Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДЛС Борово / Обект №: 1955
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00416 01.10.2019 10:00 02.10.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 51212.55 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 56845.98 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1955
 1. Заповед за откриване - 10.09.2019 13:36
 2. Документация - 10.09.2019 13:36
 3. Протокол - 01.10.2019 15:42
 4. Заповед за определяне на купувач - 01.10.2019 15:42
 5. Договор и приложения - 08.10.2019 15:10
 6. Допълнитено споразумение - 27.12.2019 10:48
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 56845.98 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 56845.98 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 387.13 куб.м.
Средна 48.73 куб.м.
Дребна 3.82 куб.м.
ОЗМ 89.34 куб.м.
Дърва за огрев 4.70 куб.м.
Общо 533.72 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 1960
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00417 01.10.2019 12:00 02.10.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 44952.26 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 55291.22 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1960
 1. Заповед за откриване - 10.09.2019 13:39
 2. Документация - 10.09.2019 13:39
 3. Протокол - 01.10.2019 15:43
 4. Заповед за определяне на купувач - 01.10.2019 15:43
 5. Договор и приложения - 08.10.2019 15:10
 6. Допълнитено споразумение - 27.12.2019 09:29
 7. Уведомление за прекратяване на договор - 16.04.2020 20:01
На първо място ЕТ "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ", с предложена цена в размер на 55291.22 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ТАМЕР-2016 ТАМЕР СТАМБОЛУ", с предложена цена в размер на 55291.22 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 316.34 куб.м.
Средна 19.29 куб.м.
Дребна 0.21 куб.м.
ОЗМ 72.79 куб.м.
Дърва за огрев 9.02 куб.м.
Общо 417.65 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1910
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00418 от 01.10.2019 14:00 е прекратена на 30.09.2019 15:14 на основание Заповед № 295/30.09.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
EТ00418 01.10.2019 14:00 02.10.2019 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 1677.72 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1910
 1. Заповед за откриване - 11.09.2019 15:23
 2. Документация - 11.09.2019 15:23
 3. Протокол - 30.09.2019 15:13
 4. Заповед за прекратяване - 30.09.2019 15:13
Дървесен вид Зимендъб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 40.94 куб.м.
Общо 40.94 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1911
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00419 от 09.10.2019 08:00 е прекратена на 08.10.2019 15:43 на основание Заповед № 312/08.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
EТ00419 09.10.2019 08:00 10.10.2019 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 28204.46 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1911
 1. Заповед за откриване - 20.09.2019 15:41
 2. Документация - 20.09.2019 15:41
 3. Протокол - 08.10.2019 15:40
 4. Заповед за прекратяване - 08.10.2019 15:40
Дървесен вид Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 266.52 куб.м.
Средна 13.66 куб.м.
Дребна 0.1 куб.м.
ОЗМ 82.37 куб.м.
Дърва за огрев 169.05 куб.м.
Общо 531.70 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1913
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00420 от 09.10.2019 10:00 е прекратена на 08.10.2019 15:46 на основание Заповед № 313/08.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
EТ00420 09.10.2019 10:00 10.10.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 34606.06 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1913
 1. Заповед за откриване - 20.09.2019 15:46
 2. Документация - 20.09.2019 15:46
 3. Протокол - 08.10.2019 15:44
 4. Заповед за прекратяване - 08.10.2019 15:44
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 289.53 куб.м.
Средна 39.87 куб.м.
Дребна 0.74 куб.м.
ОЗМ 120.62 куб.м.
Дърва за огрев 222.52 куб.м.
Общо 673.28 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1914
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00421 от 09.10.2019 12:00 е прекратена на 08.10.2019 15:46 на основание Заповед № 314/08.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
EТ00421 09.10.2019 12:00 10.10.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 35462.19 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1914
 1. Заповед за откриване - 20.09.2019 15:49
 2. Документация - 20.09.2019 15:49
 3. Протокол - 08.10.2019 15:46
 4. Заповед за прекратяване - 08.10.2019 15:46
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 329.23 куб.м.
Средна 43.61 куб.м.
Дребна 1.32 куб.м.
ОЗМ 120.17 куб.м.
Дърва за огрев 179.23 куб.м.
Общо 673.56 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1915
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00422 от 09.10.2019 14:00 е прекратена на 08.10.2019 15:47 на основание Заповед № 315/08.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
EТ00422 09.10.2019 14:00 10.10.2019 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 14093.19 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1915
 1. Заповед за откриване - 20.09.2019 15:52
 2. Документация - 20.09.2019 15:52
 3. Протокол - 08.10.2019 15:47
 4. Заповед за прекратяване - 08.10.2019 15:47
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 42.80 куб.м.
