Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2210-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02503 28.09.2022 10:00 29.09.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 31358.70 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2210-2
 1. Заповед - 28.09.2022 16:34
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.09.2022 16:33
 3. Протокол - 28.09.2022 16:33
 4. Документация - 09.09.2022 14:47
 5. Заповед за откриване - 09.09.2022 14:47

На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 70557.45 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 70557.45 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 150.95 куб.м.
Средна 7.47 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 75.43 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 233.85 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2234-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02490 21.09.2022 11:00 23.09.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 81607.02 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2234-1
 1. Договор и приложения - 29.09.2022 16:50
 2. Заповед - 21.09.2022 16:55
 3. Заповед за определяне на купувач - 21.09.2022 16:50
 4. Протокол - 21.09.2022 16:50
 5. Заповед за откриване - 02.09.2022 11:05
 6. Документация - 02.09.2022 11:05

На първо място "ТИНЕВ - 71" ЕООД, с предложена цена в размер на 188512.19 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 188512.19 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 387.97 куб.м.
Средна 43.82 куб.м.
Дребна 2.08 куб.м.
ОЗМ 230.4 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 664.27 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2250-C1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02483 14.09.2022 09:00 15.09.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 6861.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2250-C1
 1. Заповед - 14.09.2022 15:39
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.09.2022 15:39
 3. Протокол - 14.09.2022 15:39
 4. Заповед за откриване - 24.08.2022 13:50
 5. Документация - 24.08.2022 13:50

На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 14819.76 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14819.76 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 68.61 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 68.61 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2252
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02470 13.09.2022 09:00 14.09.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 17294.81 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2252
 1. Заповед - 13.09.2022 15:54
 2. Заповед за определяне на купувач - 13.09.2022 15:54
 3. Протокол - 13.09.2022 15:54
 4. Заповед за откриване - 22.08.2022 13:46
 5. Документация - 22.08.2022 13:46

На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 52749.56 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 52576.61 лв. без ДДС.
Дървесен вид Черенбор, Бук, Трепетлика
Едра 137.12 куб.м.
Средна 6.50 куб.м.
Дребна 0.01 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 95.34 куб.м.
Общо 238.97 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2211-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02406 10.08.2022 09:00 11.08.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 162910.06 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2211-1
 1. Договор и приложения - 31.08.2022 16:54
 2. Заповед - 10.08.2022 16:43
 3. Заповед за определяне на купувач - 10.08.2022 16:43
 4. Протокол - 10.08.2022 16:43
 5. Документация - 19.07.2022 14:20
 6. Заповед за откриване - 19.07.2022 14:20

На първо място "БАЛКАН ЛЕС БГ" EООД, с предложена цена в размер на 373063.96 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 371434.86 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 895.2 куб.м.
Средна 82.91 куб.м.
Дребна 4.43 куб.м.
ОЗМ 249.05 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1231.59 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2135-9
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02369 19.07.2022 10:00 20.07.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11764.31 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2135-9
 1. Договор и приложения - 01.08.2022 09:25
 2. Протокол - 20.07.2022 08:24
 3. Заповед за определяне на купувач - 20.07.2022 08:24
 4. Заповед - 20.07.2022 08:24
 5. Заповед за изменение - 07.07.2022 16:52
 6. Документация - 28.06.2022 15:35
 7. Заповед за откриване - 28.06.2022 15:35

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 22351.91 лв. без ДДС.
На второ място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 22234.27 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 61.27 куб.м.
Средна 14.39 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 18.42 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 94.08 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2225-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02368 19.07.2022 09:00 20.07.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 40539.11 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2225-1
 1. Договор и приложения - 01.08.2022 09:26
 2. Заповед за определяне на купувач - 20.07.2022 08:22
 3. Заповед - 20.07.2022 08:22
 4. Протокол - 20.07.2022 08:22
 5. Документация - 28.06.2022 15:35
 6. Заповед за откриване - 28.06.2022 15:35

На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 89996.69 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 89185.91 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 228.12 куб.м.
Средна 39.33 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 51.01 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 319.46 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2210-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02284 30.05.2022 08:00 31.05.2022 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 32248.78 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2210-1
 1. Договор и приложения - 07.06.2022 13:15
 2. Заповед - 30.05.2022 16:14
 3. Заповед за определяне на купувач - 30.05.2022 16:14
 4. Протокол - 30.05.2022 16:14
 5. Заповед за откриване - 10.05.2022 15:59
 6. Документация - 10.05.2022 15:59

