Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-12С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04387 06.10.2023 14:00 09.10.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13706.44 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308-12С
 1. Борино 2308-12С Заповед З-07-440.pdf - 18.09.2023 09:47
 2. Борино 2308-12С Документация.rar - 18.09.2023 09:46
Резултати

Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 68.24 куб.м.
Средна 5.66 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 5.73 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 79.63 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-11С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04386 06.10.2023 13:00 09.10.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 56119.70 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308-11С
 1. Борино 2308-11С Заповед З-07-439.pdf - 18.09.2023 09:47
 2. Борино 2308-11С Документация.rar - 18.09.2023 09:46
Резултати

Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 306.34 куб.м.
Средна 7.49 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4.31 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 318.14 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-10С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04385 06.10.2023 12:00 09.10.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 30446.96 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308-10С
 1. Борино 2308-10С Заповед З-07-438.pdf - 18.09.2023 09:47
 2. Борино 2308-10С Документация.rar - 18.09.2023 09:47
Резултати

Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 168.74 куб.м.
Средна 0.56 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 169.30 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-9С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04384 06.10.2023 11:00 09.10.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 34966.25 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308-9С
 1. Борино 2308-9С Заповед З-07-437.pdf - 18.09.2023 09:47
 2. Борино 2308-9С Документация.rar - 18.09.2023 09:47
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 174.44 куб.м.
Средна 11.75 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 18.50 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 204.69 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-8С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04383 06.10.2023 10:00 09.10.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 26183.42 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308-8С
 1. Борино 2308-8С Документация.rar - 18.09.2023 09:47
 2. Борино 2308-8С Заповед З-07-436.pdf - 18.09.2023 09:47
Резултати

Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 134.86 куб.м.
Средна 7.69 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 7.49 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 150.04 куб.м.
 
ТП ДГС Борино / Обект №: 2308-7С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04382 06.10.2023 09:00 09.10.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 55506.85 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308-7С
 1. Борино 2308-7С Заповед З-07-435.pdf - 18.09.2023 09:46
 2. Борино 2308-7С Документация.rar - 18.09.2023 09:46
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 292 куб.м.
Средна 10.34 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 11.97 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 314.31 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2301-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04343 05.10.2023 12:00 06.10.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 191838.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2301-2
 1. Родопи 2301-2 Заповед З-22-631.pdf - 12.09.2023 14:05
 2. Родопи 2301-2 Документация.rar - 12.09.2023 14:05
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 696 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 316 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1114.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2361
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04342 05.10.2023 11:00 06.10.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 19676.36 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2361
 1. Родопи 2361 Заповед З-22-639.pdf - 12.09.2023 14:04
 2. Родопи 2361 Документация.rar - 12.09.2023 14:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 76.11 куб.м.
Средна 3.98 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 30.01 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 110.10 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2360
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04341 05.10.2023 10:00 06.10.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 55411.12 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2360
 1. Родопи 2360 Заповед З-22-638.pdf - 12.09.2023 14:04
 2. Родопи 2360 Документация.rar - 12.09.2023 14:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 226.96 куб.м.
Средна 6.99 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 60.79 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 294.74 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2359
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04340 05.10.2023 09:00 06.10.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 6455.07 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2359
 1. Родопи 2359 Документация.rar - 12.09.2023 14:04
 2. Родопи 2359 Заповед З-22-637.pdf - 12.09.2023 14:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 26.17 куб.м.
Средна 2.07 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 6.91 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 35.15 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2344
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04339 05.10.2023 08:00 06.10.2023 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 17494.62 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2344
 1. Родопи 2344 Заповед З-22-636.pdf - 12.09.2023 14:04
 2. Родопи 2344 Документация.rar - 12.09.2023 14:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 122.34 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 122.34 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2343
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04338 04.10.2023 16:30 05.10.2023 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 14136.98 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2343
 1. Родопи 2343 Заповед З-22-635.pdf - 12.09.2023 14:04
 2. Родопи 2343 Документация.rar - 12.09.2023 14:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор
Едра 77.78 куб.м.
Средна 9.8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 87.58 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2342
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04337 04.10.2023 15:30 05.10.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 34367.36 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2342
 1. Родопи 2342 Заповед З-22-634.pdf - 12.09.2023 14:04
 2. Родопи 2342 Документация.rar - 12.09.2023 14:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 185.89 куб.м.
Средна 6.96 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 192.85 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2341
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04336 04.10.2023 14:30 05.10.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16377.58 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2341
 1. Родопи 2341 Документация.rar - 12.09.2023 14:04
 2. Родопи 2341 Заповед З-22-633.pdf - 12.09.2023 14:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 89.3 куб.м.
Средна 7.23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 96.53 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2336
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04335 04.10.2023 13:30 05.10.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 26407.40 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2336
 1. Родопи 2336 Заповед З-22-632.pdf - 12.09.2023 14:03
 2. Родопи 2336 Документация.rar - 12.09.2023 14:03
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 136.65 куб.м.
Средна 20.41 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 157.06 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2220-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04334 04.10.2023 13:00 05.10.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 12281.32 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2220-1
 1. Чепино 2220-1 Документация.rar - 12.09.2023 14:29
 2. Чепино 2220-1 Заповед З-35-573.pdf - 12.09.2023 14:29
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 52.85 куб.м.
Средна 6.43 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 7.91 куб.м.
Общо 67.19 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2210-8
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04333 04.10.2023 12:00 05.10.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11391.87 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2210-8
 1. Чепино 2210-8 Заповед З-35-572.pdf - 12.09.2023 14:29
 2. Чепино 2210-8 Документация.rar - 12.09.2023 14:29
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 48.05 куб.м.
Средна 2.41 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 10.46 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 60.92 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2320-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04332 04.10.2023 11:00 05.10.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11802.95 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2320-1
 1. Чепино 2320-1 Заповед З-35-571.pdf - 12.09.2023 14:29
 2. Чепино 2320-1 Документация.rar - 12.09.2023 14:29
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 41.03 куб.м.
Средна 33.80 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 18.61 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 93.44 куб.м.
 
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23135
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04381 04.10.2023 10:30 05.10.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 7800.31 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23135
 1. Борово 23135 Документация.rar - 13.09.2023 13:19
 2. Борово 23135 Заповед 3-30-577.pdf - 13.09.2023 13:19
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 0 куб.м.
Средна 4.5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 51.87 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 56.37 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2318-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ04331 04.10.2023 10:00 05.10.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13919.78 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2318-1
 1. Чепино 2318-1 Заповед З-35-570.pdf - 12.09.2023 14:29
 2. Чепино 2318-1 Документация.rar - 12.09.2023 14:29
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Ела, Бук
Едра 65.49 куб.м.
Средна 4.39 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 21.34 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 91.22 куб.м.