Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23107-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03271 08.03.2023 11:00 09.03.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16857.76 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23107-1
 1. Договор и приложения - 17.03.2023 14:27
 2. Заповед - 08.03.2023 14:50
 3. Заповед за определяне на купувач - 08.03.2023 14:50
 4. Протокол - 08.03.2023 14:50
 5. Документация - 16.02.2023 14:36
 6. Заповед за откриване - 16.02.2023 14:35

На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 22926.64 лв. без ДДС.
На второ място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 22758.06 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 36.00 %
Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 74.28 куб.м.
Средна 11.80 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 9.32 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 95.40 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22165с-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03270 08.03.2023 10:00 09.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 43926.07 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22165с-1
 1. Договор и приложения - 17.03.2023 14:27
 2. Заповед - 08.03.2023 14:51
 3. Заповед за определяне на купувач - 08.03.2023 14:50
 4. Протокол - 08.03.2023 14:50
 5. Документация - 16.02.2023 14:31
 6. Заповед за откриване - 16.02.2023 14:31

На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 59739.43 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 59739.43 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 36.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 187.20 куб.м.
Средна 35.82 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 26.47 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 249.49 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2212-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03272 08.03.2023 09:00 09.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 100680.62 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2212-2
 1. Заповед - 09.03.2023 11:13
 2. Заповед за определяне на купувач - 08.03.2023 14:22
 3. Протокол - 08.03.2023 14:22
 4. Заповед за откриване - 17.02.2023 13:58
 5. Документация - 17.02.2023 13:58

На първо място "ЛЮБОМИР ПЕТКОВ - НАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 149007.50 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 149007.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 48.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 204.2 куб.м.
Средна 28.58 куб.м.
Дребна 3.01 куб.м.
ОЗМ 403.69 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 639.48 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22164с-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03269 08.03.2023 09:00 09.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 53827.18 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22164с-1
 1. Договор и приложения - 17.03.2023 14:27
 2. Заповед - 08.03.2023 14:49
 3. Заповед за определяне на купувач - 08.03.2023 14:49
 4. Протокол - 08.03.2023 14:49
 5. Заповед за откриване - 16.02.2023 14:31
 6. Документация - 16.02.2023 14:31

На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 73743.17 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА - В" ЕООД, с предложена цена в размер на 73204.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 37.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 220.53 куб.м.
Средна 37.72 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 36.08 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 294.33 куб.м.
 
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2332
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03238 07.03.2023 12:00 08.03.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 44485.44 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2332
 1. Заповед за определяне на купувач - 07.03.2023 16:16
 2. Протокол - 07.03.2023 16:16
 3. Документация - 15.02.2023 15:38
 4. Заповед за откриване - 15.02.2023 15:38

На първо място "ДЕЯНИ-ЛЕС 16" ЕООД, с предложена цена в размер на 45375.14 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза, Върба, Череша
Едра 14 куб.м.
Средна 243 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 559 куб.м.
Общо 821.00 куб.м.
 
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2331МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03169 07.03.2023 12:00 08.03.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 65570.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2331МТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 07.03.2023 15:51
 2. Протокол - 07.03.2023 15:51
 3. Документация - 07.02.2023 08:46
 4. Заповед за откриване - 07.02.2023 08:46

На първо място "ДОБИВ - 09" ЕООД, с предложена цена в размер на 65570.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Черенбор, Зимендъб
Едра 132 куб.м.
Средна 229 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 43 куб.м.
Дърва за огрев 250 куб.м.
Общо 658.00 куб.м.
 
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2331
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ03237 от 07.03.2023 11:00 е прекратена на 07.03.2023 11:28 на основание Заповед З-25-68/06.03.2023г. на Директора на ТП ДГС Смилян.
EТ03237 07.03.2023 11:00 08.03.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 35334.68 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2331
 1. Заповед за прекратяване - 07.03.2023 11:25
 2. Протокол - 07.03.2023 11:25
 3. Заповед за откриване - 15.02.2023 15:38
 4. Документация - 15.02.2023 15:38
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза, Върба, Череша
Едра 65 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 652 куб.м.
Общо 758.00 куб.м.
 
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2330МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03168 07.03.2023 11:00 08.03.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 73617.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2330МТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 07.03.2023 15:51
 2. Протокол - 07.03.2023 15:51
 3. Документация - 07.02.2023 08:47
 4. Заповед за откриване - 07.02.2023 08:47

На първо място "ГРИПАН" ЕООД, с предложена цена в размер на 73617.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Черенбор, Зимендъб
Едра 181 куб.м.
Средна 186 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Дърва за огрев 266 куб.м.
Общо 697.00 куб.м.
 
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2330
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03236 07.03.2023 10:00 08.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 89051.77 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2330
 1. Заповед за определяне на купувач - 07.03.2023 16:16
 2. Протокол - 07.03.2023 16:16
 3. Заповед за откриване - 15.02.2023 15:38
 4. Документация - 15.02.2023 15:38

На първо място "ТРАНСЛЕС - КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 105971.65 лв. без ДДС.
На второ място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 104190.61 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 495 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 44 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 216 куб.м.
Общо 770.00 куб.м.
 
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2329МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03167 07.03.2023 10:00 08.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 64652.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2329МТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 07.03.2023 15:50
 2. Протокол - 07.03.2023 15:50
 3. Заповед за откриване - 07.02.2023 08:47
 4. Документация - 07.02.2023 08:47

На първо място "ГРИПАН" ЕООД, с предложена цена в размер на 64652.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Черенбор
Едра 94 куб.м.
Средна 335 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 32 куб.м.
Дърва за огрев 230 куб.м.
Общо 696.00 куб.м.
 
