Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2331-7e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03689 23.06.2023 16:00 26.06.2023 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 18140.70 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2331-7e
 1. Алабак 2331-7е Заповед З-03-361.pdf - 02.06.2023 11:18
 2. Алабак 2331-7е Документация.rar - 02.06.2023 11:18
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 69.12 куб.м.
Средна 8.97 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 27.43 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 105.52 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2319-5e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03688 23.06.2023 15:00 26.06.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 3528.56 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2319-5e
 1. Алабак 2319-5е Заповед З-03-360.pdf - 02.06.2023 11:18
 2. Алабак 2319-5е Документация.rar - 02.06.2023 11:18
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 1.94 куб.м.
Средна 34.23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 36.17 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2311-1 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03687 23.06.2023 12:00 26.06.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 163772.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2311-1 МТ
 1. Момчилград 2311-1МТ Документация.rar - 02.06.2023 14:08
 2. Момчилград 2311-1МТ Заповед З-15-103.pdf - 02.06.2023 14:08
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, Акация
Едра 42 куб.м.
Средна 1164 куб.м.
Дребна 220 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 524 куб.м.
Общо 1950.00 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2281-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03710 23.06.2023 12:00 26.06.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 43674.43 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2281-1
 1. Доспат 2288-1 Документация.rar - 02.06.2023 09:31
 2. Доспат 2288-1 Заповед З-08-189.pdf - 02.06.2023 09:31
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 201.52 куб.м.
Средна 6.65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 21.46 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 229.63 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 8-4 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03674 23.06.2023 12:00 26.06.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 24207.55 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 8-4 МТ
 1. Селище 8-4 МТ Заповед З-23-485.pdf - 31.05.2023 11:24
 2. Селище 8-4 МТ Документация.rar - 31.05.2023 11:24
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 105.49 куб.м.
Средна 6.50 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 18.18 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 130.17 куб.м.
 
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2329
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03686 23.06.2023 11:00 26.06.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 144221.72 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2329
 1. Женда 2329 Заповед З-31-152.pdf - 02.06.2023 14:08
 2. Женда 2329 Документация.rar - 02.06.2023 14:08
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Веймутовбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Акация, Воденгабър  
Едра 213 куб.м.
Средна 541 куб.м.
Дребна 24 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 967 куб.м.
Общо 1745.00 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2281-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03695 23.06.2023 11:00 26.06.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 8706.30 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2281-2
 1. Доспат 2281-2 Заповед З-08-188.pdf - 02.06.2023 09:31
 2. Доспат 2281-2 Документация.rar - 02.06.2023 09:31
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 40.52 куб.м.
Средна 9.28 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 49.80 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 8-3 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03673 23.06.2023 11:00 26.06.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 35180.01 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 8-3 МТ
 1. Селище 8-3 МТ Заповед З-23-484.pdf - 31.05.2023 11:24
 2. Селище 8-3 МТ Документация.rar - 31.05.2023 11:24
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 116.01 куб.м.
Средна 21.48 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 70.96 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 208.45 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2273-4
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03694 23.06.2023 10:00 26.06.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17970.60 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2273-4
 1. Доспат 2273-4 Заповед З-08-187.pdf - 02.06.2023 09:31
 2. Доспат 2273-4 Документация.rar - 02.06.2023 09:31
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 79.04 куб.м.
Средна 24.68 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 103.72 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 8-2 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03672 23.06.2023 10:00 26.06.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16779.54 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 8-2 МТ
 1. Селище 8-2 МТ Заповед З-23-483.pdf - 31.05.2023 11:24
 2. Селище 8-2 МТ Документация.rar - 31.05.2023 11:23
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 35.05 куб.м.
Средна 82.83 куб.м.
Дребна 2.66 куб.м.
ОЗМ 11.37 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 131.91 куб.м.
 
