Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2122-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02304 29.06.2022 09:00 30.06.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 2205.30 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2122-1
 1. Клисура 2122-1 Документация.rar - 08.06.2022 13:18
 2. Клисура 2122-1 Заповед З-12-398.pdf - 08.06.2022 13:18
Дървесен вид Бук
Едра 16.01 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3.33 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 19.34 куб.м.
 
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2220
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02314 28.06.2022 09:00 29.06.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 43848.61 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2220
 1. Хайтов 2220 Документация.rar - 06.06.2022 11:12
 2. Хайтов 2220 Заповед З-02-144.pdf - 06.06.2022 11:12
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 215 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
ОЗМ 235.85 куб.м.
Дърва за огрев 45.15 куб.м.
Общо 594.00 куб.м.
 
ТП ДГС Акад. Николай Хайтов / Обект №: 2221
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02315 28.06.2022 10:00 29.06.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 46015.20 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2221
 1. Хайтов 2221 Документация.rar - 06.06.2022 11:12
 2. Хайтов 2221 Заповед З-02-145.pdf - 06.06.2022 11:12
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор
Едра 94 куб.м.
Средна 158 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
ОЗМ 249 куб.м.
Дърва за огрев 319 куб.м.
Общо 846.00 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 4-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02322 29.06.2022 08:00 30.06.2022 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 58161.51 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 4-1
 1. Селище 4-1 Документация.rar - 09.06.2022 13:40
 2. Селище 4-1 Заповед З-23-405.pdf - 09.06.2022 13:40
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 340.50 куб.м.
Средна 8.46 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 50.61 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 399.57 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 4-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02323 29.06.2022 09:00 30.06.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 18276.08 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 4-2
 1. Селище 4-2 Документация.rar - 09.06.2022 13:40
 2. Селище 4-2 Заповед З-23-406.pdf - 09.06.2022 13:40
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 93.42 куб.м.
Средна 22.85 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 22.18 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 138.45 куб.м.
 
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2210
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02324 14.07.2022 09:00 15.07.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 104614.02 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2210
 1. Широка лъка 2210 Документация.rar - 23.06.2022 12:02
 2. Широка лъка 2210 Заповед З-29-68.pdf - 23.06.2022 12:02
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 707 куб.м.
Средна 152 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 209.6 куб.м.
Дърва за огрев 52.4 куб.м.
Общо 1127.00 куб.м.
 
ТП ДГС Триград / Обект №: 2212
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02325 05.07.2022 08:30 06.07.2022 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 56198.85 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2212
 1. Триград 2212 Документация.rar - 15.06.2022 09:45
 2. Триград 2212 Запове З-27-78.pdf - 15.06.2022 09:45
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 371 куб.м.
Средна 70 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 54 куб.м.
Дърва за огрев 61 куб.м.
Общо 559.00 куб.м.
 
ТП ДГС Триград / Обект №: 2213
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02326 05.07.2022 09:30 06.07.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 54850.39 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2213
 1. Триград 2213 Документация.rar - 15.06.2022 09:47
 2. Триград 2213 Заповед З-27-79.pdf - 15.06.2022 09:47
Дървесен вид Смърч, Черенбор, Ела
Едра 431 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 13 куб.м.
Общо 475.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22234e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02327 05.07.2022 08:00 06.07.2022 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 78875.04 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22234e
 1. Извора 22234е Документация.rar - 13.06.2022 09:28
 2. Извора 22234е Заповед З-32-331.pdf - 13.06.2022 09:28
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика
Едра 519 куб.м.
Средна 197 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
ОЗМ 81 куб.м.
Дърва за огрев 190 куб.м.
Общо 1004.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22349е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02328 05.07.2022 09:00 06.07.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 17620.83 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22349е
 1. Извора 22349е Документация.rar - 13.06.2022 09:28
 2. Извора 22349е Заповед З-32-332.pdf - 13.06.2022 09:28
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 122 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 22 куб.м.
Общо 187.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22350e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02329 05.07.2022 10:00 06.07.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 22842.80 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22350e
 1. Извора 22350е Документация.rar - 13.06.2022 09:29
 2. Извора 22350е Заповед З-32-333.pdf - 13.06.2022 09:29
Дървесен вид Смърч
Едра 173 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Дърва за огрев 12 куб.м.
Общо 212.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22351сe
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02330 07.07.2022 08:00 08.07.2022 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 663.06 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22351сe
 1. Извора 22351се Документация.rar - 15.06.2022 10:00
 2. Извора 22351се Заповед З-32-335.pdf - 15.06.2022 10:00
Дървесен вид Бялбор
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Дърва за огрев 12 куб.м.
Общо 18.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22337e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02331 07.07.2022 09:00 08.07.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 3392.68 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22337e
 1. Извора 22337е Документация.rar - 15.06.2022 10:01
 2. Извора 22337е Заповед З-32-336.pdf - 15.06.2022 10:01
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 178 куб.м.
Общо 178.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22338e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02332 07.07.2022 10:00 08.07.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 19080.81 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22338e
 1. Извора 22338е Документация.rar - 15.06.2022 10:01
 2. Извора 22338е Заповед З-32-337.pdf - 15.06.2022 10:01
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук
Едра 122 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 55 куб.м.
Дърва за огрев 100 куб.м.
Общо 295.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22336e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02333 07.07.2022 11:00 08.07.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 6179.23 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22336e
 1. Извора 22336е Документация.rar - 15.06.2022 10:01
 2. Извора 22336е Заповед З-32-338.pdf - 15.06.2022 10:01
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 45 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Дърва за огрев 11 куб.м.
Общо 71.00 куб.м.
 
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2217
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02334 05.07.2022 11:00 06.07.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 63275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2217
 1. Михалково 2217 Документация.rar - 15.06.2022 09:52
 2. Михалково 2217 Заповед З-14-215.pdf - 15.06.2022 09:52
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 365 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 77 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 484.00 куб.м.
 
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2218
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02335 05.07.2022 12:00 06.07.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 30746.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2218
 1. Михалково 2218 Документация.rar - 15.06.2022 09:52
 2. Михалково 2218 Заповед З-14-216.pdf - 15.06.2022 09:52
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 170 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 31 куб.м.
Дърва за огрев 18 куб.м.
Общо 232.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2241С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02336 29.06.2022 10:00 30.06.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 34397.38 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2241С
 1. Широка поляна 2241С Документация.rar - 10.06.2022 15:35
 2. Широка поляна 2241С Заповед З-32-311.pdf - 10.06.2022 15:35
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 84 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 382 куб.м.
Дърва за огрев 95 куб.м.
Общо 571.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2246С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02337 29.06.2022 11:00 30.06.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 62305.17 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2246С
 1. Широка поляна 2246С Документация.rar - 10.06.2022 15:35
 2. Широка поляна 2246С Заповед З-32-312.pdf - 10.06.2022 15:35
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 206 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 570 куб.м.
Дърва за огрев 143 куб.м.
Общо 943.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2245
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02338 13.07.2022 10:00 14.07.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 4762.83 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2245
 1. Клисура 2245 Документация.rar - 20.06.2022 15:36
 2. Клисура 2245 Заповед З-12-425.pdf - 20.06.2022 15:36
Дървесен вид Бялбор, Топола, Върба, Чернаелша
Едра 46 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 56 куб.м.
Общо 108.00 куб.м.