На първо място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 89007.02 лв. без ДДС.
На второ място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 89007.02 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 160.82 куб.м.
Средна 4.15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 69.92 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 234.89 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2225-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02242 от 05.05.2022 09:00 е прекратена на 20.06.2022 14:28 на основание Заповед З-35-350/20.06.2022г. на Директора на ТП ДЛС "Чепино".
EТ02242 05.05.2022 09:00 09.05.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 40539.11 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2225-1
 1. Заповед - 20.06.2022 14:26
 2. Заповед за прекратяване - 20.06.2022 14:26
 3. Заповед - 03.06.2022 15:45
 4. Заповед за определяне на изпълнител - 03.06.2022 15:45
 5. Заповед за определяне на купувач - 05.05.2022 16:53
 6. Протокол - 05.05.2022 16:53
 7. Заповед за откриване - 15.04.2022 19:57
 8. Документация - 15.04.2022 19:57

На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 113914.70 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛКАН ЛЕС БГ" EООД, с предложена цена в размер на 113914.70 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 228.12 куб.м.
Средна 39.33 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 51.01 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 319.46 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2239
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02052 11.03.2022 11:00 14.03.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 36155.56 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2239
 1. Договор и приложения - 01.04.2022 13:06
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.03.2022 15:10
 3. Протокол - 14.03.2022 15:10
 4. Документация - 15.02.2022 13:26
 5. Заповед за откриване - 15.02.2022 13:26

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 95451.40 лв. без ДДС.
На второ място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 95451.40 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Дребнолистенбряст
Едра 284.55 куб.м.
Средна 8.26 куб.м.
Дребна 0.05 куб.м.
ОЗМ 59.28 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 352.14 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2238
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02051 11.03.2022 10:00 14.03.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 120306.26 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2238
 1. Договор и приложения - 01.04.2022 13:07
 2. Заповед за определяне на купувач - 14.03.2022 15:10
 3. Протокол - 14.03.2022 15:10
 4. Заповед за откриване - 15.02.2022 13:25
 5. Документация - 15.02.2022 13:25

На първо място "ЧАМ-СДБ" ООД, с предложена цена в размер на 351293.78 лв. без ДДС.
На второ място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 350090.72 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 680.13 куб.м.
Средна 21.39 куб.м.
Дребна 0.2 куб.м.
ОЗМ 317 куб.м.
Дърва за огрев 36.99 куб.м.
Общо 1055.71 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2237
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02050 11.03.2022 09:00 14.03.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 38217.24 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2237
 1. Уведомление за прекратяване на договор - 15.09.2022 10:56
 2. Договор и приложения - 01.04.2022 15:02
 3. Заповед за определяне на купувач - 14.03.2022 15:08
 4. Протокол - 14.03.2022 15:08
 5. Заповед за откриване - 15.02.2022 13:24
 6. Документация - 15.02.2022 13:24

На първо място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 116944.26 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 116944.26 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 238.42 куб.м.
Средна 15.74 куб.м.
Дребна 0.77 куб.м.
ОЗМ 66 куб.м.
Дърва за огрев 34.06 куб.м.
Общо 354.99 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2236
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02049 08.03.2022 12:00 09.03.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 21085.28 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2236
 1. Договор и приложения - 30.03.2022 12:07
 2. Заповед за определяне на купувач - 09.03.2022 13:20
 3. Протокол - 09.03.2022 13:20
 4. Документация - 15.02.2022 13:24
 5. Заповед за откриване - 15.02.2022 13:24

На първо място "САВАШ -78" ЕООД, с предложена цена в размер на 60935.93 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 60935.93 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 14.21 куб.м.
Средна 187.19 куб.м.
Дребна 34.37 куб.м.
ОЗМ 70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 305.77 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2235
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02048 08.03.2022 11:00 09.03.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 23264.31 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2235
 1. Договор и приложения - 28.03.2022 15:36
 2. Заповед за определяне на купувач - 09.03.2022 13:18
 3. Протокол - 09.03.2022 13:18
 4. Заповед за откриване - 15.02.2022 13:24
 5. Документация - 15.02.2022 13:24

