Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2236-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02441 17.08.2022 14:00 18.08.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 52958.71 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2236-1
 1. Заповед за определяне на купувач - 17.08.2022 16:12
 2. Протокол - 17.08.2022 16:12
 3. Заповед за откриване - 29.07.2022 11:36
 4. Документация - 29.07.2022 11:36

На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 93737.14 лв. без ДДС.
На второ място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 93737.14 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 273.46 куб.м.
Средна 21.51 куб.м.
Дребна 1.34 куб.м.
ОЗМ 127.96 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 424.27 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2233-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02440 17.08.2022 13:00 18.08.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 30087.45 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2233-1
 1. Заповед за определяне на купувач - 17.08.2022 16:12
 2. Протокол - 17.08.2022 16:12
 3. Заповед за откриване - 29.07.2022 11:36
 4. Документация - 29.07.2022 11:36

На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 51750.09 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 51750.09 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 124.15 куб.м.
Средна 4.96 куб.м.
Дребна 0.11 куб.м.
ОЗМ 121.77 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 250.99 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2211-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02439 17.08.2022 12:00 18.08.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 39077.44 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2211-1
 1. Заповед за определяне на купувач - 17.08.2022 16:12
 2. Протокол - 17.08.2022 16:12
 3. Заповед за откриване - 29.07.2022 11:36
 4. Документация - 29.07.2022 11:36

На първо място "ХАСС - СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 77763.67 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "АХМЕД САДЪК - БИЧКИЯ", с предложена цена в размер на 77763.67 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 223.39 куб.м.
Средна 20.22 куб.м.
Дребна 0.77 куб.м.
ОЗМ 53.73 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 298.11 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2209
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02437 18.08.2022 09:00 19.08.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 34539.35 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2209
 1. Заповед за откриване - 29.07.2022 11:27
 2. Документация - 29.07.2022 11:27

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 173.76 куб.м.
Средна 8.21 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 70.94 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 252.91 куб.м.
 
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2231
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02436 16.08.2022 11:00 17.08.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 14126.53 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2231
 1. Заповед за определяне на купувач - 16.08.2022 16:13
 2. Протокол - 16.08.2022 16:12
 3. Документация - 29.07.2022 15:21
 4. Заповед за откриване - 29.07.2022 15:21

На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14126.53 лв. без ДДС.
На второ място "РИЧИ 2015" ЕООД, с предложена цена в размер на 14126.53 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Ива
Едра 28.55 куб.м.
Средна 8.73 куб.м.
Дребна 0.49 куб.м.
ОЗМ 36.81 куб.м.
Дърва за огрев 90.64 куб.м.
Общо 165.22 куб.м.
 
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2221
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02434 16.08.2022 09:00 17.08.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 21270.13 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2221
 1. Заповед за определяне на купувач - 16.08.2022 16:18
 2. Протокол - 16.08.2022 16:18
 3. Заповед за откриване - 28.07.2022 11:48
 4. Документация - 28.07.2022 11:48

На първо място "ИСКРА ДЕЛЧЕВ 79" ЕООД, с предложена цена в размер на 81251.53 лв. без ДДС.
На второ място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 80826.13 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Полскиясен
Едра 50 куб.м.
Средна 73 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 326 куб.м.
Общо 449.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2227-1 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02433 18.08.2022 10:00 19.08.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 38898.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2227-1 E
 1. Заповед за откриване - 27.07.2022 16:02
 2. Документация - 27.07.2022 16:02

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 193 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 298.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2225 С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02432 16.08.2022 10:00 17.08.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 50356.73 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2225 С
 1. Заповед - 16.08.2022 16:10
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.08.2022 16:10
 3. Протокол - 16.08.2022 16:10
 4. Документация - 27.07.2022 16:01
 5. Заповед за откриване - 27.07.2022 16:01

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 67478.11 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 67478.11 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 245.91 куб.м.
Средна 227.95 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 137.56 куб.м.
Дърва за огрев 213 куб.м.
Общо 835.42 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2262-1e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02428 17.08.2022 11:00 18.08.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 32325.11 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2262-1e
 1. Заповед за определяне на купувач - 17.08.2022 16:20
 2. Протокол - 17.08.2022 16:20
 3. Документация - 27.07.2022 14:08
 4. Заповед за откриване - 27.07.2022 14:08

На първо място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 76287.11 лв. без ДДС.
На второ място "ТМ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 75963.86 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 211.54 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 1.12 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 242.66 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2261-1e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02427 17.08.2022 10:00 18.08.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 43695.34 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2261-1e
 1. Заповед за определяне на купувач - 17.08.2022 16:20
 2. Протокол - 17.08.2022 16:20
 3. Документация - 27.07.2022 14:08
 4. Заповед за откриване - 27.07.2022 14:08

На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 97877.14 лв. без ДДС.
На второ място "ТМ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 97877.14 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 165.50 куб.м.
Средна 204.39 куб.м.
Дребна 27.35 куб.м.
ОЗМ 4.17 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 401.41 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2244-1e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02426 17.08.2022 09:00 18.08.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 67341.86 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2244-1e
 1. Заповед за определяне на купувач - 17.08.2022 16:20
 2. Протокол - 17.08.2022 16:20
 3. Документация - 27.07.2022 14:08
 4. Заповед за откриване - 27.07.2022 14:08

