Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2224
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02505 30.09.2022 10:00 03.10.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 2477.20 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2224
 1. Документация - 09.09.2022 10:29
 2. Заповед за откриване - 09.09.2022 10:29

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 22.29 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 22.29 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 20350-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02506 30.09.2022 10:00 03.10.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16560.10 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 20350-2
 1. Извора 20350-2 Документация.rar - 12.09.2022 16:36
 2. Извора 20350-2 Заповед 3-32-518.pdf - 12.09.2022 16:36

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор
Едра 90.48 куб.м.
Средна 18.54 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 26.77 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 135.79 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2245-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02507 05.10.2022 09:00 06.10.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 96593.64 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2245-2
 1. Доспат 2245-2 Документация.rar - 16.09.2022 09:50
 2. Доспат 2245-2 Заповед З-08-322.pdf - 16.09.2022 09:50

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 552.40 куб.м.
Средна 201.92 куб.м.
Дребна 12.68 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 767.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2234
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02508 11.10.2022 10:00 12.10.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 20411.90 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2234
 1. Пещера 2234 Документация.rar - 20.09.2022 09:04
 2. Пещера 2234 Заповед З-18-239.pdf - 20.09.2022 09:04

Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 97 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 148 куб.м.
Дърва за огрев 17 куб.м.
Общо 270.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2235
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02509 11.10.2022 11:00 12.10.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 17478.50 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2235
 1. Пещера 2235 Заповед З-18-240.pdf - 20.09.2022 09:28
 2. Пещера 2235 Документация.rar - 20.09.2022 09:28

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 116 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев 7 куб.м.
Общо 182.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2237-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02510 11.10.2022 09:00 12.10.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17585.57 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2237-1
 1. Чепино 2237-1 Документация.rar - 20.09.2022 16:28
 2. Чепино 2237-1 Заповед З-35-536.pdf - 20.09.2022 16:28

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 107.43 куб.м.
Средна 6.66 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 13.12 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 127.21 куб.м.
 
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2228-4
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02511 18.10.2022 09:00 19.10.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 6310.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2228-4
 1. Златоград 2228-4 Документация.rar - 27.09.2022 09:40
 2. Златоград 2228-4 Заповед З-09-232.pdf - 27.09.2022 09:40

Дървесен вид Бялбор, Дуглазкаела
Едра 16 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 55 куб.м.
Общо 88.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2251
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02512 11.10.2022 12:00 12.10.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 17029.99 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2251
 1. Родопи 2251 Документация.rar - 23.09.2022 09:48
 2. Родопи 2251 Заповед З-22-460.pdf - 23.09.2022 09:48

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 106 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 62 куб.м.
Дърва за огрев 15 куб.м.
Общо 192.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 22-30
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02513 11.10.2022 08:00 12.10.2022 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 18333.05 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22-30
 1. Батак 22-30 Заповед З-06-219.pdf - 23.09.2022 09:46
 2. Батак 22-30 Документация.rar - 23.09.2022 09:46

Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 93.54 куб.м.
Средна 1.59 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 38.42 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 133.55 куб.м.
 
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 22109
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02514 19.10.2022 09:00 20.10.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 5555.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22109
 1. Асеновград 22109 Заповед З-05-436.pdf - 28.09.2022 14:15
 2. Асеновград 22109 Документация.rar - 28.09.2022 14:15

Дървесен вид Зимендъб, Благун
Едра 31 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 54.00 куб.м.
 
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 22110
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02515 19.10.2022 10:00 20.10.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 3000.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22110
 1. Асеновград 22110 Заповед З-05-437.pdf - 28.09.2022 14:48
 2. Асеновград 22110 Документация.rar - 28.09.2022 14:48

Дървесен вид Зимендъб, Благун, Липа
Едра 13 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 30.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22352
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02516 18.10.2022 10:00 19.10.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 28935.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22352
 1. Извора 22352 Заповед З-32-558.pdf - 29.09.2022 15:35
 2. Извора 22352 Документация.rar - 29.09.2022 15:35

Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 154 куб.м.
Средна 39 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 42 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 238.00 куб.м.
 
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2253С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02517 19.10.2022 09:00 20.10.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 14008.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2253С
 1. Смилян 2253С Документация.rar - 29.09.2022 14:19
 2. Смилян 2253С Заповед З-25-295.pdf - 29.09.2022 14:19

Дървесен вид Бялбор
Едра 90 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 9 куб.м.
Общо 111.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2211
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02518 19.10.2022 09:00 20.10.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 44456.37 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2211
 1. Широка поляна 2211 Документация.rar - 29.09.2022 15:32
 2. Широка поляна 2211 Заповед З-36-510.pdf - 29.09.2022 15:32

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 196.26 куб.м.
Средна 28.8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 128.08 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 353.14 куб.м.