Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 23102 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04722 от 05.12.2023 16:00 е прекратена на 05.12.2023 10:21 на основание Заповед №З-21-838/04.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ04722 05.12.2023 16:00 06.12.2023 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 12606.38 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23102 E
 1. Заповед - 05.12.2023 10:20
 2. Заповед за прекратяване - 05.12.2023 10:20
 3. Протокол - 05.12.2023 10:20
 4. Заповед за откриване - 14.11.2023 14:19
 5. Документация - 14.11.2023 14:19
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 32.32 куб.м.
Средна 63.98 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 99.30 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 23101 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04721 от 05.12.2023 15:00 е прекратена на 05.12.2023 10:21 на основание Заповед №З-21-836/04.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ04721 05.12.2023 15:00 06.12.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 5622.18 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23101 E
 1. Заповед - 05.12.2023 10:20
 2. Заповед за прекратяване - 05.12.2023 10:20
 3. Протокол - 05.12.2023 10:20
 4. Документация - 14.11.2023 14:25
 5. Заповед за откриване - 14.11.2023 14:25
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 35.36 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 35.36 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2382-2 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04674 от 28.11.2023 15:00 е прекратена на 27.11.2023 11:17 на основание Заповед №З-21-820/27.11.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ04674 28.11.2023 15:00 29.11.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17604.29 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2382-2 E
 1. Заповед - 27.11.2023 11:16
 2. Заповед за прекратяване - 27.11.2023 11:16
 3. Протокол - 27.11.2023 11:16
 4. Заповед за откриване - 08.11.2023 14:59
 5. Документация - 08.11.2023 14:59
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук
Едра 154.46 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 154.46 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 23100 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04651 24.11.2023 13:00 27.11.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9074.64 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23100 E
 1. Договор и приложения - 01.12.2023 15:44
 2. Заповед - 24.11.2023 15:32
 3. Заповед за определяне на купувач - 24.11.2023 15:32
 4. Протокол - 24.11.2023 15:32
 5. Документация - 06.11.2023 14:48
 6. Заповед за откриване - 06.11.2023 14:48

На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 9074.64 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 70.51 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 70.51 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2398 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04650 от 24.11.2023 12:00 е прекратена на 23.11.2023 13:29 на основание Заповед №З-21-790/23.11.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ04650 24.11.2023 12:00 27.11.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9276.12 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2398 E
 1. Заповед - 23.11.2023 13:28
 2. Заповед за прекратяване - 23.11.2023 13:28
 3. Протокол - 23.11.2023 13:28
 4. Заповед за откриване - 06.11.2023 14:48
 5. Документация - 06.11.2023 14:48
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 44.54 куб.м.
Средна 1.14 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 26.56 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 72.24 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2394 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04649 24.11.2023 11:00 27.11.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 15895.29 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2394 E
 1. Договор и приложения - 01.12.2023 15:44
 2. Заповед - 24.11.2023 15:33
 3. Заповед за определяне на купувач - 24.11.2023 15:33
 4. Протокол - 24.11.2023 15:33
 5. Документация - 06.11.2023 14:48
 6. Заповед за откриване - 06.11.2023 14:48

На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 15895.29 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Бук
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 153.59 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 153.59 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2388 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04648 24.11.2023 10:00 27.11.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10897.12 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2388 E
 1. Договор и приложения - 01.12.2023 15:44
 2. Заповед - 24.11.2023 15:33
 3. Заповед за определяне на купувач - 24.11.2023 15:33
 4. Протокол - 24.11.2023 15:33
 5. Заповед за откриване - 06.11.2023 14:48
 6. Документация - 06.11.2023 14:48

На първо място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 11115.06 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Бук
Едра 9.29 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 94.35 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 103.64 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2386 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04647 24.11.2023 09:00 27.11.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9003.47 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2386 E
 1. Договор и приложения - 01.12.2023 15:44
 2. Заповед - 24.11.2023 15:33
 3. Заповед за определяне на купувач - 24.11.2023 15:33
 4. Протокол - 24.11.2023 15:33
 5. Заповед за откриване - 06.11.2023 14:47
 6. Документация - 06.11.2023 14:47

На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 9093.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 77.73 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 77.73 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2390 МТЕ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04646 от 24.11.2023 08:00 е прекратена на 23.11.2023 13:30 на основание Заповед №З-21-788/23.11.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ04646 24.11.2023 08:00 27.11.2023 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 8968.56 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2390 МТЕ
 1. Заповед - 23.11.2023 13:29
 2. Протокол - 23.11.2023 13:29
 3. Заповед за прекратяване - 23.11.2023 13:29
 4. Заповед за откриване - 06.11.2023 14:00
 5. Документация - 06.11.2023 14:00
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 50.03 куб.м.
Средна 25.04 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 75.07 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2396 MTE
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04604 от 14.11.2023 15:00 е прекратена на 13.11.2023 15:30 на основание Заповед №З-21-742/13.11.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ04604 14.11.2023 15:00 15.11.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 14531.55 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2396 MTE
 1. Заповед - 13.11.2023 15:30
 2. Заповед за прекратяване - 13.11.2023 15:30
 3. Протокол - 13.11.2023 15:30
 4. Документация - 25.10.2023 15:05
 5. Заповед за откриване - 25.10.2023 15:05
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 91.76 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4.72 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 96.48 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2382-2 MTE
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04544 от 31.10.2023 11:00 е прекратена на 30.10.2023 13:41 на основание Заповед З-21-715/30.10.2023 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово
EТ04544 31.10.2023 11:00 01.11.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 19560.39 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2382-2 MTE
 1. Заповед - 30.10.2023 13:39
 2. Протокол - 30.10.2023 13:39
 3. Заповед за прекратяване - 30.10.2023 13:39
 4. Заповед за откриване - 10.10.2023 11:10
 5. Документация - 10.10.2023 11:10

