Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2123
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01541 19.10.2021 09:00 20.10.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 2978.12 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2123
 1. Документация - 27.09.2021 10:49
 2. Заповед за откриване - 27.09.2021 10:50
Дървесен вид Трепетлика
Едра 12 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Дърва за огрев 62 куб.м.
Общо 112.00 куб.м.
 
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2126
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01542 19.10.2021 10:00 20.10.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 57075.88 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2126
 1. Документация - 27.09.2021 15:37
 2. Заповед за откриване - 27.09.2021 15:37
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Върба, Клен
Едра 404 куб.м.
Средна 222 куб.м.
Дребна 31 куб.м.
ОЗМ 196 куб.м.
Дърва за огрев 942.09 куб.м.
Общо 1795.09 куб.м.
 
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2140-ет
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01544 26.10.2021 10:00 27.10.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 38396.12 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2140-ет
 1. Документация - 06.10.2021 13:29
 2. Заповед за откриване - 06.10.2021 13:29
Дървесен вид Бялбор
Едра 376 куб.м.
Средна 56 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 140 куб.м.
Дърва за огрев 16 куб.м.
Общо 591.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2155
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01545 26.10.2021 09:00 27.10.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 55950.49 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2155
 1. Документация - 08.10.2021 10:37
 2. Заповед за откриване - 08.10.2021 10:37
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Акация
Едра 751 куб.м.
Средна 231 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 125 куб.м.
Дърва за огрев 377 куб.м.
Общо 1486.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2156
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01546 26.10.2021 10:00 27.10.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 39674.41 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2156
 1. Документация - 08.10.2021 10:40
 2. Заповед за откриване - 08.10.2021 10:40
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Бреза
Едра 223 куб.м.
Средна 702 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 505 куб.м.
Общо 1450.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2157
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01547 26.10.2021 11:00 27.10.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 76521.56 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2157
 1. Документация - 08.10.2021 13:22
 2. Заповед за откриване - 08.10.2021 13:22
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Габър
Едра 482 куб.м.
Средна 1069 куб.м.
Дребна 100 куб.м.
ОЗМ 98 куб.м.
Дърва за огрев 746 куб.м.
Общо 2495.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2158
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01548 26.10.2021 12:00 27.10.2021 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 157995.47 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2158
 1. Документация - 08.10.2021 13:23
 2. Заповед за откриване - 08.10.2021 13:23
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър
Едра 1421 куб.м.
Средна 1770 куб.м.
Дребна 31 куб.м.
ОЗМ 163 куб.м.
Дърва за огрев 1406 куб.м.
Общо 4791.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2159
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01549 26.10.2021 13:00 27.10.2021 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 50618.54 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2159
 1. Документация - 08.10.2021 13:23
 2. Заповед за откриване - 08.10.2021 13:23
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб
Едра 44 куб.м.
Средна 1403 куб.м.
Дребна 136 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 827 куб.м.
Общо 2410.00 куб.м.