Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2219Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01856 23.12.2021 10:00 29.12.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 57629.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2219Е
 1. Договор и приложения - 25.01.2022 08:37
 2. Заповед за определяне на купувач - 23.12.2021 14:57
 3. Протокол - 23.12.2021 14:57
 4. Документация - 02.12.2021 11:34
 5. Заповед за откриване - 02.12.2021 11:34

На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 147530.24 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 146953.95 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 156.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 346 куб.м.
Средна 126 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 64 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 541.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2218-2Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01855 23.12.2021 09:00 29.12.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 26943.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2218-2Е
 1. Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:17
 2. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:09
 3. Договор и приложения - 25.01.2022 08:36
 4. Заповед за определяне на купувач - 23.12.2021 14:29
 5. Протокол - 23.12.2021 14:29
 6. Документация - 02.12.2021 11:34
 7. Заповед за откриване - 02.12.2021 11:34

На първо място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 54694.29 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 54694.29 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 103.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра куб.м.
Средна 158 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
ОЗМ 182 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 357.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2218-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01854 23.12.2021 08:00 29.12.2021 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 24080.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2218-1Е
 1. Договор и приложения - 21.01.2022 15:06
 2. Заповед за определяне на купувач - 23.12.2021 14:28
 3. Протокол - 23.12.2021 14:28
 4. Документация - 02.12.2021 11:33
 5. Заповед за откриване - 02.12.2021 11:33

На първо място "СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 64534.40 лв. без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 64534.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 168.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 197 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 197.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2217Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01853 21.12.2021 14:00 22.12.2021 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 67561.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2217Е
 1. Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:16
 2. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:09
 3. Договор и приложения - 21.01.2022 15:05
 4. Заповед за определяне на купувач - 22.12.2021 13:52
 5. Протокол - 22.12.2021 13:52
 6. Заповед за откриване - 02.12.2021 11:33
 7. Документация - 02.12.2021 11:33

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 152012.25 лв. без ДДС.
На второ място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 152012.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 125.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 191 куб.м.
Средна 387 куб.м.
Дребна 48 куб.м.
ОЗМ 208 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 834.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2216-2Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01852 21.12.2021 13:00 22.12.2021 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46446.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2216-2Е
 1. Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:16
 2. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:08
 3. Договор и приложения - 25.01.2022 08:36
 4. Протокол - 22.12.2021 13:52
 5. Заповед за определяне на купувач - 22.12.2021 13:52
 6. Заповед за откриване - 02.12.2021 11:32
 7. Документация - 02.12.2021 11:32

На първо място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 111934.86 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 111470.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 141.00 %
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра куб.м.
Средна 275 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 285 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 568.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2216-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01851 21.12.2021 12:00 22.12.2021 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 128150.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2216-1Е
 1. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:07
 2. Договор и приложения - 21.01.2022 15:05
 3. Протокол - 22.12.2021 13:53
 4. Заповед за определяне на купувач - 22.12.2021 13:53
 5. Заповед за откриване - 02.12.2021 11:32
 6. Документация - 02.12.2021 11:32

На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 358820.00 лв. без ДДС.
На второ място "СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 358820.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 180.00 %
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 1033 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 1033.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2215-2Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01850 21.12.2021 11:00 22.12.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 29735.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2215-2Е
 1. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:07
 2. Договор и приложения - 25.01.2022 08:35
 3. Заповед за определяне на купувач - 22.12.2021 13:53
 4. Протокол - 22.12.2021 13:53
 5. Документация - 02.12.2021 11:32
 6. Заповед за откриване - 02.12.2021 11:32

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 70769.30 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 70471.95 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 138.00 %
Дървесен вид Бялбор, Бук, Трепетлика
Едра куб.м.
Средна 131 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 244 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 386.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2215-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01849 16.12.2021 11:30 17.12.2021 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 52100.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2215-1Е
 1. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:05
 2. Допълнитено споразумение - 27.06.2022 15:59
 3. Договор и приложения - 21.01.2022 14:59
 4. Заповед за определяне на купувач - 16.12.2021 17:00
 5. Протокол - 16.12.2021 17:00
 6. Заповед за откриване - 26.11.2021 19:03
 7. Документация - 26.11.2021 19:03

На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 144317.00 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 143796.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 177.00 %
Дървесен вид Бялбор, Бук, Трепетлика
Едра 459 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 459.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2214-2Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01848 16.12.2021 10:30 17.12.2021 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 33170.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2214-2Е
 1. Договор и приложения - 25.01.2022 08:34
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.12.2021 17:00
 3. Протокол - 16.12.2021 17:00
 4. Заповед за откриване - 26.11.2021 19:02
 5. Документация - 26.11.2021 19:02

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 87568.80 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 87237.10 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 164.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка, Бук
Едра куб.м.
Средна 142 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 264 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 406.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2214-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01847 16.12.2021 09:30 17.12.2021 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 40425.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2214-1Е
 1. Договор и приложения - 25.01.2022 08:33
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.12.2021 17:00
 3. Протокол - 16.12.2021 17:00
 4. Заповед за откриване - 26.11.2021 19:02
 5. Документация - 26.11.2021 19:02

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 103083.75 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 103083.75 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 155.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка, Бук
Едра 381 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 381.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2213Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01846 16.12.2021 08:30 17.12.2021 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 75548.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2213Е
 1. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:04
 2. Договор и приложения - 21.01.2022 14:59
 3. Заповед за определяне на купувач - 16.12.2021 17:00
 4. Протокол - 16.12.2021 17:00
 5. Документация - 26.11.2021 19:02
 6. Заповед за откриване - 26.11.2021 19:02