На първо място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 63045.75 лв. без ДДС.
На второ място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 63045.75 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 69.7 куб.м.
Средна 92.24 куб.м.
Дребна 6.32 куб.м.
ОЗМ 88.76 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 257.02 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2234
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02047 08.03.2022 10:00 09.03.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 86379.26 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2234
 1. Уведомление за прекратяване на договор - 31.08.2022 13:44
 2. Договор и приложения - 08.04.2022 15:47
 3. Заповед за определяне на купувач - 09.03.2022 13:15
 4. Протокол - 09.03.2022 13:15
 5. Заповед за откриване - 15.02.2022 13:23
 6. Документация - 15.02.2022 13:23

На първо място "КООПЕРАЦИЯ СИЛА - БРАЦИГОВО" ЕООД, с предложена цена в размер на 240133.88 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 240133.88 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 470.53 куб.м.
Средна 47.06 куб.м.
Дребна 2.08 куб.м.
ОЗМ 259 куб.м.
Дърва за огрев 85.66 куб.м.
Общо 864.33 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2233
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02046 08.03.2022 09:00 09.03.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 129915.52 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2233
 1. Договор и приложения - 01.04.2022 13:06
 2. Заповед за определяне на изпълнител - 09.03.2022 13:12
 3. Протокол - 09.03.2022 13:12
 4. Заповед за откриване - 15.02.2022 13:23
 5. Документация - 15.02.2022 13:23

На първо място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 358567.68 лв. без ДДС.
На второ място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 358567.68 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 595.03 куб.м.
Средна 144.15 куб.м.
Дребна 7.66 куб.м.
ОЗМ 500 куб.м.
Дърва за огрев 132.29 куб.м.
Общо 1379.13 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2232
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02045 25.02.2022 16:00 28.02.2022 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 57591.79 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2232
 1. Допълнитено споразумение - 30.08.2022 13:41
 2. Допълнитено споразумение - 10.06.2022 15:30
 3. Договор и приложения - 18.04.2022 13:54
 4. Заповед за определяне на купувач - 28.02.2022 11:45
 5. Протокол - 28.02.2022 11:45
 6. Документация - 03.02.2022 10:42
 7. Заповед за откриване - 03.02.2022 10:42

На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 58167.71 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 58167.71 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 294.55 куб.м.
Средна 66.6 куб.м.
Дребна 3.57 куб.м.
ОЗМ 160 куб.м.
Дърва за огрев 93.24 куб.м.
Общо 617.96 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2231
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02044 25.02.2022 15:00 28.02.2022 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 52936.45 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2231
 1. Допълнитено споразумение - 30.08.2022 13:40
 2. Допълнитено споразумение - 24.06.2022 10:53
 3. Договор и приложения - 21.04.2022 13:48
 4. Заповед за определяне на купувач - 28.02.2022 11:35
 5. Протокол - 28.02.2022 11:35
 6. Документация - 03.02.2022 10:42
 7. Заповед за откриване - 03.02.2022 10:42

На първо място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 53465.81 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 53465.81 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 209.17 куб.м.
Средна 65.04 куб.м.
Дребна 4.11 куб.м.
ОЗМ 210 куб.м.
Дърва за огрев 123.56 куб.м.
Общо 611.88 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2230
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02043 25.02.2022 14:00 28.02.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 53183.68 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2230
 1. Договор и приложения - 24.03.2022 15:19
 2. Заповед за определяне на изпълнител - 28.02.2022 11:19
 3. Протокол - 28.02.2022 11:19
 4. Документация - 03.02.2022 10:42
 5. Заповед за откриване - 03.02.2022 10:42

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 53715.52 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 53715.52 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 424.97 куб.м.
Средна 15.39 куб.м.
Дребна 0.23 куб.м.
ОЗМ 56.07 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 496.66 куб.м.
 
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2229
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02042 25.02.2022 13:00 28.02.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 33489.64 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2229
 1. Договор и приложения - 28.03.2022 15:36
 2. Заповед за определяне на купувач - 28.02.2022 10:56
 3. Протокол - 28.02.2022 10:56
 4. Заповед за откриване - 03.02.2022 10:41
 5. Документация - 03.02.2022 10:41

На първо място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 34159.44 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 33824.54 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика
Едра 75.53 куб.м.
Средна 9.62 куб.м.
Дребна 0.1 куб.м.
ОЗМ 289.56 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 374.81 куб.м.