Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2306 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03116 09.02.2023 09:00 10.02.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 129560.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2306 МТ
 1. Заповед за откриване - 20.01.2023 09:08
 2. Документация - 20.01.2023 09:07

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Акация
Едра 142 куб.м.
Средна 562 куб.м.
Дребна 62 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 551 куб.м.
Общо 1317.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2307 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03117 09.02.2023 10:00 10.02.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 122688.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2307 МТ
 1. Заповед за откриване - 20.01.2023 09:08
 2. Документация - 20.01.2023 09:07

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Акация
Едра 159 куб.м.
Средна 267 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 669 куб.м.
Общо 1112.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2308 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03118 09.02.2023 11:00 10.02.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 87429.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308 МТ
 1. Заповед за откриване - 20.01.2023 09:07
 2. Документация - 20.01.2023 09:07

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Бреза
Едра 127 куб.м.
Средна 225 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 488 куб.м.
Общо 860.00 куб.м.
 
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2301МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03121 15.02.2023 09:00 16.02.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 24824.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2301МТ
 1. Златоград 2301МТ Документация.rar - 24.01.2023 11:04
 2. Златоград 2301МТ Заповед З-09-10.pdf - 24.01.2023 11:04

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб
Едра 67 куб.м.
Средна 60 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 79 куб.м.
Общо 207.00 куб.м.
 
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2303МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03122 15.02.2023 10:00 16.02.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 87554.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303МТ
 1. Златоград 2303МТ Документация.rar - 24.01.2023 11:04
 2. Златоград 2303МТ Заповед З-09-11.pdf - 24.01.2023 11:04

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер
Едра 146 куб.м.
Средна 208 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 444 куб.м.
Общо 801.00 куб.м.
 
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2305МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03123 15.02.2023 11:00 16.02.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 130248.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2305МТ
 1. Златоград 2305МТ Документация.rar - 24.01.2023 11:04
 2. Златоград 2305МТ Заповед З-09-12.pdf - 24.01.2023 11:04

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун
Едра 308 куб.м.
Средна 705 куб.м.
Дребна 24 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 102 куб.м.
Общо 1139.00 куб.м.
 
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2317
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03124 15.02.2023 12:00 16.02.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 20131.17 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2317
 1. Златоград 2317 Документация.rar - 24.01.2023 11:04
 2. Златоград 2317 Заповед З-09-13.pdf - 24.01.2023 11:03

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Бреза
Едра 26 куб.м.
Средна 107 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 175 куб.м.
Общо 311.00 куб.м.
 
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2329
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03131 08.02.2023 14:00 09.02.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 207108.20 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2329
 1. Заповед за откриване - 20.01.2023 14:50
 2. Документация - 20.01.2023 14:50

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб
Едра 718 куб.м.
Средна 536 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 163.20 куб.м.
Дърва за огрев 59.80 куб.м.
Общо 1478.00 куб.м.
 
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2330
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03132 08.02.2023 15:00 09.02.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 134947.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2330
 1. Документация - 20.01.2023 14:50
 2. Заповед за откриване - 20.01.2023 14:50

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб
Едра 340 куб.м.
Средна 429 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ 82 куб.м.
Дърва за огрев 135 куб.м.
Общо 999.00 куб.м.
 
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2331
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03133 09.02.2023 08:30 10.02.2023 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 42961.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2331
 1. Заповед за откриване - 20.01.2023 14:50
 2. Документация - 20.01.2023 14:49

Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 45 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 324 куб.м.
Общо 373.00 куб.м.
 
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2332
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03134 09.02.2023 09:30 10.02.2023 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 35895.20 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2332
 1. Документация - 20.01.2023 14:49
 2. Заповед за откриване - 20.01.2023 14:49

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук
Едра 30 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
ОЗМ 77.20 куб.м.
Дърва за огрев 182.80 куб.м.
Общо 328.00 куб.м.
 
