Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2225 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02226 19.04.2022 11:00 20.04.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 61457.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2225 Е
 1. Договор и приложения - 27.05.2022 11:37
 2. Заповед за определяне на купувач - 19.04.2022 16:09
 3. Протокол - 19.04.2022 16:09
 4. Заповед за откриване - 01.04.2022 11:31
 5. Документация - 01.04.2022 11:31

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 184371.00 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 184371.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 200.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 279 куб.м.
Средна 230 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 142 куб.м.
Общо 662.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2222 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02225 19.04.2022 10:00 20.04.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 56570.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2222 Е
 1. Договор и приложения - 27.05.2022 11:37
 2. Заповед за определяне на купувач - 19.04.2022 16:07
 3. Протокол - 19.04.2022 16:07
 4. Заповед за откриване - 01.04.2022 11:30
 5. Документация - 01.04.2022 11:30

На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 160658.80 лв. без ДДС.
На второ място "Природа Вууд" ЕООД, с предложена цена в размер на 160658.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 184.00 %
Дървесен вид Бялбор, Ела, Бук
Едра 173 куб.м.
Средна 423 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 86 куб.м.
Общо 689.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2221 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02224 19.04.2022 09:00 20.04.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46690.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2221 E
 1. Договор и приложения - 27.05.2022 11:37
 2. Заповед за определяне на купувач - 19.04.2022 15:56
 3. Протокол - 19.04.2022 15:56
 4. Документация - 01.04.2022 11:30
 5. Заповед за откриване - 01.04.2022 11:30

На първо място "ИБЧО МЕБЕЛ" ООД, с предложена цена в размер на 133066.50 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 132132.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 185.00 %
Дървесен вид Бялбор, Ела, Бук
Едра 351 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 58 куб.м.
Общо 416.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2260-2 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02170 31.03.2022 15:00 01.04.2022 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 24038.25 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2260-2 E
 1. Договор и приложения - 21.04.2022 13:42
 2. Заповед - 06.04.2022 09:07
 3. Заповед за определяне на купувач - 01.04.2022 10:49
 4. Протокол - 01.04.2022 10:49
 5. Заповед за откриване - 11.03.2022 14:03
 6. Документация - 11.03.2022 14:02

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 72354.63 лв. без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 72354.63 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 201.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 174.34 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 31.88 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 206.22 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2260-1 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02169 31.03.2022 14:00 01.04.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13746.85 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2260-1 E
 1. Допълнитено споразумение - 15.07.2022 16:18
 2. Допълнитено споразумение - 15.06.2022 16:45
 3. Договор и приложения - 21.04.2022 13:40
 4. Заповед - 06.04.2022 09:05
 5. Заповед за определяне на купувач - 01.04.2022 10:47
 6. Протокол - 01.04.2022 10:47
 7. Заповед за откриване - 11.03.2022 14:02
 8. Документация - 11.03.2022 14:02

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 41928.20 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 41790.73 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 205.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 96.72 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 20.50 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 117.22 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2259 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02168 31.03.2022 13:00 01.04.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 13605.96 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2259 E
 1. Допълнитено споразумение - 15.07.2022 16:16
 2. Допълнитено споразумение - 15.06.2022 16:44
 3. Договор и приложения - 21.04.2022 13:40
 4. Заповед - 06.04.2022 09:04
 5. Заповед за определяне на купувач - 01.04.2022 10:46
 6. Протокол - 01.04.2022 10:46
 7. Документация - 11.03.2022 14:01
 8. Заповед за откриване - 11.03.2022 14:01

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 37280.40 лв. без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 37144.34 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 174.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 74.76 куб.м.
Средна 25.80 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 33.96 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 134.52 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2258-2 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02167 30.03.2022 12:00 31.03.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10929.89 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2258-2 E
 1. Договор и приложения - 21.04.2022 13:39
 2. Заповед - 06.04.2022 09:03
 3. Заповед за определяне на купувач - 30.03.2022 16:39
 4. Протокол - 30.03.2022 16:39
 5. Документация - 11.03.2022 14:01
 6. Заповед за откриване - 11.03.2022 14:01

На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 30385.29 лв. без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 30275.99 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 178.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 0 куб.м.
Средна 48.68 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 93.69 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 142.37 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2258-1 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02166 30.03.2022 11:00 31.03.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 23005.10 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2258-1 E
 1. Договор и приложения - 21.04.2022 13:38
 2. Заповед - 06.04.2022 09:01
 3. Заповед за определяне на купувач - 30.03.2022 16:37
 4. Протокол - 30.03.2022 16:37
 5. Документация - 11.03.2022 14:01
 6. Заповед за откриване - 11.03.2022 14:01

На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 70855.50 лв. без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 70625.45 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 208.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 165.20 куб.м.
Средна 36.01 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 201.21 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2257 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02165 30.03.2022 10:00 31.03.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 19848.56 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2257 E
 1. Договор и приложения - 21.04.2022 13:38
 2. Заповед - 06.04.2022 08:59
 3. Заповед за определяне на купувач - 30.03.2022 15:33
 4. Протокол - 30.03.2022 15:33
 5. Документация - 11.03.2022 13:59
 6. Заповед за откриване - 11.03.2022 13:59

