Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2288 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02489 20.09.2022 11:00 21.09.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 5784.89 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2288 E
 1. Заповед - 20.09.2022 15:37
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2022 15:37
 3. Протокол - 20.09.2022 15:37
 4. Заповед за откриване - 01.09.2022 15:56
 5. Документация - 01.09.2022 15:56

На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 12206.24 лв. без ДДС.
На второ място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 12148.39 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 20.90 куб.м.
Средна 25.16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 8.95 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 55.01 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2287 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02488 20.09.2022 10:00 21.09.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 4372.90 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2287 E
 1. Заповед - 20.09.2022 15:37
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2022 15:37
 3. Протокол - 20.09.2022 15:37
 4. Заповед за откриване - 01.09.2022 15:56
 5. Документация - 01.09.2022 15:56

На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 8877.09 лв. без ДДС.
На второ място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 8833.36 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 21.93 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 20.31 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 42.24 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2286 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02487 20.09.2022 09:00 21.09.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9162.39 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2286 E
 1. Заповед - 20.09.2022 15:36
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2022 15:36
 3. Протокол - 20.09.2022 15:36
 4. Заповед за откриване - 01.09.2022 15:30
 5. Документация - 01.09.2022 15:30

На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 21805.95 лв. без ДДС.
На второ място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 21714.33 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 14.77 куб.м.
Средна 83.02 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 97.79 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2285 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02486 20.09.2022 08:00 21.09.2022 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16632.59 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2285 E
 1. Заповед - 20.09.2022 15:35
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2022 15:35
 3. Протокол - 20.09.2022 15:35
 4. Заповед за откриване - 01.09.2022 15:30
 5. Документация - 01.09.2022 15:30

На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 38421.82 лв. без ДДС.
На второ място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 38255.49 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 60.66 куб.м.
Средна 90.75 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2.98 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 154.39 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2284 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02448 19.08.2022 15:00 22.08.2022 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11699.22 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2284 E
 1. Договор и приложения - 19.09.2022 08:47
 2. Заповед - 22.08.2022 09:53
 3. Заповед за определяне на купувач - 22.08.2022 09:53
 4. Протокол - 22.08.2022 09:53
 5. Заповед за изменение - 02.08.2022 11:16
 6. Документация - 01.08.2022 16:14
 7. Заповед за откриване - 01.08.2022 16:14

На първо място "АСТРА - ГХ" ООД, с предложена цена в размер на 23515.21 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 23398.22 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 44.51 куб.м.
Средна 37.44 куб.м.
Дребна 1.56 куб.м.
ОЗМ 19.49 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 103.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2283 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02447 19.08.2022 14:00 22.08.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 14233.25 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2283 E
 1. Договор и приложения - 19.09.2022 08:47
 2. Заповед - 22.08.2022 09:43
 3. Заповед за определяне на купувач - 22.08.2022 09:43
 4. Протокол - 22.08.2022 09:43
 5. Заповед за откриване - 01.08.2022 16:14
 6. Документация - 01.08.2022 16:14

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 27754.60 лв. без ДДС.
На второ място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 27612.27 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 89.55 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 6.54 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 96.09 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2282 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02446 19.08.2022 13:00 22.08.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17106.49 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2282 E
 1. Договор и приложения - 19.09.2022 08:47
 2. Заповед - 25.08.2022 11:15
 3. Заповед за определяне на купувач - 25.08.2022 11:15
 4. Заповед - 19.08.2022 16:49
 5. Заповед за определяне на купувач - 19.08.2022 16:49
 6. Протокол - 19.08.2022 16:49
 7. Документация - 01.08.2022 16:14
 8. Заповед за откриване - 01.08.2022 16:14

На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 42936.55 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 42936.55 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 22.99 куб.м.
Средна 152.40 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 175.39 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2281 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02445 19.08.2022 12:00 22.08.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 24816.06 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2281 E
 1. Договор и приложения - 19.09.2022 08:47
 2. Заповед - 19.08.2022 15:43
 3. Заповед за определяне на купувач - 19.08.2022 15:42
 4. Протокол - 19.08.2022 15:42
 5. Документация - 01.08.2022 16:14
 6. Заповед за откриване - 01.08.2022 16:14

На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 52609.98 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 52361.82 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 129.37 куб.м.
Средна 77.56 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2.78 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 209.71 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2227-1 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02433 18.08.2022 10:00 19.08.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 38898.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2227-1 E
 1. Договор и приложения - 01.09.2022 13:55
 2. Заповед - 18.08.2022 16:43
 3. Заповед за определяне на купувач - 18.08.2022 16:43
 4. Протокол - 18.08.2022 16:43
 5. Заповед за откриване - 27.07.2022 16:02
 6. Документация - 27.07.2022 16:02

На първо място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 88298.46 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 87909.48 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 193 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 298.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2225 С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02432 16.08.2022 10:00 17.08.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 50356.73 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2225 С
 1. Договор и приложения - 24.08.2022 14:29
 2. Заповед - 16.08.2022 16:10
 3. Заповед за определяне на купувач - 16.08.2022 16:10
 4. Протокол - 16.08.2022 16:10
 5. Документация - 27.07.2022 16:01
 6. Заповед за откриване - 27.07.2022 16:01