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук
Едра 154.46 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 154.46 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2373-2 MTE
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04543 31.10.2023 10:00 01.11.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9925.64 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2373-2 MTE
 1. Договор и приложения - 06.11.2023 15:22
 2. Заповед - 31.10.2023 11:45
 3. Заповед за определяне на купувач - 31.10.2023 11:45
 4. Протокол - 31.10.2023 11:45
 5. Заповед за откриване - 10.10.2023 11:10
 6. Документация - 10.10.2023 11:10

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 10024.90 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 9925.64 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 95.21 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 95.21 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2373-1 МТЕ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04542 31.10.2023 09:00 01.11.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10607.28 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2373-1 МТЕ
 1. Договор и приложения - 06.11.2023 15:22
 2. Заповед - 31.10.2023 11:44
 3. Заповед за определяне на купувач - 31.10.2023 11:44
 4. Протокол - 31.10.2023 11:44
 5. Заповед за откриване - 10.10.2023 11:10
 6. Документация - 10.10.2023 11:10

На първо място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10607.28 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук, Трепетлика
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 103.51 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 103.51 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2394 MTE
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04538 от 27.10.2023 16:30 е прекратена на 26.10.2023 14:43 на основание Заповед З-21-709/26.10.2023 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово
EТ04538 27.10.2023 16:30 30.10.2023 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17660.99 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2394 MTE
 1. Заповед - 26.10.2023 14:41
 2. Заповед за прекратяване - 26.10.2023 14:41
 3. Протокол - 26.10.2023 14:41
 4. Документация - 09.10.2023 09:42
 5. Заповед за откриване - 09.10.2023 09:42

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 153.59 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 153.59 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2388 MTE
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04536 от 27.10.2023 15:30 е прекратена на 26.10.2023 14:53 на основание Заповед З-21-707/26.10.2023 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово
EТ04536 27.10.2023 15:30 30.10.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 12107.91 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2388 MTE
 1. Заповед - 26.10.2023 14:52
 2. Заповед за прекратяване - 26.10.2023 14:52
 3. Протокол - 26.10.2023 14:52
 4. Заповед за откриване - 06.10.2023 15:24
 5. Документация - 06.10.2023 15:24

Дървесен вид Бук
Едра 9.29 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 94.35 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 103.64 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2386 MTE
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04535 от 27.10.2023 14:30 е прекратена на 26.10.2023 14:51 на основание Заповед З-21-705/26.10.2023 г. на Директора на ТП ДГС Ракитово
EТ04535 27.10.2023 14:30 30.10.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 10003.85 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2386 MTE
 1. Заповед - 26.10.2023 14:50
 2. Заповед за прекратяване - 26.10.2023 14:50
 3. Протокол - 26.10.2023 14:50
 4. Заповед за откриване - 06.10.2023 15:24
 5. Документация - 06.10.2023 15:24

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 77.73 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 77.73 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2390 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04521 от 26.10.2023 15:30 е прекратена на 25.10.2023 10:43 на основание Заповед №З-21-697/25.10.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ04521 26.10.2023 15:30 27.10.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9964.81 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2390 E
 1. Заповед - 25.10.2023 10:39
 2. Заповед за прекратяване - 25.10.2023 10:39
 3. Протокол - 25.10.2023 10:39
 4. Документация - 05.10.2023 16:15
 5. Заповед за откриване - 05.10.2023 16:15
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 50.03 куб.м.
Средна 25.04 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 75.07 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 23100 MTE
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04491 от 25.10.2023 16:30 е прекратена на 24.10.2023 12:17 на основание Заповед №З-21-691/24.10.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ04491 25.10.2023 16:30 26.10.2023 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10082.93 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23100 MTE
 1. Заповед - 24.10.2023 12:16
 2. Заповед за прекратяване - 24.10.2023 12:16
 3. Протокол - 24.10.2023 12:16
 4. Заповед за откриване - 04.10.2023 15:45
 5. Документация - 04.10.2023 15:45

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 70.51 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 70.51 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2399 MTE
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04490 25.10.2023 12:30 26.10.2023 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 26506.94 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2399 MTE
 1. Допълнитено споразумение - 28.11.2023 15:43
 2. Договор и приложения - 06.11.2023 15:25
 3. Заповед - 25.10.2023 14:17
 4. Заповед за определяне на купувач - 25.10.2023 14:17
 5. Протокол - 25.10.2023 14:17
 6. Заповед за откриване - 04.10.2023 15:44
 7. Документация - 04.10.2023 15:44

На първо място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 26772.01 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 126.63 куб.м.
Средна 16.93 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 144.56 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2398 MTE
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04489 от 25.10.2023 08:30 е прекратена на 24.10.2023 12:17 на основание Заповед №З-21-689/24.10.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ04489 25.10.2023 08:30 26.10.2023 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10306.80 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2398 MTE
 1. Заповед - 24.10.2023 12:16
 2. Заповед за прекратяване - 24.10.2023 12:16
 3. Протокол - 24.10.2023 12:16
 4. Заповед за откриване - 04.10.2023 15:44
 5. Документация - 04.10.2023 15:44

Дървесен вид Бук
Едра 44.54 куб.м.
Средна 1.14 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 26.56 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 72.24 куб.м.