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2333
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03135 09.02.2023 10:30 10.02.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 81028.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2333
 1. Документация - 20.01.2023 14:49
 2. Заповед за откриване - 20.01.2023 14:49

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 31 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 85 куб.м.
Дърва за огрев 590 куб.м.
Общо 719.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2301 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03136 14.02.2023 09:00 15.02.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 107800.01 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2301 MT
 1. Кормисош 2301 МТ Документация.rar - 24.01.2023 09:02
 2. Кормисош 2301 МТ Заповед З-33-17.pdf - 24.01.2023 09:02

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 282 куб.м.
Средна 96.95 куб.м.
Дребна 1.91 куб.м.
ОЗМ 149.12 куб.м.
Дърва за огрев 288.63 куб.м.
Общо 818.61 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2307 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03137 14.02.2023 10:00 15.02.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 55240.95 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2307 MT
 1. Кормисош 2307 МТ Документация.rar - 24.01.2023 09:02
 2. Кормисош 2307 МТ Заповед З-33-16.pdf - 24.01.2023 09:02

Дървесен вид Смърч, Ела, Бук
Едра 155.70 куб.м.
Средна 2.41 куб.м.
Дребна 0.02 куб.м.
ОЗМ 168.38 куб.м.
Дърва за огрев 42.08 куб.м.
Общо 368.59 куб.м.
 
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2302MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03138 21.02.2023 09:00 22.02.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 205551.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2302MT
 1. Кирково 2302МТ Документация.rar - 25.01.2023 13:40
 2. Кирково 2302МТ Заповед З-11-27.pdf - 25.01.2023 13:40

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 222 куб.м.
Средна 185 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ 135 куб.м.
Дърва за огрев 1213 куб.м.
Общо 1768.00 куб.м.
 
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2314 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03139 10.02.2023 08:00 13.02.2023 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 260299.69 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314 MT
 1. Смолян 2314 МТ Документация.rar - 23.01.2023 16:39
 2. Смолян 2314 МТ Заповед З-26-21.pdf - 23.01.2023 16:39

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 1072.61 куб.м.
Средна 178.09 куб.м.
Дребна 9.30 куб.м.
ОЗМ 135.21 куб.м.
Дърва за огрев 117.28 куб.м.
Общо 1512.49 куб.м.
 
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2315 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03140 10.02.2023 09:00 13.02.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 259156.22 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2315 MT
 1. Смолян 2315 МТ Документация.rar - 23.01.2023 16:39
 2. Смолян 2315 МТ Заповед З-26-22.pdf - 23.01.2023 16:39

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 1078.25 куб.м.
Средна 147.32 куб.м.
Дребна 5.65 куб.м.
ОЗМ 125.37 куб.м.
Дърва за огрев 153.23 куб.м.
Общо 1509.82 куб.м.
 
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2316 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03141 10.02.2023 10:00 13.02.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 294438.83 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316 MT
 1. Смолян 2316 МТ Документация.rar - 23.01.2023 16:39
 2. Смолян 2316 МТ Заповед З-26-23.pdf - 23.01.2023 16:39

Дървесен вид Смърч, Ела, Бук
Едра 1165.87 куб.м.
Средна 179.60 куб.м.
Дребна 9.82 куб.м.
ОЗМ 201.72 куб.м.
Дърва за огрев 216.55 куб.м.
Общо 1773.56 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2301
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03142 10.02.2023 09:00 13.02.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 53786.23 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2301
 1. Родопи 2301 Документация.rar - 23.01.2023 11:50
 2. Родопи 2301 Заповед З-22-59.pdf - 23.01.2023 11:50

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 220.68 куб.м.
Средна 8.45 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 61.48 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 290.61 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2302
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03143 10.02.2023 10:00 13.02.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 33599.41 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2302
 1. Родопи 2302 Документация.rar - 23.01.2023 11:50
 2. Родопи 2302 Заповед З-22-58.pdf - 23.01.2023 11:50

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 146.49 куб.м.
Средна 4.55 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 24.42 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 175.46 куб.м.