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 187359.04 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 185848.08 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 148.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 487 куб.м.
Средна 130 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 129 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 747.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2212Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01845 14.12.2021 16:30 15.12.2021 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 14574.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2212Е
 1. Договор и приложения - 18.01.2022 16:30
 2. Заповед за определяне на купувач - 15.12.2021 14:22
 3. Протокол - 15.12.2021 14:21
 4. Заповед за откриване - 26.11.2021 19:02
 5. Документация - 26.11.2021 19:02

На първо място "ЛЮБОМИР ПЕТКОВ - НАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 35706.30 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 35560.56 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 145.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 72 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 154.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2211Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01844 14.12.2021 15:30 15.12.2021 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 54362.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2211Е
 1. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:03
 2. Договор и приложения - 21.01.2022 14:58
 3. Протокол - 15.12.2021 14:21
 4. Заповед за определяне на купувач - 15.12.2021 14:21
 5. Заповед за откриване - 26.11.2021 19:01
 6. Документация - 26.11.2021 19:01

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 132099.66 лв. без ДДС.
На второ място "СМАРТ ПРОДЪКШЪН" ЕООД, с предложена цена в размер на 131012.42 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 143.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 345 куб.м.
Средна 66 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 89 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 502.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2210-2е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01843 14.12.2021 14:30 15.12.2021 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 27197.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2210-2е
 1. Допълнитено споразумение - 05.01.2023 16:16
 2. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:03
 3. Договор и приложения - 25.01.2022 08:33
 4. Заповед за определяне на купувач - 15.12.2021 14:21
 5. Приложения - 15.12.2021 14:21
 6. Заповед за откриване - 26.11.2021 19:01
 7. Документация - 26.11.2021 19:01

На първо място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 62553.10 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 62553.10 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 130.00 %
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 313 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 332.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2210-1е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01842 14.12.2021 13:30 15.12.2021 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 101965.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2210-1е
 1. Допълнитено споразумение - 05.01.2023 16:16
 2. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:03
 3. Договор и приложения - 25.01.2022 08:32
 4. Заповед за определяне на купувач - 15.12.2021 14:21
 5. Протокол - 15.12.2021 14:21
 6. Документация - 26.11.2021 19:01
 7. Заповед за откриване - 26.11.2021 19:01

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 234519.50 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 233499.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 130.00 %
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 843 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 843.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2209-2е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01841 10.12.2021 16:30 13.12.2021 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 15367.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2209-2е
 1. Договор и приложения - 18.01.2022 16:29
 2. Заповед за определяне на купувач - 13.12.2021 13:49
 3. Протокол - 13.12.2021 13:49
 4. Заповед за откриване - 22.11.2021 10:33
 5. Документация - 22.11.2021 10:33

На първо място "ЛЮБОМИР ПЕТКОВ - НАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 39032.18 лв. без ДДС.
На второ място "СМАРТ ПРОДЪКШЪН" ЕООД, с предложена цена в размер на 38878.51 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 154.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 175 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 183.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2209-1е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01840 10.12.2021 15:30 13.12.2021 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 38825.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2209-1е
 1. Договор и приложения - 25.01.2022 08:32
 2. Протокол - 13.12.2021 13:49
 3. Заповед за определяне на купувач - 13.12.2021 13:49
 4. Заповед за откриване - 22.11.2021 10:33
 5. Документация - 22.11.2021 10:33

На първо място "СМАРТ ПРОДЪКШЪН" ЕООД, с предложена цена в размер на 93568.25 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 93568.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 141.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 317 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 317.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2206-2е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01839 10.12.2021 14:30 13.12.2021 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 32216.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2206-2е
 1. Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:14
 2. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:02
 3. Договор и приложения - 25.01.2022 08:30
 4. Заповед за определяне на купувач - 13.12.2021 13:48
 5. Протокол - 13.12.2021 13:48
 6. Заповед за откриване - 22.11.2021 10:33
 7. Документация - 22.11.2021 10:33

На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 82150.80 лв. без ДДС.
На второ място "СМАРТ ПРОДЪКШЪН" ЕООД, с предложена цена в размер на 81184.32 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 155.00 %
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра куб.м.
Средна 226 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
ОЗМ 171 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 411.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2206-1е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01838 10.12.2021 13:30 13.12.2021 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 57975.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2206-1е
 1. Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:14
 2. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:02
 3. Договор и приложения - 21.01.2022 14:57
 4. Заповед за определяне на купувач - 13.12.2021 13:48
 5. Протокол - 13.12.2021 13:48
 6. Заповед за откриване - 22.11.2021 10:32
 7. Документация - 22.11.2021 10:32

На първо място "ИБЧО МЕБЕЛ" ООД, с предложена цена в размер на 148995.75 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 147836.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 157.00 %
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 493 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 493.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2205-2е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01837 08.12.2021 15:30 09.12.2021 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 20044.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2205-2е
 1. Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:02
 2. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:01
 3. Договор и приложения - 25.01.2022 08:29
 4. Заповед за определяне на купувач - 09.12.2021 14:12
 5. Протокол - 09.12.2021 14:12
 6. Заповед за откриване - 19.11.2021 15:40
 7. Документация - 19.11.2021 15:40

На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 59731.12 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 59731.12 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 198.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб
Едра куб.м.
Средна 130 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 124 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 260.00 куб.м.