Средна 5.30 куб.м.
Дребна 0.23 куб.м.
ОЗМ 70.65 куб.м.
Дърва за огрев 193.19 куб.м.
Общо 312.17 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1918
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00423 от 14.10.2019 08:00 е прекратена на 11.10.2019 15:59 на основание Заповед № 324/11.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
EТ00423 14.10.2019 08:00 15.10.2019 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 5478.72 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1918
 1. Заповед за откриване - 24.09.2019 14:45
 2. Документация - 24.09.2019 14:45
 3. Протокол - 11.10.2019 15:47
 4. Заповед за прекратяване - 11.10.2019 15:48
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 133.66 куб.м.
Общо 133.66 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1919
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00424 от 14.10.2019 10:00 е прекратена на 11.10.2019 15:59 на основание Заповед № 325/11.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
EТ00424 14.10.2019 10:00 15.10.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 8711.74 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1919
 1. Заповед за откриване - 24.09.2019 14:47
 2. Документация - 24.09.2019 14:47
 3. Протокол - 11.10.2019 15:48
 4. Заповед за прекратяване - 11.10.2019 15:48
Дървесен вид Бук
Едра 8.51 куб.м.
Средна 0.26 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 38.37 куб.м.
Дърва за огрев 155.81 куб.м.
Общо 202.95 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1921
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00425 от 14.10.2019 12:00 е прекратена на 11.10.2019 15:59 на основание Заповед № 326/11.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
EТ00425 14.10.2019 12:00 15.10.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 30066.80 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1921
 1. Заповед за откриване - 24.09.2019 14:51
 2. Документация - 24.09.2019 14:51
 3. Протокол - 11.10.2019 15:49
 4. Заповед за прекратяване - 11.10.2019 15:49
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 139.19 куб.м.
Средна 11.06 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 113.75 куб.м.
Дърва за огрев 392.97 куб.м.
Общо 656.97 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1922
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00426 от 14.10.2019 14:00 е прекратена на 11.10.2019 15:59 на основание Заповед № 327/11.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
EТ00426 14.10.2019 14:00 15.10.2019 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 8829.96 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1922
 1. Заповед за откриване - 24.09.2019 14:54
 2. Документация - 24.09.2019 14:54
 3. Протокол - 11.10.2019 15:49
 4. Заповед за прекратяване - 11.10.2019 15:49
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2.24 куб.м.
Дърва за огрев 235.30 куб.м.
Общо 237.54 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1923
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00427 от 14.10.2019 16:00 е прекратена на 11.10.2019 16:00 на основание Заповед № 328/11.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
EТ00427 14.10.2019 16:00 15.10.2019 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 22729.79 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1923
 1. Заповед за откриване - 24.09.2019 14:56
 2. Документация - 24.09.2019 14:56
 3. Протокол - 11.10.2019 15:50
 4. Заповед за прекратяване - 11.10.2019 15:50
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика
Едра 70.09 куб.м.
Средна 8.33 куб.м.
Дребна 0.14 куб.м.
ОЗМ 65.94 куб.м.
Дърва за огрев 375.55 куб.м.
Общо 520.05 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1928
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00428 от 17.10.2019 10:00 е прекратена на 16.10.2019 15:03 на основание Заповед №333/16.10.2019 г. на директора на ТП ДЛС „Кормисош“.
EТ00428 17.10.2019 10:00 18.10.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 61839.45 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 627.14
 1. Заповед за откриване - 30.09.2019 14:40
 2. Документация - 30.09.2019 14:41
 3. Протокол - 16.10.2019 15:02
 4. Заповед за прекратяване - 16.10.2019 15:02
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 627.14 куб.м.
Средна 87.81 куб.м.
Дребна 5.91 куб.м.
ОЗМ 106.38 куб.м.
Дърва за огрев 69.99 куб.м.
Общо 897.23 куб.м.
 
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2004
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00429 20.11.2019 09:00 21.11.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 25997.71 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 37177.71 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2004
 1. Заповед за откриване - 01.11.2019 17:58
 2. Документация - 01.11.2019 17:58
 3. Протокол - 21.11.2019 15:26
 4. Заповед за определяне на купувач - 21.11.2019 15:26
 5. Договор и приложения - 23.12.2019 08:25
На първо място "ДИВА ЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 37177.71 лева без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 36657.71 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 257.96 куб.м.
