Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2007
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00515 от 04.12.2019 09:00 е прекратена на 03.12.2019 15:57 на основание Заповед №246/03.12.2019 г. на Директора на ТП ДГС "Пазарджик".
EТ00515 04.12.2019 09:00 05.12.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 17452.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2007
 1. Заповед за откриване - 14.11.2019 14:43
 2. Документация - 14.11.2019 14:43
 3. Протокол - 03.12.2019 15:56
 4. Заповед за прекратяване - 03.12.2019 15:56
Дървесен вид Бук, Габър, Трепетлика
Едра 92 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 4.76 куб.м.
Дърва за огрев 121.24 куб.м.
Общо 226.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2008
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00516 04.12.2019 10:00 05.12.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 30233.70 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 30838.38 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2008
 1. Заповед за откриване - 14.11.2019 14:45
 2. Документация - 14.11.2019 14:45
 3. Протокол - 04.12.2019 16:38
 4. Заповед за определяне на купувач - 04.12.2019 16:38
 5. Договор и приложения - 07.01.2020 14:16
На първо място "КАРАМИШЕВ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 30838.38 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук, Габър
Едра 162.95 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 195 куб.м.
Дърва за огрев 10.05 куб.м.
Общо 390.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2009
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00517 04.12.2019 11:00 05.12.2019 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 126091.11 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 128612.93 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2009
 1. Заповед за откриване - 14.11.2019 14:47
 2. Документация - 14.11.2019 14:47
 3. Протокол - 04.12.2019 16:39
 4. Заповед за определяне на купувач - 04.12.2019 16:39
 5. Договор и приложения - 07.01.2020 14:17
 6. Допълнитено споразумение - 09.07.2020 16:17
 7. Допълнитено споразумение - 13.01.2021 11:22
 8. Допълнитено споразумение - 12.04.2021 16:38
На първо място "ИРЕЛИ" ООД, с предложена цена в размер на 128612.93 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 854.56 куб.м.
Средна 54 куб.м.
Дребна 43 куб.м.
ОЗМ 531.44 куб.м.
Дърва за огрев 40 куб.м.
Общо 1523.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2010
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00518 04.12.2019 12:00 05.12.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 89190.32 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2010
 1. Заповед за откриване - 14.11.2019 14:48
 2. Документация - 14.11.2019 14:48
 3. Протокол - 04.12.2019 16:40
 4. Заповед за определяне на купувач - 04.12.2019 16:40
 5. Договор и приложения - 07.01.2020 14:18
 6. Допълнитено споразумение - 09.07.2020 16:17
 7. Допълнитено споразумение - 13.01.2021 11:23
 8. Допълнитено споразумение - 12.04.2021 16:40
 9. Допълнитено споразумение - 09.07.2021 13:15
На първо място "ИРЕЛИ" ООД, с предложена цена в размер на 89190.32 лева без ДДС.
Дървесен вид Ела, Бук
Едра 563.69 куб.м.
Средна 39 куб.м.
Дребна 42 куб.м.
ОЗМ 429.74 куб.м.
Дърва за огрев 22.57 куб.м.
Общо 1097.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2012
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00519 05.12.2019 09:30 06.12.2019 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 51294.30 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 52320.18 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2012
 1. Заповед за откриване - 14.11.2019 14:52
 2. Документация - 14.11.2019 14:52
 3. Протокол - 05.12.2019 15:37
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 15:37
 5. Договор и приложения - 07.01.2020 14:18
На първо място "КАРАМИШЕВ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 52320.18 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ГЛЕДИЧИЕ - СТЕФАН КАРАМИШЕВ", с предложена цена в размер на 51294.30 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук, Габър
Едра 419 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 26 куб.м.
Дърва за огрев 495 куб.м.
Общо 972.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2013
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00520 от 05.12.2019 10:30 е прекратена на 04.12.2019 16:42 на основание Заповед №252/04.12.2019 г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик.
EТ00520 05.12.2019 10:30 06.12.2019 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 51576.04 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2013
 1. Заповед за откриване - 14.11.2019 14:53
 2. Документация - 14.11.2019 14:53
 3. Протокол - 04.12.2019 16:41
 4. Заповед за прекратяване - 04.12.2019 16:41
Дървесен вид Бук
Едра 406 куб.м.
Средна 122 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Дърва за огрев 471 куб.м.
Общо 1026.00 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2012-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00521 04.12.2019 09:00 05.12.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 91161.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 92072.61 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2012-1
 1. Заповед за откриване - 15.11.2019 13:20
 2. Документация - 15.11.2019 13:20
 3. Протокол - 04.12.2019 16:10
 4. Заповед за определяне на купувач - 04.12.2019 16:10
 5. Договор и приложения - 02.01.2020 14:52
 6. Допълнитено споразумение - 07.04.2020 16:19
 7. Допълнитено споразумение - 01.07.2020 11:34
 8. Допълнитено споразумение - 29.09.2020 08:55
 9. Доспат 2012-1 ДС.pdf - 04.01.2021 09:21
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 92072.61 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ДЖУСИ - САЛИХ КАМБЕРОВ", с предложена цена в размер на 91161.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 711 куб.м.
Средна 132 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 854.00 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2013-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00522 04.12.2019 10:00 05.12.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 105528.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 106583.28 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2013-1
 1. Заповед за откриване - 15.11.2019 13:21
 2. Документация - 15.11.2019 13:21
 3. Протокол - 04.12.2019 16:11
 4. Заповед за определяне на купувач - 04.12.2019 16:11
 5. Договор и приложения - 02.01.2020 14:53
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 106583.28 лева без ДДС.
На второ място "СТАМБОЛИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 105528.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 854 куб.м.
Средна 49 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 919.00 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2014-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00523 04.12.2019 11:00 05.12.2019 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 62076.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 62696.76 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2014-1
 1. Заповед за откриване - 15.11.2019 13:23
 2. Документация - 15.11.2019 13:23
 3. Протокол - 04.12.2019 16:11
 4. Заповед за определяне на купувач - 04.12.2019 16:12
 5. Договор и приложения - 02.01.2020 14:53
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 62696.76 лева без ДДС.
На второ място "СТАМБОЛИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 62076.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 466 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 22 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 533.00 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2015-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00524 04.12.2019 12:00 05.12.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 116324.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 117487.24 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2015-1
 1. Заповед за откриване - 15.11.2019 13:25
 2. Документация - 15.11.2019 13:25
 3. Протокол - 04.12.2019 16:12
 4. Заповед за определяне на купувач - 04.12.2019 16:12
 5. Договор и приложения - 30.12.2019 14:26
 6. Допълнитено споразумение - 07.04.2020 16:31
 7. Допълнитено споразумение - 29.10.2020 10:30
На първо място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 117487.24 лева без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 116324.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 825 куб.м.
Средна 281 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1138.00 куб.м.
 
