Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Батак / Обект №: 18-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00468 10.12.2019 10:30 11.12.2019 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 44345.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 57648.50 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 18-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 14:10
 2. Документация - 11.11.2019 14:10
 3. Протокол - 10.12.2019 14:57
 4. Заповед за определяне на купувач - 10.12.2019 14:57
 5. Договор и приложения - 30.12.2019 08:45
 6. Уведомление за прекратяване на договор - 26.03.2020 16:18
На първо място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 57648.50 лева без ДДС.
На второ място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 57648.50 лева без ДДС.
Дървесен вид Смърч
Едра 325 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 57 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 395.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 19-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00469 10.12.2019 11:30 11.12.2019 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 29610.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 37900.80 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 19-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 14:12
 2. Документация - 11.11.2019 14:12
 3. Протокол - 10.12.2019 15:22
 4. Заповед за определяне на купувач - 10.12.2019 15:22
 5. Договор и приложения - 30.12.2019 08:48
 6. Уведомление за прекратяване на договор - 31.03.2020 15:13
На първо място "КАМБЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 37900.80 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 37604.70 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 219 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 265.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 20-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00470 11.12.2019 08:00 12.12.2019 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 17155.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 21615.30 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 20-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 14:14
 2. Документация - 11.11.2019 14:14
 3. Протокол - 11.12.2019 13:55
 4. Заповед за определяне на купувач - 11.12.2019 13:55
 5. Договор и приложения - 30.12.2019 08:50
 6. Уведомление за прекратяване на договор - 31.03.2020 15:14
На първо място "КАМБЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 21615.30 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 21615.30 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 129 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 154.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 21-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00471 11.12.2019 09:00 12.12.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 32665.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 41157.90 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 14:15
 2. Документация - 11.11.2019 14:15
 3. Протокол - 11.12.2019 13:57
 4. Заповед за определяне на купувач - 11.12.2019 13:57
 5. Договор и приложения - 31.12.2019 11:43
 6. Уведомление за прекратяване на договор - 26.03.2020 16:20
На първо място "БАЛДЖИЕВИ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 41157.90 лева без ДДС.
На второ място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 41157.90 лева без ДДС.
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 237 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 304.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: Бук-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00472 11.12.2019 10:00 12.12.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 33560.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 40272.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № Бук-1
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 14:16
 2. Документация - 11.11.2019 14:16
 3. Протокол - 11.12.2019 13:59
 4. Заповед за определяне на купувач - 11.12.2019 13:59
 5. Договор и приложения - 30.12.2019 08:52
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 40272.00 лева без ДДС.
На второ място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 40272.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 332 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 67 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 407.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: Бук-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00473 11.12.2019 11:00 12.12.2019 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 58932.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 73665.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № Бук-2
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 14:17
 2. Документация - 11.11.2019 14:18
 3. Протокол - 12.12.2019 11:30
 4. Заповед за определяне на купувач - 12.12.2019 11:30
 5. Договор и приложения - 30.12.2019 08:54
 6. Уведомление за прекратяване на договор - 31.03.2020 15:10
На първо място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 73665.00 лева без ДДС.
На второ място "ЛАМКОР-2" ООД, с предложена цена в размер на 73075.68 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 579 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 114 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 702.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2001
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00474 02.12.2019 09:30 03.12.2019 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 10276.65 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2001
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 15:09
 2. Документация - 11.11.2019 15:09
 3. Заповед за изменение - 14.11.2019 15:31
 4. Протокол - 02.12.2019 15:00
 5. Заповед за определяне на купувач - 02.12.2019 15:00
 6. Договор и приложения - 30.12.2019 15:43
 7. Допълнитено споразумение - 08.07.2020 08:47
 8. Допълнитено споразумение - 13.10.2020 15:45
 9. Допълнитено споразумение - 30.12.2020 16:34
 10. Допълнитено споразумение - 07.04.2021 14:25
 11. Допълнитено споразумение - 05.05.2021 14:42
На първо място БОР ЛЕС 2017 – Клон Чубрика, с предложена цена в размер на 10276.65 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб
Едра 95 куб.м.
Средна 136 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Дърва за огрев 73 куб.м.
