Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2309
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02703 30.11.2022 14:00 01.12.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 25815.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2309
 1. Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 15:50
 2. Протокол - 30.11.2022 15:50
 3. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:37
 4. Документация - 10.11.2022 13:37

На първо място "СУНАЙ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 25815.00 лв. без ДДС.
На второ място "ДАВИДОВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 25815.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Акация
Едра 37 куб.м.
Средна 147 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 61 куб.м.
Общо 249.00 куб.м.
 
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2308
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02702 30.11.2022 13:00 01.12.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 66390.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308
 1. Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 15:50
 2. Протокол - 30.11.2022 15:50
 3. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:37
 4. Документация - 10.11.2022 13:37

На първо място "СУНАЙ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 67053.90 лв. без ДДС.
На второ място "ДАВИДОВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 66390.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Благун
Едра 76 куб.м.
Средна 339 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 233 куб.м.
Общо 675.00 куб.м.
 
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2307
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02701 30.11.2022 11:30 01.12.2022 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 82085.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2307
 1. Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 15:50
 2. Протокол - 30.11.2022 15:50
 3. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:37
 4. Документация - 10.11.2022 13:37

На първо място ЕТ "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР-ИСМАИЛ ШАКИР", с предложена цена в размер на 83726.70 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛКАН ЛЕС - 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 82905.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер
Едра 58 куб.м.
Средна 338 куб.м.
Дребна 30 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 511 куб.м.
Общо 937.00 куб.м.
 
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2306МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02700 30.11.2022 10:30 01.12.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 24600.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2306МТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 15:51
 2. Протокол - 30.11.2022 15:51
 3. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:37
 4. Документация - 10.11.2022 13:37

На първо място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 43050.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 43050.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 75.00 %
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб
Едра 22 куб.м.
Средна 114 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 115 куб.м.
Общо 254.00 куб.м.
 
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2304MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02699 30.11.2022 09:30 01.12.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 74965.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304MT
 1. Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 15:51
 2. Протокол - 30.11.2022 15:51
 3. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:37
 4. Документация - 10.11.2022 13:37

На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 151429.30 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 149930.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 102.00 %
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб
Едра 159 куб.м.
Средна 425 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 79 куб.м.
Общо 670.00 куб.м.
 
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2302МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02698 30.11.2022 08:30 01.12.2022 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46845.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2302МТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 15:51
 2. Протокол - 30.11.2022 15:51
 3. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:37
 4. Документация - 10.11.2022 13:37

На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 96969.15 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛЛЕС 61" ООД, с предложена цена в размер на 96969.15 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 107.00 %
Дървесен вид Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун
Едра 68 куб.м.
Средна 113 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 310 куб.м.
Общо 493.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2304
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02697 29.11.2022 10:00 30.11.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 46674.88 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304
 1. Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 16:11
 2. Протокол - 29.11.2022 16:11
 3. Документация - 10.11.2022 13:35
 4. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:35

На първо място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 47141.63 лв. без ДДС.
На второ място "РИЧИ 2015" ЕООД, с предложена цена в размер на 47141.63 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Топола
Едра 411.47 куб.м.
Средна 43.02 куб.м.
Дребна 5.97 куб.м.
ОЗМ 33.23 куб.м.
Дърва за огрев 49.84 куб.м.
Общо 543.53 куб.м.
 
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2303
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02696 29.11.2022 09:00 30.11.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 32775.36 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303
 1. Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 16:11
 2. Протокол - 29.11.2022 16:11
 3. Документация - 10.11.2022 13:35
 4. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:35

На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 33103.11 лв. без ДДС.
На второ място "ЧЕРВЕН КАМЪК 2015" ЕООД, с предложена цена в размер на 33103.11 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Топола
Едра 279.73 куб.м.
Средна 42.84 куб.м.
Дребна 4.67 куб.м.
ОЗМ 23.83 куб.м.
Дърва за огрев 35.75 куб.м.
Общо 386.82 куб.м.
 
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2302
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02695 29.11.2022 08:00 30.11.2022 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 57511.46 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2302
 1. Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 16:11
 2. Протокол - 29.11.2022 16:11
 3. Документация - 10.11.2022 13:34
 4. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:34

На първо място "ВОЛОС 05" ООД, с предложена цена в размер на 58661.68 лв. без ДДС.
На второ място "СМАРТ ПРОДЪКШЪН" ЕООД, с предложена цена в размер на 58086.57 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Топола, Акация
Едра 508.99 куб.м.
Средна 58.78 куб.м.
Дребна 7.76 куб.м.
ОЗМ 37.02 куб.м.
Дърва за огрев 66.96 куб.м.
Общо 679.51 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23109
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02686 30.11.2022 12:00 01.12.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 210170.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23109
 1. Заповед - 30.11.2022 16:21
 2. Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 16:21
 3. Протокол - 30.11.2022 16:21
 4. Заповед за откриване - 09.11.2022 15:08
 5. Документация - 09.11.2022 15:08