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2001
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00525 04.12.2019 13:00 05.12.2019 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 29333.95 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 29627.29 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2001
 1. Заповед за откриване - 15.11.2019 13:29
 2. Документация - 15.11.2019 13:29
 3. Протокол - 05.12.2019 14:39
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 14:39
 5. Договор и приложения - 15.01.2020 13:54
На първо място "БАРИ-ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 29627.29 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 29627.29 лева без ДДС.
Дървесен вид Смърч, Ела, Бук
Едра 282 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 38 куб.м.
Дърва за огрев 12 куб.м.
Общо 370.00 куб.м.
 
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2002
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00526 от 04.12.2019 14:00 е прекратена на 03.12.2019 16:43 на основание Заповед №165/03.12.2019 г. на Директора на ТП ДГС "Широка лъка".
EТ00526 04.12.2019 14:00 05.12.2019 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 32728.03 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2002
 1. Заповед за откриване - 15.11.2019 13:31
 2. Документация - 15.11.2019 13:32
 3. Протокол - 03.12.2019 16:39
 4. Заповед за прекратяване - 03.12.2019 16:39
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 215 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 202 куб.м.
Дърва за огрев 57 куб.м.
Общо 579.00 куб.м.
 
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2003
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00527 04.12.2019 15:00 05.12.2019 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 97956.19 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2003
 1. Заповед за откриване - 15.11.2019 13:34
 2. Документация - 15.11.2019 13:35
 3. Протокол - 05.12.2019 14:40
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 14:40
 5. Договор и приложения - 15.01.2020 13:57
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 97956.19 лева без ДДС.
На второ място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 97956.19 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 883 куб.м.
Средна 203 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 250 куб.м.
Дърва за огрев 64 куб.м.
Общо 1411.00 куб.м.
 
