Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2322E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03285 17.03.2023 12:00 20.03.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 15655.91 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2322E
 1. Заповед - 17.03.2023 14:01
 2. Заповед за определяне на купувач - 17.03.2023 14:01
 3. Протокол - 17.03.2023 14:01
 4. Заповед за откриване - 27.02.2023 14:25
 5. Документация - 27.02.2023 14:25

На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 18473.99 лв. без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 18473.99 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Трепетлика
Едра 0 куб.м.
Средна 52.83 куб.м.
Дребна 2.18 куб.м.
ОЗМ 72.51 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 127.52 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2321E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03284 17.03.2023 11:00 20.03.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 14892.12 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2321E
 1. Заповед - 17.03.2023 14:01
 2. Заповед за определяне на купувач - 17.03.2023 14:01
 3. Протокол - 17.03.2023 14:01
 4. Документация - 27.02.2023 14:24
 5. Заповед за откриване - 27.02.2023 14:24

На първо място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20402.16 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 20253.24 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 37.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 0 куб.м.
Средна 13.05 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 94.10 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 109.15 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2320E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03283 17.03.2023 10:00 20.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 20626.97 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2320E
 1. Заповед - 17.03.2023 14:01
 2. Заповед за определяне на купувач - 17.03.2023 14:01
 3. Протокол - 17.03.2023 14:01
 4. Заповед за откриване - 27.02.2023 14:24
 5. Документация - 27.02.2023 14:24

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 28052.69 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 28052.69 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 36.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 123.08 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 123.08 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2314ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03278 17.03.2023 10:00 20.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 48124.40 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314ЕТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 17.03.2023 15:07
 2. Протокол - 17.03.2023 15:07
 3. Документация - 23.02.2023 13:14
 4. Заповед за откриване - 23.02.2023 13:14

На първо място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 98173.36 лв. без ДДС.
На второ място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 98173.36 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 104.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Благун
Едра 60 куб.м.
Средна 193 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 696 куб.м.
Общо 954.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2319Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03282 17.03.2023 09:00 20.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 40388.09 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2319Е
 1. Заповед - 17.03.2023 14:01
 2. Заповед за определяне на купувач - 17.03.2023 14:01
 3. Протокол - 17.03.2023 14:01
 4. Документация - 27.02.2023 14:24
 5. Заповед за откриване - 27.02.2023 14:24

На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 55735.53 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 55331.65 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 38.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 210.09 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 210.09 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2313ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03277 17.03.2023 09:00 20.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 152703.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313ЕТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 17.03.2023 15:06
 2. Протокол - 17.03.2023 15:06
 3. Документация - 23.02.2023 13:15
 4. Заповед за откриване - 23.02.2023 13:15

На първо място "ПАГ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 268757.28 лв. без ДДС.
На второ място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 268757.28 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 76.00 %
Дървесен вид Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Бряст, Елша
Едра 321 куб.м.
Средна 888 куб.м.
Дребна 30 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1151 куб.м.
Общо 2390.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2312ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03276 15.03.2023 11:00 16.03.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 46403.60 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312ЕТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 15.03.2023 15:22
 2. Протокол - 15.03.2023 15:22
 3. Заповед за откриване - 23.02.2023 13:14
 4. Документация - 23.02.2023 13:14

На първо място "БЛИЗНАЦИТЕ 97" ЕООД, с предложена цена в размер на 84918.92 лв. без ДДС.
На второ място "ПЛАН Б 2022" ЕООД, с предложена цена в размер на 83990.84 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 83.00 %
Дървесен вид Бялбор, Зимендъб, Благун, Габър
Едра 14 куб.м.
Средна 333 куб.м.
Дребна 40 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 365 куб.м.
Общо 752.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2304С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03280 15.03.2023 10:00 16.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 116477.60 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304С
 1. Заповед за определяне на купувач - 16.03.2023 11:03
 2. Протокол - 16.03.2023 11:03
 3. Заповед за откриване - 23.02.2023 15:51
 4. Документация - 23.02.2023 15:51

На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 150256.22 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 149091.44 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 29.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 723 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 2 куб.м.
Общо 767.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2311ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03275 15.03.2023 10:00 16.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 61829.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2311ЕТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 15.03.2023 15:22
 2. Протокол - 15.03.2023 15:22
 3. Заповед за откриване - 23.02.2023 13:14
 4. Документация - 23.02.2023 13:14

На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 124276.29 лв. без ДДС.
На второ място "ПЛАН Б 2022" ЕООД, с предложена цена в размер на 123658.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 101.00 %
Дървесен вид Черенбор, Косматдъб
Едра 8 куб.м.
Средна 767 куб.м.
Дребна 175 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 390 куб.м.
Общо 1340.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2303С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03279 15.03.2023 09:00 16.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 32929.10 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303С
 1. Заповед за определяне на купувач - 16.03.2023 11:03
 2. Протокол - 16.03.2023 11:03
 3. Документация - 23.02.2023 15:51
 4. Заповед за откриване - 23.02.2023 15:51

На първо място "ОСМАНДЖИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 46759.28 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 46429.99 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 42.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 151 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 61 куб.м.
Дърва за огрев 15 куб.м.
Общо 244.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2310ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03274 15.03.2023 09:00 16.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 86765.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2310ЕТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 15.03.2023 15:22
 2. Протокол - 15.03.2023 15:22
 3. Заповед за откриване - 23.02.2023 13:15
 4. Документация - 23.02.2023 13:14

