Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2140-ет
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01544 26.10.2021 10:00 27.10.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 38396.12 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2140-ет
 1. Допълнитено споразумение - 12.01.2023 14:16
 2. Допълнитено споразумение - 12.01.2023 14:12
 3. Допълнитено споразумение - 06.10.2022 14:56
 4. Допълнитено споразумение - 11.01.2022 16:30
 5. Договор и приложения - 19.11.2021 14:02
 6. Заповед за определяне на купувач - 26.10.2021 15:51
 7. Протокол - 26.10.2021 15:51
 8. Документация - 06.10.2021 13:29
 9. Заповед за откриване - 06.10.2021 13:29

На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 90998.64 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ВАНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 90614.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 137.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 376 куб.м.
Средна 56 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 140 куб.м.
Дърва за огрев 16 куб.м.
Общо 591.00 куб.м.
 
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2129
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01543 от 14.10.2021 10:00 е прекратена на 11.10.2021 15:38 на основание Заповед 606/11.10.2021г. на Директора на ТП ДГС Хисар.
EТ01543 14.10.2021 10:00 15.10.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 10431.38 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2129
 1. Заповед за прекратяване - 11.10.2021 15:37
 2. Заповед за откриване - 23.09.2021 13:26
 3. Документация - 23.09.2021 13:26

Процент на увеличение 772.35 %
Дървесен вид Акация
Едра 152 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Дърва за огрев 26 куб.м.
Общо 209.00 куб.м.
 
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2126
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01542 19.10.2021 10:00 20.10.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 57075.88 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2126
 1. Допълнитено споразумение - 12.01.2023 10:54
 2. Допълнитено споразумение - 11.10.2022 08:17
 3. Допълнитено споразумение - 05.07.2022 13:21
 4. Допълнитено споразумение - 15.06.2022 16:40
 5. Допълнитено споразумение - 07.02.2022 16:26
 6. Допълнитено споразумение - 24.01.2022 15:06
 7. Договор и приложения - 15.11.2021 15:41
 8. Заповед за определяне на купувач - 19.10.2021 14:48
 9. Протокол - 19.10.2021 14:48
 10. Заповед за откриване - 27.09.2021 15:37
 11. Документация - 27.09.2021 15:37

На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 57646.64 лв. без ДДС.
На второ място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 57075.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Върба, Клен
Едра 404 куб.м.
Средна 222 куб.м.
Дребна 31 куб.м.
ОЗМ 196 куб.м.
Дърва за огрев 942.09 куб.м.
Общо 1795.09 куб.м.
 
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2123
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01541 19.10.2021 09:00 20.10.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 2978.12 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2123
 1. Допълнитено споразумение - 30.06.2022 13:34
 2. Допълнитено споразумение - 11.05.2022 13:27
 3. Допълнитено споразумение - 12.04.2022 14:52
 4. Допълнитено споразумение - 12.01.2022 11:21
 5. Договор и приложения - 15.11.2021 13:42
 6. Заповед за определяне на купувач - 19.10.2021 14:47
 7. Протокол - 19.10.2021 14:47
 8. Заповед за откриване - 27.09.2021 10:50
 9. Документация - 27.09.2021 10:49

На първо място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 2978.12 лв. без ДДС.
Дървесен вид Трепетлика
Едра 12 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Дърва за огрев 62 куб.м.
Общо 112.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2125
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01540 13.10.2021 12:00 14.10.2021 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 18937.51 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2125
 1. Допълнитено споразумение - 14.04.2022 09:07
 2. Допълнитено споразумение - 11.01.2022 15:00
 3. Договор и приложения - 03.11.2021 15:21
 4. Заповед за определяне на купувач - 14.10.2021 14:03
 5. Протокол - 14.10.2021 14:03
 6. Заповед за откриване - 23.09.2021 13:48
 7. Документация - 23.09.2021 13:48

На първо място "ЛЪКИ - ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 18937.51 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 179.71 куб.м.
Средна 18.45 куб.м.
Дребна 0.49 куб.м.
ОЗМ 65.38 куб.м.
Дърва за огрев 16.35 куб.м.
Общо 280.38 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2124
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01539 13.10.2021 11:00 14.10.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 4818.77 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2124
 1. Допълнитено споразумение - 24.03.2022 15:31
 2. Допълнитено споразумение - 24.03.2022 15:27
 3. Договор и приложения - 03.11.2021 15:52
 4. Заповед за определяне на купувач - 14.10.2021 14:03
 5. Протокол - 14.10.2021 14:03
 6. Заповед за откриване - 23.09.2021 13:47
 7. Документация - 23.09.2021 13:47

