Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2236-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03227 01.03.2023 10:00 02.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 7464.22 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2236-1
 1. Договор и приложения - 13.03.2023 10:32
 2. Заповед - 01.03.2023 15:51
 3. Заповед за определяне на купувач - 01.03.2023 15:51
 4. Протокол - 01.03.2023 15:51
 5. Документация - 08.02.2023 15:51
 6. Заповед за откриване - 08.02.2023 15:51

На първо място ЕТ "СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ", с предложена цена в размер на 10823.02 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА - В" ЕООД, с предложена цена в размер на 10748.38 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 45.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 38.20 куб.м.
Средна 2.63 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 40.83 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2201-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03226 01.03.2023 09:00 02.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 28730.33 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2201-1
 1. Заповед - 16.03.2023 10:58
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.03.2023 10:58
 3. Заповед - 01.03.2023 15:51
 4. Заповед за определяне на купувач - 01.03.2023 15:51
 5. Протокол - 01.03.2023 15:51
 6. Документация - 08.02.2023 15:51
 7. Заповед за откриване - 08.02.2023 15:51

На първо място ЕТ "КЕМАЛ БАШЕВ", с предложена цена в размер на 42808.03 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 42520.73 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 49.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 107.53 куб.м.
Средна 65.42 куб.м.
Дребна 15.47 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 188.42 куб.м.
 
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2308
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03225 28.02.2023 12:00 01.03.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 154029.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308
 1. Договор и приложения - 08.03.2023 09:55
 2. Заповед - 28.02.2023 15:21
 3. Заповед за определяне на купувач - 28.02.2023 15:21
 4. Протокол - 28.02.2023 15:21
 5. Заповед за откриване - 07.02.2023 09:04
 6. Документация - 07.02.2023 09:04

На първо място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 155569.29 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 154029.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук
Едра 707 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 132 куб.м.
Дърва за огрев 80 куб.м.
Общо 982.00 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2331-3е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03224 28.02.2023 11:00 01.03.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 19554.52 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2331-3е
 1. Заповед - 28.02.2023 15:52
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.02.2023 15:52
 3. Протокол - 28.02.2023 15:52
 4. Заповед за откриване - 07.02.2023 11:54
 5. Документация - 07.02.2023 11:54

На първо място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 28940.92 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 28745.37 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 48.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 90.17 куб.м.
Средна 7.63 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 11.95 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 109.75 куб.м.
 
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2352МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03188 28.02.2023 11:00 01.03.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 62031.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2352МТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 28.02.2023 15:32
 2. Протокол - 28.02.2023 15:32
 3. Заповед за откриване - 03.02.2023 10:58
 4. Документация - 03.02.2023 10:58

На първо място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 62651.31 лв. без ДДС.
На второ място "ВИЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 62031.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Черенбор, Благун, цер, Габър, Келявгабър
Едра 51 куб.м.
Средна 100 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 555 куб.м.
Общо 708.00 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2331-2е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03223 28.02.2023 10:00 01.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 15535.99 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2331-2е
 1. Заповед - 28.02.2023 15:52
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.02.2023 15:51
 3. Протокол - 28.02.2023 15:51
 4. Заповед за откриване - 07.02.2023 11:54
 5. Документация - 07.02.2023 11:54

На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 22527.19 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 22527.19 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 45.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 58.49 куб.м.
Средна 13.15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 20.68 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 92.32 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2318С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03222 28.02.2023 10:00 01.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 113816.64 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2318С
 1. Договор и приложения - 17.03.2023 08:14
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.02.2023 13:40
 3. Протокол - 28.02.2023 13:40
 4. Документация - 07.02.2023 10:39
 5. Заповед за откриване - 07.02.2023 10:39

На първо място "МТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 161619.78 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 161619.78 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 42.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 534 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 20.79 куб.м.
Дърва за огрев 10.21 куб.м.
Общо 595.00 куб.м.
 
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2342МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03187 28.02.2023 10:00 01.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 57178.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2342МТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 28.02.2023 15:31
 2. Протокол - 28.02.2023 15:31
 3. Заповед за откриване - 03.02.2023 10:59
 4. Документация - 03.02.2023 10:59

На първо място "ВИЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 57178.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ИВАН ЧОНЛОВ", с предложена цена в размер на 57178.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 130 куб.м.
Средна 133 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 312 куб.м.
Общо 577.00 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2317С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03221 28.02.2023 09:00 01.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 260304.80 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2317С
 1. Договор и приложения - 16.03.2023 11:05
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.02.2023 13:40
 3. Протокол - 28.02.2023 13:39
 4. Заповед за откриване - 07.02.2023 10:39
 5. Документация - 07.02.2023 10:39

На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 356617.65 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 356617.65 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 37.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1034 куб.м.
Средна 132 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
ОЗМ 214.30 куб.м.
Дърва за огрев 86.70 куб.м.
Общо 1486.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2224/1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03207 28.02.2023 09:00 01.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 3653.90 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2224/1
 1. Договор и приложения - 15.03.2023 16:34
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.02.2023 11:21
 3. Протокол - 28.02.2023 11:21
 4. Документация - 07.02.2023 11:30
 5. Заповед за откриване - 07.02.2023 11:30

На първо място "ВЕМОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 3726.98 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Бук, Зимендъб
Едра 23.11 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 1.26 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 24.37 куб.м.
 
