Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2382-2 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04674 от 28.11.2023 15:00 е прекратена на 27.11.2023 11:17 на основание Заповед №З-21-820/27.11.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ04674 28.11.2023 15:00 29.11.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17604.29 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2382-2 E
 1. Заповед - 27.11.2023 11:16
 2. Заповед за прекратяване - 27.11.2023 11:16
 3. Протокол - 27.11.2023 11:16
 4. Заповед за откриване - 08.11.2023 14:59
 5. Документация - 08.11.2023 14:59
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук
Едра 154.46 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 154.46 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23141C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04686 от 28.11.2023 14:30 е прекратена на 27.11.2023 16:06 на основание Заповед №З-36-1188/27.11.2023г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна.
EТ04686 28.11.2023 14:30 29.11.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 24713.82 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23141C
 1. Заповед - 27.11.2023 16:05
 2. Заповед за прекратяване - 27.11.2023 16:05
 3. Протокол - 27.11.2023 16:05
 4. Заповед за откриване - 10.11.2023 16:11
 5. Документация - 10.11.2023 16:11
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 191.58 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 191.58 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2380
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04664 28.11.2023 14:00 29.11.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 8379.47 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2380
 1. Заповед - 28.11.2023 15:03
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 14:59
 3. Протокол - 28.11.2023 14:59
 4. Документация - 07.11.2023 10:32
 5. Заповед за откриване - 07.11.2023 10:32

На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 9971.48 лв. без ДДС.
На второ място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 9887.69 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 38.44 куб.м.
Средна 7.02 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 45.46 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23140C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04685 28.11.2023 13:30 29.11.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 31811.70 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23140C
 1. Заповед - 28.11.2023 15:22
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 15:22
 3. Протокол - 28.11.2023 15:22
 4. Заповед за откриване - 10.11.2023 16:11
 5. Документация - 10.11.2023 16:11

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 31811.70 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 174.25 куб.м.
Средна 1.8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 176.05 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2379
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04663 28.11.2023 13:00 29.11.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 22779.85 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2379
 1. Заповед - 28.11.2023 14:59
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 14:59
 3. Протокол - 28.11.2023 14:59
 4. Заповед за откриване - 07.11.2023 10:32
 5. Документация - 07.11.2023 10:32

На първо място "Ай Си Ди - 61" ЕООД, с предложена цена в размер на 28930.45 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 28702.65 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 110.27 куб.м.
Средна 6.53 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 116.80 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23139C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04684 28.11.2023 12:30 29.11.2023 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 23864.51 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23139C
 1. Заповед - 28.11.2023 15:37
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 15:37
 3. Протокол - 28.11.2023 15:37
 4. Заповед за откриване - 10.11.2023 16:12
 5. Документация - 10.11.2023 16:11

На първо място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 23864.51 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 23864.51 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 125.97 куб.м.
Средна 9.7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 135.67 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2378
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04662 28.11.2023 12:00 29.11.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 42791.52 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2378
 1. Договор и приложения - 06.12.2023 14:05
 2. Заповед - 28.11.2023 14:59
 3. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 14:59
 4. Протокол - 28.11.2023 14:59
 5. Заповед за откриване - 07.11.2023 10:32
 6. Документация - 07.11.2023 10:32

На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 50494.08 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 50066.16 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 172.55 куб.м.
Средна 24.8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 40.88 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 238.23 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23138C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04683 28.11.2023 11:30 29.11.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13167.02 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23138C
 1. Заповед - 28.11.2023 15:21
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 15:21
 3. Протокол - 28.11.2023 15:21
 4. Заповед за откриване - 10.11.2023 16:12
 5. Документация - 10.11.2023 16:12

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 13167.02 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 63.82 куб.м.
Средна 20.76 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 84.58 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-17
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04673 28.11.2023 11:00 29.11.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 41100.49 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308-17
 1. Заповед - 28.11.2023 13:13
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 13:13
 3. Протокол - 28.11.2023 13:13
 4. Документация - 10.11.2023 10:37
 5. Заповед за откриване - 10.11.2023 10:37

На първо място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 41100.49 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 179.11 куб.м.
Средна 29.09 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 43.83 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 252.03 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2377
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04661 28.11.2023 11:00 29.11.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 12073.53 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2377
 1. Договор и приложения - 06.12.2023 14:05
 2. Заповед - 28.11.2023 15:00
 3. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 15:00
 4. Протокол - 28.11.2023 15:00
 5. Заповед за откриване - 07.11.2023 10:32
 6. Документация - 07.11.2023 10:32

На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 15092.03 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 14971.29 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 25.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 53.95 куб.м.
Средна 3.96 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 8.28 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 66.19 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23137C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04682 28.11.2023 10:30 29.11.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 26254.55 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23137C
 1. Заповед - 28.11.2023 15:21
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 15:21
 3. Протокол - 28.11.2023 15:20
 4. Заповед за откриване - 10.11.2023 16:11
 5. Документация - 10.11.2023 16:11

