Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2384 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ03832 от 27.07.2023 10:00 е прекратена на 26.07.2023 13:57 на основание Заповед №З-21-455/26.07.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ03832 27.07.2023 10:00 28.07.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13505.36 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2384 E
 1. Заповед - 26.07.2023 13:51
 2. Заповед за прекратяване - 26.07.2023 13:51
 3. Протокол - 26.07.2023 13:51
 4. Заповед за откриване - 07.07.2023 16:23
 5. Документация - 07.07.2023 16:23

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Трепетлика
Едра 0 куб.м.
Средна 77.93 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 39.18 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 117.11 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2383 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ03831 от 27.07.2023 09:00 е прекратена на 26.07.2023 13:57 на основание Заповед №З-21-453/26.07.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ03831 27.07.2023 09:00 28.07.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 15913.95 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2383 E
 1. Заповед - 26.07.2023 13:52
 2. Заповед за прекратяване - 26.07.2023 13:52
 3. Протокол - 26.07.2023 13:52
 4. Заповед за откриване - 07.07.2023 16:23
 5. Документация - 07.07.2023 16:23

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 91.70 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 7.28 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 98.98 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2382 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ03771 от 07.07.2023 11:00 е прекратена на 06.07.2023 15:38 на основание Заповед №З-21-426/06.07.2023г. на Директора на ТП ДГС Ракитово.
EТ03771 07.07.2023 11:00 10.07.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 14173.15 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2382 E
 1. Заповед - 06.07.2023 15:37
 2. Заповед за прекратяване - 06.07.2023 15:37
 3. Протокол - 06.07.2023 15:37
 4. Заповед за откриване - 19.06.2023 16:04
 5. Документация - 19.06.2023 16:04

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 39.45 куб.м.
Средна 23.03 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 30.74 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 93.22 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2381 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03770 07.07.2023 10:00 10.07.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 29896.12 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2381 E
 1. Допълнитено споразумение - 14.08.2023 11:02
 2. Договор и приложения - 21.07.2023 13:52
 3. Заповед - 07.07.2023 11:28
 4. Заповед за определяне на купувач - 07.07.2023 11:28
 5. Приложения - 07.07.2023 11:28
 6. Документация - 19.06.2023 16:04
 7. Заповед за откриване - 19.06.2023 16:04

На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 29896.12 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 59.05 куб.м.
Средна 58.72 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 91.81 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 209.58 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2371 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03769 07.07.2023 09:00 10.07.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 20291.20 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2371 E
 1. Договор и приложения - 21.07.2023 13:52
 2. Заповед - 07.07.2023 11:29
 3. Заповед за определяне на купувач - 07.07.2023 11:28
 4. Протокол - 07.07.2023 11:28
 5. Заповед за откриване - 19.06.2023 16:03
 6. Документация - 19.06.2023 16:03

На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 20899.93 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 20899.93 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 107.06 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 107.06 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2380 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03717 27.06.2023 14:30 28.06.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 24493.41 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2380 E
 1. Допълнитено споразумение - 08.08.2023 11:52
 2. Договор и приложения - 11.07.2023 13:35
 3. Заповед - 27.06.2023 15:43
 4. Заповед за определяне на купувач - 27.06.2023 15:43
 5. Протокол - 27.06.2023 15:43
 6. Документация - 08.06.2023 13:34
 7. Заповед за откриване - 08.06.2023 13:34

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 24493.41 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 24493.41 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела
Едра 108.42 куб.м.
Средна 12.59 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 22.74 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 143.75 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2379 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03716 27.06.2023 13:30 28.06.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17539.96 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2379 E
 1. Договор и приложения - 11.07.2023 13:35
 2. Заповед - 27.06.2023 15:42
 3. Заповед за определяне на купувач - 27.06.2023 15:42
 4. Протокол - 27.06.2023 15:42
 5. Заповед за откриване - 08.06.2023 13:34
 6. Документация - 08.06.2023 13:34

