Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2417-1MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06131 10.05.2024 09:00 13.05.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 14961.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2417-1MT
 1. Първомай 2417-1МТ Документация.rar - 15.04.2024 14:22
 2. Първомай 2417-1МТ Заповед З-20-75.pdf - 15.04.2024 14:22
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Благун
Едра 57 куб.м.
Средна 49 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 106.00 куб.м.
 
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2416-1MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06130 10.05.2024 08:00 13.05.2024 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 19794.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2416-1MT
 1. Първомай 2416-1МТ Заповед З-20-74.pdf - 15.04.2024 14:22
 2. Първомай 2416-1МТ Документация.rar - 15.04.2024 14:22
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Благун
Едра 87 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 138.00 куб.м.
 
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2427
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06129 09.05.2024 10:00 10.05.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 19371.19 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2427
 1. Асеновград 2427 Заповед З-05-212.pdf - 15.04.2024 15:33
 2. Асеновград 2427 Документация.rar - 15.04.2024 15:33
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Габър
Едра 74 куб.м.
Средна 82 куб.м.
Дребна 9.03 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Дърва за огрев 120.23 куб.м.
Общо 306.26 куб.м.
 
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2407-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06128 09.05.2024 09:00 10.05.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 15028.02 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407-1
 1. Асеновград 2407-1 Заповед З-05-211.pdf - 15.04.2024 15:33
 2. Асеновград 2407-1 Документация.rar - 15.04.2024 15:33
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Воденгабър  
Едра 30 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 226 куб.м.
Общо 295.00 куб.м.
 
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2402-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06127 09.05.2024 08:00 10.05.2024 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 41035.72 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2402-1
 1. Асеновград 2402-1 Документация.rar - 15.04.2024 15:33
 2. Асеновград 2402-1 Заповед З-05-210.pdf - 15.04.2024 15:33
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Бук
Едра 128 куб.м.
Средна 99 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев 323 куб.м.
Общо 590.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2436
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06126 08.05.2024 15:00 09.05.2024 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 26377.07 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2436
 1. Документация - 11.04.2024 16:25
 2. Заповед за откриване - 11.04.2024 16:25
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 70 куб.м.
Средна 143 куб.м.
Дребна 37 куб.м.
ОЗМ 28 куб.м.
Дърва за огрев 92 куб.м.
Общо 370.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2433
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06125 08.05.2024 14:00 09.05.2024 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 24250.26 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2433
 1. Документация - 11.04.2024 16:24
 2. Заповед за откриване - 11.04.2024 16:24
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 64 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 108 куб.м.
Дърва за огрев 62 куб.м.
Общо 256.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2431
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06124 08.05.2024 13:00 09.05.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 10848.37 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2431
 1. Документация - 11.04.2024 16:23
 2. Заповед за откриване - 11.04.2024 16:23
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 39 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Дърва за огрев 53 куб.м.
Общо 143.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: Бук24116
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06102 08.05.2024 12:00 09.05.2024 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 12362.68 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № Бук24116
 1. Батак Бук24116 Заповед З-06-160.pdf - 09.04.2024 14:25
 2. Батак Бук24116 Документация.rar - 09.04.2024 14:25
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 49.25 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 36.70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 85.95 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 24115
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06101 08.05.2024 11:00 09.05.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 7314.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24115
 1. Батак 24115 Заповед З-06-159.pdf - 09.04.2024 14:25
 2. Батак 24115 Документация.rar - 09.04.2024 14:25
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 53 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 53.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 24114
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06100 08.05.2024 10:00 09.05.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 4664.40 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24114
 1. Батак 24114 Заповед З-06-158.pdf - 09.04.2024 14:25
 2. Батак 24114 Документация.rar - 09.04.2024 14:25
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 33.80 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 33.80 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 24113
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06099 08.05.2024 09:00 09.05.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 37333.40 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24113
 1. Батак 24113 Заповед З-06-157.pdf - 09.04.2024 14:25
 2. Батак 24113 Документация.rar - 09.04.2024 14:25
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бяламура
Едра 152.02 куб.м.
Средна 53.72 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0.27 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 206.01 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 24112
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06098 08.05.2024 08:00 09.05.2024 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 36262.20 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24112
 1. Батак 24112 Заповед З-06-156.pdf - 09.04.2024 14:25
 2. Батак 24112 Документация.rar - 09.04.2024 14:25
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 174.08 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 1.48 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 197.56 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2320-5e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06114 02.05.2024 15:00 07.05.2024 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 5091.80 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2320-5e
 1. Документация - 11.04.2024 11:02
 2. Заповед за откриване - 11.04.2024 11:02
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка
Едра 6.79 куб.м.
Средна 42.89 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0.32 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 50.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2431
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06092 02.05.2024 14:30 03.05.2024 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 38223.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2431
 1. Ракитово 2431 Заповед З-21-275.pdf - 09.04.2024 14:17
 2. Ракитово 2431 Документация.rar - 09.04.2024 14:17
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Лиственица, Трепетлика
Едра 104 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 120 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 246.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2427-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06113 02.05.2024 14:00 07.05.2024 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 61265.86 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2427-1
 1. Заповед за откриване - 11.04.2024 16:36
 2. Документация - 11.04.2024 16:36
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 239.04 куб.м.
Средна 18.26 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 90.15 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 347.45 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2430
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06091 02.05.2024 13:30 03.05.2024 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 135386.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2430
 1. Ракитово 2430 Заповед З-21-274.pdf - 09.04.2024 14:17
 2. Ракитово 2430 Документация.rar - 09.04.2024 14:17
Резултати

Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 414 куб.м.
Средна 127 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 282 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 830.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2314-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06112 02.05.2024 13:00 07.05.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11690.73 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314-2
 1. Документация - 11.04.2024 16:35
 2. Заповед за откриване - 11.04.2024 16:35
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 36.82 куб.м.
Средна 23.11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 16.10 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 76.03 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2429
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06090 02.05.2024 12:30 03.05.2024 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 29917.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2429
 1. Ракитово 2429 Заповед З-21-273.pdf - 09.04.2024 14:17
 2. Ракитово 2429 Документация.rar - 09.04.2024 14:17
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 71 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 107 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 195.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2424С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06097 02.05.2024 12:00 03.05.2024 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16201.99 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2424С
 1. Широка поляна 2424С Заповед З-36-286.pdf - 09.04.2024 14:16
 2. Широка поляна 2424С Документация.rar - 09.04.2024 14:16
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика
Едра 0 куб.м.
Средна 9.64 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 125.25 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 134.89 куб.м.