Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2425 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05212 29.12.2023 16:30 02.01.2024 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 165835.06 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2425 MT
 1. Договор и приложения - 29.01.2024 11:10
 2. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:11
 3. Протокол - 29.12.2023 17:11
 4. Заповед за откриване - 07.12.2023 11:28
 5. Документация - 07.12.2023 11:28

На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 167493.41 лв. без ДДС.
На второ място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 165835.06 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Бреза, Върба
Едра 904.78 куб.м.
Средна 92.93 куб.м.
Дребна 3.99 куб.м.
ОЗМ 127.07 куб.м.
Дърва за огрев 182 куб.м.
Общо 1310.77 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2416
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05157 29.12.2023 16:00 02.01.2024 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 94464.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2416
 1. Допълнитено споразумение - 25.03.2024 14:49
 2. Договор и приложения - 12.01.2024 16:38
 3. Заповед - 29.12.2023 17:27
 4. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:27
 5. Протокол - 29.12.2023 17:27
 6. Заповед за откриване - 01.12.2023 11:32
 7. Документация - 01.12.2023 11:32

На първо място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 119969.28 лв. без ДДС.
На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 119024.64 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 27.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 431 куб.м.
Средна 52 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 517.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2424 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05211 29.12.2023 15:30 02.01.2024 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 54614.24 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2424 MT
 1. Уведомление за прекратяване на договор - 14.06.2024 11:32
 2. Договор и приложения - 29.01.2024 11:10
 3. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:11
 4. Протокол - 29.12.2023 17:11
 5. Заповед за откриване - 07.12.2023 11:28
 6. Документация - 07.12.2023 11:28

На първо място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 55160.38 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "Горица - Хюсеин Хойров-Меджит Хойров", с предложена цена в размер на 54614.24 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 272.14 куб.м.
Средна 105.40 куб.м.
Дребна 17.92 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев 54.12 куб.м.
Общо 489.58 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2415
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05156 29.12.2023 15:00 02.01.2024 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 83240.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2415
 1. Допълнитено споразумение - 16.04.2024 13:27
 2. Договор и приложения - 12.01.2024 16:37
 3. Заповед - 29.12.2023 17:26
 4. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:26
 5. Протокол - 29.12.2023 17:26
 6. Заповед за откриване - 01.12.2023 11:32
 7. Документация - 01.12.2023 11:32

На първо място "СТЕДИ ГРУП - 2008" ООД, с предложена цена в размер на 110709.20 лв. без ДДС.
На второ място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 109876.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 33.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 393 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 427.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2423 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05210 29.12.2023 14:30 02.01.2024 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 133076.09 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2423 MT
 1. Договор и приложения - 29.01.2024 11:10
 2. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:12
 3. Протокол - 29.12.2023 17:11
 4. Заповед за откриване - 07.12.2023 11:28
 5. Документация - 07.12.2023 11:28

На първо място ЕТ "Горица - Хюсеин Хойров-Меджит Хойров", с предложена цена в размер на 134406.85 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 133076.09 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 830.71 куб.м.
Средна 57.72 куб.м.
Дребна 2.73 куб.м.
ОЗМ 45 куб.м.
Дърва за огрев 22.26 куб.м.
Общо 958.42 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2414
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05155 29.12.2023 14:00 02.01.2024 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 122921.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2414
 1. Допълнитено споразумение - 16.04.2024 13:27
 2. Договор и приложения - 12.01.2024 16:37
 3. Заповед - 29.12.2023 17:26
 4. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:26
 5. Протокол - 29.12.2023 17:25
 6. Заповед за откриване - 01.12.2023 11:32
 7. Документация - 01.12.2023 11:32

На първо място "ОСМАНДЖИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 152422.04 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 152422.04 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 525 куб.м.
Средна 106 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 55 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 690.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2422 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05209 29.12.2023 13:30 02.01.2024 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 222838.62 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2422 MT
 1. Договор и приложения - 29.01.2024 11:09
 2. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:12
 3. Протокол - 29.12.2023 17:11
 4. Заповед за откриване - 07.12.2023 11:28
 5. Документация - 07.12.2023 11:28

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 225067.01 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 222838.62 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1396.78 куб.м.
Средна 92.99 куб.м.
Дребна 3.70 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Дърва за огрев 26.08 куб.м.
Общо 1579.55 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2414
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05345 29.12.2023 13:00 02.01.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 48950.94 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2414
 1. Допълнитено споразумение - 12.04.2024 10:09
 2. Договор и приложения - 17.01.2024 13:00
 3. Заповед - 29.12.2023 17:06
 4. Протокол - 29.12.2023 17:06
 5. Заповед за откриване - 06.12.2023 11:00
 6. Документация - 06.12.2023 11:00

На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 48950.94 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 149 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 967 куб.м.
Общо 1152.00 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2413
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05154 29.12.2023 13:00 02.01.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 93857.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2413
 1. Договор и приложения - 12.01.2024 16:37
 2. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:21
 3. Заповед - 29.12.2023 17:21
 4. Протокол - 29.12.2023 17:21
 5. Заповед за откриване - 01.12.2023 11:32
 6. Документация - 01.12.2023 11:32

На първо място "ОСМАНДЖИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 112628.40 лв. без ДДС.
На второ място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 112628.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 416 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 548.00 куб.м.
 
