Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22312-3
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04324 29.09.2023 09:00 02.10.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 31429.15 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22312-3
 1. Извора 22312-3 Документация.rar - 11.09.2023 16:41
 2. Извора 22312-3 Заповед З-32-409.pdf - 11.09.2023 16:41
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 161.51 куб.м.
Средна 10.17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 16.09 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 187.77 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2383 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04325 29.09.2023 09:00 02.10.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 22952.41 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2383 E
 1. Ракитово 2383 Е Заповед З-21-575.pdf - 11.09.2023 14:42
 2. Ракитово 2383 Е Документация.rar - 11.09.2023 14:42
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 116.52 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 116.52 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23106С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04345 29.09.2023 08:30 02.10.2023 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11856.39 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23106С
 1. Широка поляна 23106С Документация.rar - 11.09.2023 13:59
 2. Широка поляна 23106С Заповед З-36-867.pdf - 11.09.2023 13:59
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 91.91 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 91.91 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23119C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04323 28.09.2023 16:30 29.09.2023 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9706.51 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23119C
 1. Документация - 08.09.2023 11:17
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 11:17
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 5.27 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 65.04 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 70.31 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23118C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04322 28.09.2023 15:30 29.09.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 29925.57 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23118C
 1. Документация - 08.09.2023 11:17
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 11:17
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 144.89 куб.м.
Средна 12.39 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 157.28 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: Бук2335
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04306 28.09.2023 15:00 29.09.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 18665.73 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № Бук2335
 1. Батак Бук2335 Документация.rar - 04.09.2023 16:07
 2. Батак Бук2335 Заповед З-06-332.pdf - 04.09.2023 16:07
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 68.9 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 61.00 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 129.90 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23117C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04321 28.09.2023 14:30 29.09.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13815.93 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23117C
 1. Документация - 08.09.2023 11:16
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 11:16
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 63.64 куб.м.
Средна 7.69 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 71.33 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: Бук2334
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04305 28.09.2023 14:00 29.09.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10971.40 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № Бук2334
 1. Батак Бук2334 Заповед З-06-331.pdf - 04.09.2023 16:07
 2. Батак Бук2334 Документация.rar - 04.09.2023 16:07
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 33.94 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 44.36 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 78.30 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23116C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04320 28.09.2023 13:30 29.09.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 25195.17 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23116C
 1. Документация - 08.09.2023 11:15
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 11:15
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 7.41 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 172.2 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 179.61 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: ОЗМ2333
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04304 28.09.2023 13:00 29.09.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 7533.24 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ОЗМ2333
 1. Батак ОЗМ2333 Документация.rar - 04.09.2023 16:07
 2. Батак ОЗМ2333 Заповед З-06-330.pdf - 04.09.2023 16:07
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 52.68 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 52.68 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23103C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04319 28.09.2023 12:30 29.09.2023 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 6158.46 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23103C
 1. Документация - 08.09.2023 10:31
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 10:31
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 47.74 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 47.74 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 2332
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04303 28.09.2023 12:00 29.09.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 23395.46 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2332
 1. Батак 2332 Заповед З-06-329.pdf - 04.09.2023 16:07
 2. Батак 2332 Документация.rar - 04.09.2023 16:06
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 112.87 куб.м.
Средна 11.65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 124.52 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23102C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04318 28.09.2023 11:30 29.09.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 22130.17 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23102C
 1. Документация - 08.09.2023 10:30
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 10:30
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 114.38 куб.м.
Средна 20.99 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 135.37 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 2331
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04302 28.09.2023 11:00 29.09.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 21631.47 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2331
 1. Батак 2331 Заповед З-06-328.pdf - 04.09.2023 16:07
 2. Батак 2331 Документация.rar - 04.09.2023 16:06
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 100.84 куб.м.
Средна 19.12 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 119.96 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23101C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04317 28.09.2023 10:30 29.09.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 4348.59 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23101C
 1. Документация - 08.09.2023 10:29
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 10:29
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 33.71 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 33.71 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-6С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04311 28.09.2023 10:00 29.09.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 30879.02 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308-6С
 1. Документация - 08.09.2023 11:25
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 11:24
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 154.08 куб.м.
Средна 7.83 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 19.42 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 181.33 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 23100C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04316 28.09.2023 09:30 29.09.2023 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9531.57 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23100C
 1. Документация - 08.09.2023 10:28
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 10:28
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 48.15 куб.м.
Средна 8.15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 56.30 куб.м.
 
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2311-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04312 28.09.2023 09:00 29.09.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 25190.58 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2311-1
 1. Документация - 08.09.2023 16:52
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 16:52
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 105.55 куб.м.
Средна 18.67 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 22.70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 146.92 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-5С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04310 28.09.2023 09:00 29.09.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 36653.62 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308-5С
 1. Документация - 08.09.2023 11:21
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 11:21
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 184.04 куб.м.
Средна 13.61 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 16.08 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 213.73 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23133
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04309 27.09.2023 16:00 28.09.2023 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 14307.71 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23133
 1. Борово 23133 Документация.rar - 04.09.2023 15:36
 2. Борово 23133 Заповед 3-30-533.pdf - 04.09.2023 15:36
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 6.28 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 96.41 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 102.69 куб.м.