Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2321
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03084 06.01.2023 11:00 09.01.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 386635.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2321
 1. Заповед за определяне на купувач - 06.01.2023 14:42
 2. Протокол - 06.01.2023 14:41
 3. Заповед за откриване - 15.12.2022 13:52
 4. Документация - 15.12.2022 13:52

На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 742339.20 лв. без ДДС.
На второ място "КРИСТАЛ ЛЕС 92" ЕООД, с предложена цена в размер на 742339.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 92.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1672 куб.м.
Средна 64 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 612 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 2351.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2319
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03083 06.01.2023 10:00 09.01.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 93445.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2319
 1. Заповед за определяне на купувач - 06.01.2023 14:40
 2. Протокол - 06.01.2023 14:40
 3. Заповед за откриване - 15.12.2022 13:52
 4. Документация - 15.12.2022 13:52

На първо място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 183152.20 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 181283.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 96.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 448 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 85 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 547.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2318
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03082 06.01.2023 09:00 09.01.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 180395.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2318
 1. Договор и приложения - 26.01.2023 11:51
 2. Заповед за определяне на купувач - 06.01.2023 13:30
 3. Протокол - 06.01.2023 13:30
 4. Заповед за откриване - 15.12.2022 13:52
 5. Документация - 15.12.2022 13:52

На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 348162.35 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 348162.35 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 93.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 834 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 193 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1064.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2317
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03081 06.01.2023 08:00 09.01.2023 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 317145.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2317
 1. Договор и приложения - 26.01.2023 11:51
 2. Заповед за определяне на купувач - 06.01.2023 13:29
 3. Протокол - 06.01.2023 13:29
 4. Документация - 15.12.2022 13:51
 5. Заповед за определяне на купувач - 15.12.2022 13:51

На първо място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 602575.50 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 599404.05 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 90.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1505 куб.м.
Средна 68 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 268 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1844.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2316
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03080 05.01.2023 16:30 06.01.2023 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 130255.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316
 1. Договор и приложения - 26.01.2023 11:50
 2. Заповед за определяне на купувач - 06.01.2023 11:46
 3. Протокол - 06.01.2023 11:46
 4. Заповед за откриване - 15.12.2022 09:48
 5. Документация - 15.12.2022 09:48

На първо място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 224038.60 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ", с предложена цена в размер на 222736.05 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 72.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 298 куб.м.
Средна 271 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
ОЗМ 365 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 961.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2315
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03079 05.01.2023 15:30 06.01.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 112710.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2315
 1. Заповед за определяне на купувач - 06.01.2023 11:45
 2. Протокол - 06.01.2023 11:45
 3. Заповед за откриване - 15.12.2022 09:48
 4. Документация - 15.12.2022 09:48

На първо място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 202878.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 201750.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 80.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 86 куб.м.
Средна 190 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
ОЗМ 585 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 880.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2313
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03078 05.01.2023 14:30 06.01.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 312175.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313
 1. Договор и приложения - 26.01.2023 11:50
 2. Заповед за определяне на купувач - 06.01.2023 11:45
 3. Протокол - 06.01.2023 11:45
 4. Заповед за откриване - 15.12.2022 09:48
 5. Документация - 15.12.2022 09:48

На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 596254.25 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 593132.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 91.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1397 куб.м.
Средна 85 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 382 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1868.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2312
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03077 05.01.2023 13:30 06.01.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 96240.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312
 1. Договор и приложения - 26.01.2023 11:49
 2. Заповед за определяне на купувач - 05.01.2023 16:26
 3. Протокол - 05.01.2023 16:26
 4. Документация - 15.12.2022 09:48
 5. Заповед за откриване - 15.12.2022 09:48

На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 162645.60 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 162645.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 69.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 226 куб.м.
Средна 147 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 308 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 689.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2309
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03076 05.01.2023 12:30 06.01.2023 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 84500.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2309
 1. Заповед за определяне на купувач - 05.01.2023 16:27
 2. Протокол - 05.01.2023 16:27
 3. Заповед за откриване - 15.12.2022 09:48
 4. Документация - 15.12.2022 09:48

На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 164775.00 лв. без ДДС.
На второ място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 163930.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 95.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 397 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 86 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 492.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2308
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03075 04.01.2023 12:00 05.01.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 246560.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308
 1. Протокол - 04.01.2023 15:52
 2. Заповед за определяне на купувач - 04.01.2023 15:52
 3. Документация - 15.12.2022 09:47
 4. Заповед за откриване - 15.12.2022 09:47

На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 463532.80 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 461067.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 88.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1152 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 276 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1456.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2306
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03074 04.01.2023 11:00 05.01.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 81320.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2306
 1. Договор и приложения - 26.01.2023 11:49
 2. Протокол - 04.01.2023 15:14
 3. Заповед за определяне на купувач - 04.01.2023 15:14
 4. Заповед за откриване - 15.12.2022 09:47
 5. Документация - 15.12.2022 09:47

На първо място "ПЕХЛЕВАН - 80" ЕООД, с предложена цена в размер на 162640.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 161826.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 100.00 %
Дървесен вид Смърч
Едра 342 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 138 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 488.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2303
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03073 04.01.2023 10:00 05.01.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 75060.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303
 1. Договор и приложения - 26.01.2023 11:48
 2. Протокол - 04.01.2023 15:03
 3. Заповед за определяне на купувач - 04.01.2023 15:03
 4. Документация - 15.12.2022 09:47
 5. Заповед за откриване - 15.12.2022 09:47