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 26254.55 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 142.8 куб.м.
Средна 2.87 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 145.67 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-16С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04672 28.11.2023 10:00 29.11.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 33233.74 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308-16С
 1. Заповед - 28.11.2023 13:13
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 13:13
 3. Протокол - 28.11.2023 13:13
 4. Заповед за откриване - 10.11.2023 10:37
 5. Документация - 10.11.2023 10:37

На първо място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 33233.74 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 149.02 куб.м.
Средна 19.24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 32.23 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 200.49 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2376
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04660 28.11.2023 10:00 29.11.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11550.10 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2376
 1. Договор и приложения - 06.12.2023 14:05
 2. Заповед - 28.11.2023 15:00
 3. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 15:00
 4. Протокол - 28.11.2023 15:00
 5. Документация - 07.11.2023 10:32
 6. Заповед за откриване - 07.11.2023 10:32

На първо място "ВЕЛЧЕВ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14668.60 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 14553.10 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
Дървесен вид Смърч
Едра 51.9 куб.м.
Средна 0.52 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 6.80 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 59.22 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23136C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04681 от 28.11.2023 09:30 е прекратена на 27.11.2023 16:06 на основание Заповед №З-36-1185/27.11.2023г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна.
EТ04681 28.11.2023 09:30 29.11.2023 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11674.50 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23136C
 1. Заповед - 27.11.2023 16:05
 2. Заповед за прекратяване - 27.11.2023 16:05
 3. Протокол - 27.11.2023 16:05
 4. Документация - 10.11.2023 16:12
 5. Заповед за откриване - 10.11.2023 16:12
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 90.5 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 90.50 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2310-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04671 28.11.2023 09:00 29.11.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 29565.27 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2310-1
 1. Заповед - 28.11.2023 13:13
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 13:13
 3. Протокол - 28.11.2023 13:13
 4. Документация - 10.11.2023 10:38
 5. Заповед за откриване - 10.11.2023 10:38

На първо място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 29565.27 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 126.73 куб.м.
Средна 6.05 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 44.89 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 177.67 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2375
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04659 28.11.2023 09:00 29.11.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 6619.24 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2375
 1. Договор и приложения - 06.12.2023 14:05
 2. Заповед - 28.11.2023 15:00
 3. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 15:00
 4. Протокол - 28.11.2023 15:00
 5. Заповед за откриване - 07.11.2023 10:32
 6. Документация - 07.11.2023 10:32

На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 6685.43 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 6619.24 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 18.01 куб.м.
Средна 27.18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2.79 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 47.98 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23135С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04680 28.11.2023 08:30 29.11.2023 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 29811.58 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23135С
 1. Заповед - 28.11.2023 15:20
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 15:20
 3. Протокол - 28.11.2023 15:20
 4. Заповед за откриване - 10.11.2023 16:11
 5. Документация - 10.11.2023 16:11

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 29811.58 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 162.84 куб.м.
Средна 6.71 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 169.55 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2374
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04658 28.11.2023 08:00 29.11.2023 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 12779.02 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2374
 1. Договор и приложения - 06.12.2023 14:05
 2. Заповед - 28.11.2023 15:00
 3. Заповед за определяне на купувач - 28.11.2023 15:00
 4. Протокол - 28.11.2023 15:00
 5. Документация - 07.11.2023 10:31
 6. Заповед за откриване - 07.11.2023 10:31

На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 15462.61 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 15334.82 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 54.07 куб.м.
Средна 10.35 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 7.05 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 71.47 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 2347
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04656 от 27.11.2023 13:00 е прекратена на 24.11.2023 13:09 на основание Заповед №З-06-515/24.11.2023г. на Директора на ТП ДГС Батак.
EТ04656 27.11.2023 13:00 28.11.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10537.67 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2347
 1. Заповед - 24.11.2023 13:08
 2. Заповед за прекратяване - 24.11.2023 13:08
 3. Протокол - 24.11.2023 13:08
 4. Документация - 06.11.2023 11:09
 5. Заповед за откриване - 06.11.2023 11:09
Резултати

Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 73.69 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 73.69 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 2346
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04655 от 27.11.2023 12:00 е прекратена на 24.11.2023 13:09 на основание Заповед №З-06-513/24.11.2023г. на Директора на ТП ДГС Батак.
EТ04655 27.11.2023 12:00 28.11.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 23683.66 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2346
 1. Заповед - 24.11.2023 13:09
 2. Заповед за прекратяване - 24.11.2023 13:09
 3. Протокол - 24.11.2023 13:08
 4. Заповед за откриване - 06.11.2023 11:10
 5. Документация - 06.11.2023 11:09
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 165.62 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 165.62 куб.м.