На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 152192.78 лв. без ДДС.
На второ място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 151519.36 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 302.02 куб.м.
Средна 217.64 куб.м.
Дребна 16.04 куб.м.
ОЗМ 45.85 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 581.55 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2247-С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02425 10.08.2022 12:00 11.08.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 10872.28 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2247-С
 1. Заповед за определяне на купувач - 11.08.2022 09:42
 2. Протокол - 11.08.2022 09:42
 3. Документация - 20.07.2022 14:58
 4. Заповед за откриване - 20.07.2022 14:58

На първо място "КАЛИ-85" ЕООД, с предложена цена в размер на 22940.20 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 22940.20 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 60.96 куб.м.
Средна 3.42 куб.м.
Дребна 0.04 куб.м.
ОЗМ 57.64 куб.м.
Дърва за огрев 4.09 куб.м.
Общо 126.15 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2246-С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02424 10.08.2022 11:00 11.08.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 14693.33 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2246-С
 1. Заповед за определяне на купувач - 10.08.2022 16:20
 2. Приложения - 10.08.2022 16:20
 3. Документация - 20.07.2022 14:58
 4. Заповед за откриване - 20.07.2022 14:57

На първо място "КАЛИ-85" ЕООД, с предложена цена в размер на 31149.49 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 31002.56 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 87.98 куб.м.
Средна 5.6 куб.м.
Дребна 0.08 куб.м.
ОЗМ 70.07 куб.м.
Дърва за огрев 10.48 куб.м.
Общо 174.21 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2232
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02423 10.08.2022 10:00 11.08.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 40841.79 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2232
 1. Заповед за определяне на купувач - 10.08.2022 16:19
 2. Протокол - 10.08.2022 16:19
 3. Документация - 20.07.2022 14:57
 4. Заповед за откриване - 20.07.2022 14:55

На първо място "ФОТЕКС" ООД, с предложена цена в размер на 87401.67 лв. без ДДС.
На второ място "ЕНИДЖЕ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 86993.25 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 270.83 куб.м.
Средна 101.41 куб.м.
Дребна 9.79 куб.м.
ОЗМ 68.78 куб.м.
Дърва за огрев 7.64 куб.м.
Общо 458.45 куб.м.
 
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2236
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02418 17.08.2022 12:00 18.08.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 34258.43 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2236
 1. Заповед за определяне на купувач - 17.08.2022 15:46
 2. Протокол - 17.08.2022 15:46
 3. Документация - 27.07.2022 14:05
 4. Заповед за откриване - 27.07.2022 14:05

На първо място "РОДОПАЛЕТ" ООД, с предложена цена в размер на 89413.81 лв. без ДДС.
На второ място "ПАШОВ - ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 89413.81 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Акация
Едра 132 куб.м.
Средна 315 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 220 куб.м.
Общо 676.00 куб.м.
 
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2235
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02417 17.08.2022 11:00 18.08.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 27991.20 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2235
 1. Заповед за определяне на купувач - 17.08.2022 15:45
 2. Протокол - 17.08.2022 15:45
 3. Заповед за откриване - 27.07.2022 14:04
 4. Документация - 27.07.2022 14:04

На първо място "ЕВРО БОР-2017" ЕООД, с предложена цена в размер на 29110.84 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 28551.02 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Дуглазкаела, Зимендъб, Благун
Едра 89 куб.м.
Средна 203 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 414 куб.м.
Общо 708.00 куб.м.
 
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2222
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02416 17.08.2022 10:00 18.08.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 23959.88 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2222
 1. Протокол - 17.08.2022 15:45
 2. Заповед за определяне на купувач - 17.08.2022 15:45
 3. Заповед за откриване - 27.07.2022 14:04
 4. Документация - 27.07.2022 14:04

На първо място "НЕД ЛЕС БИЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 80745.08 лв. без ДДС.
На второ място "БЛИЗНАЦИТЕ 97" ЕООД, с предложена цена в размер на 80505.48 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Акация
Едра 115 куб.м.
Средна 299 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 36 куб.м.
Общо 466.00 куб.м.
 
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2220
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02415 17.08.2022 09:00 18.08.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 16648.92 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2220
 1. Заповед за определяне на купувач - 17.08.2022 15:45
 2. Протокол - 17.08.2022 15:45
 3. Заповед за откриване - 27.07.2022 14:04
 4. Документация - 27.07.2022 14:04

На първо място "РУМА-СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 48947.98 лв. без ДДС.
На второ място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 48947.98 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 59 куб.м.
Средна 236 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 41 куб.м.
Общо 348.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2231-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02414 16.08.2022 10:00 17.08.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 6654.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2231-1
 1. Заповед за определяне на купувач - 16.08.2022 16:15
 2. Протокол - 16.08.2022 16:15
 3. Заповед за откриване - 27.07.2022 14:07
 4. Документация - 27.07.2022 14:07

На първо място "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10313.70 лв. без ДДС.
На второ място "КОНСТАНТИН ЛЕС - КЛИСУРА" ЕООД , с предложена цена в размер на 10180.62 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб
Едра 57.49 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 57.49 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22312-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02413 16.08.2022 09:00 17.08.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 54055.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22312-2
 1. Заповед - 16.08.2022 16:21
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.08.2022 16:21
 3. Протокол - 16.08.2022 16:21
 4. Заповед за откриване - 22.07.2022 15:30
 5. Документация - 22.07.2022 15:30

На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 97299.00 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 96758.45 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 347 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 449.00 куб.м.