Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2147
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01524 17.08.2021 09:00 18.08.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 16770.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2147
 1. Документация - 23.07.2021 14:05
 2. Заповед за откриване - 23.07.2021 14:05
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 127 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 160.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2148
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01525 17.08.2021 10:00 18.08.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 34235.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2148
 1. Документация - 23.07.2021 14:07
 2. Заповед за откриване - 23.07.2021 14:07
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 250 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 56 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 321.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2150
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01526 17.08.2021 11:00 18.08.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 19690.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2150
 1. Родопи 2150 Документация.rar - 23.07.2021 14:08
 2. Родопи 2150 Заповед 353.pdf - 23.07.2021 14:08
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 129 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 53 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 192.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2151
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01527 17.08.2021 12:00 18.08.2021 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 49530.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2151
 1. Родопи 2151 Документация.rar - 23.07.2021 14:10
 2. Родопи 2151 Заповед 354.pdf - 23.07.2021 14:10
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 315 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 149 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 487.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2160
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01528 17.08.2021 13:00 18.08.2021 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 90405.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2160
 1. Документация - 23.07.2021 14:13
 2. Заповед за откриване - 23.07.2021 14:13
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 611 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 269 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 933.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2161
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01529 17.08.2021 14:00 18.08.2021 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 27975.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2161
 1. Документация - 23.07.2021 14:15
 2. Заповед за откриване - 23.07.2021 14:15
Дървесен вид Бялбор
Едра 151 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 128 куб.м.
Дърва за огрев 32 куб.м.
Общо 334.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2162
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01530 17.08.2021 15:00 18.08.2021 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 105545.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2162
 1. Документация - 23.07.2021 15:14
 2. Заповед за откриване - 23.07.2021 15:14
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 442 куб.м.
Средна 81 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 654 куб.м.
Дърва за огрев 164 куб.м.
Общо 1344.00 куб.м.