Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2408
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05607 21.02.2024 14:00 22.02.2024 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13769.17 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2408
 1. Заповед - 21.02.2024 15:19
 2. Заповед за определяне на купувач - 21.02.2024 15:19
 3. Протокол - 21.02.2024 15:19
 4. Документация - 01.02.2024 15:44
 5. Заповед за откриване - 01.02.2024 15:44

На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 15421.45 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 15283.76 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 60.03 куб.м.
Средна 3.68 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 10.19 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 73.90 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2401-7
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05569 21.02.2024 13:30 22.02.2024 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 54889.43 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2401-7
 1. Заповед - 21.02.2024 14:27
 2. Заповед за определяне на купувач - 21.02.2024 14:27
 3. Протокол - 21.02.2024 14:27
 4. Заповед за откриване - 31.01.2024 11:13
 5. Документация - 31.01.2024 11:13

На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 54889.43 лв. без ДДС.
На второ място "ВАЛДЕС-98" ЕООД, с предложена цена в размер на 54889.43 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 190.82 куб.м.
Средна 51.50 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 76.91 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 319.23 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2407
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05606 21.02.2024 13:00 22.02.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13514.11 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407
 1. Заповед - 21.02.2024 14:30
 2. Заповед за определяне на купувач - 21.02.2024 14:30
 3. Протокол - 21.02.2024 14:30
 4. Заповед за откриване - 01.02.2024 15:44
 5. Документация - 01.02.2024 15:44

На първо място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 13514.11 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 13514.11 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 56.32 куб.м.
Средна 4.58 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 16.95 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 77.85 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2401-6
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05568 21.02.2024 12:30 22.02.2024 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16140.81 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2401-6
 1. Заповед - 21.02.2024 14:28
 2. Заповед за определяне на купувач - 21.02.2024 14:28
 3. Протокол - 21.02.2024 14:28
 4. Заповед за откриване - 31.01.2024 11:13
 5. Документация - 31.01.2024 11:13

На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 16140.81 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 16140.81 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 66.07 куб.м.
Средна 9.37 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 12.87 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 88.31 куб.м.
 
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2409с
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ05621 от 21.02.2024 11:30 е прекратена на 20.02.2024 14:39 на основание Заповед №З-16-54/20.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик.
EТ05621 21.02.2024 11:30 22.02.2024 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 3595.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2409с
 1. Заповед за прекратяване - 20.02.2024 14:37
 2. Протокол - 20.02.2024 14:36
 3. Заповед за откриване - 02.02.2024 10:27
 4. Документация - 02.02.2024 10:27
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 18 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Дърва за огрев 4 куб.м.
Общо 31.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 23115 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ05587 от 21.02.2024 11:00 е прекратена на 20.02.2024 14:34 на основание Заповед №З-21-155/20.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ05587 21.02.2024 11:00 22.02.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 15646.33 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23115 E
 1. Заповед - 20.02.2024 14:33
 2. Заповед за прекратяване - 20.02.2024 14:33
 3. Протокол - 20.02.2024 14:33
 4. Документация - 30.01.2024 12:54
 5. Заповед за откриване - 30.01.2024 12:54
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 72.49 куб.м.
Дребна 2.40 куб.м.
ОЗМ 75.13 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 150.02 куб.м.
 
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2408
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ05620 от 21.02.2024 10:30 е прекратена на 20.02.2024 14:39 на основание Заповед №З-16-55/20.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик.
EТ05620 21.02.2024 10:30 22.02.2024 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 63055.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2408
 1. Заповед за прекратяване - 20.02.2024 14:37
 2. Протокол - 20.02.2024 14:37
 3. Заповед за откриване - 02.02.2024 10:27
 4. Документация - 02.02.2024 10:27
Резултати

Дървесен вид Ела, Бук
Едра 336 куб.м.
Средна 74 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Дърва за огрев 2 куб.м.
Общо 439.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 23113 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05586 21.02.2024 10:00 22.02.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 7859.69 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23113 E
 1. Договор и приложения - 27.02.2024 13:39
 2. Заповед - 21.02.2024 14:24
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.02.2024 14:24
 4. Протокол - 21.02.2024 14:24
 5. Документация - 30.01.2024 12:54
 6. Заповед за откриване - 30.01.2024 12:54

На първо място "МАРИНЕЛА - 65" ЕООД, с предложена цена в размер на 7938.29 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 21.91 куб.м.
Дребна 20.78 куб.м.
ОЗМ 38.27 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 80.96 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22343-3
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ05579 от 21.02.2024 10:00 е прекратена на 20.02.2024 16:53 на основание Заповед №З-32-120/20.02.2024г. на Директора на ТП ДЛС Извора.
EТ05579 21.02.2024 10:00 22.02.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 25618.35 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22343-3
 1. Заповед - 20.02.2024 16:52
 2. Заповед за прекратяване - 20.02.2024 16:52
 3. Протокол - 20.02.2024 16:52
 4. Документация - 31.01.2024 14:06
 5. Заповед за откриване - 31.01.2024 14:06

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 113.65 куб.м.
Средна 24.43 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 10.32 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 148.40 куб.м.
 