На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 19469.36 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 19293.96 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 2.45 куб.м.
Средна 179.68 куб.м.
Дребна 6.52 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 188.65 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2378 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03715 27.06.2023 12:30 28.06.2023 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13324.54 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2378 E
 1. Допълнитено споразумение - 05.09.2023 15:41
 2. Допълнитено споразумение - 08.08.2023 11:52
 3. Договор и приложения - 11.07.2023 13:34
 4. Заповед - 27.06.2023 15:42
 5. Заповед за определяне на купувач - 27.06.2023 15:42
 6. Протокол - 27.06.2023 15:42
 7. Заповед за откриване - 08.06.2023 13:34
 8. Документация - 08.06.2023 13:34

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 13457.79 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Трепетлика
Едра 0 куб.м.
Средна 48.23 куб.м.
Дребна 1.16 куб.м.
ОЗМ 59 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 108.39 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2377 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03714 27.06.2023 11:30 28.06.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 15633.46 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2377 E
 1. Допълнитено споразумение - 05.09.2023 15:41
 2. Допълнитено споразумение - 08.08.2023 11:54
 3. Договор и приложения - 11.07.2023 13:34
 4. Заповед - 27.06.2023 15:42
 5. Заповед за определяне на купувач - 27.06.2023 15:42
 6. Протокол - 27.06.2023 15:42
 7. Заповед за откриване - 08.06.2023 13:34
 8. Документация - 08.06.2023 13:34

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 15789.79 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 15633.46 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 92.29 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 92.29 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2376 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03713 27.06.2023 10:30 28.06.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10573.68 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2376 E
 1. Договор и приложения - 11.07.2023 13:34
 2. Заповед - 27.06.2023 15:41
 3. Заповед за определяне на купувач - 27.06.2023 15:41
 4. Протокол - 27.06.2023 15:41
 5. Заповед за откриване - 08.06.2023 13:34
 6. Документация - 08.06.2023 13:34

На първо място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 10679.42 лв. без ДДС.
На второ място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 10573.68 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бук
Едра 34.74 куб.м.
Средна 0.42 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 40.41 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 75.57 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2375E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03616 02.06.2023 16:00 05.06.2023 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 7620.90 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2375E
 1. Допълнитено споразумение - 27.06.2023 09:04
 2. Заповед - 20.06.2023 15:54
 3. Заповед за определяне на купувач - 20.06.2023 15:54
 4. Заповед - 05.06.2023 14:57
 5. Заповед за определяне на купувач - 05.06.2023 14:57
 6. Протокол - 05.06.2023 14:56
 7. Документация - 12.05.2023 13:45
 8. Заповед за откриване - 12.05.2023 13:45

На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 9754.78 лв. без ДДС.
На второ място "БАЙРО 70" ЕООД, с предложена цена в размер на 9678.57 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 28.00 %
Дървесен вид Бук
Едра 48.60 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 48.60 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2374E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03615 02.06.2023 15:00 05.06.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13529.70 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2374E
 1. Договор и приложения - 20.06.2023 08:42
 2. Заповед - 05.06.2023 14:56
 3. Заповед за определяне на купувач - 05.06.2023 14:56
 4. Протокол - 05.06.2023 14:56
 5. Заповед за откриване - 12.05.2023 13:45
 6. Документация - 12.05.2023 13:45

На първо място "ИБЧО МЕБЕЛ" ООД, с предложена цена в размер на 16235.70 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 16100.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 70.70 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 70.70 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2373E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03614 02.06.2023 14:00 05.06.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9245.44 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2373E
 1. Уведомление за прекратяване на договор - 21.07.2023 14:55
 2. Договор и приложения - 20.06.2023 08:42
 3. Заповед - 05.06.2023 14:56
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.06.2023 14:56
 5. Протокол - 05.06.2023 14:56
 6. Заповед за откриване - 12.05.2023 13:44
 7. Документация - 12.05.2023 13:44

На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 9892.59 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 9800.14 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Дуглазкаела
Едра 23.31 куб.м.
Средна 16.79 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 26.31 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 66.41 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2372E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03613 02.06.2023 13:00 05.06.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 25888.58 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2372E
 1. Допълнитено споразумение - 19.07.2023 12:58
 2. Договор и приложения - 20.06.2023 08:42
 3. Заповед - 05.06.2023 14:56
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.06.2023 14:56
 5. Приложения - 05.06.2023 14:56
 6. Заповед за откриване - 12.05.2023 13:44
 7. Документация - 12.05.2023 13:44

