Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2299Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03038 22.12.2022 13:00 23.12.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 20734.15 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2299Е
 1. Договор и приложения - 06.01.2023 14:45
 2. Заповед - 22.12.2022 18:00
 3. Заповед за определяне на купувач - 22.12.2022 17:59
 4. Протокол - 22.12.2022 17:59
 5. Документация - 02.12.2022 11:30
 6. Заповед за откриване - 02.12.2022 11:30

На първо място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 23844.25 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 23844.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук
Едра 111.27 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 19.09 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 130.36 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2314-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02774 15.12.2022 16:30 16.12.2022 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 48300.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314-1Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:59
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.12.2022 09:30
 3. Протокол - 16.12.2022 09:30
 4. Заповед за откриване - 24.11.2022 16:49
 5. Документация - 24.11.2022 16:49

На първо място "ЛЮБОМИР ПЕТКОВ - НАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 87906.00 лв. без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 86940.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 82.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 0 куб.м.
Средна 73 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 314 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 393.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2314Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02773 15.12.2022 15:30 16.12.2022 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 101640.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:59
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.12.2022 09:30
 3. Протокол - 16.12.2022 09:30
 4. Заповед за откриване - 24.11.2022 16:48
 5. Документация - 24.11.2022 16:48

На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 181935.60 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 180919.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 79.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 576 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 576.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2313-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02772 15.12.2022 14:30 16.12.2022 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 24766.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313-1Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:59
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.12.2022 09:30
 3. Протокол - 16.12.2022 09:30
 4. Документация - 24.11.2022 16:48
 5. Заповед за откриване - 24.11.2022 16:48

На първо място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 44083.48 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 43835.82 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 78.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 0 куб.м.
Средна 67 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 139 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 208.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2313Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02771 15.12.2022 13:30 16.12.2022 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 65040.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:58
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.12.2022 09:31
 3. Протокол - 16.12.2022 09:30
 4. Документация - 24.11.2022 16:48
 5. Заповед за откриване - 24.11.2022 16:48

На първо място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 115771.20 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 115771.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 78.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 376 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 376.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2312Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02770 15.12.2022 12:30 16.12.2022 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 97421.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:58
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.12.2022 09:31
 3. Протокол - 16.12.2022 09:31
 4. Документация - 24.11.2022 15:22
 5. Заповед за откриване - 24.11.2022 15:22

На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 172435.17 лв. без ДДС.
На второ място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 171460.96 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 77.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук
Едра 426 куб.м.
Средна 71 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 155 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 655.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2310-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02769 14.12.2022 13:00 15.12.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 70563.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2310-1Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:58
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.12.2022 15:27
 3. Протокол - 14.12.2022 15:27
 4. Документация - 24.11.2022 15:22
 5. Заповед за откриване - 24.11.2022 15:22

На първо място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 127719.03 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 127013.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 81.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 0 куб.м.
Средна 144 куб.м.
Дребна 36 куб.м.
ОЗМ 431 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 611.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2310Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02768 14.12.2022 12:00 15.12.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 166415.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2310Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:57
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.12.2022 14:52
 3. Протокол - 14.12.2022 14:52
 4. Заповед за откриване - 24.11.2022 15:22
 5. Документация - 24.11.2022 15:22

На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 301211.15 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 301211.15 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 81.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 987 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 987.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2308Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02767 14.12.2022 11:00 15.12.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 72385.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:57
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.12.2022 14:53
 3. Протокол - 14.12.2022 14:52
 4. Заповед за откриване - 24.11.2022 13:52
 5. Документация - 24.11.2022 13:52

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 136807.65 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 136083.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 89.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 299 куб.м.
Средна 53 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 121 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 476.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2307-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02766 14.12.2022 10:00 15.12.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 65548.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2307-1Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:57
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.12.2022 14:53
 3. Приложения - 14.12.2022 14:53
 4. Заповед за откриване - 24.11.2022 13:52
 5. Документация - 24.11.2022 13:52