На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 4818.77 лв. без ДДС.
На второ място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 4818.77 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 52.86 куб.м.
Средна 4.08 куб.м.
Дребна 0.32 куб.м.
ОЗМ 7.14 куб.м.
Дърва за огрев 7.69 куб.м.
Общо 72.09 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2123
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01538 13.10.2021 10:00 14.10.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 19150.40 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2123
 1. Допълнитено споразумение - 16.01.2023 15:42
 2. Допълнитено споразумение - 07.10.2022 15:46
 3. Допълнитено споразумение - 18.08.2022 08:38
 4. Допълнитено споразумение - 14.04.2022 09:21
 5. Договор и приложения - 03.11.2021 15:14
 6. Заповед за определяне на купувач - 14.10.2021 14:02
 7. Протокол - 14.10.2021 14:02
 8. Документация - 23.09.2021 13:42
 9. Заповед за откриване - 23.09.2021 13:42

На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 20682.40 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 20682.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
Дървесен вид Смърч, Ела, Бук
Едра 142.03 куб.м.
Средна 45.57 куб.м.
Дребна 1.83 куб.м.
ОЗМ 27.33 куб.м.
Дърва за огрев 39 куб.м.
Общо 255.76 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2122
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01537 13.10.2021 09:00 14.10.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 8949.56 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2122
 1. Допълнитено споразумение - 16.01.2023 16:06
 2. Допълнитено споразумение - 09.08.2022 16:29
 3. Допълнитено споразумение - 31.03.2022 11:18
 4. Договор и приложения - 03.11.2021 14:53
 5. Заповед за определяне на купувач - 14.10.2021 14:01
 6. Протокол - 14.10.2021 14:01
 7. Заповед за откриване - 23.09.2021 13:34
 8. Документация - 23.09.2021 13:34

На първо място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 8949.56 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Върба
Едра 46.61 куб.м.
Средна 26.33 куб.м.
Дребна 3.01 куб.м.
ОЗМ 16.93 куб.м.
Дърва за огрев 63.49 куб.м.
Общо 156.37 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2154
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01536 30.09.2021 11:00 01.10.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 4742.12 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2154
 1. Договор и приложения - 13.04.2022 10:42
 2. Допълнитено споразумение - 07.01.2022 16:18
 3. Допълнитено споразумение - 24.11.2021 15:36
 4. Договор и приложения - 20.10.2021 13:21
 5. Заповед за определяне на купувач - 30.09.2021 15:24
 6. Протокол - 30.09.2021 15:24
 7. Документация - 09.09.2021 15:32
 8. Заповед за откриване - 09.09.2021 15:32

На първо място "КОНСТАНТИН ЛЕС - КЛИСУРА" ЕООД , с предложена цена в размер на 4742.12 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб
Едра 67 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 44 куб.м.
Общо 128.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2153
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01535 30.09.2021 09:00 01.10.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 3267.70 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2153
 1. Допълнитено споразумение - 07.01.2022 16:17
 2. Договор и приложения - 20.10.2021 13:21
 3. Заповед за определяне на купувач - 01.10.2021 11:15
 4. Протокол - 01.10.2021 11:15
 5. Документация - 09.09.2021 15:31
 6. Заповед за откриване - 09.09.2021 15:31

На първо място "КОНСТАНТИН ЛЕС - КЛИСУРА" ЕООД , с предложена цена в размер на 3267.70 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Кедър, Акация
Едра 15 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Дърва за огрев 147 куб.м.
Общо 173.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2150
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01534 31.08.2021 12:00 01.09.2021 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 36025.48 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2150
 1. Допълнитено споразумение - 30.06.2022 15:19
 2. Допълнитено споразумение - 29.12.2021 09:52
 3. Договор и приложения - 16.09.2021 15:56
 4. Заповед за определяне на купувач - 31.08.2021 16:15
 5. Протокол - 31.08.2021 16:15
 6. Документация - 11.08.2021 15:22
 7. Заповед за откриване - 11.08.2021 15:22

На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 82857.98 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 82497.73 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 130.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 211.62 куб.м.
Средна 25.78 куб.м.
Дребна 1.83 куб.м.
ОЗМ 390.26 куб.м.
Дърва за огрев 31.31 куб.м.
Общо 660.80 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2149
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01533 31.08.2021 11:00 01.09.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 13327.02 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2149
 1. Допълнитено споразумение - 29.12.2021 09:52
 2. Договор и приложения - 17.09.2021 09:29
 3. Заповед за определяне на купувач - 01.09.2021 13:58
 4. Протокол - 01.09.2021 13:58
 5. Документация - 11.08.2021 15:21
 6. Заповед за откриване - 11.08.2021 15:21

На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 29585.96 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 29452.69 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 122.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 58.81 куб.м.
Средна 15.14 куб.м.
Дребна 1.07 куб.м.
ОЗМ 159.36 куб.м.
Дърва за огрев 40.38 куб.м.
Общо 274.76 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2148
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01532 31.08.2021 10:00 01.09.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 23038.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2148
 1. Допълнитено споразумение - 30.06.2022 15:20
 2. Допълнитено споразумение - 29.12.2021 09:51
 3. Договор и приложения - 08.12.2021 09:41
 4. Заповед за определяне на купувач - 31.08.2021 16:15
 5. Протокол - 31.08.2021 16:14
 6. Документация - 11.08.2021 15:20
 7. Заповед за откриване - 11.08.2021 15:20

