Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Селище / Обект №: 2218
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01962 27.01.2022 10:00 28.01.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 25599.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2218
 1. Документация - 05.01.2022 16:33
 2. Заповед за откриване - 05.01.2022 16:33
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 111 куб.м.
Средна 141 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Дърва за огрев 22 куб.м.
Общо 291.00 куб.м.
 
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2222
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01963 08.02.2022 09:00 09.02.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 54349.06 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2222
 1. Заповед за откриване - 14.01.2022 13:53
 2. Документация - 14.01.2022 13:53
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Акация, Върба, Череша
Едра 261 куб.м.
Средна 160 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1305 куб.м.
Общо 1733.00 куб.м.
 
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2231
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01964 09.02.2022 11:00 10.02.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 185025.94 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2231
 1. Заповед за откриване - 14.01.2022 13:54
 2. Документация - 14.01.2022 13:54
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Воденгабър  , Череша
Едра 1314 куб.м.
Средна 265 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 2211 куб.м.
Общо 3802.00 куб.м.
 
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2239
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01965 10.02.2022 13:00 11.02.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 47519.78 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2239
 1. Заповед за откриване - 14.01.2022 13:55
 2. Документация - 14.01.2022 13:55
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Върба, Череша
Едра 67 куб.м.
Средна 62 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1291 куб.м.
Общо 1433.00 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2220 - 1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01966 04.02.2022 10:00 07.02.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 34414.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2220 - 1
 1. Заповед за откриване - 13.01.2022 10:13
 2. Документация - 13.01.2022 10:13
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 265 куб.м.
Средна 35 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 302.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: Бук 3 - 22
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01967 08.02.2022 10:00 09.02.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 52270.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № Бук 3 - 22
 1. Батак Бук-3-22 Документация.rar - 17.01.2022 16:19
 2. Батак Бук-3-22 Заповед З-06-11.pdf - 17.01.2022 16:19
Дървесен вид Бук
Едра 435 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 100 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 536.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: Бук 4 - 22
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01968 08.02.2022 12:00 09.02.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 55605.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № Бук 4 - 22
 1. Батак Бук-4-22 Документация.rar - 17.01.2022 16:20
 2. Батак Бук-4-22 Заповед З-06-12.pdf - 17.01.2022 16:20
Дървесен вид Бук
Едра 461 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 110 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 579.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2215ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01974 15.02.2022 09:00 16.02.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 19962.40 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2215ЕТ
 1. Момчилград 2215ЕТ Документация.rar - 20.01.2022 15:33
 2. Момчилград 2215ЕТ Заповед З-15-18.pdf - 20.01.2022 15:33
Дървесен вид Черенбор, Косматдъб
Едра 82 куб.м.
Средна 203 куб.м.
Дребна 35 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 238 куб.м.
Общо 558.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2216ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01975 15.02.2022 10:00 16.02.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 38192.30 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2216ЕТ
 1. Момчилград 2216ЕТ Документация.rar - 20.01.2022 15:33
 2. Момчилград 2216ЕТ Заповед З-15-19.pdf - 20.01.2022 15:33
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 139 куб.м.
Средна 313 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 625 куб.м.
Общо 1083.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2217ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01976 15.02.2022 11:00 16.02.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 48821.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2217ЕТ
 1. Момчилград 2217ЕТ Документация.rar - 20.01.2022 15:34
 2. Момчилград 2217ЕТ Заповед З-15-20.pdf - 20.01.2022 15:34
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, Акация
Едра 435 куб.м.
Средна 194 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 360 куб.м.
Общо 998.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2218ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01977 15.02.2022 12:00 16.02.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 22336.40 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2218ЕТ
 1. Момчилград 2218ЕТ Документация.rar - 20.01.2022 15:36
 2. Момчилград 2218ЕТ Заповед З-15-21.pdf - 20.01.2022 15:36
Дървесен вид Черенбор, Благун
Едра 37 куб.м.
Средна 418 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 218 куб.м.
Общо 706.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2219ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01978 15.02.2022 13:00 16.02.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 35787.50 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2219ЕТ
 1. Момчилград 2219ЕТ Документация.rar - 20.01.2022 15:36
 2. Момчилград 2219ЕТ Заповед З-15-22.pdf - 20.01.2022 15:36
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун
Едра 104 куб.м.
Средна 277 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 525 куб.м.
Общо 917.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2220ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01979 17.02.2022 09:00 18.02.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 48330.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2220ЕТ
 1. Момчилград 2220ЕТ Документация.rar - 20.01.2022 15:37
 2. Момчилград 2220ЕТ Заповед З-15-23.pdf - 20.01.2022 15:37
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 128 куб.м.
Средна 526 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 526 куб.м.
Общо 1213.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2221ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01980 17.02.2022 10:00 18.02.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 26165.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2221ЕТ
 1. Момчилград 2221ЕТ Документация.rar - 20.01.2022 15:37
 2. Момчилград 2221ЕТ Заповед З-15-24.pdf - 20.01.2022 15:37
Дървесен вид Черенбор, Зимендъб, Благун
Едра 13 куб.м.
Средна 241 куб.м.
Дребна 57 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 384 куб.м.
Общо 695.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2222ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01981 17.02.2022 11:00 18.02.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 40518.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2222ЕТ
 1. Момчилград 2222ЕТ Документация.rar - 20.01.2022 15:38
 2. Момчилград 2222ЕТ Заповед З-15-25.pdf - 20.01.2022 15:38
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Акация
Едра 103 куб.м.
Средна 452 куб.м.
Дребна 68 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 537 куб.м.
Общо 1160.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2223ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01982 17.02.2022 12:00 18.02.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 39458.80 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2223ЕТ
 1. Момчилград 2223ЕТ Документация.rar - 20.01.2022 15:38
 2. Момчилград 2223ЕТ Заповед З-15-26.pdf - 20.01.2022 15:38
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Косматдъб
Едра 38 куб.м.
Средна 406 куб.м.
Дребна 48 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 604 куб.м.
Общо 1096.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2224ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01983 17.02.2022 13:00 18.02.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 19865.60 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2224ЕТ
 1. Момчилград 2224ЕТ Документация.rar - 20.01.2022 15:38
 2. Момчилград 2224ЕТ Заповед З-15-27.pdf - 20.01.2022 15:38
Дървесен вид Зимендъб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 388 куб.м.
Общо 388.00 куб.м.