Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2015-ет
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00448 28.11.2019 10:30 29.11.2019 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 47727.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 59181.48 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2015-ет
 1. Заповед за откриване - 08.11.2019 14:48
 2. Документация - 08.11.2019 14:48
 3. Протокол - 29.11.2019 13:28
 4. Заповед за определяне на купувач - 29.11.2019 13:28
 5. Договор и приложения - 20.12.2019 15:25
 6. Уведомление за прекратяване на договор - 30.04.2020 09:57
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 59181.48 лева без ДДС.
На второ място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 58704.21 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 208 куб.м.
Средна 34 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 256 куб.м.
Дърва за огрев 110 куб.м.
Общо 610.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2017-ет
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00449 28.11.2019 11:30 29.11.2019 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 37664.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 45196.80 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2017-ет
 1. Заповед за откриване - 08.11.2019 14:51
 2. Документация - 08.11.2019 14:52
 3. Протокол - 29.11.2019 13:29
 4. Заповед за определяне на купувач - 29.11.2019 13:29
 5. Договор и приложения - 20.12.2019 15:25
 6. Допълнитено споразумение - 04.06.2020 08:35
 7. Допълнитено споразумение - 05.01.2021 15:16
 8. Допълнитено споразумение - 09.07.2021 09:40
На първо място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 45196.80 лева без ДДС.
На второ място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 45196.80 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 227 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 106 куб.м.
Дърва за огрев 23 куб.м.
Общо 393.00 куб.м.
 
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2018-ет
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00450 29.11.2019 09:00 02.12.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46223.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 55929.83 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2018-ет
 1. Заповед за откриване - 08.11.2019 14:53
 2. Документация - 08.11.2019 14:53
 3. Протокол - 02.12.2019 13:58
 4. Заповед за определяне на купувач - 02.12.2019 13:58
 5. Договор и приложения - 20.12.2019 15:25
 6. Уведомление за прекратяване на договор - 07.04.2020 16:29
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 55929.83 лева без ДДС.
На второ място "ВВС" ООД, с предложена цена в размер на 55467.60 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 295 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 140 куб.м.
Дърва за огрев 16 куб.м.
Общо 484.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 1МФ-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00451 05.12.2019 08:00 06.12.2019 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 24440.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1МФ-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 13:44
 2. Документация - 11.11.2019 13:44
 3. Протокол - 05.12.2019 09:10
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 09:10
 5. Договор и приложения - 23.12.2019 15:26
 6. Допълнитено споразумение - 01.10.2020 14:26
На първо място ЕТ "ДЪБ - НИЯЗИ КАРАБАШ", с предложена цена в размер на 24440.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "МУРАД-9 - ИСМАИЛ МУРАД", с предложена цена в размер на 24440.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 189 куб.м.
Средна 60 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 251.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 2МФ-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00452 05.12.2019 09:00 06.12.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 43355.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2МФ-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 13:46
 2. Документация - 11.11.2019 13:46
 3. Протокол - 05.12.2019 13:54
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 13:54
 5. Договор и приложения - 23.12.2019 15:27
На първо място ЕТ "ДЪБ - НИЯЗИ КАРАБАШ", с предложена цена в размер на 43355.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "АХМЕД САДЪК - БИЧКИЯ", с предложена цена в размер на 43355.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 299 куб.м.
Средна 121 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 52 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 481.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 3МФ-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00453 05.12.2019 10:00 06.12.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 49475.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 3МФ-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 13:47
 2. Документация - 11.11.2019 13:47
 3. Протокол - 05.12.2019 14:00
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 14:01
 5. Договор и приложения - 23.12.2019 15:57
 6. Допълнитено споразумение - 01.10.2020 14:26
На първо място ЕТ "АХМЕД САДЪК - БИЧКИЯ", с предложена цена в размер на 49475.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 49475.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 373 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 67 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 517.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 4МФ-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00454 05.12.2019 11:00 06.12.2019 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 78090.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 4МФ-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 13:48
 2. Документация - 11.11.2019 13:49
 3. Протокол - 05.12.2019 14:08
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 15:54
 5. Договор и приложения - 23.12.2019 15:57
 6. Допълнитено споразумение - 01.10.2020 14:26
На първо място ЕТ "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ", с предложена цена в размер на 78090.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 78090.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 517 куб.м.
Средна 99 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 224 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 844.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 5МФ-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00455 05.12.2019 12:00 06.12.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 32745.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 36019.50 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 5МФ-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 13:50
 2. Документация - 11.11.2019 13:50
 3. Протокол - 05.12.2019 15:27
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 15:27
 5. Договор и приложения - 23.12.2019 15:58
 6. Допълнитено споразумение - 01.10.2020 14:25
На първо място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 36019.50 лева без ДДС.