На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 31066.38 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 31066.38 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 107.68 куб.м.
Средна 7.34 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 33.26 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 148.28 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2371 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03612 01.06.2023 12:00 02.06.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 20291.20 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2371 E
 1. Заповед - 14.06.2023 09:31
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.06.2023 09:31
 3. Заповед - 01.06.2023 16:07
 4. Заповед за определяне на купувач - 01.06.2023 16:04
 5. Протокол - 01.06.2023 16:03
 6. Заповед за откриване - 12.05.2023 13:44
 7. Документация - 12.05.2023 13:44

На първо място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 24146.49 лв. без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 23943.58 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 107.06 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 107.06 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2370 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03611 01.06.2023 11:00 02.06.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 33734.21 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2370 E
 1. Допълнитено споразумение - 14.08.2023 11:02
 2. Допълнитено споразумение - 19.07.2023 12:58
 3. Договор и приложения - 20.06.2023 08:41
 4. Заповед - 01.06.2023 16:03
 5. Заповед за определяне на купувач - 01.06.2023 16:02
 6. Протокол - 01.06.2023 16:02
 7. Заповед за откриване - 12.05.2023 13:44
 8. Документация - 12.05.2023 13:44

На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 38456.97 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "РЕЛАКС-ДХ - ДИМИТЪР ПОПЧЕВ", с предложена цена в размер на 38119.63 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор
Едра 178.10 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 178.10 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2369 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03610 01.06.2023 10:00 02.06.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 8437.42 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2369 E
 1. Допълнитено споразумение - 21.07.2023 13:51
 2. Договор и приложения - 20.06.2023 08:41
 3. Заповед - 08.06.2023 13:27
 4. Заповед за определяне на купувач - 08.06.2023 13:27
 5. Заповед - 01.06.2023 16:02
 6. Заповед за определяне на купувач - 01.06.2023 16:02
 7. Протокол - 01.06.2023 16:02
 8. Заповед за откриване - 12.05.2023 13:44
 9. Документация - 12.05.2023 13:44

На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 10462.30 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 10377.93 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 39.12 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 39.12 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2368 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03609 01.06.2023 09:00 02.06.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 33332.36 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2368 E
 1. Допълнитено споразумение - 14.08.2023 11:02
 2. Допълнитено споразумение - 19.07.2023 12:57
 3. Договор и приложения - 20.06.2023 08:40
 4. Заповед - 01.06.2023 16:02
 5. Заповед за определяне на купувач - 01.06.2023 16:02
 6. Протокол - 01.06.2023 16:02
 7. Документация - 12.05.2023 13:44
 8. Заповед за откриване - 12.05.2023 13:44

На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 45665.20 лв. без ДДС.
На второ място "САВАШ -78" ЕООД, с предложена цена в размер на 45331.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 37.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Дуглазкаела
Едра 171.24 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 171.24 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2367 MTE
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03575 26.05.2023 15:30 29.05.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 21783.95 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2367 MTE
 1. Допълнитено споразумение - 05.09.2023 15:41
 2. Допълнитено споразумение - 03.08.2023 10:11
 3. Договор и приложения - 12.06.2023 15:35
 4. Заповед - 26.05.2023 16:04
 5. Заповед за определяне на купувач - 26.05.2023 16:04
 6. Протокол - 26.05.2023 16:04
 7. Заповед за откриване - 05.05.2023 15:22
 8. Документация - 05.05.2023 15:22

На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 22001.79 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 21783.95 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Ела, Бук
Едра 0 куб.м.
Средна 78.82 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 88.63 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 176.45 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2366 MTE
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03574 26.05.2023 14:30 29.05.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 20150.13 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2366 MTE
 1. Допълнитено споразумение - 05.09.2023 15:40
 2. Допълнитено споразумение - 03.08.2023 10:11
 3. Договор и приложения - 12.06.2023 15:35
 4. Заповед - 26.05.2023 15:38
 5. Заповед за определяне на купувач - 26.05.2023 15:38
 6. Протокол - 26.05.2023 15:38
 7. Заповед за откриване - 05.05.2023 15:22
 8. Документация - 05.05.2023 15:22

На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 20351.63 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 20150.13 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 140.91 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 140.91 куб.м.