На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 36860.80 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 36860.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 60.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 97.79 куб.м.
Средна 13.72 куб.м.
Дребна 0.67 куб.м.
ОЗМ 314.55 куб.м.
Дърва за огрев 22.14 куб.м.
Общо 448.87 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2147
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01531 31.08.2021 09:00 01.09.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 25786.54 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2147
 1. Допълнитено споразумение - 01.07.2022 15:48
 2. Допълнитено споразумение - 29.12.2021 09:51
 3. Договор и приложения - 16.09.2021 15:55
 4. Заповед за определяне на купувач - 01.09.2021 13:57
 5. Протокол - 01.09.2021 13:57
 6. Документация - 11.08.2021 15:19
 7. Заповед за откриване - 11.08.2021 15:19

На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 57762.42 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 57246.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 124.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 121.10 куб.м.
Средна 21.36 куб.м.
Дребна 0.92 куб.м.
ОЗМ 333.73 куб.м.
Дърва за огрев 37.07 куб.м.
Общо 514.18 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2162
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01530 17.08.2021 15:00 18.08.2021 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 105545.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2162
 1. Допълнитено споразумение - 16.01.2023 09:51
 2. Допълнитено споразумение - 12.10.2022 08:58
 3. Допълнитено споразумение - 09.09.2022 13:12
 4. Допълнитено споразумение - 08.07.2022 15:20
 5. Договор и приложения - 07.09.2021 11:32
 6. Заповед за определяне на купувач - 19.08.2021 10:37
 7. Протокол - 19.08.2021 10:36
 8. Заповед за откриване - 23.07.2021 15:14
 9. Документация - 23.07.2021 15:14

На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 208979.10 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 206868.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 98.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 442 куб.м.
Средна 81 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 654 куб.м.
Дърва за огрев 164 куб.м.
Общо 1344.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2161
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01529 17.08.2021 14:00 18.08.2021 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 27975.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2161
 1. Допълнитено споразумение - 05.04.2022 15:57
 2. Допълнитено споразумение - 11.01.2022 13:09
 3. Допълнитено споразумение - 08.12.2021 13:35
 4. Договор и приложения - 15.09.2021 10:18
 5. Заповед за определяне на купувач - 18.08.2021 14:00
 6. Протокол - 18.08.2021 14:00
 7. Заповед за откриване - 23.07.2021 14:15
 8. Документация - 23.07.2021 14:15

На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 49795.50 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 49515.75 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 78.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 151 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 128 куб.м.
Дърва за огрев 32 куб.м.
Общо 334.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2160
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01528 17.08.2021 13:00 18.08.2021 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 90405.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2160
 1. Допълнитено споразумение - 07.06.2022 10:35
 2. Допълнитено споразумение - 11.01.2022 11:27
 3. Договор и приложения - 07.09.2021 15:44
 4. Заповед за определяне на купувач - 18.08.2021 13:57
 5. Протокол - 18.08.2021 13:56
 6. Заповед за откриване - 23.07.2021 14:13
 7. Документация - 23.07.2021 14:13

На първо място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 173577.60 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 173577.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 92.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 611 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 269 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 933.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2151
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01527 17.08.2021 12:00 18.08.2021 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 49530.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2151
 1. Допълнитено споразумение - 02.08.2022 13:41
 2. Допълнитено споразумение - 13.07.2022 13:50
 3. Допълнитено споразумение - 09.05.2022 14:50
 4. Допълнитено споразумение - 05.04.2022 15:57
 5. Допълнитено споразумение - 11.01.2022 13:23
 6. Договор и приложения - 07.09.2021 11:05
 7. Заповед за определяне на купувач - 18.08.2021 13:56
 8. Протокол - 18.08.2021 13:55
 9. Заповед за откриване - 23.07.2021 14:10
 10. Документация - 23.07.2021 14:10

На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 103517.70 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 103517.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 109.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 315 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 149 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 487.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2150
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01526 17.08.2021 11:00 18.08.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 19690.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2150
 1. Допълнитено споразумение - 09.11.2021 15:25
 2. Договор и приложения - 07.09.2021 11:13
 3. Заповед за определяне на купувач - 18.08.2021 13:54
 4. Протокол - 18.08.2021 13:54
 5. Заповед за откриване - 23.07.2021 14:08
 6. Документация - 23.07.2021 14:08

На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 38986.20 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 38986.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 98.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 129 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 53 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 192.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2148
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01525 17.08.2021 10:00 18.08.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 34235.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2148
 1. Договор и приложения - 07.09.2021 11:11
 2. Заповед за определяне на купувач - 17.08.2021 13:33
 3. Протокол - 17.08.2021 13:33
 4. Заповед за откриване - 23.07.2021 14:07
 5. Документация - 23.07.2021 14:07

На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 69154.70 лв. без ДДС.
На второ място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 68812.35 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 102.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 250 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 56 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 321.00 куб.м.