На второ място "КАМБЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 36019.50 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 252 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 327.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 6МФ-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00456 06.12.2019 08:30 09.12.2019 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 16530.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 6МФ-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 13:51
 2. Документация - 11.11.2019 13:52
 3. Протокол - 06.12.2019 09:47
 4. Заповед за определяне на купувач - 06.12.2019 09:48
 5. Договор и приложения - 23.12.2019 15:58
На първо място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 16530.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "НИК-МАН-63 - НИКОЛАЙ МАНДРАДЖИЕВ", с предложена цена в размер на 16530.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 135 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 157.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 7МФ-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00457 06.12.2019 09:30 09.12.2019 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 23770.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 26622.40 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 7МФ-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 13:53
 2. Документация - 11.11.2019 13:53
 3. Протокол - 06.12.2019 11:14
 4. Заповед за определяне на купувач - 06.12.2019 11:14
 5. Договор и приложения - 23.12.2019 15:58
 6. Уведомление за прекратяване на договор - 31.03.2020 15:12
На първо място "КАМБЕР" ЕООД, с предложена цена в размер на 26622.40 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "СИГМА - МАРИЯ ХАРИЗАНОВА", с предложена цена в размер на 26622.40 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 170 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 225.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 8МФ-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00458 06.12.2019 10:30 09.12.2019 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 36510.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 36875.10 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 8МФ-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 13:54
 2. Документация - 11.11.2019 13:54
 3. Протокол - 06.12.2019 11:36
 4. Заповед за определяне на купувач - 06.12.2019 11:36
 5. Договор и приложения - 23.12.2019 15:59
 6. Допълнитено споразумение - 01.10.2020 14:25
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 36875.10 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ДЪБ - НИЯЗИ КАРАБАШ", с предложена цена в размер на 36510.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 292 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 43 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 355.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 9МФ-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00459 06.12.2019 11:30 09.12.2019 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 128985.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 150912.45 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 9МФ-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 13:55
 2. Документация - 11.11.2019 13:55
 3. Протокол - 06.12.2019 15:14
 4. Заповед за определяне на купувач - 06.12.2019 15:15
 5. Договор и приложения - 23.12.2019 15:59
 6. Уведомление за прекратяване на договор - 12.05.2020 13:14
На първо място ЕТ "НИК-МАН-63 - НИКОЛАЙ МАНДРАДЖИЕВ", с предложена цена в размер на 150912.45 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "АХМЕД САДЪК - БИЧКИЯ", с предложена цена в размер на 150912.45 лева без ДДС.
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 961 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 167 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1151.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 10МФ-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00460 06.12.2019 12:30 09.12.2019 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 18725.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 21346.50 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 10МФ-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 13:58
 2. Документация - 11.11.2019 13:58
 3. Протокол - 06.12.2019 13:54
 4. Заповед за определяне на купувач - 06.12.2019 13:54
 5. Договор и приложения - 23.12.2019 15:59
На първо място ЕТ "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ", с предложена цена в размер на 21346.50 лева без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 21346.50 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 147 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 26 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 183.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 11-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00461 09.12.2019 08:00 10.12.2019 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 25550.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 29127.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 11-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 14:01
 2. Документация - 11.11.2019 14:01
 3. Протокол - 09.12.2019 15:18
 4. Заповед за определяне на купувач - 09.12.2019 15:18
 5. Договор и приложения - 27.12.2019 08:55
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 29127.00 лева без ДДС.
На второ място "ТМ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 28871.50 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 144 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 38 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 301.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 12-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00462 09.12.2019 09:00 10.12.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 3100.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 3472.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 12-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 14:02
 2. Документация - 11.11.2019 14:02
 3. Протокол - 09.12.2019 15:23
 4. Заповед за определяне на купувач - 09.12.2019 15:23
 5. Договор и приложения - 27.12.2019 09:00
 6. Допълнитено споразумение - 01.10.2020 14:24
На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 3472.00 лева без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 3441.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 15 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 41.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 13-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00463 09.12.2019 10:00 10.12.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 18955.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 22366.90 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 13-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 14:03
 2. Документация - 11.11.2019 14:03
 3. Протокол - 09.12.2019 15:25
 4. Заповед за определяне на купувач - 09.12.2019 15:25
 5. Договор и приложения - 27.12.2019 09:04
 6. Уведомление за прекратяване на договор - 26.03.2020 17:43
На първо място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 22366.90 лева без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 22177.35 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 136 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 180.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 14-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00464 09.12.2019 11:00 10.12.2019 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 51220.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 61976.20 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 14-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 14:04
 2. Документация - 11.11.2019 14:04
 3. Протокол - 09.12.2019 15:30
 4. Заповед за определяне на купувач - 09.12.2019 15:30
 5. Договор и приложения - 27.12.2019 09:09
 6. Уведомление за прекратяване на договор - 26.03.2020 17:41
На първо място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 61976.20 лева без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 60951.80 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 369 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
ОЗМ 65 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 512.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 15-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00465 09.12.2019 12:00 10.12.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 30505.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 36911.05 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 15-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 14:05
 2. Документация - 11.11.2019 14:05
 3. Протокол - 09.12.2019 15:31
 4. Заповед за определяне на купувач - 09.12.2019 15:31
 5. Договор и приложения - 27.12.2019 09:14
 6. Допълнитено споразумение - 01.10.2020 14:24
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 36911.05 лева без ДДС.
На второ място "ВВС" ООД, с предложена цена в размер на 36606.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 237 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 48 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 291.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 16-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00466 10.12.2019 08:30 11.12.2019 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 114885.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 144755.10 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 16-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 14:07
 2. Документация - 11.11.2019 14:07
 3. Протокол - 10.12.2019 14:51
 4. Заповед за определяне на купувач - 10.12.2019 14:51
 5. Договор и приложения - 31.12.2019 11:38
 6. Уведомление за прекратяване на договор - 26.03.2020 16:16
На първо място "БАЛДЖИЕВИ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 144755.10 лева без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 144755.10 лева без ДДС.
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 840 куб.м.
Средна 46 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 169 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1055.00 куб.м.
 
ТП ДГС Батак / Обект №: 17-20
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00467 10.12.2019 09:30 11.12.2019 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46380.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 60757.80 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 17-20
 1. Заповед за откриване - 11.11.2019 14:08
 2. Документация - 11.11.2019 14:08
 3. Протокол - 10.12.2019 14:55
 4. Заповед за определяне на купувач - 10.12.2019 14:55
 5. Договор и приложения - 30.12.2019 08:42
 6. Уведомление за прекратяване на договор - 27.03.2020 08:29
На първо място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 60757.80 лева без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВИ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 60294.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 341 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 56 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 413.00 куб.м.