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2407
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05619 21.02.2024 09:30 22.02.2024 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 116957.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407
 1. Заповед за определяне на купувач - 21.02.2024 14:23
 2. Протокол - 21.02.2024 14:23
 3. Заповед за откриване - 02.02.2024 10:27
 4. Документация - 02.02.2024 10:27

На първо място "ВЕМОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 116957.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 321 куб.м.
Средна 132 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 446 куб.м.
Общо 926.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 23111-12
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ05585 от 21.02.2024 09:00 е прекратена на 20.02.2024 14:34 на основание Заповед №З-21-153/20.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ05585 21.02.2024 09:00 22.02.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 18530.42 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23111-12
 1. Заповед - 20.02.2024 14:33
 2. Заповед за прекратяване - 20.02.2024 14:33
 3. Протокол - 20.02.2024 14:33
 4. Заповед за откриване - 30.01.2024 12:54
 5. Документация - 30.01.2024 12:54
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 45.41 куб.м.
Средна 59.93 куб.м.
Дребна 14.70 куб.м.
ОЗМ 34.26 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 154.30 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22204-3
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ05578 от 21.02.2024 09:00 е прекратена на 08.02.2024 11:46 на основание Заповед №З-32-86/07.02.2024г. на Директора на ТП ДЛС Извора.
EТ05578 21.02.2024 09:00 22.02.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 34373.26 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22204-3
 1. Заповед за прекратяване - 08.02.2024 11:46
 2. Заповед за откриване - 31.01.2024 14:06
 3. Документация - 31.01.2024 14:06
Резултати

Дървесен вид Черенбор
Едра 146.95 куб.м.
Средна 22.16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 23.17 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 192.28 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 23110 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05584 21.02.2024 08:00 22.02.2024 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13672.31 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23110 Е
 1. Договор и приложения - 27.02.2024 13:38
 2. Заповед - 21.02.2024 14:24
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.02.2024 14:24
 4. Протокол - 21.02.2024 14:24
 5. Документация - 30.01.2024 12:54
 6. Заповед за откриване - 30.01.2024 12:54

На първо място "МАРИНЕЛА - 65" ЕООД, с предложена цена в размер на 13809.03 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 0 куб.м.
Средна 115.08 куб.м.
Дребна 1.10 куб.м.
ОЗМ 17.49 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 133.67 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23109-7
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05577 21.02.2024 08:00 22.02.2024 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 55315.67 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23109-7
 1. Заповед - 21.02.2024 14:22
 2. Заповед за определяне на купувач - 21.02.2024 14:22
 3. Протокол - 21.02.2024 14:22
 4. Заповед за откриване - 31.01.2024 14:06
 5. Документация - 31.01.2024 14:06

На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 55315.67 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА - В" ЕООД, с предложена цена в размер на 55315.67 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 256.58 куб.м.
Средна 16.82 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 28.01 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 301.41 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2436
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05604 20.02.2024 16:30 21.02.2024 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 36211.79 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2436
 1. Договор и приложения - 27.02.2024 11:28
 2. Заповед - 21.02.2024 08:54
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.02.2024 08:54
 4. Протокол - 21.02.2024 08:54
 5. Заповед за откриване - 31.01.2024 11:14
 6. Документация - 31.01.2024 11:14

На първо място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 36936.03 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 36211.79 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 187.1 куб.м.
Средна 4.92 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 192.02 куб.м.
 
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2405
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ05597 от 20.02.2024 16:00 е прекратена на 19.02.2024 14:18 на основание Заповед №З-16-43/19.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик.
EТ05597 20.02.2024 16:00 21.02.2024 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 67151.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2405
 1. Заповед за прекратяване - 19.02.2024 14:17
 2. Протокол - 19.02.2024 14:17
 3. Заповед за откриване - 02.02.2024 10:27
 4. Документация - 02.02.2024 10:27
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Ела, Бук
Едра 338 куб.м.
Средна 83 куб.м.
Дребна 37 куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Дърва за огрев 4 куб.м.
Общо 473.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2435
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05603 20.02.2024 15:30 21.02.2024 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13592.44 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2435
 1. Договор и приложения - 27.02.2024 11:28
 2. Заповед - 20.02.2024 16:49
 3. Заповед за определяне на купувач - 20.02.2024 16:49
 4. Протокол - 20.02.2024 16:49
 5. Заповед за откриване - 31.01.2024 11:15
 6. Документация - 31.01.2024 11:14

На първо място ЕТ "КАНАТ - ЕРДИНЧ СААТЧЪ", с предложена цена в размер на 16990.44 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 16854.52 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 25.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 68.43 куб.м.
Средна 0.68 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 69.11 куб.м.
 
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2401-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ05596 от 20.02.2024 15:00 е прекратена на 19.02.2024 14:18 на основание Заповед №З-16-44/19.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик.
EТ05596 20.02.2024 15:00 21.02.2024 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 62810.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2401-1
 1. Заповед за прекратяване - 19.02.2024 14:17
 2. Протокол - 19.02.2024 14:16
 3. Заповед за откриване - 02.02.2024 10:28
 4. Документация - 02.02.2024 10:27

Дървесен вид Бук
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 571 куб.м.
Общо 571.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2434
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05602 20.02.2024 14:30 21.02.2024 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9938.03 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2434
 1. Договор и приложения - 27.02.2024 11:28
 2. Заповед - 20.02.2024 16:49
 3. Заповед за определяне на купувач - 20.02.2024 16:49
 4. Протокол - 20.02.2024 16:49
 5. Заповед за откриване - 31.01.2024 11:15
 6. Документация - 31.01.2024 11:15

На първо място "СТОЙЧЕВ И СИН - УУДС" ЕООД, с предложена цена в размер на 11428.73 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 11329.35 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 16.05 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 62.69 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 78.74 куб.м.
 
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2401
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05595 20.02.2024 14:00 21.02.2024 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 74311.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2401
 1. Заповед за определяне на купувач - 20.02.2024 16:52
 2. Протокол - 20.02.2024 16:52
 3. Заповед за откриване - 02.02.2024 10:27
 4. Документация - 02.02.2024 10:27

На първо място "ИРЕЛИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 74311.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 405 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
ОЗМ 43 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 499.00 куб.м.