Общо 313.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2002
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00475 02.12.2019 10:30 03.12.2019 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 13539.20 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 13674.59 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2002
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 15:11
 2. Документация - 11.11.2019 15:11
 3. Заповед за изменение - 14.11.2019 15:32
 4. Протокол - 02.12.2019 15:03
 5. Заповед за определяне на купувач - 02.12.2019 15:03
 6. Договор и приложения - 02.01.2020 13:33
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 13674.59 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Трепетлика, Бреза
Едра 175 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 88 куб.м.
Общо 364.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2003
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00476 02.12.2019 11:30 03.12.2019 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 14087.02 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 14227.89 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2003
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 15:13
 2. Документация - 11.11.2019 15:14
 3. Заповед за изменение - 14.11.2019 15:32
 4. Протокол - 02.12.2019 15:05
 5. Заповед за определяне на купувач - 02.12.2019 15:05
 6. Договор и приложения - 02.01.2020 13:35
 7. Допълнитено споразумение - 02.04.2020 10:58
 8. Допълнитено споразумение - 08.07.2020 08:48
 9. Допълнитено споразумение - 13.10.2020 15:44
 10. Допълнитено споразумение - 30.12.2020 16:35
 11. Допълнитено споразумение - 07.04.2021 14:27
 12. Допълнитено споразумение - 05.05.2021 14:42
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 14227.89 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика
Едра 80 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Дърва за огрев 221 куб.м.
Общо 408.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2004
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00477 02.12.2019 12:30 03.12.2019 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 28380.08 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 28947.68 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2004
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 15:16
 2. Документация - 11.11.2019 15:16
 3. Заповед за изменение - 14.11.2019 15:32
 4. Протокол - 02.12.2019 15:06
 5. Заповед за определяне на купувач - 02.12.2019 15:06
 6. Договор и приложения - 02.01.2020 13:36
На първо място "КРИС МАСТЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 28947.68 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър, Бреза
Едра 302 куб.м.
Средна 238 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 209 куб.м.
Общо 760.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2005
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00478 03.12.2019 09:00 04.12.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 9398.10 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2005
 1. Документация - 12.11.2019 11:02
 2. Заповед за откриване - 12.11.2019 11:02
 3. Заповед за изменение - 14.11.2019 15:33
 4. Протокол - 03.12.2019 16:23
 5. Заповед за определяне на купувач - 03.12.2019 16:23
 6. Договор и приложения - 30.12.2019 15:45
 7. Допълнитено споразумение - 08.07.2020 08:49
 8. Допълнитено споразумение - 13.10.2020 15:43
 9. Допълнитено споразумение - 03.12.2020 16:20
На първо място "ЛЕСКОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 9398.10 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Габър, Бреза, Акация
Едра 22 куб.м.
Средна 125 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Дърва за огрев 235 куб.м.
Общо 394.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2006
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00479 03.12.2019 10:00 04.12.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 10072.80 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2006
 1. Документация - 12.11.2019 11:06
 2. Заповед за откриване - 12.11.2019 11:06
 3. Заповед за изменение - 14.11.2019 15:34
 4. Протокол - 03.12.2019 16:23
 5. Заповед за определяне на купувач - 03.12.2019 16:23
 6. Договор и приложения - 02.01.2020 13:38
 7. Допълнитено споразумение - 08.07.2020 08:49
На първо място "КРИС МАСТЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 10072.80 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 89 куб.м.
Средна 81 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Дърва за огрев 156 куб.м.
Общо 335.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2007
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00480 03.12.2019 11:00 04.12.2019 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 17619.64 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2007
 1. Заповед за откриване - 12.11.2019 11:08
 2. Документация - 12.11.2019 11:08
 3. Заповед за изменение - 14.11.2019 15:34
 4. Протокол - 03.12.2019 16:24
 5. Заповед за определяне на купувач - 03.12.2019 16:24
 6. Договор и приложения - 30.12.2019 15:47
На първо място "ЛЕСКОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 17619.64 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза
Едра 79 куб.м.
Средна 210 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 303 куб.м.
Общо 613.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2008
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00481 03.12.2019 12:00 04.12.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 13060.67 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2008
 1. Заповед за откриване - 12.11.2019 11:11
 2. Документация - 12.11.2019 11:11
 3. Заповед за изменение - 14.11.2019 15:35
 4. Протокол - 03.12.2019 16:25
 5. Заповед за определяне на купувач - 03.12.2019 16:25
 6. Договор и приложения - 30.12.2019 15:50
На първо място "ЛЕСКОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 13060.67 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Бреза, Акация
Едра 87 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Дърва за огрев 219 куб.м.
