Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2365
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04397 11.10.2023 14:00 12.10.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 5960.10 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2365
 1. Родопи 2365 Заповед З-22-678.pdf - 19.09.2023 14:47
 2. Родопи 2365 Документация.rar - 19.09.2023 14:47
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 46.31 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 46.31 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2364
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04396 11.10.2023 13:00 12.10.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 24774.57 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2364
 1. Родопи 2364 Документация.rar - 19.09.2023 14:47
 2. Родопи 2364 Заповед З-22-677.pdf - 19.09.2023 14:47
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 122.52 куб.м.
Средна 27.46 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 149.98 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2363
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04395 11.10.2023 12:00 12.10.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 35702.09 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2363
 1. Родопи 2363 Документация.rar - 19.09.2023 14:47
 2. Родопи 2363 Заповед З-22-676.pdf - 19.09.2023 14:47
Резултати

Дървесен вид Смърч
Едра 153.34 куб.м.
Средна 7.02 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 25.38 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 185.74 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2362
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04394 11.10.2023 11:00 12.10.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 26314.08 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2362
 1. Родопи 2362 Заповед З-22-675.pdf - 19.09.2023 14:47
 2. Родопи 2362 Документация.rar - 19.09.2023 14:47
Резултати

Дървесен вид Смърч
Едра 96.82 куб.м.
Средна 11.23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 37.27 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 145.32 куб.м.
 
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2316
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04391 11.10.2023 10:00 12.10.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 29775.06 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316
 1. Хисар 2316 Заповед З-28-283.pdf - 19.09.2023 09:39
 2. Хисар 2316 Документация.rar - 19.09.2023 09:39
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа
Едра 23 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 119 куб.м.
Дърва за огрев 221 куб.м.
Общо 369.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2397 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04393 11.10.2023 10:00 12.10.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 5212.57 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2397 E
 1. Ракитово 2397 Е Заповед З-21-595.pdf - 19.09.2023 14:42
 2. Ракитово 2397 Е Документация.rar - 19.09.2023 14:42
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 24.91 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 14.62 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 39.53 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2396 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04392 11.10.2023 09:00 12.10.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16146.16 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2396 E
 1. Ракитово 2396 Е Заповед З-21-594.pdf - 19.09.2023 14:42
 2. Ракитово 2396 Е Документация.rar - 19.09.2023 14:42
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 91.76 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4.72 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 96.48 куб.м.
 
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2314
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04390 11.10.2023 09:00 12.10.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 59653.79 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314
 1. Хисар 2314 Документация.rar - 19.09.2023 09:40
 2. Хисар 2314 Заповед З-28-282.pdf - 19.09.2023 09:40
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа
Едра 130 куб.м.
Средна 70 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 103 куб.м.
Дърва за огрев 519 куб.м.
Общо 825.00 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 12-4
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04406 10.10.2023 16:00 11.10.2023 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 19467.54 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 12-4
 1. Селище 12-4 Заповед З-23-961.pdf - 20.09.2023 10:54
 2. Селище 12-4 Документация.rar - 20.09.2023 10:54
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 62.44 куб.м.
Средна 57.28 куб.м.
Дребна 2.69 куб.м.
ОЗМ 35.14 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 157.55 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 2326
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04405 10.10.2023 15:00 11.10.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17238.36 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2326
 1. Батак 2326 Заповед З-06-349.pdf - 20.09.2023 15:43
 2. Батак 2326 Документация.rar - 20.09.2023 15:43
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 62.22 куб.м.
Средна 49.05 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 19.21 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 130.48 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 2322
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04404 10.10.2023 14:00 11.10.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 31686.01 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2322
 1. Батак 2322 Заповед З-06-348.pdf - 20.09.2023 15:43
 2. Батак 2322 Документация.rar - 20.09.2023 15:43
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор
Едра 158.52 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 19.23 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 227.75 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23126
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04400 10.10.2023 13:00 11.10.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 18948.70 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23126
 1. Борово 23126 Документация.rar - 18.09.2023 16:36
 2. Борово 23126 Заповед 3-30-599.pdf - 18.09.2023 16:36
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 92.99 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 97.16 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 190.15 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23121
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04399 10.10.2023 12:00 11.10.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 20174.14 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23121
 1. Борово 23121 Заповед 3-30-598.pdf - 18.09.2023 16:35
 2. Борово 23121 Документация.rar - 18.09.2023 16:35
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 16.24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 147.57 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 163.81 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2399
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04398 10.10.2023 11:00 11.10.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 18079.66 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2399
 1. Борово 2399 Заповед 3-30-597.pdf - 18.09.2023 16:35
 2. Борово 2399 Документация.rar - 18.09.2023 16:35
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 23.98 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 142.13 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 166.11 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23108С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04403 10.10.2023 10:30 11.10.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 5767.65 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23108С
 1. Широка поляна 23108С Документация.rar - 20.09.2023 15:10
 2. Широка поляна 23108С Заповед З-36-882.pdf - 20.09.2023 15:10
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 47.74 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 47.74 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2348
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04371 10.10.2023 10:00 11.10.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16364.21 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2348
 1. Родопи 2348 Документация.rar - 13.09.2023 13:19
 2. Родопи 2348 Заповед З-22-645.pdf - 13.09.2023 13:19
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 127.15 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 127.15 куб.м.
 
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2219-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04401 10.10.2023 10:00 11.10.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11217.21 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2219-1
 1. Михалково 2219-1 Заповед З-14-401.pdf - 19.09.2023 14:42
 2. Михалково 2219-1 Документация.rar - 19.09.2023 14:42
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 55.95 куб.м.
Средна 0.80 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 56.75 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23107С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04402 10.10.2023 09:30 11.10.2023 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10844.40 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23107С
 1. Широка поляна 23107С Заповед З-36-881.pdf - 20.09.2023 15:10
 2. Широка поляна 23107С Документация.rar - 20.09.2023 15:10
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 103.28 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 103.28 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2346
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04370 10.10.2023 09:00 11.10.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 24843.31 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2346
 1. Родопи 2346 Документация.rar - 13.09.2023 13:18
 2. Родопи 2346 Заповед З-22-644.pdf - 13.09.2023 13:18
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 131.01 куб.м.
Средна 15.32 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 146.33 куб.м.
 
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2308-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04388 10.10.2023 09:00 11.10.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 35649.33 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308-1
 1. Тракия 2308-1 Заповед З-34-395.pdf - 19.09.2023 14:42
 2. Тракия 2308-1 Документация.rar - 19.09.2023 14:41
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 163.21 куб.м.
Средна 11.47 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 26.23 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 200.91 куб.м.