Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2328МТ Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03304 22.03.2023 12:00 23.03.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 20582.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2328МТ Е
 1. Уведомление за прекратяване на договор - 26.05.2023 09:17
 2. Договор и приложения - 20.04.2023 09:28
 3. Заповед за определяне на купувач - 22.03.2023 14:53
 4. Протокол - 22.03.2023 14:53
 5. Документация - 02.03.2023 13:33
 6. Заповед за откриване - 02.03.2023 13:33

На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 20787.82 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 20582.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Лиственица, Бук, Трепетлика
Едра 53 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 75 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 136.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2327МТ Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03303 22.03.2023 11:00 23.03.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 196681.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2327МТ Е
 1. Допълнитено споразумение - 21.07.2023 13:45
 2. Договор и приложения - 20.04.2023 09:29
 3. Заповед за определяне на купувач - 22.03.2023 14:53
 4. Протокол - 22.03.2023 14:53
 5. Документация - 02.03.2023 13:32
 6. Заповед за откриване - 02.03.2023 13:32

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 198647.81 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 196681.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 703 куб.м.
Средна 113 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 304 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1129.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2326МТ Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03302 22.03.2023 10:00 23.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 117176.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2326МТ Е
 1. Договор и приложения - 20.04.2023 09:29
 2. Заповед за определяне на купувач - 22.03.2023 14:53
 3. Протокол - 22.03.2023 14:53
 4. Документация - 02.03.2023 13:31
 5. Заповед за откриване - 02.03.2023 13:31

На първо място ЕТ "АНГЕЛ СТАНКОВ", с предложена цена в размер на 118347.76 лв. без ДДС.
На второ място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 117176.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 391 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 244 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 699.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2325МТ Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03301 22.03.2023 09:00 23.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 90719.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2325МТ Е
 1. Допълнитено споразумение - 21.07.2023 13:48
 2. Договор и приложения - 20.04.2023 09:30
 3. Заповед за определяне на купувач - 22.03.2023 14:53
 4. Приложения - 22.03.2023 14:53
 5. Документация - 02.03.2023 13:29
 6. Заповед за откриване - 02.03.2023 13:29

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 91626.19 лв. без ДДС.
На второ място "СИП- 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 91626.19 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 321 куб.м.
Средна 53 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 164 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 542.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2324-1МТ Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03300 21.03.2023 16:00 22.03.2023 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 60754.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2324-1МТ Е
 1. Допълнитено споразумение - 21.07.2023 13:46
 2. Договор и приложения - 20.04.2023 09:30
 3. Заповед за определяне на купувач - 22.03.2023 11:00
 4. Приложения - 22.03.2023 11:00
 5. Заповед за откриване - 02.03.2023 13:30
 6. Документация - 02.03.2023 13:30

На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 61361.54 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 60754.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 126 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 324 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 453.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2324МТ Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03299 21.03.2023 15:00 22.03.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 144583.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2324МТ Е
 1. Договор и приложения - 20.04.2023 09:30
 2. Заповед за определяне на купувач - 22.03.2023 11:00
 3. Протокол - 22.03.2023 11:00
 4. Заповед за откриване - 02.03.2023 13:28
 5. Документация - 02.03.2023 13:28

На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 146028.83 лв. без ДДС.
На второ място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 144583.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 735 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 735.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2323МТ Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03298 21.03.2023 14:00 22.03.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 99952.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2323МТ Е
 1. Договор и приложения - 20.04.2023 09:31
 2. Заповед за определяне на купувач - 22.03.2023 11:00
 3. Протокол - 22.03.2023 11:00
 4. Заповед за откриване - 02.03.2023 13:27
 5. Документация - 02.03.2023 13:27

На първо място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 100951.52 лв. без ДДС.
На второ място "СИП- 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 100951.52 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 297 куб.м.
Средна 165 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 162 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 631.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2322МТ Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03297 21.03.2023 13:00 22.03.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 136433.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2322МТ Е
 1. Допълнитено споразумение - 21.07.2023 13:46
 2. Допълнитено споразумение - 31.05.2023 16:16
 3. Договор и приложения - 20.04.2023 09:32
 4. Заповед за определяне на купувач - 22.03.2023 10:59
 5. Протокол - 22.03.2023 10:59
 6. Заповед за откриване - 02.03.2023 13:25
 7. Документация - 02.03.2023 13:25

На първо място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 137797.33 лв. без ДДС.
На второ място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 136433.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 389 куб.м.
Средна 255 куб.м.
Дребна 30 куб.м.
ОЗМ 240 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 914.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2322E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03285 17.03.2023 12:00 20.03.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 15655.91 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2322E
 1. Договор и приложения - 04.04.2023 11:01
 2. Заповед - 17.03.2023 14:01
 3. Заповед за определяне на купувач - 17.03.2023 14:01
 4. Протокол - 17.03.2023 14:01
 5. Заповед за откриване - 27.02.2023 14:25
 6. Документация - 27.02.2023 14:25

На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 18473.99 лв. без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 18473.99 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Трепетлика
Едра 0 куб.м.
Средна 52.83 куб.м.
Дребна 2.18 куб.м.
ОЗМ 72.51 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 127.52 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2321E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03284 17.03.2023 11:00 20.03.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 14892.12 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2321E
 1. Допълнитено споразумение - 29.05.2023 14:34
 2. Договор и приложения - 04.04.2023 11:01
 3. Заповед - 17.03.2023 14:01
 4. Заповед за определяне на купувач - 17.03.2023 14:01
 5. Протокол - 17.03.2023 14:01
 6. Документация - 27.02.2023 14:24
 7. Заповед за откриване - 27.02.2023 14:24

