Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДЛС Борово / Обект №: 1926
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00341 09.07.2019 14:00 10.07.2019 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 57806.65 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 61275.07 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1926
 1. Заповед за откриване - 18.06.2019 16:04
 2. Документация - 18.06.2019 16:04
 3. Протокол - 10.07.2019 17:11
 4. Заповед за определяне на купувач - 10.07.2019 17:11
 5. Договор и приложения - 26.07.2019 16:03
 6. Допълнитено споразумение - 26.11.2019 15:42
На първо място ЕТ "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ", с предложена цена в размер на 61275.07 лева без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 61275.07 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 427.51 куб.м.
Средна 46.18 куб.м.
Дребна 2.28 куб.м.
ОЗМ 77.29 куб.м.
Дърва за огрев 11.15 куб.м.
Общо 564.41 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 1929
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00342 09.07.2019 16:00 10.07.2019 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 70911.84 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 72330.08 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1929
 1. Заповед за откриване - 19.06.2019 08:31
 2. Документация - 19.06.2019 08:31
 3. Протокол - 10.07.2019 17:12
 4. Заповед за определяне на купувач - 10.07.2019 17:12
 5. Договор и приложения - 26.07.2019 16:04
 6. Допълнитено споразумение - 06.08.2019 14:38
 7. Допълнитено споразумение - 30.10.2019 15:20
 8. Допълнитено споразумение - 27.12.2019 11:04
 9. Заповед за прекратяване - 24.03.2020 15:44
 10. Уведомление за прекратяване на договор - 16.04.2020 20:00
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 72330.08 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 456.26 куб.м.
Средна 84.11 куб.м.
Дребна 4.12 куб.м.
ОЗМ 175.72 куб.м.
Дърва за огрев 41.38 куб.м.
Общо 761.59 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 1937
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00343 10.07.2019 08:00 11.07.2019 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 7338.34 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1937
 1. Заповед за откриване - 19.06.2019 08:37
 2. Документация - 19.06.2019 08:37
 3. Протокол - 10.07.2019 17:14
 4. Заповед за определяне на купувач - 10.07.2019 17:15
 5. Договор и приложения - 26.07.2019 16:04
 6. Допълнитено споразумение - 26.09.2019 13:06
 7. Допълнитено споразумение - 27.12.2019 09:42
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 7338.34 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ЦВЕТА - ЦВЕТАНКА ХОЛЯНОВА", с предложена цена в размер на 7338.34 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 99.61 куб.м.
Дърва за огрев 11.08 куб.м.
Общо 110.69 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 1939
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00344 10.07.2019 10:00 11.07.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 37330.96 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 38077.58 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1939
 1. Заповед за откриване - 19.06.2019 08:40
 2. Документация - 19.06.2019 08:41
 3. Протокол - 11.07.2019 15:49
 4. Заповед за определяне на купувач - 11.07.2019 15:49
 5. Договор и приложения - 19.07.2019 19:00
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 38077.58 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 235.41 куб.м.
Средна 24.92 куб.м.
Дребна 1.13 куб.м.
ОЗМ 113.27 куб.м.
Дърва за огрев 15.52 куб.м.
Общо 390.25 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 1944
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00345 10.07.2019 12:00 11.07.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 80566.22 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 86205.84 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1944
 1. Заповед за откриване - 19.06.2019 08:43
 2. Документация - 19.06.2019 08:43
 3. Протокол - 10.07.2019 17:17
 4. Заповед за определяне на купувач - 10.07.2019 17:17
 5. Договор и приложения - 26.07.2019 16:05
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 86205.84 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ", с предложена цена в размер на 85400.18 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 498.03 куб.м.
Средна 96.32 куб.м.
Дребна 6.21 куб.м.
ОЗМ 283.5 куб.м.
Дърва за огрев 31.49 куб.м.
Общо 915.55 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 1924
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00346 09.07.2019 08:00 10.07.2019 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 15636.40 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 36432.28 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1924
 1. Заповед за откриване - 19.06.2019 08:46
 2. Документация - 19.06.2019 08:46
 3. Протокол - 09.07.2019 16:47
 4. Заповед за определяне на купувач - 09.07.2019 16:50
 5. Договор и приложения - 02.08.2019 14:54
 6. Допълнитено споразумение - 17.10.2019 15:47
 7. Допълнитено споразумение - 10.01.2020 15:05
На първо място "БАЛКАН-84" ЕООД , с предложена цена в размер на 36432.28 лева без ДДС.
На второ място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 36432.28 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, Акация
Едра 162 куб.м.
Средна 254 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 128 куб.м.
Общо 562.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 1925
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00347 09.07.2019 10:00 10.07.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 16048.80 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 32097.80 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1925
 1. Заповед за откриване - 19.06.2019 08:54
 2. Документация - 19.06.2019 08:54
 3. Протокол - 09.07.2019 16:40
 4. Заповед за определяне на купувач - 09.07.2019 16:41
 5. Договор и приложения - 02.08.2019 14:55
 6. Допълнитено споразумение - 17.10.2019 15:48
 7. Допълнитено споразумение - 10.01.2020 15:05
 8. Момчилград 1925 ДС 3.pdf - 08.07.2020 13:53
На първо място "БАЛКАН-84" ЕООД , с предложена цена в размер на 32097.80 лева без ДДС.