На първо място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 146367.00 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 145616.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 95.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 338 куб.м.
Средна 39 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 99 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 478.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2302
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03072 04.01.2023 09:00 05.01.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 159715.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2302
 1. Договор и приложения - 26.01.2023 11:47
 2. Заповед за определяне на купувач - 04.01.2023 14:42
 3. Протокол - 04.01.2023 14:42
 4. Документация - 15.12.2022 09:47
 5. Заповед за откриване - 15.12.2022 09:47

На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 311444.25 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 311444.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 95.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 685 куб.м.
Средна 55 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 258 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1000.00 куб.м.
 
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2301
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03071 04.01.2023 08:00 05.01.2023 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 209455.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2301
 1. Протокол - 04.01.2023 14:19
 2. Заповед за определяне на купувач - 04.01.2023 14:19
 3. Заповед за откриване - 15.12.2022 09:47
 4. Документация - 15.12.2022 09:47

На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 406342.70 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 404248.15 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 94.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 858 куб.м.
Средна 104 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 359 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1325.00 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2320
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03070 05.01.2023 11:00 06.01.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 166200.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2320
 1. Заповед за определяне на купувач - 05.01.2023 16:03
 2. Протокол - 05.01.2023 16:03
 3. Заповед за откриване - 09.12.2022 09:30
 4. Документация - 09.12.2022 09:30

На първо място "Ай Си Ди - 61" ЕООД, с предложена цена в размер на 315780.00 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "Надежда 2-Али Карамолла", с предложена цена в размер на 315780.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 90.00 %
Дървесен вид Смърч
Едра 691 куб.м.
Средна 280 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
ОЗМ 63 куб.м.
Дърва за огрев 16 куб.м.
Общо 1070.00 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2312
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03069 05.01.2023 10:00 06.01.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 64525.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312
 1. Заповед за определяне на купувач - 05.01.2023 16:03
 2. Протокол - 05.01.2023 16:03
 3. Заповед за откриване - 09.12.2022 09:30
 4. Документация - 09.12.2022 09:30

На първо място "С. Р. КАСЪКЛИЕВ" ООД, с предложена цена в размер на 125823.75 лв. без ДДС.
На второ място "ПЕХЛЕВАН - 80" ЕООД, с предложена цена в размер на 125823.75 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 95.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 236 куб.м.
Средна 154 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 42 куб.м.
Общо 468.00 куб.м.
 
ТП ДГС Селище / Обект №: 2304
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03068 05.01.2023 09:00 06.01.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 185625.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304
 1. Заповед за определяне на купувач - 05.01.2023 16:03
 2. Протокол - 05.01.2023 16:03
 3. Заповед за откриване - 09.12.2022 09:30
 4. Документация - 09.12.2022 09:30

На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 313706.25 лв. без ДДС.
На второ място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 313706.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 69.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 318 куб.м.
Средна 284 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
ОЗМ 504 куб.м.
Дърва за огрев 491 куб.м.
Общо 1620.00 куб.м.
 
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2234-2
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03067 05.01.2023 09:00 06.01.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 14517.85 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2234-2
 1. Договор и приложения - 11.01.2023 15:02
 2. Заповед - 05.01.2023 16:14
 3. Заповед за определяне на купувач - 05.01.2023 16:14
 4. Протокол - 05.01.2023 16:14
 5. Документация - 09.12.2022 15:03
 6. Заповед за откриване - 09.12.2022 15:03

На първо място "СИНАНОВ РС" ЕООД, с предложена цена в размер на 25841.89 лв. без ДДС.
На второ място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 25841.89 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 78.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 69.80 куб.м.
Средна 1.83 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 12.41 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 84.04 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2220C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03066 29.12.2022 15:00 30.12.2022 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 43154.20 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2220C
 1. Договор и приложения - 06.01.2023 14:33
 2. Заповед - 30.12.2022 17:07
 3. Заповед за определяне на купувач - 30.12.2022 17:07
 4. Протокол - 30.12.2022 17:06
 5. Документация - 06.12.2022 09:18
 6. Заповед за откриване - 06.12.2022 09:18

На първо място "СТАМБОЛИ КОМЕРС" ООД, с предложена цена в размер на 85445.12 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 85013.58 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 98.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 182.93 куб.м.
Средна 12.77 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 66.28 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 261.98 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2219C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ03065 29.12.2022 14:00 30.12.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16751.25 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2219C
 1. Договор и приложения - 17.01.2023 16:28
 2. Заповед - 30.12.2022 17:10
 3. Заповед за определяне на купувач - 30.12.2022 17:10
 4. Протокол - 30.12.2022 17:10
 5. Документация - 06.12.2022 09:18
 6. Заповед за откриване - 06.12.2022 09:18

На първо място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 33502.25 лв. без ДДС.
На второ място "СИНАНОВ РС" ЕООД, с предложена цена в размер на 33334.74 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 100.00 %
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 83.15 куб.м.
Средна 3.44 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 9.57 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 96.16 куб.м.