Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2280 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02380 21.07.2022 13:00 22.07.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10631.84 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2280 E
 1. Договор и приложения - 03.08.2022 15:40
 2. Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:09
 3. Заповед - 21.07.2022 16:09
 4. Протокол - 21.07.2022 16:09
 5. Документация - 01.07.2022 15:56
 6. Заповед за откриване - 01.07.2022 15:56

На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 20413.28 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 20413.28 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 92.00 %
Дървесен вид Черенбор
Едра 68.50 куб.м.
Средна 4.84 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 21.94 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 95.28 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2279 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02379 21.07.2022 12:00 22.07.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 19469.55 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2279 E
 1. Договор и приложения - 03.08.2022 15:39
 2. Заповед - 21.07.2022 16:07
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:07
 4. Протокол - 21.07.2022 16:07
 5. Заповед за откриване - 01.07.2022 15:56
 6. Документация - 01.07.2022 15:56

На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 43222.95 лв. без ДДС.
На второ място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 43028.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 122.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 111.09 куб.м.
Средна 0.73 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 31.43 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 143.25 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2278 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02378 21.07.2022 11:00 22.07.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11058.38 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2278 E
 1. Договор и приложения - 03.08.2022 15:39
 2. Заповед - 21.07.2022 16:05
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:04
 4. Протокол - 21.07.2022 16:04
 5. Заповед за откриване - 01.07.2022 15:56
 6. Документация - 01.07.2022 15:56

На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 23443.34 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 23443.34 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 112.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 43.69 куб.м.
Средна 47.19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 9.80 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 100.68 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2277 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02377 21.07.2022 10:00 22.07.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16223.08 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2277 E
 1. Договор и приложения - 03.08.2022 15:38
 2. Протокол - 21.07.2022 16:02
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:02
 4. Заповед - 21.07.2022 16:02
 5. Заповед за откриване - 01.07.2022 15:56
 6. Документация - 01.07.2022 15:56

На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 34555.07 лв. без ДДС.
На второ място "ТЕМПЛАР 7" ЕООД, с предложена цена в размер на 34230.61 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 113.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 72.22 куб.м.
Средна 70.72 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4.98 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 147.92 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2276 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02376 21.07.2022 09:00 22.07.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13428.41 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2276 E
 1. Договор и приложения - 03.08.2022 15:38
 2. Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:00
 3. Заповед - 21.07.2022 16:00
 4. Протокол - 21.07.2022 16:00
 5. Заповед за откриване - 01.07.2022 15:55
 6. Документация - 01.07.2022 15:55

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 27259.25 лв. без ДДС.
На второ място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 27259.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 103.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 39.43 куб.м.
Средна 104.11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0.81 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 144.35 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2275 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02321 21.06.2022 13:00 22.06.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 32814.30 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2275 E
 1. Договор и приложения - 07.07.2022 15:04
 2. Заповед - 21.06.2022 16:19
 3. Протокол - 21.06.2022 16:19
 4. Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:19
 5. Заповед за откриване - 03.06.2022 08:12
 6. Документация - 03.06.2022 08:12

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 33142.44 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 32814.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 203.79 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 30.63 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 234.42 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2274 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02320 21.06.2022 12:00 22.06.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 6973.75 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2274 E
 1. Договор и приложения - 07.07.2022 15:03
 2. Протокол - 21.06.2022 16:18
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:18
 4. Заповед - 21.06.2022 16:18
 5. Заповед за откриване - 03.06.2022 08:12
 6. Документация - 03.06.2022 08:12

На първо място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 7043.49 лв. без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 6973.75 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 45.80 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4.10 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 49.90 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2273 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02319 21.06.2022 11:00 22.06.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 15751.70 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2273 E
 1. Договор и приложения - 07.07.2022 15:02
 2. Заповед - 21.06.2022 16:18
 3. Протокол - 21.06.2022 16:18
 4. Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:18
 5. Документация - 03.06.2022 08:12
 6. Заповед за откриване - 03.06.2022 08:12

На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 15909.22 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 15751.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 65.66 куб.м.
Средна 3.61 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 61.70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 130.97 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2272 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02318 21.06.2022 10:00 22.06.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17245.83 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2272 E
 1. Допълнитено споразумение - 17.08.2022 10:00
 2. Договор и приложения - 07.07.2022 15:01
 3. Заповед - 06.07.2022 11:30
 4. Заповед за определяне на изпълнител - 06.07.2022 11:30
 5. Заповед - 21.06.2022 16:18
 6. Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:18
 7. Протокол - 21.06.2022 16:18
 8. Документация - 03.06.2022 08:11
 9. Заповед за откриване - 03.06.2022 08:11

На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 17245.83 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 17245.83 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 58.35 куб.м.
Средна 104.13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3.41 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 165.89 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2271 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02317 21.06.2022 09:00 22.06.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 19654.94 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2271 E
 1. Договор и приложения - 07.07.2022 15:01
 2. Заповед - 21.06.2022 16:17
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:17
 4. Протокол - 21.06.2022 16:17
 5. Документация - 03.06.2022 08:11
 6. Заповед за откриване - 03.06.2022 08:11

На първо място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 19851.49 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 19851.49 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 90.72 куб.м.
Средна 85.70 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2.55 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 178.97 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2270 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02274 27.05.2022 11:00 30.05.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 20394.65 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2270 E
 1. Допълнитено споразумение - 05.07.2022 14:34
 2. Договор и приложения - 13.06.2022 09:04
 3. Заповед - 27.05.2022 16:19
 4. Заповед за определяне на купувач - 27.05.2022 16:10
 5. Протокол - 27.05.2022 16:10
 6. Документация - 09.05.2022 14:16
 7. Заповед за откриване - 09.05.2022 14:16