На второ място "ЕВРО БОР-2017" ЕООД, с предложена цена в размер на 31776.82 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, Акация
Едра 67 куб.м.
Средна 192 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 255 куб.м.
Общо 522.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 1926
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00348 09.07.2019 12:00 10.07.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 28055.50 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 67895.02 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1926
 1. Заповед за откриване - 19.06.2019 08:56
 2. Документация - 19.06.2019 08:56
 3. Протокол - 09.07.2019 16:54
 4. Заповед за определяне на купувач - 09.07.2019 16:55
 5. Договор и приложения - 02.08.2019 14:55
 6. Допълнитено споразумение - 17.10.2019 15:48
 7. Допълнитено споразумение - 10.01.2020 15:02
На първо място "БАЛКАН-84" ЕООД , с предложена цена в размер на 67895.02 лева без ДДС.
На второ място "ДАРИС" ООД, с предложена цена в размер на 67333.90 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун
Едра 142 куб.м.
Средна 475 куб.м.
Дребна 45 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 513 куб.м.
Общо 1175.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 1906
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00349 11.07.2019 14:00 12.07.2019 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 80789.86 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1906
 1. Заповед за откриване - 20.06.2019 16:09
 2. Документация - 20.06.2019 16:09
 3. Протокол - 11.07.2019 15:56
 4. Заповед за определяне на купувач - 11.07.2019 15:56
 5. Договор и приложения - 30.07.2019 15:05
 6. Допълнитено споразумение - 04.10.2019 15:49
 7. Допълнитено споразумение - 10.01.2020 15:46
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 80789.86 лева без ДДС.
На второ място "ДИВА ЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 80789.86 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 728.26 куб.м.
Средна 63.21 куб.м.
Дребна 2.2 куб.м.
ОЗМ 388.95 куб.м.
Дърва за огрев 517.53 куб.м.
Общо 1700.15 куб.м.
 
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 1920
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00350 10.07.2019 14:00 11.07.2019 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 41210.14 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1920
 1. Заповед за откриване - 20.06.2019 16:12
 2. Документация - 20.06.2019 16:12
 3. Протокол - 11.07.2019 15:43
 4. Заповед за определяне на купувач - 11.07.2019 15:44
 5. Договор и приложения - 26.07.2019 15:37
 6. Допълнитено споразумение - 04.10.2019 15:51
 7. Допълнитено споразумение - 15.01.2020 14:07
На първо място "ДИВА ЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 41210.14 лева без ДДС.
На второ място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 41210.14 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Ела, Бук
Едра 399.41 куб.м.
Средна 28.95 куб.м.
Дребна 0.02 куб.м.
ОЗМ 126.80 куб.м.
Дърва за огрев 307.63 куб.м.
Общо 862.81 куб.м.
 
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 1921
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00351 от 10.07.2019 16:00 е прекратена на 11.07.2019 13:54 на основание Заповед № I-221/11.07.2019 г. на Директора на ТП ДГС "Пловдив"
EТ00351 10.07.2019 16:00 11.07.2019 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 36756.30 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1921
 1. Заповед за откриване - 20.06.2019 16:14
 2. Документация - 20.06.2019 16:14
 3. Протокол - 11.07.2019 13:51
 4. Заповед за прекратяване - 11.07.2019 13:51
Дървесен вид Бялбор, Бук, Трепетлика
Едра 36.76 куб.м.
Средна 16.73 куб.м.
Дребна 0.72 куб.м.
ОЗМ 87.27 куб.м.
Дърва за огрев 791.98 куб.м.
Общо 933.46 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 1972
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00352 11.07.2019 08:00 12.07.2019 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 40535.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 40940.35 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1972
 1. Заповед за откриване - 20.06.2019 16:19
 2. Документация - 20.06.2019 16:19
 3. Протокол - 11.07.2019 16:09
 4. Заповед за определяне на купувач - 11.07.2019 16:09
 5. Договор и приложения - 09.08.2019 10:17
 6. Допълнитено споразумение - 08.10.2019 15:21
 7. Допълнитено споразумение - 30.12.2019 14:47
На първо място "ЛАТИНКА ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 40940.35 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Кестен
Едра 79 куб.м.
Средна 94 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Дърва за огрев 550 куб.м.