На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 50019.04 лв. без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 49820.55 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 152.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 100.35 куб.м.
Средна 117.29 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3.72 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 221.36 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2256 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02164 30.03.2022 09:00 31.03.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 11675.13 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2256 E
 1. Допълнитено споразумение - 15.06.2022 16:43
 2. Договор и приложения - 21.04.2022 13:37
 3. Заповед - 06.04.2022 08:57
 4. Заповед за определяне на купувач - 30.03.2022 15:32
 5. Протокол - 30.03.2022 15:32
 6. Заповед за откриване - 11.03.2022 13:59
 7. Документация - 11.03.2022 13:59

На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 31405.88 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 31289.13 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 169.00 %
Дървесен вид Бялбор
Едра 19.26 куб.м.
Средна 145.08 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 164.34 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2228 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02065 16.03.2022 12:30 17.03.2022 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 43552.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2228 Е
 1. Договор и приложения - 21.04.2022 13:35
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.03.2022 16:48
 3. Протокол - 16.03.2022 16:48
 4. Заповед за откриване - 22.02.2022 13:26
 5. Документация - 22.02.2022 13:26

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 127171.84 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "АНГЕЛ СТАНКОВ", с предложена цена в размер на 127171.84 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 192.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 221 куб.м.
Средна 48 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 143 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 416.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2227 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02064 16.03.2022 11:30 17.03.2022 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 39202.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2227 Е
 1. Договор и приложения - 21.04.2022 13:35
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.03.2022 16:14
 3. Протокол - 16.03.2022 16:14
 4. Заповед за откриване - 22.02.2022 13:26
 5. Документация - 22.02.2022 13:26

На първо място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 117998.02 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 117606.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 201.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 235 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 340.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2226 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02063 16.03.2022 10:30 17.03.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 82707.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2226 Е
 1. Договор и приложения - 21.04.2022 13:34
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.03.2022 16:10
 3. Протокол - 16.03.2022 16:10
 4. Заповед за откриване - 22.02.2022 13:25
 5. Документация - 22.02.2022 13:25

На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 245639.79 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 245639.79 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 197.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 447 куб.м.
Средна 67 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 241 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 761.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2224 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02062 16.03.2022 09:30 17.03.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 161508.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2224 Е
 1. Договор и приложения - 21.04.2022 13:34
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.03.2022 15:36
 3. Протокол - 16.03.2022 15:36
 4. Заповед за откриване - 22.02.2022 13:25
 5. Документация - 22.02.2022 13:25

На първо място ЕТ "АНГЕЛ СТАНКОВ", с предложена цена в размер на 503904.96 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 502289.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 212.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1013 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 288 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1348.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2223 E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02061 16.03.2022 08:30 17.03.2022 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 79427.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2223 E
 1. Договор и приложения - 21.04.2022 13:34
 2. Заповед за определяне на купувач - 16.03.2022 15:35
 3. Протокол - 16.03.2022 15:35
 4. Заповед за откриване - 22.02.2022 13:25
 5. Документация - 22.02.2022 13:25

На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 225572.68 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "АНГЕЛ СТАНКОВ", с предложена цена в размер на 224778.41 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 184.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Ела, Бук
Едра 582 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 116 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 705.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2220Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01857 23.12.2021 11:00 29.12.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 50780.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2220Е
 1. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:09
 2. Договор и приложения - 25.01.2022 08:31
 3. Заповед за определяне на купувач - 23.12.2021 14:58
 4. Протокол - 23.12.2021 14:58
 5. Заповед за откриване - 02.12.2021 11:35
 6. Документация - 02.12.2021 11:35

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 121872.00 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 121872.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 140.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 186 куб.м.
Средна 193 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
ОЗМ 152 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 552.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2219Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01856 23.12.2021 10:00 29.12.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 57629.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2219Е
 1. Договор и приложения - 25.01.2022 08:37
 2. Заповед за определяне на купувач - 23.12.2021 14:57
 3. Протокол - 23.12.2021 14:57
 4. Документация - 02.12.2021 11:34
 5. Заповед за откриване - 02.12.2021 11:34

На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 147530.24 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 146953.95 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 156.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 346 куб.м.
Средна 126 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 64 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 541.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2218-2Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01855 23.12.2021 09:00 29.12.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 26943.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2218-2Е
 1. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:09
 2. Договор и приложения - 25.01.2022 08:36
 3. Заповед за определяне на купувач - 23.12.2021 14:29
 4. Протокол - 23.12.2021 14:29
 5. Документация - 02.12.2021 11:34
 6. Заповед за откриване - 02.12.2021 11:34

На първо място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 54694.29 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 54694.29 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 103.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра куб.м.
Средна 158 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
ОЗМ 182 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 357.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2218-1Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01854 23.12.2021 08:00 29.12.2021 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 24080.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2218-1Е
 1. Договор и приложения - 21.01.2022 15:06
 2. Заповед за определяне на купувач - 23.12.2021 14:28
 3. Протокол - 23.12.2021 14:28
 4. Документация - 02.12.2021 11:33
 5. Заповед за откриване - 02.12.2021 11:33

На първо място "СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 64534.40 лв. без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 64534.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 168.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 197 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 197.00 куб.м.
 
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2217Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01853 21.12.2021 14:00 22.12.2021 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 67561.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2217Е
 1. Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:09
 2. Договор и приложения - 21.01.2022 15:05
 3. Заповед за определяне на купувач - 22.12.2021 13:52
 4. Протокол - 22.12.2021 13:52
 5. Заповед за откриване - 02.12.2021 11:33
 6. Документация - 02.12.2021 11:33

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 152012.25 лв. без ДДС.
На второ място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 152012.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 125.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 191 куб.м.
Средна 387 куб.м.
Дребна 48 куб.м.
ОЗМ 208 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 834.00 куб.м.