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 67478.11 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 67478.11 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 245.91 куб.м.
Средна 227.95 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 137.56 куб.м.
Дърва за огрев 213 куб.м.
Общо 835.42 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2280 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02380 21.07.2022 13:00 22.07.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10631.84 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2280 E
 1. Договор и приложения - 03.08.2022 15:40
 2. Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:09
 3. Заповед - 21.07.2022 16:09
 4. Протокол - 21.07.2022 16:09
 5. Документация - 01.07.2022 15:56
 6. Заповед за откриване - 01.07.2022 15:56

На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 20413.28 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 20413.28 лв. без ДДС.
Дървесен вид Черенбор
Едра 68.50 куб.м.
Средна 4.84 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 21.94 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 95.28 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2279 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02379 21.07.2022 12:00 22.07.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 19469.55 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2279 E
 1. Договор и приложения - 03.08.2022 15:39
 2. Заповед - 21.07.2022 16:07
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:07
 4. Протокол - 21.07.2022 16:07
 5. Заповед за откриване - 01.07.2022 15:56
 6. Документация - 01.07.2022 15:56

На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 43222.95 лв. без ДДС.
На второ място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 43028.25 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 111.09 куб.м.
Средна 0.73 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 31.43 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 143.25 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2278 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02378 21.07.2022 11:00 22.07.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11058.38 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2278 E
 1. Договор и приложения - 03.08.2022 15:39
 2. Заповед - 21.07.2022 16:05
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:04
 4. Протокол - 21.07.2022 16:04
 5. Заповед за откриване - 01.07.2022 15:56
 6. Документация - 01.07.2022 15:56

На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 23443.34 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 23443.34 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 43.69 куб.м.
Средна 47.19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 9.80 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 100.68 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2277 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02377 21.07.2022 10:00 22.07.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16223.08 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2277 E
 1. Договор и приложения - 03.08.2022 15:38
 2. Протокол - 21.07.2022 16:02
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:02
 4. Заповед - 21.07.2022 16:02
 5. Заповед за откриване - 01.07.2022 15:56
 6. Документация - 01.07.2022 15:56

На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 34555.07 лв. без ДДС.
На второ място "ТЕМПЛАР 7" ЕООД, с предложена цена в размер на 34230.61 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 72.22 куб.м.
Средна 70.72 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4.98 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 147.92 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2276 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02376 21.07.2022 09:00 22.07.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13428.41 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2276 E
 1. Договор и приложения - 03.08.2022 15:38
 2. Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:00
 3. Заповед - 21.07.2022 16:00
 4. Протокол - 21.07.2022 16:00
 5. Заповед за откриване - 01.07.2022 15:55
 6. Документация - 01.07.2022 15:55

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 27259.25 лв. без ДДС.
На второ място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 27259.25 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 39.43 куб.м.
Средна 104.11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0.81 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 144.35 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2275 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02321 21.06.2022 13:00 22.06.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 32814.30 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2275 E
 1. Договор и приложения - 07.07.2022 15:04
 2. Заповед - 21.06.2022 16:19
 3. Протокол - 21.06.2022 16:19
 4. Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:19
 5. Заповед за откриване - 03.06.2022 08:12
 6. Документация - 03.06.2022 08:12

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 33142.44 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 32814.30 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 203.79 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 30.63 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 234.42 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2274 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02320 21.06.2022 12:00 22.06.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 6973.75 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2274 E
 1. Договор и приложения - 07.07.2022 15:03
 2. Протокол - 21.06.2022 16:18
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:18
 4. Заповед - 21.06.2022 16:18
 5. Заповед за откриване - 03.06.2022 08:12
 6. Документация - 03.06.2022 08:12

На първо място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 7043.49 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 6973.75 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 45.80 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4.10 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 49.90 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2273 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02319 21.06.2022 11:00 22.06.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 15751.70 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2273 E
 1. Договор и приложения - 07.07.2022 15:02
 2. Заповед - 21.06.2022 16:18
 3. Протокол - 21.06.2022 16:18
 4. Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:18
 5. Документация - 03.06.2022 08:12
 6. Заповед за откриване - 03.06.2022 08:12

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 15909.22 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 15751.70 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 65.66 куб.м.
Средна 3.61 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 61.70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 130.97 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2272 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02318 21.06.2022 10:00 22.06.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17245.83 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2272 E
 1. Допълнитено споразумение - 17.08.2022 10:00
 2. Договор и приложения - 07.07.2022 15:01
 3. Заповед - 06.07.2022 11:30
 4. Заповед за определяне на изпълнител - 06.07.2022 11:30
 5. Заповед - 21.06.2022 16:18
 6. Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:18
 7. Протокол - 21.06.2022 16:18
 8. Документация - 03.06.2022 08:11
 9. Заповед за откриване - 03.06.2022 08:11

На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 17245.83 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 17245.83 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 58.35 куб.м.
Средна 104.13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3.41 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 165.89 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2271 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02317 21.06.2022 09:00 22.06.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 19654.94 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2271 E
 1. Договор и приложения - 07.07.2022 15:01
 2. Заповед - 21.06.2022 16:17
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:17
 4. Протокол - 21.06.2022 16:17
 5. Документация - 03.06.2022 08:11
 6. Заповед за откриване - 03.06.2022 08:11

На първо място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 19851.49 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 19851.49 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 90.72 куб.м.
Средна 85.70 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2.55 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 178.97 куб.м.