Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2339-4e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04251 20.09.2023 16:00 21.09.2023 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 32787.27 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2339-4e
 1. Заповед - 20.09.2023 16:36
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2023 16:36
 3. Протокол - 20.09.2023 16:36
 4. Документация - 29.08.2023 16:00
 5. Заповед за откриване - 29.08.2023 16:00

На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 32787.27 лв. без ДДС.
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 159.96 куб.м.
Средна 9.21 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 169.17 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2319-8e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04250 20.09.2023 15:00 21.09.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 4900.21 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2319-8e
 1. Заповед - 20.09.2023 16:36
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2023 16:36
 3. Протокол - 20.09.2023 16:36
 4. Документация - 29.08.2023 15:59
 5. Заповед за откриване - 29.08.2023 15:59

На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 4900.21 лв. без ДДС.
На второ място "АСТРА - ГХ" ООД, с предложена цена в размер на 4900.21 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 0 куб.м.
Средна 54.70 куб.м.
Дребна 5.70 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 60.40 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2343-3e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04249 20.09.2023 14:00 21.09.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11992.52 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2343-3e
 1. Заповед - 20.09.2023 16:36
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2023 16:36
 3. Протокол - 20.09.2023 16:36
 4. Документация - 29.08.2023 15:59
 5. Заповед за откриване - 29.08.2023 15:58

На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 11992.52 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 117.66 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 117.66 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2358
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04267 20.09.2023 13:30 21.09.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 29128.67 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2358
 1. Заповед - 20.09.2023 14:48
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2023 14:48
 3. Протокол - 20.09.2023 14:48
 4. Документация - 01.09.2023 11:22
 5. Заповед за откриване - 01.09.2023 11:22

На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 32041.57 лв. без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 32041.57 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 110.75 куб.м.
Средна 6.45 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 43.89 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 161.09 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2291c-5
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04280 20.09.2023 13:00 21.09.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 39759.01 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2291c-5
 1. Заповед - 20.09.2023 15:03
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2023 15:03
 3. Протокол - 20.09.2023 15:03
 4. Документация - 01.09.2023 16:11
 5. Заповед за откриване - 01.09.2023 16:11

На първо място "ВАЛЕНТИНО ТМ" ЕООД, с предложена цена в размер на 39759.01 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕМАС 7" ЕООД, с предложена цена в размер на 39759.01 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 181.54 куб.м.
Средна 17.11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 13.99 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 212.64 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2343-2e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04248 20.09.2023 13:00 21.09.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13837.42 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2343-2e
 1. Заповед - 20.09.2023 16:37
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2023 16:37
 3. Протокол - 20.09.2023 16:37
 4. Документация - 29.08.2023 15:58
 5. Заповед за откриване - 29.08.2023 15:58

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 13837.42 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 73.75 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 73.75 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2357
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04266 20.09.2023 12:30 21.09.2023 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 35110.35 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2357
 1. Заповед - 20.09.2023 14:48
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2023 14:48
 3. Протокол - 20.09.2023 14:48
 4. Документация - 01.09.2023 11:21
 5. Заповед за откриване - 01.09.2023 11:21

На първо място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 39323.55 лв. без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 39323.55 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
Дървесен вид Смърч
Едра 131.85 куб.м.
Средна 16.71 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 46.19 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 194.75 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2257c-4
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04279 от 20.09.2023 12:00 е прекратена на 19.09.2023 15:57 на основание Заповед №З-08-456/19.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Доспат.
EТ04279 20.09.2023 12:00 21.09.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 26503.38 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2257c-4
 1. Заповед - 19.09.2023 15:56
 2. Заповед за прекратяване - 19.09.2023 15:56
 3. Протокол - 19.09.2023 15:56
 4. Документация - 01.09.2023 16:08
 5. Заповед за откриване - 01.09.2023 16:08
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 139.50 куб.м.
Средна 16.49 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0.20 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 156.19 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2354-3e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04247 20.09.2023 12:00 21.09.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 2631.20 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2354-3e
 1. Заповед - 20.09.2023 16:37
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2023 16:37
 3. Протокол - 20.09.2023 16:37
 4. Документация - 29.08.2023 15:57
 5. Заповед за откриване - 29.08.2023 15:57

На първо място "АСТРА - ГХ" ООД, с предложена цена в размер на 2631.20 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 0 куб.м.
Средна 29.42 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1.74 куб.м.
Общо 31.16 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2356
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04265 20.09.2023 11:30 21.09.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 27536.25 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2356
 1. Заповед - 20.09.2023 14:48
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2023 14:48
 3. Протокол - 20.09.2023 14:48
 4. Документация - 01.09.2023 11:21
 5. Заповед за откриване - 01.09.2023 11:20

На първо място "ПЕХЛЕВАН - 80" ЕООД, с предложена цена в размер на 32768.09 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 32492.73 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 115.07 куб.м.
Средна 5.29 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 26.63 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 146.99 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2257c-3
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04278 от 20.09.2023 11:00 е прекратена на 19.09.2023 15:57 на основание Заповед №З-08-454/19.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Доспат.
EТ04278 20.09.2023 11:00 21.09.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 28826.46 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2257c-3
 1. Заповед - 19.09.2023 15:56
 2. Заповед за прекратяване - 19.09.2023 15:56
 3. Протокол - 19.09.2023 15:56
 4. Документация - 01.09.2023 16:05
 5. Заповед за откриване - 01.09.2023 16:05
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 129.36 куб.м.
Средна 16.91 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 28.30 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 174.57 куб.м.
 
