Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2262с-5
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04389 04.10.2023 10:00 05.10.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 37184.09 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2262с-5
 1. Доспат 2262с-5 Документация.rar - 13.09.2023 16:45
 2. Доспат 2262с-5 Заповед З-08-442.pdf - 13.09.2023 16:45
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 140.20 куб.м.
Средна 9.41 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 55.33 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 204.94 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23134
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04380 04.10.2023 09:30 05.10.2023 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 31548.41 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23134
 1. Борово 23134 Заповед 3-30-576.pdf - 13.09.2023 13:20
 2. Борово 23134 Документация.rar - 13.09.2023 13:19
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 155.1 куб.м.
Средна 7.35 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 162.45 куб.м.
 
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2300-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04379 04.10.2023 09:00 05.10.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 1724.47 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2300-2
 1. Хисар 2300-2 Заповед З-28-276.pdf - 14.09.2023 13:34
 2. Хисар 2300-2 Документация.rar - 14.09.2023 13:34
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Чернаелша, Сребролистналипа
Едра 9.78 куб.м.
Средна 1.37 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3.22 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 14.37 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2291c-6
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04378 04.10.2023 09:00 05.10.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 27686.86 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2291c-6
 1. Доспат 2291с-6 Документация.rar - 13.09.2023 14:31
 2. Доспат 2291с-6 Заповед З-08-441.pdf - 13.09.2023 14:31
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 128.20 куб.м.
Средна 8.98 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 11.50 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 148.68 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2313-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04330 04.10.2023 09:00 05.10.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 32015.26 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313-1
 1. Чепино 2313-1 Заповед З-35-569.pdf - 12.09.2023 14:28
 2. Чепино 2313-1 Документация.rar - 12.09.2023 14:28
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 109.26 куб.м.
Средна 35.61 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 73.59 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 218.46 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 21-8 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04365 03.10.2023 16:00 04.10.2023 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 31592.61 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21-8 МТ
 1. Документация - 08.09.2023 16:24
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 16:24
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 148.85 куб.м.
Средна 6.13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 13.42 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 168.40 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 21-7 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04364 03.10.2023 15:00 04.10.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 30974.59 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21-7 МТ
 1. Документация - 08.09.2023 16:23
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 16:23
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 143.69 куб.м.
Средна 4.91 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 15.03 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 163.63 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 21-6 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04363 03.10.2023 14:00 04.10.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 36809.81 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21-6 МТ
 1. Документация - 08.09.2023 16:23
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 16:23
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 131.44 куб.м.
Средна 9.87 куб.м.
Дребна 1.39 куб.м.
ОЗМ 70.24 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 212.94 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 21-5 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04362 03.10.2023 13:00 04.10.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 36537.11 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21-5 МТ
 1. Документация - 08.09.2023 16:22
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 16:22
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 154.19 куб.м.
Средна 4.21 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 37.19 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 195.59 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23108-3
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04377 03.10.2023 13:00 04.10.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 24906.74 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23108-3
 1. Извора 23108-3 Заповед З-32-417.pdf - 13.09.2023 13:58
 2. Извора 23108-3 Документация.rar - 13.09.2023 13:58
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 83.16 куб.м.
Средна 42.26 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 27.41 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 152.83 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2382-3 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04369 03.10.2023 12:30 04.10.2023 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 23666.55 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2382-3 E
 1. Ракитово 2382-3 Е Документация.rar - 11.09.2023 14:03
 2. Ракитово 2382-3 Е Заповед З-21-586.pdf - 11.09.2023 14:03
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Дуглазкаела
Едра 156.83 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 156.83 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22162с-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04376 03.10.2023 12:00 04.10.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 12999.47 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22162с-1
 1. Извора 22162с-1 Заповед З-32-416.pdf - 13.09.2023 13:59
 2. Извора 22162с-1 Документация.rar - 13.09.2023 13:59
Резултати

Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 53.69 куб.м.
Средна 5.56 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 12.29 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 71.54 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 21-4 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04361 03.10.2023 12:00 04.10.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 34171.36 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21-4 МТ
 1. Документация - 08.09.2023 16:21
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 16:21
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 160.46 куб.м.
Средна 19.77 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 13.70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 193.93 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2382-2 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04368 03.10.2023 11:30 04.10.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 21733.43 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2382-2 E
 1. Ракитово 2382-2 Е Документация.rar - 11.09.2023 14:03
 2. Ракитово 2382-2 Е Заповед З-21-585.pdf - 11.09.2023 14:03
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук
Едра 154.46 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 154.46 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 21-3 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04360 03.10.2023 11:00 04.10.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 8146.15 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21-3 МТ
 1. Документация - 08.09.2023 16:21
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 16:20
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 36.46 куб.м.
Средна 8.07 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3.06 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 47.59 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22163с-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04375 03.10.2023 11:00 04.10.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 9099.71 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22163с-1
 1. Извора 22163с-1 Заповед З-32-415.pdf - 13.09.2023 13:59
 2. Извора 22163с-1 Документация.rar - 13.09.2023 13:59
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 40.11 куб.м.
Средна 1.60 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 6.37 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 48.08 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2373-2 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04367 03.10.2023 10:30 04.10.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11028.17 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2373-2 E
 1. Ракитово 2373-2 Е Заповед З-21-584.pdf - 11.09.2023 14:01
 2. Ракитово 2373-2 Е Документация.rar - 11.09.2023 14:01
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Дуглазкаела
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 95.21 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 95.21 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23106-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04374 03.10.2023 10:00 04.10.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 35396.96 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23106-1
 1. Извора 23106-1 Документация.rar - 13.09.2023 13:59
 2. Извора 23106-1 Заповед З-32-414.pdf - 13.09.2023 13:59
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 93.23 куб.м.
Средна 58.49 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 73.56 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 225.28 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 21-2 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04359 03.10.2023 10:00 04.10.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 34950.72 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21-2 МТ
 1. Документация - 08.09.2023 16:20
 2. Заповед за откриване - 08.09.2023 16:20
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 88.21 куб.м.
Средна 67.85 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 75.99 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 232.05 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2373-1 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04366 03.10.2023 09:30 04.10.2023 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11785.62 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2373-1 E
 1. Ракитово 2373-1 Е Документация.rar - 11.09.2023 14:01
 2. Ракитово 2373-1 Е Заповед З-21-583.pdf - 11.09.2023 14:01
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Дуглазкаела, Бук, Трепетлика
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 103.51 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 103.51 куб.м.