Общо 748.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 1973
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00353 11.07.2019 10:00 12.07.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 47965.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1973
 1. Заповед за откриване - 20.06.2019 16:21
 2. Документация - 20.06.2019 16:21
 3. Протокол - 11.07.2019 16:10
 4. Заповед за определяне на купувач - 11.07.2019 16:10
 5. Договор и приложения - 09.08.2019 10:25
 6. Допълнитено споразумение - 08.10.2019 15:21
 7. Допълнитено споразумение - 30.12.2019 14:49
 8. Допълнитено споразумение - 06.08.2020 15:00
На първо място "ЕЛХА 43" ЕООД , с предложена цена в размер на 47965.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Лиственица, Бук, Бреза
Едра 82 куб.м.
Средна 174 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 508 куб.м.
Общо 787.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 1974
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00354 11.07.2019 12:00 12.07.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 37290.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1974
 1. Заповед за откриване - 20.06.2019 16:23
 2. Документация - 20.06.2019 16:23
 3. Протокол - 11.07.2019 16:11
 4. Заповед за определяне на купувач - 11.07.2019 16:11
 5. Договор и приложения - 09.08.2019 10:27
 6. Допълнитено споразумение - 08.10.2019 15:22
 7. Допълнитено споразумение - 30.12.2019 14:52
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 37290.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Акация
Едра 89 куб.м.
Средна 158 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 22 куб.м.
Дърва за огрев 438 куб.м.
Общо 709.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 1975
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00355 16.07.2019 08:00 17.07.2019 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 8709.51 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 10625.71 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1975
 1. Заповед за откриване - 21.06.2019 13:25
 2. Документация - 21.06.2019 13:26
 3. Протокол - 16.07.2019 15:53
 4. Заповед за определяне на купувач - 16.07.2019 15:53
 5. Договор и приложения - 13.08.2019 14:59
 6. Допълнитено споразумение - 08.10.2019 15:25
 7. Допълнитено споразумение - 06.12.2019 10:06
 8. Допълнитено споразумение - 02.04.2020 13:33
 9. Допълнитено споразумение - 08.07.2020 08:47
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 10625.71 лева без ДДС.
На второ място "КРИС МАСТЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 10625.71 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Габър
Едра 20 куб.м.
Средна 175 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 208 куб.м.
Общо 428.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 1976
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00356 16.07.2019 10:00 17.07.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 17876.52 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 23597.16 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1976
 1. Заповед за откриване - 21.06.2019 13:28
 2. Документация - 21.06.2019 13:28
 3. Протокол - 16.07.2019 15:54
 4. Заповед за определяне на купувач - 16.07.2019 15:54
 5. Договор и приложения - 13.08.2019 15:03
 6. Допълнитено споразумение - 08.10.2019 15:26
На първо място "ЛЕСКОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 23597.16 лева без ДДС.
На второ място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 23239.62 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Върба
Едра 105 куб.м.
Средна 195 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 9 куб.м.
Дърва за огрев 232 куб.м.
Общо 544.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 1936
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00357 от 11.07.2019 16:00 е прекратена на 12.07.2019 14:15 на основание Заповед №1111/12.07.2019 г. на Директора на ТП ДГС "Клисура"
EТ00357 11.07.2019 16:00 12.07.2019 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 42814.71 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1936
 1. Заповед за откриване - 21.06.2019 13:32
 2. Документация - 21.06.2019 13:32
 3. Протокол - 12.07.2019 14:14
 4. Заповед за прекратяване - 12.07.2019 14:14
Дървесен вид Смърч, Бук, Бреза
Едра 105 куб.м.
Средна 39 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1168 куб.м.
Общо 1314.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 1937
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00358 от 12.07.2019 08:00 е прекратена на 08.07.2019 15:53 на основание Заповед № 1090/08.07.2019 г. на Директора на ТП ДГС "Клисура"
EТ00358 12.07.2019 08:00 15.07.2019 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 20614.49 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1937
 1. Заповед за откриване - 21.06.2019 13:34
 2. Документация - 21.06.2019 13:34
 3. Заповед за прекратяване - 08.07.2019 15:52
Дървесен вид Смърч, Бук, Трепетлика, Бреза, Ива
Едра 3 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 717 куб.м.
Общо 721.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 1943
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00359 от 12.07.2019 10:00 е прекратена на 08.07.2019 13:30 на основание Заповед № 1088/08.07.2019 г. на Директора на ТП ДГС "Клисура"
EТ00359 12.07.2019 10:00 15.07.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 2142.13 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1943
 1. Заповед за откриване - 21.06.2019 13:35
 2. Документация - 21.06.2019 13:35
 3. Заповед за прекратяване - 08.07.2019 13:28
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб
Едра 2 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 91 куб.м.
Общо 117.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 1944C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00360 12.07.2019 12:00 15.07.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 4487.56 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 4711.96 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1944C
 1. Заповед за откриване - 21.06.2019 13:37
 2. Документация - 21.06.2019 13:37
 3. Протокол - 12.07.2019 15:58
 4. Заповед за определяне на купувач - 12.07.2019 15:58
 5. Договор и приложения - 05.08.2019 15:51
На първо място "ЕМИР - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 4711.96 лева без ДДС.
На второ място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 4622.20 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 28 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 225 куб.м.
Общо 259.00 куб.м.