На първо място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 101599.40 лв. без ДДС.
На второ място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 100288.44 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 55.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 0 куб.м.
Средна 251 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
ОЗМ 319 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 592.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2307Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02765 14.12.2022 09:00 15.12.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 156750.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2307Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:56
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.12.2022 14:53
 3. Протокол - 14.12.2022 14:53
 4. Заповед за откриване - 24.11.2022 13:52
 5. Документация - 24.11.2022 13:52

На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 274312.50 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 274312.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 75.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 923 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 923.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2306-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02764 14.12.2022 08:00 15.12.2022 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 36763.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2306-1Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:56
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.12.2022 14:53
 3. Протокол - 14.12.2022 14:53
 4. Заповед за откриване - 24.11.2022 13:50
 5. Документация - 24.11.2022 13:50

На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 56247.39 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 55879.76 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 53.00 %
Дървесен вид Бялбор, Ела, Бук
Едра 0 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 291 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 325.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2306Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02763 13.12.2022 16:30 14.12.2022 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 41400.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2306Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:56
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.12.2022 14:54
 3. Протокол - 14.12.2022 14:54
 4. Документация - 21.11.2022 09:58
 5. Заповед за откриване - 21.11.2022 09:58

На първо място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 82800.00 лв. без ДДС.
На второ място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 82800.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 100.00 %
Дървесен вид Бялбор, Ела, Бук
Едра 275 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 275.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2305-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02762 13.12.2022 15:30 14.12.2022 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 34370.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2305-1Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:56
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.12.2022 14:55
 3. Протокол - 14.12.2022 14:54
 4. Документация - 21.11.2022 09:58
 5. Заповед за откриване - 21.11.2022 09:58

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 63928.20 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 63584.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 86.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 0 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 245 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 270.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2305Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02761 13.12.2022 14:30 14.12.2022 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 79960.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2305Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:55
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.12.2022 14:56
 3. Протокол - 14.12.2022 14:55
 4. Документация - 21.11.2022 09:58
 5. Заповед за откриване - 21.11.2022 09:58

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 149525.20 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 148725.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 87.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 462 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 462.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2304-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02760 13.12.2022 13:30 14.12.2022 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 76134.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304-1Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:55
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.12.2022 14:56
 3. Протокол - 14.12.2022 14:56
 4. Документация - 21.11.2022 09:57
 5. Заповед за откриване - 21.11.2022 09:57

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 110394.30 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 110394.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 45.00 %
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 0 куб.м.
Средна 58 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 602 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 660.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2304Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02759 13.12.2022 12:30 14.12.2022 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 45690.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:55
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.12.2022 14:57
 3. Протокол - 14.12.2022 14:57
 4. Заповед за откриване - 21.11.2022 09:57
 5. Документация - 21.11.2022 09:57

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 73560.90 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 73104.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 61.00 %
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 316 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 316.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2303-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02758 12.12.2022 13:00 13.12.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 51713.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303-1Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:55
 2. Заповед за определяне на купувач - 12.12.2022 15:54
 3. Протокол - 12.12.2022 15:54
 4. Заповед за откриване - 21.11.2022 09:57
 5. Документация - 21.11.2022 09:57

На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 95151.92 лв. без ДДС.
На второ място "ТМ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 94634.79 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 84.00 %
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 0 куб.м.
Средна 373 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
ОЗМ 133 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 521.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2303Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02757 12.12.2022 12:00 13.12.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 41985.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:54
 2. Заповед за определяне на купувач - 12.12.2022 15:55
 3. Протокол - 12.12.2022 15:55
 4. Документация - 21.11.2022 09:57
 5. Заповед за откриване - 21.11.2022 09:57

На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 64237.05 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 64237.05 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 53.00 %
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 287 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 287.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2302-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02756 12.12.2022 11:00 13.12.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 34345.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2302-1Е
 1. Договор и приложения - 24.01.2023 09:50
 2. Заповед за определяне на купувач - 12.12.2022 15:55
 3. Протокол - 12.12.2022 15:55
 4. Заповед за откриване - 21.11.2022 09:56
 5. Документация - 21.11.2022 09:56

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 65255.50 лв. без ДДС.
На второ място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 65255.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 90.00 %
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 0 куб.м.
Средна 52 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 246 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 298.00 куб.м.