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2410
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04939 от 29.12.2023 13:00 е прекратена на 28.12.2023 13:50 на основание Заповед №З-24-413/28.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Славейно.
EТ04939 29.12.2023 13:00 02.01.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 53825.08 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2410
 1. Заповед за прекратяване - 28.12.2023 13:49
 2. Протокол - 28.12.2023 13:49
 3. Заповед за изменение - 01.12.2023 14:06
 4. Заповед за откриване - 24.11.2023 08:53
 5. Документация - 24.11.2023 08:53
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Бреза
Едра 106 куб.м.
Средна 276 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
ОЗМ 62.60 куб.м.
Дърва за огрев 266.40 куб.м.
Общо 736.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2421 MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05208 29.12.2023 12:30 02.01.2024 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 53642.73 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2421 MT
 1. Договор и приложения - 29.01.2024 11:09
 2. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:12
 3. Протокол - 29.12.2023 17:11
 4. Заповед за откриване - 07.12.2023 11:29
 5. Документация - 07.12.2023 11:29

На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 54179.16 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 53642.73 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 285.42 куб.м.
Средна 74.62 куб.м.
Дребна 5.17 куб.м.
ОЗМ 22 куб.м.
Дърва за огрев 34.26 куб.м.
Общо 421.47 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2413
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05344 29.12.2023 12:00 02.01.2024 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 28668.97 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2413
 1. Допълнитено споразумение - 12.04.2024 10:09
 2. Договор и приложения - 17.01.2024 13:00
 3. Протокол - 29.12.2023 17:07
 4. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:06
 5. Протокол - 29.12.2023 17:06
 6. Заповед за откриване - 06.12.2023 11:00
 7. Документация - 06.12.2023 11:00

На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 28668.97 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 137 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 219 куб.м.
Общо 359.00 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2412
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05153 29.12.2023 12:00 02.01.2024 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 25851.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2412
 1. Допълнитено споразумение - 16.04.2024 13:26
 2. Договор и приложения - 12.01.2024 16:37
 3. Заповед - 29.12.2023 17:22
 4. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:22
 5. Протокол - 29.12.2023 17:22
 6. Заповед за откриване - 01.12.2023 11:32
 7. Документация - 01.12.2023 11:32

На първо място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 28436.10 лв. без ДДС.
На второ място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 28436.10 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 56 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 34 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 179.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2395
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05324 29.12.2023 11:30 02.01.2024 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 21231.35 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2395
 1. Договор и приложения - 15.01.2024 11:45
 2. Заповед - 29.12.2023 16:51
 3. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 16:51
 4. Протокол - 29.12.2023 16:51
 5. Заповед за откриване - 01.12.2023 11:30
 6. Документация - 01.12.2023 11:30

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 21443.66 лв. без ДДС.
На второ място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 21443.66 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 91.39 куб.м.
Средна 5.01 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 16.94 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 113.34 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2412
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05343 29.12.2023 11:00 02.01.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 24380.11 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2412
 1. Допълнитено споразумение - 12.04.2024 10:08
 2. Договор и приложения - 25.01.2024 10:16
 3. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:07
 4. Протокол - 29.12.2023 17:06
 5. Заповед за откриване - 06.12.2023 11:01
 6. Документация - 06.12.2023 11:01

На първо място "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24623.91 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Акация, Чернаелша
Едра 107 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 140 куб.м.
Общо 311.00 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2409
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05152 29.12.2023 11:00 02.01.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 95425.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2409
 1. Допълнитено споразумение - 16.04.2024 13:26
 2. Договор и приложения - 12.01.2024 16:37
 3. Заповед - 29.12.2023 17:22
 4. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:22
 5. Протокол - 29.12.2023 17:22
 6. Заповед за откриване - 01.12.2023 11:32
 7. Документация - 01.12.2023 11:32

На първо място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 106876.00 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 106876.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 340 куб.м.
Средна 205 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
ОЗМ 41 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 598.00 куб.м.
 
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2406
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ04935 от 29.12.2023 11:00 е прекратена на 28.12.2023 13:51 на основание Заповед №З-24-412/28.12.2023г. на Директора на ТП ДГС Славейно.
EТ04935 29.12.2023 11:00 02.01.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 147605.70 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2406
 1. Заповед за прекратяване - 28.12.2023 13:49
 2. Протокол - 28.12.2023 13:49
 3. Заповед за изменение - 01.12.2023 14:06
 4. Заповед за откриване - 24.11.2023 08:53
 5. Документация - 24.11.2023 08:53
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб
Едра 718 куб.м.
Средна 536 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 163.20 куб.м.
Дърва за огрев 259.80 куб.м.
Общо 1678.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2394
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05323 29.12.2023 10:30 02.01.2024 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 21649.81 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2394
 1. Договор и приложения - 08.01.2024 16:43
 2. Заповед - 29.12.2023 16:52
 3. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 16:52
 4. Протокол - 29.12.2023 16:52
 5. Заповед за откриване - 01.12.2023 11:30
 6. Документация - 01.12.2023 11:30

На първо място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 21866.31 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 21649.81 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 102.16 куб.м.
Средна 0.96 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 6.88 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 110.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2411
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05342 29.12.2023 10:00 02.01.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 63286.05 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2411
 1. Договор и приложения - 17.01.2024 13:00
 2. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:07
 3. Протокол - 29.12.2023 17:07
 4. Документация - 06.12.2023 11:00
 5. Заповед за откриване - 06.12.2023 11:00

На първо място "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 63918.91 лв. без ДДС.
На второ място "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 63286.05 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Зимендъб, Бреза, Келявгабър
Едра 284 куб.м.
Средна 197 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 224 куб.м.
Общо 707.00 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2408
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05151 29.12.2023 10:00 02.01.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 84962.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2408
 1. Договор и приложения - 12.01.2024 16:37
 2. Заповед - 29.12.2023 17:22
 3. Заповед за определяне на купувач - 29.12.2023 17:22
 4. Протокол - 29.12.2023 17:22
 5. Заповед за откриване - 01.12.2023 11:32
 6. Документация - 01.12.2023 11:32

На първо място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 97706.30 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 97706.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 15.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 341 куб.м.
Средна 111 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 51 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 509.00 куб.м.