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2354-2e
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04246 от 20.09.2023 11:00 е прекратена на 19.09.2023 16:30 на основание Заповед №З-03-749/19.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Алабак.
EТ04246 20.09.2023 11:00 21.09.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 3242.42 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2354-2e
 1. Заповед - 19.09.2023 16:30
 2. Заповед за прекратяване - 19.09.2023 16:30
 3. Протокол - 19.09.2023 16:30
 4. Документация - 29.08.2023 15:57
 5. Заповед за откриване - 29.08.2023 15:57
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 8.48 куб.м.
Средна 11.01 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 19.49 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2355
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04264 20.09.2023 10:30 21.09.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 33094.02 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2355
 1. Заповед - 20.09.2023 14:48
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2023 14:48
 3. Протокол - 20.09.2023 14:48
 4. Документация - 01.09.2023 11:20
 5. Заповед за откриване - 01.09.2023 11:20

На първо място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 36734.36 лв. без ДДС.
На второ място "КАМБЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 36403.42 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 127.35 куб.м.
Средна 8.95 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 45.56 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 181.86 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2242-3
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04277 20.09.2023 10:00 21.09.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 23362.49 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2242-3
 1. Заповед - 20.09.2023 15:02
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2023 15:02
 3. Протокол - 20.09.2023 15:02
 4. Документация - 01.09.2023 16:02
 5. Заповед за откриване - 01.09.2023 16:02

На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 23362.49 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 107.79 куб.м.
Средна 24.98 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 132.77 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 16-5
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04245 от 20.09.2023 10:00 е прекратена на 19.09.2023 15:54 на основание Заповед №З-23-959/19.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Селище.
EТ04245 20.09.2023 10:00 21.09.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 12016.81 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 16-5
 1. Заповед - 19.09.2023 15:53
 2. Заповед за прекратяване - 19.09.2023 15:53
 3. Протокол - 19.09.2023 15:53
 4. Документация - 28.08.2023 16:28
 5. Заповед за откриване - 28.08.2023 16:28
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 36.06 куб.м.
Средна 32.56 куб.м.
Дребна 1.38 куб.м.
ОЗМ 19.52 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 89.52 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2354
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04263 от 20.09.2023 09:30 е прекратена на 19.09.2023 14:59 на основание Заповед №З-22-679/19.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Родопи.
EТ04263 20.09.2023 09:30 21.09.2023 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 7373.41 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2354
 1. Заповед - 19.09.2023 14:58
 2. Заповед за прекратяване - 19.09.2023 14:57
 3. Протокол - 19.09.2023 14:57
 4. Документация - 01.09.2023 11:19
 5. Заповед за откриване - 01.09.2023 11:19
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 21.67 куб.м.
Средна 29.52 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2.59 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 53.78 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2240-5
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04276 от 20.09.2023 09:00 е прекратена на 19.09.2023 15:57 на основание Заповед №З-08-452/19.09.2023г. на Директора на ТП ДГС Доспат.
EТ04276 20.09.2023 09:00 21.09.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 37865.17 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2240-5
 1. Заповед - 19.09.2023 15:56
 2. Заповед за прекратяване - 19.09.2023 15:56
 3. Протокол - 19.09.2023 15:56
 4. Документация - 01.09.2023 15:58
 5. Заповед за откриване - 01.09.2023 15:58
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 185.76 куб.м.
Средна 12.69 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3.91 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 202.36 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 16-3
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04244 20.09.2023 09:00 21.09.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 5418.86 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 16-3
 1. Заповед - 20.09.2023 10:52
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.09.2023 10:51
 3. Протокол - 20.09.2023 10:51
 4. Документация - 28.08.2023 16:27
 5. Заповед за откриване - 28.08.2023 16:27

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 5418.86 лв. без ДДС.
Дървесен вид Смърч
Едра 11.33 куб.м.
Средна 22.35 куб.м.
Дребна 1.76 куб.м.
ОЗМ 9.14 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 44.58 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2212-3
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04243 от 19.09.2023 16:00 е прекратена на 18.09.2023 14:39 на основание Заповед №З-35-596/18.09.2023г. на Директора на ТП ДЛС Чепино.
EТ04243 19.09.2023 16:00 20.09.2023 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 45809.34 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2212-3
 1. Заповед - 18.09.2023 14:38
 2. Заповед за прекратяване - 18.09.2023 14:38
 3. Протокол - 18.09.2023 14:38
 4. Документация - 29.08.2023 15:00
 5. Заповед за откриване - 29.08.2023 15:00
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 71.06 куб.м.
Средна 20.43 куб.м.
Дребна 3.01 куб.м.
ОЗМ 204.77 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 299.27 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2309-1МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04269 19.09.2023 15:00 20.09.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 29406.14 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2309-1МТ
 1. Заповед - 19.09.2023 16:11
 2. Заповед за определяне на купувач - 19.09.2023 16:11
 3. Протокол - 19.09.2023 16:11
 4. Документация - 31.08.2023 09:52
 5. Заповед за откриване - 31.08.2023 09:52

На първо място "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 29406.14 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 133.10 куб.м.
Средна 5.51 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 20.15 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 158.76 куб.м.