Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2425-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06676 08.08.2024 10:00 09.08.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 34351.55 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2425-2
 1. Документация - 16.07.2024 16:16
 2. Заповед за откриване - 16.07.2024 16:16
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 168.49 куб.м.
Средна 6.9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 8.91 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 184.30 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2411-6
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06675 08.08.2024 09:00 09.08.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 12786.81 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2411-6
 1. Документация - 16.07.2024 16:16
 2. Заповед за откриване - 16.07.2024 16:16
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 50.52 куб.м.
Средна 11.41 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 14.38 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 76.31 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24332e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06673 07.08.2024 09:00 08.08.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 93101.55 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24332e
 1. Документация - 16.07.2024 11:12
 2. Заповед за откриване - 16.07.2024 11:12
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук
Едра 355 куб.м.
Средна 232 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
ОЗМ 166 куб.м.
Дърва за огрев 263 куб.м.
Общо 1037.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2463
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06691 06.08.2024 16:30 07.08.2024 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 8361.80 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2463
 1. Ракитово 2463 Заповед З-21-555.pdf - 18.07.2024 16:08
 2. Ракитово 2463 Документация.rar - 18.07.2024 16:08
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 24.75 куб.м.
Средна 29.82 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 17.93 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 72.50 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2462
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06690 06.08.2024 15:30 07.08.2024 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 3580.22 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2462
 1. Ракитово 2462 Заповед З-21-554.pdf - 18.07.2024 16:08
 2. Ракитово 2462 Документация.rar - 18.07.2024 16:08
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 0 куб.м.
Средна 18.32 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 18.09 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 36.41 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2461
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06689 06.08.2024 14:30 07.08.2024 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 24493.53 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2461
 1. Ракитово 2461 Заповед З-21-553.pdf - 18.07.2024 16:08
 2. Ракитово 2461 Документация.rar - 18.07.2024 16:08
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 138.65 куб.м.
Средна 32.79 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 171.44 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2460
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06688 06.08.2024 13:30 07.08.2024 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 25946.24 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2460
 1. Ракитово 2460 Заповед З-21-552.pdf - 18.07.2024 16:08
 2. Ракитово 2460 Документация.rar - 18.07.2024 16:08
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 155.39 куб.м.
Средна 22.28 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 177.67 куб.м.
 
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2424
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06679 06.08.2024 13:00 07.08.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13751.45 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2424
 1. Пещера 2424 Заповед З-18-215.pdf - 17.07.2024 10:22
 2. Пещера 2424 Документация.rar - 17.07.2024 10:22
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 77.07 куб.м.
Средна 0.22 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 53.04 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 130.33 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2459
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06687 06.08.2024 12:30 07.08.2024 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 1744.03 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2459
 1. Ракитово 2459 Документация.rar - 18.07.2024 16:08
 2. Ракитово 2459 Заповед З-21-551.pdf - 18.07.2024 16:08
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 1393 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1393.00 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2407-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06681 06.08.2024 12:00 07.08.2024 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 25959.80 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407-2
 1. Борино 2407-2 Документация.rar - 18.07.2024 11:00
 2. Борино 2407-2 Заповед З-07-388.pdf - 18.07.2024 11:00
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 87.45 куб.м.
Средна 9.74 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 54.82 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 152.01 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2421-11e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06667 06.08.2024 12:00 07.08.2024 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 43385.66 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2421-11e
 1. Документация - 16.07.2024 15:19
 2. Заповед за откриване - 16.07.2024 15:19
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 240.83 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 240.83 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24113
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06686 06.08.2024 11:30 07.08.2024 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 49345.56 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24113
 1. Борово 24113 Документация.rar - 18.07.2024 10:29
 2. Борово 24113 Заповед 3-30-454.pdf - 18.07.2024 10:29
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 247.72 куб.м.
Средна 10.51 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 258.23 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2407-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06680 06.08.2024 11:00 07.08.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 25577.99 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407-1
 1. Борино 2407-1 Документация.rar - 18.07.2024 11:00
 2. Борино 2407-1 Заповед З-07-387.pdf - 18.07.2024 11:00
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 86.15 куб.м.
Средна 8.66 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 58.94 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 153.75 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2344-11e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06666 06.08.2024 11:00 07.08.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 37464.82 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2344-11e
 1. Документация - 16.07.2024 15:14
 2. Заповед за откриване - 16.07.2024 15:14
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 200.37 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 200.37 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24116
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06685 06.08.2024 10:30 07.08.2024 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 12545.54 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24116
 1. Борово 24116 Документация.rar - 18.07.2024 10:29
 2. Борово 24116 Заповед 3-30-453.pdf - 18.07.2024 10:29
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 72.1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 50.68 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 122.78 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2336-11e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06665 06.08.2024 10:00 07.08.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 25341.68 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2336-11e
 1. Документация - 16.07.2024 15:01
 2. Заповед за откриване - 16.07.2024 15:01
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 139.24 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 139.24 куб.м.
 
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2415
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06678 06.08.2024 10:00 07.08.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 136921.18 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2415
 1. Кирково 2415 Документация.rar - 18.07.2024 09:07
 2. Кирково 2415 Заповед З-11-116.pdf - 18.07.2024 09:07
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Веймутовбор, Бук, Зимендъб
Едра 543 куб.м.
Средна 331 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 953 куб.м.
Общо 1831.00 куб.м.
 
ТП ДГС Триград / Обект №: 2415
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06674 06.08.2024 10:00 07.08.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 77289.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2415
 1. Документация - 15.07.2024 15:05
 2. Заповед за откриване - 15.07.2024 15:05
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 284 куб.м.
Средна 34 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
ОЗМ 42 куб.м.
Дърва за огрев 165 куб.м.
Общо 546.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 24115
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06684 06.08.2024 09:30 07.08.2024 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17527.57 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24115
 1. Борово 24115 Документация.rar - 18.07.2024 10:29
 2. Борово 24115 Заповед 3-30-452.pdf - 18.07.2024 10:29
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 19.39 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 116.03 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 135.42 куб.м.
 
ТП ДГС Триград / Обект №: 2407-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06672 06.08.2024 09:00 07.08.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 33165.14 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407-1
 1. Документация - 15.07.2024 15:04
 2. Заповед за откриване - 15.07.2024 15:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 201.20 куб.м.
Средна 20.23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 7.91 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 229.34 куб.м.