На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 363594.10 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 363594.10 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 73.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 908 куб.м.
Средна 140 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 268 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1324.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23106
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02685 30.11.2022 11:00 01.12.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 170580.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23106
 1. Заповед - 30.11.2022 16:21
 2. Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 16:21
 3. Протокол - 30.11.2022 16:21
 4. Документация - 09.11.2022 15:08
 5. Заповед за откриване - 09.11.2022 15:08

На първо място ЕТ "СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ", с предложена цена в размер на 286574.40 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 286574.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 68.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 689 куб.м.
Средна 259 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
ОЗМ 168 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1136.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23203
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02684 30.11.2022 10:00 01.12.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 107255.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23203
 1. Заповед - 30.11.2022 16:21
 2. Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 16:21
 3. Протокол - 30.11.2022 16:21
 4. Документация - 09.11.2022 13:42
 5. Заповед за откриване - 09.11.2022 13:42

На първо място "ДСВ - ТРАНС" ООД, с предложена цена в размер на 108327.55 лв. без ДДС.
На второ място "МТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 107255.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 683 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 43 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 741.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23202
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02683 30.11.2022 09:00 01.12.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 102680.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23202
 1. Заповед - 30.11.2022 16:22
 2. Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 16:22
 3. Протокол - 30.11.2022 16:22
 4. Документация - 09.11.2022 13:41
 5. Заповед за откриване - 09.11.2022 13:41

На първо място "МТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 103706.80 лв. без ДДС.
На второ място "ДСВ - ТРАНС" ООД, с предложена цена в размер на 102680.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 522 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 87 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 647.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23201
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02682 30.11.2022 08:00 01.12.2022 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 100360.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23201
 1. Заповед - 30.11.2022 16:22
 2. Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 16:22
 3. Протокол - 30.11.2022 16:22
 4. Документация - 09.11.2022 13:40
 5. Заповед за откриване - 09.11.2022 13:40

На първо място "НИКОЛОВИ ЛЕС 1" ООД, с предложена цена в размер на 120432.00 лв. без ДДС.
На второ място "МТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 119428.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 482 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 106 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 641.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2306-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02675 29.11.2022 13:00 30.11.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 79490.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2306-1
 1. Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 15:53
 2. Протокол - 29.11.2022 15:52
 3. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:40
 4. Документация - 10.11.2022 13:40

На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 79490.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР-ИСМАИЛ ШАКИР", с предложена цена в размер на 79490.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 310 куб.м.
Средна 277 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 587.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2305-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02674 29.11.2022 12:00 30.11.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 105715.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2305-1
 1. Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 15:52
 2. Протокол - 29.11.2022 15:52
 3. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:40
 4. Документация - 10.11.2022 13:40

На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 107829.30 лв. без ДДС.
На второ място "ПЛАН Б 2022" ЕООД, с предложена цена в размер на 106772.15 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 532 куб.м.
Средна 199 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 731.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2304-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02673 29.11.2022 11:00 30.11.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 119280.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304-1
 1. Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 15:52
 2. Протокол - 29.11.2022 15:52
 3. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:40
 4. Документация - 10.11.2022 13:40

На първо място "ДАВИДОВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 130015.20 лв. без ДДС.
На второ място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 127629.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 9.00 %
Дървесен вид Смърч, Черенбор
Едра 703 куб.м.
Средна 132 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 835.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2303-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02672 29.11.2022 10:00 30.11.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 75845.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303-1
 1. Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 15:52
 2. Протокол - 29.11.2022 15:51
 3. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:40
 4. Документация - 10.11.2022 13:40

На първо място "БАЛКАН ЛЕС - 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 76603.45 лв. без ДДС.
На второ място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 75845.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 302 куб.м.
Средна 254 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 556.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2302-1 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02671 29.11.2022 09:00 30.11.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 210685.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2302-1 МТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 14:37
 2. Протокол - 29.11.2022 14:37
 3. Документация - 10.11.2022 13:40
 4. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:40

На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 210685.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Черенбор, Габър
Едра 1162 куб.м.
Средна 230 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 290 куб.м.
Общо 1683.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2301-1 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02670 29.11.2022 08:00 30.11.2022 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 144670.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2301-1 МТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 14:37
 2. Протокол - 29.11.2022 14:37
 3. Заповед за откриване - 10.11.2022 13:39
 4. Документация - 10.11.2022 13:39

На първо място "ДАВИДОВ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 144670.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Черенбор
Едра 862 куб.м.
Средна 94 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 160 куб.м.
Общо 1116.00 куб.м.