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2328
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03685 23.06.2023 10:00 26.06.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 59247.35 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2328
 1. Женда 2328 Документация.rar - 02.06.2023 14:08
 2. Женда 2328 Заповед З-31-151.pdf - 02.06.2023 14:08
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, Бреза
Едра 3 куб.м.
Средна 391 куб.м.
Дребна 106 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 578 куб.м.
Общо 1078.00 куб.м.
 
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2309С-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03662 23.06.2023 09:00 26.06.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 58145.59 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2309С-1
 1. Михалково 2309С-1 Документация.rar - 30.05.2023 16:12
 2. Михалково 2309С-1 Заповед З-14-199.pdf - 30.05.2023 16:12
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 219.44 куб.м.
Средна 21.45 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 78.41 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 319.30 куб.м.
 
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2314
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03684 23.06.2023 09:00 26.06.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 94206.39 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314
 1. Женда 2314 Заповед З-31-150.pdf - 02.06.2023 14:08
 2. Женда 2314 Документация.rar - 02.06.2023 14:08
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Веймутовбор, Зимендъб, Благун
Едра 86 куб.м.
Средна 524 куб.м.
Дребна 118 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 626 куб.м.
Общо 1354.00 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 8-1 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03671 23.06.2023 09:00 26.06.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 7732.86 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 8-1 МТ
 1. Селище 8-1 МТ Заповед З-23-482.pdf - 31.05.2023 11:23
 2. Селище 8-1 МТ Документация.rar - 31.05.2023 11:23
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 9.32 куб.м.
Средна 32.19 куб.м.
Дребна 1.02 куб.м.
ОЗМ 14.23 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 56.76 куб.м.
 
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2323
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03682 21.06.2023 16:00 22.06.2023 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 67570.14 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2323
 1. Смолян 2323 Заповед З-26-152.pdf - 01.06.2023 10:21
 2. Смолян 2323 Документация.rar - 01.06.2023 10:21
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Лиственица, Бук, Габър
Едра 45.28 куб.м.
Средна 170.37 куб.м.
Дребна 16.73 куб.м.
ОЗМ 57.77 куб.м.
Дърва за огрев 914.70 куб.м.
Общо 1204.85 куб.м.
 
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2320
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03681 21.06.2023 15:00 22.06.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 10917.68 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2320
 1. Смолян 2320 Заповед З-26-151.pdf - 01.06.2023 10:21
 2. Смолян 2320 Документация.rar - 01.06.2023 10:21
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 230.65 куб.м.
Общо 230.65 куб.м.
 
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2319
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03680 21.06.2023 14:00 22.06.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 52096.12 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2319
 1. Смолян 2319 Документация.rar - 01.06.2023 10:21
 2. Смолян 2319 Заповед З-26-150.pdf - 01.06.2023 10:21
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 76.70 куб.м.
Средна 164.85 куб.м.
Дребна 15.02 куб.м.
ОЗМ 117.04 куб.м.
Дърва за огрев 224.98 куб.м.
Общо 598.59 куб.м.
 
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2317
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03679 21.06.2023 13:00 22.06.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 50575.93 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2317
 1. Смолян 2317 Заповед З-26-149.pdf - 01.06.2023 10:21
 2. Смолян 2317 Документация.rar - 01.06.2023 10:21
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 115.65 куб.м.
Средна 70.21 куб.м.
Дребна 15.50 куб.м.
ОЗМ 142.90 куб.м.
Дърва за огрев 174.65 куб.м.
Общо 518.91 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2354
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03670 20.06.2023 13:00 21.06.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 29772.90 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2354
 1. Борово 2354 Документация.rar - 30.05.2023 14:06
 2. Борово 2354 Заповед 3-30-129.pdf - 30.05.2023 14:06
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 109.15 куб.м.
Средна 26.92 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 36.41 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 172.48 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2353
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03669 20.06.2023 12:00 21.06.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 38592.42 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2353
 1. Борово 2353 Документация.rar - 30.05.2023 14:06
 2. Борово 2353 Заповед 3-30-128.pdf - 30.05.2023 14:06
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 150.43 куб.м.
Средна 42.56 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 38.40 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 231.39 куб.м.