21.06.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 17639.97 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2149
 1. Документация - 31.05.2021 15:52
 2. Заповед за откриване - 31.05.2021 15:52
Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Акация
Едра 12 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 430 куб.м.
Общо 462.00 куб.м.
 
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2116
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01516 18.06.2021 11:00 21.06.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 4136.17 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2116
 1. Документация - 31.05.2021 15:53
 2. Заповед за откриване - 31.05.2021 15:53
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Акация, Келявгабър
Едра 5 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 222 куб.м.
Общо 264.00 куб.м.
 
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2123
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01523 29.06.2021 10:00 30.06.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 2978.12 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2123
 1. Заповед за откриване - 09.06.2021 14:41
 2. Документация - 09.06.2021 14:41
Дървесен вид Трепетлика
Едра 12 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Дърва за огрев 62 куб.м.
Общо 112.00 куб.м.