Средна 13.17 куб.м.
Дребна 0.35 куб.м.
ОЗМ 49.87 куб.м.
Дърва за огрев 87.89 куб.м.
Общо 409.24 куб.м.
 
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2005
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00430 20.11.2019 10:00 21.11.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 28829.57 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 42379.67 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2005
 1. Заповед за откриване - 01.11.2019 18:00
 2. Документация - 01.11.2019 18:00
 3. Протокол - 21.11.2019 15:29
 4. Заповед за определяне на купувач - 21.11.2019 15:29
 5. Договор и приложения - 23.12.2019 08:32
На първо място "МОДЪР - 2002" ООД, с предложена цена в размер на 42379.67 лева без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 41803.07 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 286.35 куб.м.
Средна 24.11 куб.м.
Дребна 0.78 куб.м.
ОЗМ 70.51 куб.м.
Дърва за огрев 94.59 куб.м.
Общо 476.34 куб.м.
 
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2012
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00431 20.11.2019 11:00 21.11.2019 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 28554.93 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 29697.13 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2012
 1. Заповед за откриване - 01.11.2019 18:01
 2. Документация - 01.11.2019 18:01
 3. Протокол - 22.11.2019 11:44
 4. Заповед за определяне на купувач - 22.11.2019 11:45
 5. Договор и приложения - 12.12.2019 14:02
На първо място "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 29697.13 лева без ДДС.
На второ място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 29697.13 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 199.43 куб.м.
Средна 37.90 куб.м.
Дребна 1.33 куб.м.
ОЗМ 123.46 куб.м.
Дърва за огрев 247.04 куб.м.
Общо 609.16 куб.м.
 
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2013
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00432 20.11.2019 12:00 21.11.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 115533.04 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 117843.70 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2013
 1. Заповед за откриване - 01.11.2019 18:02
 2. Документация - 01.11.2019 18:02
 3. Протокол - 22.11.2019 11:46
 4. Заповед за определяне на купувач - 22.11.2019 11:46
 5. Договор и приложения - 23.12.2019 08:27
На първо място "ТРАНС - ВАНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 117843.70 лева без ДДС.
На второ място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 115533.04 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук
Едра 1117.96 куб.м.
Средна 120.26 куб.м.
Дребна 5.30 куб.м.
ОЗМ 515.01 куб.м.
Дърва за огрев 318.02 куб.м.
Общо 2076.55 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2001
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00433 26.11.2019 09:00 27.11.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 149771.52 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 151269.24 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2001
 1. Заповед за изменение - 06.11.2019 13:37
 2. Документация - 06.11.2019 13:37
 3. Протокол - 26.11.2019 15:58
 4. Заповед за определяне на купувач - 26.11.2019 15:58
 5. Договор и приложения - 19.12.2019 14:38
На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 151269.24 лева без ДДС.
На второ място "Й П К" ООД, с предложена цена в размер на 149771.52 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 1051.92 куб.м.
Средна 56.36 куб.м.
Дребна 2.32 куб.м.
ОЗМ 371.49 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1482.09 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2002
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00434 26.11.2019 10:00 27.11.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 117719.44 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 118896.63 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2002
 1. Заповед за откриване - 06.11.2019 13:43
 2. Документация - 06.11.2019 13:43
 3. Протокол - 26.11.2019 16:00
 4. Заповед за определяне на купувач - 26.11.2019 16:01
 5. Договор и приложения - 16.12.2019 14:27
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 118896.63 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 117719.44 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 976.81 куб.м.
Средна 39.56 куб.м.
Дребна 0.98 куб.м.
ОЗМ 48 куб.м.
Дърва за огрев 6.61 куб.м.
Общо 1071.96 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2003
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00435 26.11.2019 11:00 27.11.2019 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 171379.89 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 173093.69 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2003
 1. Заповед за откриване - 06.11.2019 13:45
 2. Документация - 06.11.2019 13:45
 3. Протокол - 26.11.2019 16:02
 4. Заповед за определяне на купувач - 26.11.2019 16:02
 5. Договор и приложения - 16.12.2019 14:28
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 173093.69 лева без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 171379.89 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1296.81 куб.м.
Средна 61.36 куб.м.
Дребна 3.53 куб.м.
ОЗМ 318 куб.м.
Дърва за огрев 10 куб.м.
Общо 1689.70 куб.м.