На първо място "БЛИЗНАЦИТЕ 97" ЕООД, с предложена цена в размер на 156177.00 лв. без ДДС.
На второ място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 154441.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 80.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб
Едра 164 куб.м.
Средна 797 куб.м.
Дребна 72 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 492 куб.м.
Общо 1525.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2301-01С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03281 14.03.2023 10:00 15.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 66814.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2301-01С
 1. Заповед за определяне на купувач - 14.03.2023 16:05
 2. Протокол - 14.03.2023 16:05
 3. Документация - 24.02.2023 16:12
 4. Заповед за откриване - 24.02.2023 16:12

На първо място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 94207.74 лв. без ДДС.
На второ място "ММД" ЕООД, с предложена цена в размер на 93539.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 41.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 287 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 45 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 360.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 2303
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03273 14.03.2023 09:00 15.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 27395.59 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303
 1. Заповед - 14.03.2023 11:39
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.03.2023 11:39
 3. Протокол - 14.03.2023 11:39
 4. Документация - 22.02.2023 09:42
 5. Заповед за откриване - 22.02.2023 09:42

На първо място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 36710.23 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 36436.27 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 34.00 %
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 117.56 куб.м.
Средна 1.8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 22.24 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 141.60 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2318С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03268 13.03.2023 12:00 14.03.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 50421.17 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2318С
 1. Заповед - 13.03.2023 16:09
 2. Заповед за определяне на купувач - 13.03.2023 16:09
 3. Протокол - 13.03.2023 16:09
 4. Документация - 17.02.2023 15:30
 5. Заповед за откриване - 17.02.2023 15:30

На първо място "КИ-БО" ЕООД, с предложена цена в размер на 73110.62 лв. без ДДС.
На второ място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 73110.62 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 45.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 214.53 куб.м.
Средна 18.42 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 35.61 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 268.56 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2317С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03267 13.03.2023 11:00 14.03.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 55534.64 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2317С
 1. Договор и приложения - 21.03.2023 11:28
 2. Заповед - 13.03.2023 16:09
 3. Заповед за определяне на купувач - 13.03.2023 16:09
 4. Протокол - 13.03.2023 16:09
 5. Документация - 17.02.2023 15:30
 6. Заповед за откриване - 17.02.2023 15:30

На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 81080.74 лв. без ДДС.
На второ място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 80525.39 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 46.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 208.56 куб.м.
Средна 15.08 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 79.19 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 302.83 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2316С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03266 13.03.2023 10:00 14.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 63218.42 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316С
 1. Договор и приложения - 20.03.2023 16:00
 2. Заповед - 13.03.2023 15:18
 3. Заповед за определяне на купувач - 13.03.2023 15:18
 4. Протокол - 13.03.2023 15:18
 5. Документация - 17.02.2023 15:30
 6. Заповед за откриване - 17.02.2023 15:30

На първо място "ВАЛЕНТИНО ТМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 90402.16 лв. без ДДС.
На второ място "КИ-БО" ЕООД, с предложена цена в размер на 89769.98 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 43.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 297.28 куб.м.
Средна 2.96 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 16.62 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 316.86 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2315С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03265 13.03.2023 09:00 14.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 74883.54 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2315С
 1. Заповед - 13.03.2023 15:18
 2. Заповед за определяне на купувач - 13.03.2023 15:18
 3. Протокол - 13.03.2023 15:18
 4. Документация - 17.02.2023 15:31
 5. Заповед за откриване - 17.02.2023 15:31

На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 107083.66 лв. без ДДС.
На второ място "ВАЛЕНТИНО ТМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 106334.82 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 43.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 309.38 куб.м.
Средна 17.25 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 77.23 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 403.86 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2314С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03264 10.03.2023 15:30 13.03.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 72611.63 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314С
 1. Договор и приложения - 21.03.2023 15:17
 2. Заповед - 13.03.2023 10:41
 3. Заповед за определяне на купувач - 13.03.2023 10:41
 4. Протокол - 13.03.2023 10:41
 5. Документация - 17.02.2023 15:31
 6. Заповед за откриване - 17.02.2023 15:31

На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 100204.19 лв. без ДДС.
На второ място "ВАЛЕНТИНО ТМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 100204.19 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 38.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 308.83 куб.м.
Средна 21.17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 58.05 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 388.05 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2313С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03263 10.03.2023 14:30 13.03.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13527.92 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313С
 1. Договор и приложения - 20.03.2023 16:00
 2. Заповед - 10.03.2023 16:15
 3. Заповед за определяне на купувач - 10.03.2023 16:15
 4. Протокол - 10.03.2023 16:15
 5. Заповед за откриване - 17.02.2023 15:31
 6. Документация - 17.02.2023 15:31

На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 19750.80 лв. без ДДС.
На второ място "ВАЛЕНТИНО ТМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 19615.52 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 46.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 63.07 куб.м.
Средна 6.59 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4.82 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 74.48 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2312С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03262 10.03.2023 13:30 13.03.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 32960.28 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312С
 1. Заповед - 10.03.2023 16:12
 2. Заповед за определяне на купувач - 10.03.2023 16:09
 3. Протокол - 10.03.2023 16:09
 4. Заповед за откриване - 17.02.2023 15:31
 5. Документация - 17.02.2023 15:31

На първо място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 47462.68 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 47462.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 44.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 132.36 куб.м.
Средна 9.44 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 36.73 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 178.53 куб.м.