Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Борино / Обект №: 2311-4С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05115 13.12.2023 16:00 14.12.2023 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 30959.36 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2311-4С
 1. Борино 2311-4С Документация.rar - 22.11.2023 10:07
 2. Борино 2311-4С Заповед З-07-633.pdf - 22.11.2023 10:07
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 121.60 куб.м.
Средна 35.45 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 13.96 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 171.01 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2403 MTE 1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04888 13.12.2023 16:00 14.12.2023 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 38202.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2403 MTE 1
 1. Ракитово 2403 MTE 1 Заповед З-21-763.pdf - 21.11.2023 08:09
 2. Ракитово 2403 MTE 1 Документация.rar - 21.11.2023 08:09
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 204 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 204.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2409
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04933 13.12.2023 15:30 14.12.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 227999.11 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2409
 1. Женда 2409 Заповед З-31-290.pdf - 21.11.2023 16:20
 2. Женда 2409 Документация.rar - 21.11.2023 16:20
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Акация, Клен, Череша
Едра 247 куб.м.
Средна 1083 куб.м.
Дребна 186 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1783 куб.м.
Общо 3299.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 17-24
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04974 13.12.2023 15:30 14.12.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 55716.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 17-24
 1. Батак 17-24 Заповед З-06-487.pdf - 20.11.2023 16:40
 2. Батак 17-24 Документация.rar - 20.11.2023 16:40
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бяламура
Едра 176 куб.м.
Средна 135 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
ОЗМ 26 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 359.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2417
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05111 13.12.2023 15:30 14.12.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 57125.73 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2417
 1. Пловдив 2417 Документация.rar - 21.11.2023 15:34
 2. Пловдив 2417 Заповед З-19-526.pdf - 21.11.2023 15:34
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 256.97 куб.м.
Средна 45.57 куб.м.
Дребна 2.22 куб.м.
ОЗМ 93.76 куб.м.
Дърва за огрев 117.54 куб.м.
Общо 516.06 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22166ce-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05174 13.12.2023 15:30 14.12.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 60395.54 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22166ce-1
 1. Извора 22166се-1 Заповед З-32-600.pdf - 24.11.2023 14:08
 2. Извора 22166се-1 Документация.rar - 24.11.2023 14:08
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук
Едра 302 куб.м.
Средна 115 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Дърва за огрев 18 куб.м.
Общо 485.00 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2311-3С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05039 13.12.2023 15:00 14.12.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 38988.88 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2311-3С
 1. Борино 2311-3С Документация.rar - 22.11.2023 10:14
 2. Борино 2311-3С Заповед З-07-632.pdf - 22.11.2023 10:14
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 162.55 куб.м.
Средна 12.95 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 34.45 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 209.95 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2402 MTE 2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04887 13.12.2023 15:00 14.12.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 32642.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2402 MTE 2
 1. Ракитово 2402 MTE 2 Заповед З-21-762.pdf - 21.11.2023 08:09
 2. Ракитово 2402 MTE 2 Документация.rar - 21.11.2023 08:09
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 0 куб.м.
Средна 34 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 210 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 244.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22167ce-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05173 13.12.2023 14:30 14.12.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 53672.41 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22167ce-1
 1. Извора 22167се-1 Заповед З-32-599.pdf - 24.11.2023 14:08
 2. Извора 22167се-1 Документация.rar - 24.11.2023 14:08
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 267 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 39 куб.м.
Общо 429.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2408
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04932 13.12.2023 14:30 14.12.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 80246.75 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2408
 1. Женда 2408 Документация.rar - 21.11.2023 16:20
 2. Женда 2408 Заповед З-31-289.pdf - 21.11.2023 16:20
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Мъждрян, Акация
Едра 162 куб.м.
Средна 261 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 724 куб.м.
Общо 1155.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 16-24
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04973 13.12.2023 14:30 14.12.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 28456.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 16-24
 1. Батак 16-24 Заповед З-06-486.pdf - 20.11.2023 16:40
 2. Батак 16-24 Документация.rar - 20.11.2023 16:40
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бяламура
Едра 87 куб.м.
Средна 68 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 185.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2413
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05110 13.12.2023 14:30 14.12.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 29909.97 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2413
 1. Пловдив 2413 Заповед З-19-525.pdf - 21.11.2023 15:34
 2. Пловдив 2413 Документация.rar - 21.11.2023 15:34
Резултати

Дървесен вид Бук, Трепетлика
Едра 46.89 куб.м.
Средна 7.20 куб.м.
Дребна 0.16 куб.м.
ОЗМ 47.12 куб.м.
Дърва за огрев 309.51 куб.м.
Общо 410.88 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2311-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04957 13.12.2023 14:00 14.12.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 58482.59 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2311-2
 1. Борино 2311-2 Заповед З-07-631.pdf - 22.11.2023 10:14
 2. Борино 2311-2 Документация.rar - 22.11.2023 10:14
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 224.91 куб.м.
Средна 14.73 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 83.05 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 322.69 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2402 MTE 1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04886 13.12.2023 14:00 14.12.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 122495.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2402 MTE 1
 1. Ракитово 2402 MTE 1 Заповед З-21-761.pdf - 21.11.2023 08:09
 2. Ракитово 2402 MTE 1 Документация.rar - 21.11.2023 08:09
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 650 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 650.00 куб.м.
 
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2431
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05031 13.12.2023 14:00 14.12.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 185968.75 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2431
 1. Карлово 2431 Заповед З-10-359.pdf - 21.11.2023 15:41
 2. Карлово 2431 Документация.rar - 21.11.2023 15:41
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 1509 куб.м.
Средна 244 куб.м.
Дребна 51 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 145 куб.м.
Общо 1965.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22234e-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05172 13.12.2023 13:30 14.12.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 71864.55 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22234e-1
 1. Извора 22234е-1 Заповед З-32-598.pdf - 24.11.2023 14:08
 2. Извора 22234е-1 Документация.rar - 24.11.2023 14:08
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика
Едра 366 куб.м.
Средна 164 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 88 куб.м.
Общо 619.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 15-24
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04972 13.12.2023 13:30 14.12.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 54917.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 15-24
 1. Батак 15-24 Заповед З-06-485.pdf - 20.11.2023 16:40
 2. Батак 15-24 Документация.rar - 20.11.2023 16:40
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 240 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 310.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2407
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04931 13.12.2023 13:30 14.12.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 70447.57 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407
 1. Женда 2407 Заповед З-31-288.pdf - 21.11.2023 16:20
 2. Женда 2407 Документация.rar - 21.11.2023 16:20
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб
Едра 152 куб.м.
Средна 153 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 643 куб.м.
Общо 948.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2412
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05109 13.12.2023 13:30 14.12.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 70169.62 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2412
 1. Пловдив 2412 Документация.rar - 21.11.2023 15:34
 2. Пловдив 2412 Заповед З-19-524.pdf - 21.11.2023 15:34
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 310.77 куб.м.
Средна 16.79 куб.м.
Дребна 0.29 куб.м.
ОЗМ 142.47 куб.м.
Дърва за огрев 173.77 куб.м.
Общо 644.09 куб.м.
 
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2411
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ05030 13.12.2023 13:00 14.12.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 23098.94 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2411
 1. Карлово 2411 Заповед З-10-358.pdf - 21.11.2023 15:42
 2. Карлово 2411 Документация.rar - 21.11.2023 15:42
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 141 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 66 куб.м.
Общо 212.00 куб.м.