Общо 394.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2009
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00482 04.12.2019 09:30 05.12.2019 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 13113.46 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2009
 1. Заповед за откриване - 12.11.2019 11:12
 2. Документация - 12.11.2019 11:13
 3. Заповед за изменение - 14.11.2019 15:36
 4. Протокол - 04.12.2019 15:41
 5. Заповед за определяне на купувач - 04.12.2019 15:41
 6. Договор и приложения - 30.12.2019 15:52
 7. Допълнитено споразумение - 02.04.2020 10:59
 8. Допълнитено споразумение - 08.07.2020 13:22
 9. Допълнитено споразумение - 13.10.2020 15:47
 10. Допълнитено споразумение - 06.01.2021 14:37
 11. Допълнитено споразумение - 07.04.2021 14:32
 12. Допълнитено споразумение - 02.06.2021 15:32
На първо място БОР ЛЕС 2017 – Клон Чубрика, с предложена цена в размер на 13113.46 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб
Едра 190 куб.м.
Средна 79 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 68 куб.м.
Общо 341.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2010
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00483 04.12.2019 10:30 05.12.2019 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 16867.20 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2010
 1. Заповед за откриване - 12.11.2019 11:15
 2. Документация - 12.11.2019 11:15
 3. Заповед за изменение - 14.11.2019 15:37
 4. Протокол - 04.12.2019 15:43
 5. Заповед за определяне на купувач - 04.12.2019 15:43
 6. Договор и приложения - 30.12.2019 15:54
На първо място "ЛЕСКОМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 16867.20 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Зимендъб, Габър, Бреза
Едра 67 куб.м.
Средна 189 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 343 куб.м.
Общо 623.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2011
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00484 04.12.2019 11:30 05.12.2019 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 14081.06 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 14221.87 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2011
 1. Заповед за откриване - 12.11.2019 11:19
 2. Документация - 12.11.2019 11:19
 3. Заповед за изменение - 14.11.2019 15:38
 4. Протокол - 04.12.2019 15:45
 5. Заповед за определяне на купувач - 04.12.2019 15:45
 6. Договор и приложения - 02.01.2020 13:40
 7. Допълнитено споразумение - 08.07.2020 08:51
 8. Допълнитено споразумение - 08.09.2020 09:56
 9. Допълнитено споразумение - 13.10.2020 15:36
 10. Допълнитено споразумение - 04.11.2020 09:49
На първо място "УНИВЕРС-КОМ" ООД, с предложена цена в размер на 14221.87 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 212 куб.м.
Средна 63 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 100 куб.м.
Общо 384.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2006
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00485 от 04.12.2019 09:00 е прекратена на 13.11.2019 14:26 на основание Заповед №257/13.11.2019 г. на Директора на ТП ДГС Момчилград.
EТ00485 04.12.2019 09:00 05.12.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 22003.90 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2006
 1. Заповед за откриване - 12.11.2019 15:05
 2. Документация - 12.11.2019 15:05
 3. Заповед за прекратяване - 13.11.2019 14:25
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 200 куб.м.
Средна 397 куб.м.
Дребна 40 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 190 куб.м.
Общо 827.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2007
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00486 от 04.12.2019 10:00 е прекратена на 13.11.2019 14:27 на основание Заповед №258/13.11.2019 г. на Директора на ТП ДГС Момчилград.
EТ00486 04.12.2019 10:00 05.12.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 56777.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2007
 1. Заповед за откриване - 12.11.2019 15:08
 2. Документация - 12.11.2019 15:08
 3. Заповед за прекратяване - 13.11.2019 14:27
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Зимендъб
Едра 80 куб.м.
Средна 662 куб.м.
Дребна 67 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1216 куб.м.
Общо 2025.00 куб.м.
 
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2008
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00487 от 04.12.2019 11:00 е прекратена на 13.11.2019 14:27 на основание Заповед №259/13.11.2019 г. на Директора на ТП ДГС Момчилград.
EТ00487 04.12.2019 11:00 05.12.2019 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 26138.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2008
 1. Заповед за откриване - 12.11.2019 15:10
 2. Документация - 12.11.2019 15:10
 3. Заповед за прекратяване - 13.11.2019 14:27
Дървесен вид Бялбор
Едра 162 куб.м.
Средна 226 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 717 куб.м.
Общо 1110.00 куб.м.