Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2150
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01534 31.08.2021 12:00 01.09.2021 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 36025.48 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 82857.98 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2150
 1. Заповед за откриване - 11.08.2021 15:22
 2. Документация - 11.08.2021 15:22
 3. Протокол - 31.08.2021 16:15
 4. Заповед за определяне на купувач - 31.08.2021 16:15
 5. Договор и приложения - 16.09.2021 15:56
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 82857.98 лева без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 82497.73 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 211.62 куб.м.
Средна 25.78 куб.м.
Дребна 1.83 куб.м.
ОЗМ 390.26 куб.м.
Дърва за огрев 31.31 куб.м.
Общо 660.80 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2153
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01535 30.09.2021 09:00 01.10.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 3267.70 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2153
 1. Заповед за откриване - 09.09.2021 15:31
 2. Документация - 09.09.2021 15:31
 3. Протокол - 01.10.2021 11:15
 4. Заповед за определяне на купувач - 01.10.2021 11:15
На първо място "КОНСТАНТИН ЛЕС - КЛИСУРА" ЕООД , с предложена цена в размер на 3267.70 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Кедър, Акация
Едра 15 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Дърва за огрев 147 куб.м.
Общо 173.00 куб.м.
 
ТП ДГС Клисура / Обект №: 2154
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01536 30.09.2021 11:00 01.10.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 4742.12 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2154
 1. Заповед за откриване - 09.09.2021 15:32
 2. Документация - 09.09.2021 15:32
 3. Протокол - 30.09.2021 15:24
 4. Заповед за определяне на купувач - 30.09.2021 15:24
На първо място "КОНСТАНТИН ЛЕС - КЛИСУРА" ЕООД , с предложена цена в размер на 4742.12 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб
Едра 67 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 44 куб.м.
Общо 128.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2122
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01537 13.10.2021 09:00 14.10.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 8949.56 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2122
 1. Документация - 23.09.2021 13:34
 2. Заповед за откриване - 23.09.2021 13:34
 3. Протокол - 14.10.2021 14:01
 4. Заповед за определяне на купувач - 14.10.2021 14:01
На първо място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 8949.56 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Върба
Едра 46.61 куб.м.
Средна 26.33 куб.м.
Дребна 3.01 куб.м.
ОЗМ 16.93 куб.м.
Дърва за огрев 63.49 куб.м.
Общо 156.37 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2123
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01538 13.10.2021 10:00 14.10.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 19150.40 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 20682.40 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2123
 1. Документация - 23.09.2021 13:42
 2. Заповед за откриване - 23.09.2021 13:42
 3. Протокол - 14.10.2021 14:02
 4. Заповед за определяне на купувач - 14.10.2021 14:02
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 20682.40 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 20682.40 лева без ДДС.
Дървесен вид Смърч, Ела, Бук
Едра 142.03 куб.м.
Средна 45.57 куб.м.
Дребна 1.83 куб.м.
ОЗМ 27.33 куб.м.
Дърва за огрев 39 куб.м.
Общо 255.76 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2124
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01539 13.10.2021 11:00 14.10.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 4818.77 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2124
 1. Документация - 23.09.2021 13:47
 2. Заповед за откриване - 23.09.2021 13:47
 3. Протокол - 14.10.2021 14:03
 4. Заповед за определяне на купувач - 14.10.2021 14:03
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 4818.77 лева без ДДС.
На второ място "ЕКО ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 4818.77 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 52.86 куб.м.
Средна 4.08 куб.м.
Дребна 0.32 куб.м.
ОЗМ 7.14 куб.м.
Дърва за огрев 7.69 куб.м.
Общо 72.09 куб.м.
 
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 2125
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01540 13.10.2021 12:00 14.10.2021 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 18937.51 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2125
 1. Документация - 23.09.2021 13:48
 2. Заповед за откриване - 23.09.2021 13:48
 3. Протокол - 14.10.2021 14:03
 4. Заповед за определяне на купувач - 14.10.2021 14:03
На първо място "ЛЪКИ - ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 18937.51 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 179.71 куб.м.
Средна 18.45 куб.м.
Дребна 0.49 куб.м.
ОЗМ 65.38 куб.м.
Дърва за огрев 16.35 куб.м.
Общо 280.38 куб.м.
 
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2129
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01543 от 14.10.2021 10:00 е прекратена на 11.10.2021 15:38 на основание Заповед 606/11.10.2021г. на Директора на ТП ДГС Хисар.
EТ01543 14.10.2021 10:00 15.10.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 10431.38 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2129
 1. Документация - 23.09.2021 13:26
 2. Заповед за откриване - 23.09.2021 13:26
 3. Заповед за прекратяване - 11.10.2021 15:37
Дървесен вид Акация
Едра 152 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Дърва за огрев 26 куб.м.
Общо 209.00 куб.м.