Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2425 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05212 29.12.2023 16:30 02.01.2024 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 165835.06 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2425 MT
 1. Чепино 2425 МТ Заповед З-35-787.pdf - 07.12.2023 11:28
 2. Чепино 2425 МТ Документация.rar - 07.12.2023 11:28
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Бряст, Трепетлика, Върба
Едра 904.78 куб.м.
Средна 92.93 куб.м.
Дребна 3.99 куб.м.
ОЗМ 127.07 куб.м.
Дърва за огрев 182 куб.м.
Общо 1310.77 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2416
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05157 29.12.2023 16:00 02.01.2024 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 94464.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2416
 1. Селище 2416 Заповед З-23-1335.pdf - 01.12.2023 11:32
 2. Селище 2416 Документация.rar - 01.12.2023 11:32
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 431 куб.м.
Средна 52 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 517.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2424 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05211 29.12.2023 15:30 02.01.2024 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 54614.24 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2424 MT
 1. Чепино 2424 МТ Заповед З-35-786.pdf - 07.12.2023 11:28
 2. Чепино 2424 МТ Документация.rar - 07.12.2023 11:28
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 272.14 куб.м.
Средна 105.40 куб.м.
Дребна 17.92 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев 54.12 куб.м.
Общо 489.58 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2415
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05156 29.12.2023 15:00 02.01.2024 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 83240.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2415
 1. Селище 2415 Заповед З-23-1334.pdf - 01.12.2023 11:32
 2. Селище 2415 Документация.rar - 01.12.2023 11:32
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 393 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 427.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2423 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05210 29.12.2023 14:30 02.01.2024 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 133076.09 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2423 MT
 1. Чепино 2423 МТ Заповед З-35-785.pdf - 07.12.2023 11:28
 2. Чепино 2423 МТ Документация.rar - 07.12.2023 11:28
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 830.71 куб.м.
Средна 57.72 куб.м.
Дребна 2.73 куб.м.
ОЗМ 45 куб.м.
Дърва за огрев 22.26 куб.м.
Общо 958.42 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2414
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05155 29.12.2023 14:00 02.01.2024 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 122921.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2414
 1. Селище 2414 Заповед З-23-1333.pdf - 01.12.2023 11:32
 2. Селище 2414 Документация.rar - 01.12.2023 11:32
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 525 куб.м.
Средна 106 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 55 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 690.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2422 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05209 29.12.2023 13:30 02.01.2024 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 222838.62 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2422 MT
 1. Чепино 2422 МТ Заповед З-35-784.pdf - 07.12.2023 11:28
 2. Чепино 2422 МТ Документация.rar - 07.12.2023 11:28
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1396.78 куб.м.
Средна 92.99 куб.м.
Дребна 3.70 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Дърва за огрев 26.08 куб.м.
Общо 1579.55 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2414
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05345 29.12.2023 13:00 02.01.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 48950.94 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2414
 1. Клисура 2414 Заповед З-12-733.pdf - 06.12.2023 11:00
 2. Клисура 2414 Документация.rar - 06.12.2023 11:00
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 149 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 967 куб.м.
Общо 1152.00 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2413
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05154 29.12.2023 13:00 02.01.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 93857.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2413
 1. Селище 2413 Заповед З-23-1332.pdf - 01.12.2023 11:32
 2. Селище 2413 Документация.rar - 01.12.2023 11:32
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 416 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 548.00 куб.м.
 
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2410
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04939 29.12.2023 13:00 02.01.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 53825.08 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2410
 1. Заповед за изменение - 01.12.2023 14:06
 2. Заповед за откриване - 24.11.2023 08:53
 3. Документация - 24.11.2023 08:53
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Бреза
Едра 106 куб.м.
Средна 276 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
ОЗМ 62.60 куб.м.
Дърва за огрев 266.40 куб.м.
Общо 736.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2421 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05208 29.12.2023 12:30 02.01.2024 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 53642.73 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2421 MT
 1. Чепино 2421 МТ Заповед З-35-783.pdf - 07.12.2023 11:29
 2. Чепино 2421 МТ Документация.rar - 07.12.2023 11:29
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 285.42 куб.м.
Средна 74.62 куб.м.
Дребна 5.17 куб.м.
ОЗМ 22 куб.м.
Дърва за огрев 34.26 куб.м.
Общо 421.47 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2413
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05344 29.12.2023 12:00 02.01.2024 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 28668.97 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2413
 1. Клисура 2413 Заповед З-12-732.pdf - 06.12.2023 11:00
 2. Клисура 2413 Документация.rar - 06.12.2023 11:00
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 137 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 219 куб.м.
Общо 359.00 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2412
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05153 29.12.2023 12:00 02.01.2024 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 25851.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2412
 1. Селище 2412 Заповед З-23-1331.pdf - 01.12.2023 11:32
 2. Селище 2412 Документация.rar - 01.12.2023 11:32
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 56 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 34 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 179.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2395
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05324 29.12.2023 11:30 02.01.2024 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 21231.35 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2395
 1. Родопи 2395 Заповед З-22-984.pdf - 01.12.2023 11:30
 2. Родопи 2395 Документация.rar - 01.12.2023 11:30
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 91.39 куб.м.
Средна 5.01 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 16.94 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 113.34 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2412
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05343 29.12.2023 11:00 02.01.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 24380.11 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2412
 1. Клисура 2412 Заповед З-12-731.pdf - 06.12.2023 11:01
 2. Клисура 2412 Документация.rar - 06.12.2023 11:01
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Акация, Чернаелша
Едра 107 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 140 куб.м.
Общо 311.00 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2409
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05152 29.12.2023 11:00 02.01.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 95425.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2409
 1. Селище 2409 Заповед З-23-1330.pdf - 01.12.2023 11:32
 2. Селище 2409 Документация.rar - 01.12.2023 11:32
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 340 куб.м.
Средна 205 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
ОЗМ 41 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 598.00 куб.м.
 
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2406
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04935 29.12.2023 11:00 02.01.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 147605.70 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2406
 1. Заповед за изменение - 01.12.2023 14:06
 2. Заповед за откриване - 24.11.2023 08:53
 3. Документация - 24.11.2023 08:53
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб
Едра 718 куб.м.
Средна 536 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 163.20 куб.м.
Дърва за огрев 259.80 куб.м.
Общо 1678.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2394
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05323 29.12.2023 10:30 02.01.2024 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 21649.81 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2394
 1. Родопи 2394 Заповед З-22-983.pdf - 01.12.2023 11:30
 2. Родопи 2394 Документация.rar - 01.12.2023 11:30
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 102.16 куб.м.
Средна 0.96 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 6.88 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 110.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2411
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05342 29.12.2023 10:00 02.01.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 63286.05 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2411
 1. Клисура 2411 Документация.rar - 06.12.2023 11:00
 2. Клисура 2411 Заповед З-12-730.pdf - 06.12.2023 11:00
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Зимендъб, Бреза, Келявгабър
Едра 284 куб.м.
Средна 197 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 224 куб.м.
Общо 707.00 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2408
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05151 29.12.2023 10:00 02.01.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 84962.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2408
 1. Селище 2408 Заповед З-23-1329.pdf - 01.12.2023 11:32
 2. Селище 2408 Документация.rar - 01.12.2023 11:32
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 341 куб.м.
Средна 111 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 51 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 509.00 куб.м.