Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24224
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06291 05.06.2024 08:00 06.06.2024 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 85711.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24224
 1. Извора 24224 Заповед З-32-328.pdf - 14.05.2024 14:24
 2. Извора 24224 Документация.rar - 14.05.2024 14:23
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 305 куб.м.
Средна 60 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 176 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 544.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2495
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06311 04.06.2024 16:30 05.06.2024 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 20453.92 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2495
 1. Борово 2495 Заповед З-30-381.pdf - 16.05.2024 16:04
 2. Борово 2495 Документация.rar - 16.05.2024 16:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 4.88 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 145.36 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 150.24 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2494
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06310 04.06.2024 16:00 05.06.2024 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10720.04 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2494
 1. Борово 2494 Заповед З-30-382.pdf - 16.05.2024 16:04
 2. Борово 2494 Документация.rar - 16.05.2024 16:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 59.4 куб.м.
Средна 1.32 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 60.72 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2422С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06312 04.06.2024 15:30 05.06.2024 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9096.79 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2422С
 1. Широка поляна 2422С Заповед З-36-396.pdf - 17.05.2024 15:34
 2. Широка поляна 2422С Документация.rar - 17.05.2024 15:34
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Трепетлика, Бреза
Едра 0 куб.м.
Средна 25.55 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 57.58 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 83.13 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24323
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06290 04.06.2024 15:00 05.06.2024 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 105426.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24323
 1. Извора 24323 Заповед З-32-327.pdf - 14.05.2024 14:24
 2. Извора 24323 Документация.rar - 14.05.2024 14:24
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 456 куб.м.
Средна 43 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 91 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 592.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2493
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06309 04.06.2024 15:00 05.06.2024 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 6519.56 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2493
 1. Борово 2493 Заповед З-30-383.pdf - 16.05.2024 16:04
 2. Борово 2493 Документация.rar - 16.05.2024 16:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 10.42 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 40.93 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 51.35 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2465
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06273 04.06.2024 14:30 05.06.2024 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 12133.12 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2465
 1. Ракитово 2465 Заповед З-21-385.pdf - 15.05.2024 13:55
 2. Ракитово 2465 Документация.rar - 15.05.2024 13:55
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 70.14 куб.м.
Дребна 5.80 куб.м.
ОЗМ 41.64 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 117.58 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2492
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06308 04.06.2024 14:00 05.06.2024 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 23323.51 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2492
 1. Борово 2492 Заповед З-30-380.pdf - 16.05.2024 16:04
 2. Борово 2492 Документация.rar - 16.05.2024 16:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 110.92 куб.м.
Средна 9.86 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 120.78 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24322
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06289 04.06.2024 14:00 05.06.2024 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 146385.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24322
 1. Извора 24322 Заповед З-32-326.pdf - 14.05.2024 14:24
 2. Извора 24322 Документация.rar - 14.05.2024 14:24
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 618 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 155 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 826.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2464
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06272 04.06.2024 13:30 05.06.2024 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 19338.40 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2464
 1. Ракитово 2464 Заповед З-21-384.pdf - 15.05.2024 13:55
 2. Ракитово 2464 Документация.rar - 15.05.2024 13:55
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 88.54 куб.м.
Средна 15.74 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 104.28 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24321
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06288 04.06.2024 13:00 05.06.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 110205.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24321
 1. Извора 24321 Заповед З-32-325.pdf - 14.05.2024 14:24
 2. Извора 24321 Документация.rar - 14.05.2024 14:24
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 485 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 74 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 584.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 24113
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06297 04.06.2024 13:00 05.06.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 33600.06 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24113
 1. Батак 24113 Документация.rar - 15.05.2024 13:56
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бяламура
Едра 152.02 куб.м.
Средна 53.72 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0.27 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 206.01 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2463
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06271 04.06.2024 12:30 05.06.2024 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10323.17 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2463
 1. Ракитово 2463 Заповед З-21-383.pdf - 15.05.2024 13:55
 2. Ракитово 2463 Документация.rar - 15.05.2024 13:55
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 24.75 куб.м.
Средна 29.82 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 17.93 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 72.50 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24120
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06287 04.06.2024 12:00 05.06.2024 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 125513.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24120
 1. Извора 24120 Заповед З-32-324.pdf - 14.05.2024 14:24
 2. Извора 24120 Документация.rar - 14.05.2024 14:24
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 443 куб.м.
Средна 251 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
ОЗМ 72 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 782.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 24112
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06296 04.06.2024 12:00 05.06.2024 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 32608.98 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24112
 1. Батак 24112 Документация.rar - 15.05.2024 13:56
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 174.08 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 1.48 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 197.56 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2462
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06270 04.06.2024 11:30 05.06.2024 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 7976.61 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2462
 1. Ракитово 2462 Заповед З-21-382.pdf - 15.05.2024 13:55
 2. Ракитово 2462 Документация.rar - 15.05.2024 13:55
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 0 куб.м.
Средна 62.31 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 18.09 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 80.40 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24119
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06286 04.06.2024 11:00 05.06.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 136553.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24119
 1. Извора 24119 Документация.rar - 14.05.2024 14:24
 2. Извора 24119 Заповед З-32-323.pdf - 14.05.2024 14:24
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 538 куб.м.
Средна 94 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 122 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 763.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2447
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06259 04.06.2024 11:00 05.06.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 19927.20 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2447
 1. Родопи 2447 Документация.rar - 14.05.2024 13:57
 2. Родопи 2447 Заповед З-22-372.pdf - 14.05.2024 13:57
Резултати

Дървесен вид Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 144.40 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 144.40 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2461
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06269 04.06.2024 10:30 05.06.2024 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 30238.93 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2461
 1. Ракитово 2461 Заповед З-21-381.pdf - 15.05.2024 13:55
 2. Ракитово 2461 Документация.rar - 15.05.2024 13:55
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 138.65 куб.м.
Средна 32.79 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 171.44 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2426-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ06295 04.06.2024 10:00 05.06.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 70399.93 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2426-2
 1. Доспат 2426-2 Заповед З-08-288.pdf - 14.05.2024 14:03
 2. Доспат 2426-2 Документация.rar - 14.05.2024 14:03
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела
Едра 312.55 куб.м.
Средна 17.01 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 43.77 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 373.33 куб.м.