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2004
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00528 от 04.12.2019 16:00 е прекратена на 03.12.2019 16:43 на основание Заповед №166/03.12.2019 г. на Директора на ТП ДГС "Широка лъка".
EТ00528 04.12.2019 16:00 05.12.2019 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 14960.01 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2004
 1. Заповед за откриване - 15.11.2019 13:37
 2. Документация - 15.11.2019 13:37
 3. Протокол - 03.12.2019 16:43
 4. Заповед за прекратяване - 03.12.2019 16:43
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 121 куб.м.
Средна 55 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Дърва за огрев 15 куб.м.
Общо 253.00 куб.м.
 
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2005с
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00529 05.12.2019 08:00 06.12.2019 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 34716.88 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2005с
 1. Документация - 15.11.2019 13:41
 2. Заповед за откриване - 15.11.2019 14:00
 3. Протокол - 05.12.2019 14:41
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 14:42
 5. Договор и приложения - 15.01.2020 13:57
 6. Допълнитено споразумение - 01.07.2020 09:25
 7. Допълнитено споразумение - 22.12.2020 14:05
 8. Допълнитено споразумение - 02.06.2021 13:35
На първо място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 34716.88 лева без ДДС.
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 275 куб.м.
Средна 99 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 126.40 куб.м.
Дърва за огрев 51.60 куб.м.
Общо 556.00 куб.м.
 
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2006с
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00530 05.12.2019 09:00 06.12.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 10261.40 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2006с
 1. Заповед за откриване - 15.11.2019 13:43
 2. Документация - 15.11.2019 13:43
 3. Протокол - 05.12.2019 14:46
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 14:46
 5. Договор и приложения - 15.01.2020 13:58
 6. Допълнитено споразумение - 01.07.2020 09:26
На първо място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 10261.40 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 94 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 27.20 куб.м.
Дърва за огрев 7.8 куб.м.
Общо 132.00 куб.м.
 
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2007с
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00531 05.12.2019 10:00 06.12.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 43919.85 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2007с
 1. Заповед за откриване - 15.11.2019 13:45
 2. Документация - 15.11.2019 13:45
 3. Протокол - 05.12.2019 14:47
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 14:47
 5. Договор и приложения - 15.01.2020 13:58
 6. Допълнитено споразумение - 01.07.2020 09:28
 7. Допълнитено споразумение - 01.10.2020 08:57
 8. Допълнитено споразумение - 22.12.2020 14:04
 9. Допълнитено споразумение - 12.02.2021 10:28
На първо място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 43919.85 лева без ДДС.
Дървесен вид Смърч, Ела, Бук
Едра 366 куб.м.
Средна 81 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 164 куб.м.
Дърва за огрев 54 куб.м.
Общо 669.00 куб.м.
 
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2008с
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00532 05.12.2019 11:00 06.12.2019 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 4937.55 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2008с
 1. Заповед за откриване - 15.11.2019 13:48
 2. Документация - 15.11.2019 14:10
 3. Протокол - 05.12.2019 14:55
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 14:55
 5. Договор и приложения - 15.01.2020 13:58
На първо място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 4937.55 лева без ДДС.
Дървесен вид Смърч, Ела, Бук
Едра 38 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 19.20 куб.м.
Дърва за огрев 9.80 куб.м.
Общо 87.00 куб.м.
 
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2009с
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00533 05.12.2019 12:00 06.12.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 41718.25 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2009с
 1. Заповед за откриване - 15.11.2019 13:50
 2. Документация - 15.11.2019 13:50
 3. Протокол - 05.12.2019 14:57
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 14:57
 5. Договор и приложения - 15.01.2020 13:59
На първо място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 41718.25 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 381 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 106.4 куб.м.
Дърва за огрев 37.6 куб.м.
Общо 593.00 куб.м.
 
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2001С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00534 от 04.12.2019 13:30 е прекратена на 03.12.2019 16:55 на основание Заповед №759/03.12.2019 г. на Директора на ТП ДГС "Славейно".
EТ00534 04.12.2019 13:30 05.12.2019 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 43027.63 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2001С
 1. Заповед за откриване - 15.11.2019 14:05
 2. Документация - 15.11.2019 14:05
 3. Протокол - 03.12.2019 16:52
 4. Заповед за прекратяване - 03.12.2019 16:52
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 420 куб.м.
Средна 159 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 64 куб.м.
Дърва за огрев 105 куб.м.
Общо 751.00 куб.м.