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2332МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03186 28.02.2023 09:00 01.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 105043.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2332МТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 28.02.2023 15:31
 2. Протокол - 28.02.2023 15:30
 3. Заповед за откриване - 03.02.2023 10:59
 4. Документация - 03.02.2023 10:59

На първо място "ВИЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 106093.43 лв. без ДДС.
На второ място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 105043.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 192 куб.м.
Средна 259 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 638 куб.м.
Общо 1093.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2324
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03204 24.02.2023 13:00 27.02.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 98069.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2324
 1. Заповед за определяне на купувач - 24.02.2023 16:18
 2. Протокол - 24.02.2023 16:18
 3. Документация - 02.02.2023 11:59
 4. Заповед за откриване - 02.02.2023 11:59

На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 99049.69 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 98069.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Бук
Едра 517 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 110 куб.м.
Дърва за огрев 4 куб.м.
Общо 650.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2321
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03203 24.02.2023 12:00 27.02.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 112809.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2321
 1. Договор и приложения - 15.03.2023 14:43
 2. Заповед за определяне на купувач - 24.02.2023 16:18
 3. Протокол - 24.02.2023 16:18
 4. Документация - 02.02.2023 12:00
 5. Заповед за откриване - 02.02.2023 12:00

На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 113937.09 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 113937.09 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук
Едра 514 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 148 куб.м.
Дърва за огрев 38 куб.м.
Общо 729.00 куб.м.
 
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2305МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03185 24.02.2023 11:00 27.02.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 108996.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2305МТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 24.02.2023 13:43
 2. Протокол - 24.02.2023 13:43
 3. Заповед за откриване - 03.02.2023 10:59
 4. Документация - 03.02.2023 10:59

На първо място "ЕНДЖИ ГРУУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 108996.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Върба, Клен, Турскалеска
Едра 132 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 715 куб.м.
Общо 904.00 куб.м.
 
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2302МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03184 24.02.2023 10:00 27.02.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 90791.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2302МТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 24.02.2023 13:42
 2. Протокол - 24.02.2023 13:42
 3. Заповед за откриване - 03.02.2023 10:59
 4. Документация - 03.02.2023 10:59

На първо място "КРИСПИТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 91698.91 лв. без ДДС.
На второ място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 90791.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика, Бреза, Върба
Едра 111 куб.м.
Средна 79 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 765 куб.м.
Общо 958.00 куб.м.
 
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2301MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03183 24.02.2023 09:00 27.02.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 126456.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2301MT
 1. Заповед за определяне на купувач - 24.02.2023 13:40
 2. Протокол - 24.02.2023 13:40
 3. Заповед за откриване - 03.02.2023 10:59
 4. Документация - 03.02.2023 10:59

На първо място "ЕНДЖИ ГРУУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 126456.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Габър, Трепетлика, Върба
Едра 261 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 88 куб.м.
Дърва за огрев 637 куб.м.
Общо 1010.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2319мт
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03202 23.02.2023 11:00 24.02.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 31940.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2319мт
 1. Заповед за определяне на купувач - 23.02.2023 15:53
 2. Протокол - 23.02.2023 15:53
 3. Заповед за откриване - 02.02.2023 12:00
 4. Документация - 02.02.2023 12:00

На първо място "ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 32259.40 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ЧАМ - ЕНВЕР САБАХ", с предложена цена в размер на 31940.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 76 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Дърва за огрев 167 куб.м.
Общо 291.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2318мт
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03201 23.02.2023 10:00 24.02.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 203186.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2318мт
 1. Заповед за определяне на купувач - 23.02.2023 15:53
 2. Протокол - 23.02.2023 15:53
 3. Документация - 02.02.2023 12:00
 4. Заповед за откриване - 02.02.2023 12:00

На първо място "ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 205217.86 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ЧАМ - ЕНВЕР САБАХ", с предложена цена в размер на 203186.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 823 куб.м.
Средна 127 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 155 куб.м.
Дърва за огрев 67 куб.м.
Общо 1178.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2317мт
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03200 23.02.2023 09:00 24.02.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 71781.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2317мт
 1. Заповед за определяне на купувач - 23.02.2023 15:53
 2. Протокол - 23.02.2023 15:53
 3. Заповед за откриване - 02.02.2023 12:00
 4. Документация - 02.02.2023 12:00

На първо място "ЧИКО ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 72498.81 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС" ООД, с предложена цена в размер на 71781.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб
Едра 322 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 144 куб.м.
Дърва за огрев 8 куб.м.
Общо 478.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2316мт
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03199 23.02.2023 08:00 24.02.2023 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 83510.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316мт
 1. Заповед за определяне на купувач - 23.02.2023 15:54
 2. Протокол - 23.02.2023 15:54
 3. Документация - 02.02.2023 12:00
 4. Заповед за откриване - 02.02.2023 12:00

На първо място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 84345.10 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ЧАМ - ЕНВЕР САБАХ", с предложена цена в размер на 83510.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук
Едра 321 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 91 куб.м.
Дърва за огрев 171 куб.м.
Общо 593.00 куб.м.