На първо място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 49763.45 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 49763.45 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 144.00 %
Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 115.86 куб.м.
Средна 0.74 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 36.13 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 152.73 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2269 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02273 27.05.2022 10:00 30.05.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 18660.20 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2269 E
 1. Допълнитено споразумение - 05.07.2022 14:33
 2. Договор и приложения - 13.06.2022 09:04
 3. Заповед - 27.05.2022 16:18
 4. Заповед за определяне на купувач - 27.05.2022 16:09
 5. Протокол - 27.05.2022 16:09
 6. Заповед за откриване - 09.05.2022 14:16
 7. Документация - 09.05.2022 14:16

На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 46836.80 лв. без ДДС.
На второ място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 46650.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 151.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 102.86 куб.м.
Средна 3.5 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 37.99 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 144.35 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2268 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02272 27.05.2022 09:00 30.05.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17333.01 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2268 E
 1. Договор и приложения - 13.06.2022 09:03
 2. Заповед - 27.05.2022 16:17
 3. Заповед за определяне на купувач - 27.05.2022 16:06
 4. Протокол - 27.05.2022 16:06
 5. Заповед за откриване - 09.05.2022 14:16
 6. Документация - 09.05.2022 14:16

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 38132.61 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 38132.61 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 120.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 60.14 куб.м.
Средна 105.91 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 1.89 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 167.94 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2267 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02271 27.05.2022 08:00 30.05.2022 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16562.96 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2267 E
 1. Договор и приложения - 13.06.2022 09:02
 2. Заповед - 27.05.2022 16:17
 3. Заповед за определяне на купувач - 27.05.2022 16:06
 4. Протокол - 27.05.2022 16:05
 5. Документация - 09.05.2022 14:16
 6. Заповед за откриване - 09.05.2022 14:16

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 36438.56 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 36272.93 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 120.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 57.05 куб.м.
Средна 89.02 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 16.24 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 162.31 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2266 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02239 29.04.2022 11:00 03.05.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9892.70 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2266 E
 1. Допълнитено споразумение - 15.07.2022 16:19
 2. Договор и приложения - 26.05.2022 11:29
 3. Заповед - 29.04.2022 16:08
 4. Заповед за определяне на купувач - 29.04.2022 15:48
 5. Протокол - 29.04.2022 15:48
 6. Документация - 08.04.2022 15:31
 7. Заповед за откриване - 08.04.2022 15:31

На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 28590.47 лв. без ДДС.
На второ място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 28392.61 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 189.01 %
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 74.48 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 8.53 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 83.01 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2265 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02238 29.04.2022 10:00 03.05.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13702.50 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2265 E
 1. Допълнитено споразумение - 15.07.2022 16:32
 2. Договор и приложения - 26.05.2022 11:29
 3. Заповед за определяне на купувач - 29.04.2022 14:48
 4. Заповед - 29.04.2022 14:48
 5. Протокол - 29.04.2022 14:48
 6. Документация - 08.04.2022 15:30
 7. Заповед за откриване - 08.04.2022 15:30

На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 38504.93 лв. без ДДС.
На второ място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 38230.87 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 181.01 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 96.45 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 22.01 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 118.46 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2264 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02237 29.04.2022 09:00 03.05.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16409.40 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2264 E
 1. Договор и приложения - 26.05.2022 11:29
 2. Заповед - 29.04.2022 14:46
 3. Заповед за определяне на купувач - 29.04.2022 14:46
 4. Протокол - 29.04.2022 14:45
 5. Заповед за откриване - 08.04.2022 15:30
 6. Документация - 08.04.2022 15:30

На първо място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 49555.58 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 49391.49 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 202.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 99.18 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 50.70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 149.88 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2263 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02236 27.04.2022 11:00 28.04.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11664.09 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2263 E
 1. Договор и приложения - 26.05.2022 11:28
 2. Заповед - 28.04.2022 09:41
 3. Заповед за определяне на купувач - 27.04.2022 15:41
 4. Протокол - 27.04.2022 15:41
 5. Заповед за откриване - 08.04.2022 15:30
 6. Документация - 08.04.2022 15:30

На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 34992.09 лв. без ДДС.
На второ място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 34992.09 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 200.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 77.60 куб.м.
Средна 1.99 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 26.20 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 105.79 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2262 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02235 27.04.2022 10:00 28.04.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17395.15 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2262 E
 1. Договор и приложения - 26.05.2022 11:28
 2. Заповед - 17.05.2022 11:21
 3. Заповед за определяне на купувач - 17.05.2022 11:21
 4. Заповед - 28.04.2022 09:41
 5. Протокол - 27.04.2022 15:41
 6. Заповед за определяне на купувач - 27.04.2022 15:41
 7. Документация - 08.04.2022 15:29
 8. Заповед за откриване - 08.04.2022 15:29

На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 53750.70 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 53402.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 209.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 61.14 куб.м.
Средна 148.43 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 209.57 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2261 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02234 27.04.2022 09:00 28.04.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 8238.19 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2261 E
 1. Договор и приложения - 26.05.2022 11:27
 2. Заповед - 28.04.2022 09:40
 3. Заповед за определяне на купувач - 27.04.2022 15:41
 4. Протокол - 27.04.2022 15:41
 5. Заповед за откриване - 08.04.2022 15:29
 6. Документация - 08.04.2022 15:29

На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 25290.85 лв. без ДДС.
На второ място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 25208.47 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 207.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 21.42 куб.м.
Средна 75.71 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3.77 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 100.90 куб.м.