На първо място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20402.16 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 20253.24 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 37.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 0 куб.м.
Средна 13.05 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 94.10 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 109.15 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2320E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03283 17.03.2023 10:00 20.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 20626.97 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2320E
 1. Договор и приложения - 04.04.2023 11:00
 2. Заповед - 17.03.2023 14:01
 3. Заповед за определяне на купувач - 17.03.2023 14:01
 4. Протокол - 17.03.2023 14:01
 5. Заповед за откриване - 27.02.2023 14:24
 6. Документация - 27.02.2023 14:24

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 28052.69 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 28052.69 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 36.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 123.08 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 123.08 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2319Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03282 17.03.2023 09:00 20.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 40388.09 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2319Е
 1. Договор и приложения - 04.04.2023 11:00
 2. Заповед - 29.03.2023 16:13
 3. Заповед за определяне на купувач - 29.03.2023 16:13
 4. Заповед - 17.03.2023 14:01
 5. Заповед за определяне на купувач - 17.03.2023 14:01
 6. Протокол - 17.03.2023 14:01
 7. Документация - 27.02.2023 14:24
 8. Заповед за откриване - 27.02.2023 14:24

На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 55735.53 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 55331.65 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 38.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 210.09 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 210.09 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2318E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03219 22.02.2023 11:00 23.02.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9046.23 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2318E
 1. Договор и приложения - 10.03.2023 08:35
 2. Заповед - 22.02.2023 15:48
 3. Заповед за определяне на купувач - 22.02.2023 15:48
 4. Протокол - 22.02.2023 15:48
 5. Документация - 03.02.2023 14:55
 6. Заповед за откриване - 03.02.2023 14:55

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 9136.69 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 9046.23 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бук
Едра 29.41 куб.м.
Средна 0.11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 34.49 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 64.01 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2317-1E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03218 22.02.2023 10:00 23.02.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 12961.33 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2317-1E
 1. Допълнитено споразумение - 21.07.2023 13:49
 2. Допълнитено споразумение - 27.06.2023 09:03
 3. Допълнитено споразумение - 20.04.2023 14:42
 4. Договор и приложения - 10.03.2023 08:35
 5. Заповед - 22.02.2023 15:48
 6. Заповед за определяне на купувач - 22.02.2023 15:48
 7. Протокол - 22.02.2023 15:48
 8. Документация - 03.02.2023 14:55
 9. Заповед за откриване - 03.02.2023 14:55

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 13090.94 лв. без ДДС.
На второ място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 12961.33 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 13.14 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 80.64 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 96.78 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2317E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03217 22.02.2023 09:00 23.02.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 66224.14 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2317E
 1. Договор и приложения - 10.03.2023 08:34
 2. Заповед - 22.02.2023 15:47
 3. Заповед за определяне на купувач - 22.02.2023 15:47
 4. Протокол - 22.02.2023 15:47
 5. Документация - 03.02.2023 14:55
 6. Заповед за откриване - 03.02.2023 14:55

На първо място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 66886.38 лв. без ДДС.
На второ място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 66224.14 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела
Едра 354.07 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 354.07 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2316-1E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03216 21.02.2023 15:00 22.02.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 8372.13 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316-1E
 1. Договор и приложения - 10.03.2023 08:34
 2. Заповед - 21.02.2023 16:37
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.02.2023 16:37
 4. Протокол - 21.02.2023 16:37
 5. Заповед за откриване - 03.02.2023 14:55
 6. Документация - 03.02.2023 14:55

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 8455.85 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8372.13 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 4.41 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 55.70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 60.11 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2316E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03215 21.02.2023 14:00 22.02.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 23386.76 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316E
 1. Договор и приложения - 10.03.2023 08:34
 2. Заповед - 21.02.2023 16:37
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.02.2023 16:37
 4. Протокол - 21.02.2023 16:37
 5. Документация - 03.02.2023 14:54
 6. Заповед за откриване - 03.02.2023 14:54

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 23854.50 лв. без ДДС.
На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 23620.63 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 119.85 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 119.85 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2315-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03214 21.02.2023 13:00 22.02.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 12796.88 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2315-1Е
 1. Договор и приложения - 10.03.2023 08:33
 2. Заповед - 21.02.2023 16:36
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.02.2023 16:36
 4. Протокол - 21.02.2023 16:36
 5. Документация - 03.02.2023 14:53
 6. Заповед за откриване - 03.02.2023 14:53

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 12924.85 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 12796.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 0 куб.м.
Средна 9.90 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 80.62 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 90.52 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2315E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03213 21.02.2023 12:00 22.02.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 24299.88 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2315E
 1. Договор и приложения - 10.03.2023 08:33
 2. Заповед - 21.02.2023 16:36
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.02.2023 16:36
 4. Протокол - 21.02.2023 16:36
 5. Документация - 03.02.2023 14:53
 6. Заповед за откриване - 03.02.2023 14:53

На първо място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 24785.88 лв. без ДДС.
На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24542.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 144.98 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 144.98 куб.м.