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2329
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03235 07.03.2023 09:00 08.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 216753.07 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2329
 1. Заповед за определяне на купувач - 07.03.2023 16:16
 2. Протокол - 07.03.2023 16:16
 3. Заповед за откриване - 15.02.2023 15:35
 4. Документация - 15.02.2023 15:35

На първо място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 260103.67 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНСЛЕС - КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 257936.14 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук
Едра 1116 куб.м.
Средна 108 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1089 куб.м.
Общо 2317.00 куб.м.
 
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2328МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03166 07.03.2023 09:00 08.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 62289.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2328МТ
 1. Заповед за определяне на купувач - 07.03.2023 15:49
 2. Протокол - 07.03.2023 15:49
 3. Заповед за откриване - 07.02.2023 08:47
 4. Документация - 07.02.2023 08:47

На първо място "БУЛКОУЛ ЕКСПОРТ 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 62289.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун
Едра 46 куб.м.
Средна 364 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 268 куб.м.
Общо 714.00 куб.м.
 
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2314-1МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03232 02.03.2023 10:00 06.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 99671.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314-1МТ
 1. Протокол - 02.03.2023 11:52
 2. Заповед за определяне на купувач - 02.03.2023 11:52
 3. Заповед за откриване - 09.02.2023 14:52
 4. Документация - 09.02.2023 14:52

На първо място "МОЛЛОВИ 2005" ООД, с предложена цена в размер на 99671.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 311 куб.м.
Средна 268 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 164 куб.м.
Общо 747.00 куб.м.
 
ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2313-1МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03231 02.03.2023 09:00 06.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 83040.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313-1МТ
 1. Протокол - 02.03.2023 11:57
 2. Заповед за определяне на купувач - 02.03.2023 11:57
 3. Документация - 09.02.2023 14:52
 4. Заповед за откриване - 09.02.2023 14:52

На първо място "ЛЕСКОМПАКТ" ООД, с предложена цена в размер на 83040.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун
Едра 37 куб.м.
Средна 428 куб.м.
Дребна 41 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 400 куб.м.
Общо 906.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2305
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03247 01.03.2023 15:00 02.03.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 22859.58 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2305
 1. Договор и приложения - 10.03.2023 11:54
 2. Заповед - 01.03.2023 16:46
 3. Заповед за определяне на купувач - 01.03.2023 16:46
 4. Приложения - 01.03.2023 16:46
 5. Документация - 10.02.2023 11:40
 6. Заповед за откриване - 10.02.2023 11:40

На първо място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 35889.78 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 35889.78 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 57.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 101.26 куб.м.
Средна 1.62 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 14.20 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 117.08 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2304
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03234 01.03.2023 14:00 02.03.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 58284.31 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304
 1. Договор и приложения - 10.03.2023 11:54
 2. Заповед - 01.03.2023 16:08
 3. Заповед за определяне на купувач - 01.03.2023 16:08
 4. Протокол - 01.03.2023 16:08
 5. Заповед за откриване - 10.02.2023 11:41
 6. Документация - 10.02.2023 11:41

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 85677.79 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 85677.79 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 47.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 263 куб.м.
Средна 14.18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 29.18 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 306.36 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2303
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03233 01.03.2023 13:00 02.03.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 38310.69 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303
 1. Договор и приложения - 10.03.2023 11:54
 2. Заповед - 01.03.2023 16:08
 3. Заповед за определяне на купувач - 01.03.2023 16:08
 4. Протокол - 01.03.2023 16:08
 5. Документация - 10.02.2023 11:41
 6. Заповед за откриване - 10.02.2023 11:41

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 56699.97 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 56699.97 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 48.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 139.87 куб.м.
Средна 10.77 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 61.16 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 211.80 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2273-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03230 01.03.2023 13:00 02.03.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 36804.82 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2273-2
 1. Договор и приложения - 07.03.2023 15:36
 2. Заповед - 01.03.2023 15:53
 3. Заповед за определяне на купувач - 01.03.2023 15:53
 4. Протокол - 01.03.2023 15:53
 5. Документация - 08.02.2023 15:52
 6. Заповед за откриване - 08.02.2023 15:52

На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 52262.92 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 52262.92 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 42.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 153.09 куб.м.
Средна 61.84 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 214.93 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2266c-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03229 01.03.2023 12:00 02.03.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 22048.34 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2266c-2
 1. Договор и приложения - 07.03.2023 15:36
 2. Заповед - 01.03.2023 15:52
 3. Заповед за определяне на купувач - 01.03.2023 15:52
 4. Протокол - 01.03.2023 15:52
 5. Документация - 08.02.2023 15:52
 6. Заповед за откриване - 08.02.2023 15:52

На първо място "ВАЛДЕС-98" ЕООД, с предложена цена в размер на 31528.98 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА - В" ЕООД, с предложена цена в размер на 31308.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 43.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 99.51 куб.м.
Средна 15.63 куб.м.
Дребна 0.30 куб.м.
ОЗМ 5.85 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 121.29 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2258с-3
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03228 01.03.2023 11:00 02.03.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 32847.60 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2258с-3
 1. Договор и приложения - 09.03.2023 09:16
 2. Заповед - 01.03.2023 15:52
 3. Заповед за определяне на купувач - 01.03.2023 15:52
 4. Протокол - 01.03.2023 15:52
 5. Документация - 08.02.2023 15:52
 6. Заповед за откриване - 08.02.2023 15:52

На първо място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 49928.56 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА - В" ЕООД, с предложена цена в размер на 49928.56 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 52.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 163.41 куб.м.
Средна 10.43 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2.29 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 176.13 куб.м.