Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2210
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02466 08.09.2022 11:00 09.09.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 34856.28 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2210
 1. Договор и приложения - 20.09.2022 11:48
 2. Заповед - 08.09.2022 15:13
 3. Заповед за определяне на купувач - 08.09.2022 15:12
 4. Протокол - 08.09.2022 15:12
 5. Заповед за откриване - 18.08.2022 08:34
 6. Документация - 18.08.2022 08:34

На първо място "БАРИ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 73895.00 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 73546.44 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 186.95 куб.м.
Средна 22.96 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 50.61 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 260.52 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2209
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02459 30.08.2022 09:00 31.08.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 34404.18 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2209
 1. Договор и приложения - 05.09.2022 16:18
 2. Заповед - 30.08.2022 15:07
 3. Заповед за определяне на купувач - 30.08.2022 15:07
 4. Протокол - 30.08.2022 15:07
 5. Документация - 10.08.2022 16:10
 6. Заповед за откриване - 10.08.2022 16:10

На първо място ЕТ "КЕМАЛ БАШЕВ", с предложена цена в размер на 62271.42 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 61583.34 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 145.37 куб.м.
Средна 18.73 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 115.19 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 279.29 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2208
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02444 19.08.2022 10:00 22.08.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 61451.02 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2208
 1. Договор и приложения - 26.08.2022 16:15
 2. Заповед - 19.08.2022 14:33
 3. Заповед за определяне на купувач - 19.08.2022 14:33
 4. Протокол - 19.08.2022 14:33
 5. Документация - 01.08.2022 14:50
 6. Заповед за откриване - 01.08.2022 14:50

На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 119214.96 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 118600.45 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 286.09 куб.м.
Средна 33.43 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 147.72 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 467.24 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2207
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02400 05.08.2022 10:00 08.08.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 16313.65 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2207
 1. Допълнитено споразумение - 05.09.2022 16:20
 2. Договор и приложения - 18.08.2022 15:50
 3. Заповед - 05.08.2022 14:05
 4. Заповед за определяне на купувач - 05.08.2022 14:05
 5. Протокол - 05.08.2022 14:05
 6. Заповед за откриване - 14.07.2022 15:37
 7. Документация - 14.07.2022 15:37

На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 32301.37 лв. без ДДС.
На второ място "АСТРА - ГХ" ООД, с предложена цена в размер на 32138.23 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 49.82 куб.м.
Средна 16.8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 80.23 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 146.85 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2229
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02394 03.08.2022 09:00 04.08.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 23471.79 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2229
 1. Договор и приложения - 22.08.2022 14:51
 2. Заповед за определяне на купувач - 03.08.2022 15:48
 3. Протокол - 03.08.2022 15:48
 4. Заповед за откриване - 13.07.2022 14:28
 5. Документация - 13.07.2022 14:28

На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 46943.79 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 46943.79 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 138 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 101 куб.м.
Дърва за огрев 25 куб.м.
Общо 297.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2231
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02393 03.08.2022 10:00 04.08.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 90579.06 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2231
 1. Договор и приложения - 31.08.2022 15:09
 2. Заповед за определяне на купувач - 03.08.2022 15:48
 3. Протокол - 03.08.2022 15:48
 4. Заповед за откриване - 13.07.2022 14:28
 5. Документация - 13.07.2022 14:28

На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 181158.06 лв. без ДДС.
На второ място "БАТАК ЛЕС 2013" ООД, с предложена цена в размер на 180252.27 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 577 куб.м.
Средна 207 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ 299 куб.м.
Дърва за огрев 75 куб.м.
Общо 1171.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2243С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02392 03.08.2022 11:00 04.08.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 35416.10 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2243С
 1. Договор и приложения - 22.08.2022 15:23
 2. Заповед за определяне на купувач - 03.08.2022 16:19
 3. Протокол - 03.08.2022 16:19
 4. Заповед за откриване - 13.07.2022 14:27
 5. Документация - 13.07.2022 14:27

На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 70832.10 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 70832.10 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 81 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 397 куб.м.
Дърва за огрев 99 куб.м.
Общо 593.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2244C
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02391 03.08.2022 12:00 04.08.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 47227.15 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2244C
 1. Договор и приложения - 31.08.2022 15:11
 2. Заповед за определяне на купувач - 04.08.2022 09:36
 3. Протокол - 04.08.2022 09:36
 4. Заповед за откриване - 13.07.2022 14:27
 5. Документация - 13.07.2022 14:27

На първо място "БАТАК ЛЕС 2013" ООД, с предложена цена в размер на 103427.28 лв. без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 102482.74 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика
Едра 366 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 78 куб.м.
Дърва за огрев 17 куб.м.
Общо 483.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2206
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02348 13.07.2022 12:00 14.07.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 14158.70 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2206
 1. Договор и приложения - 20.07.2022 10:35
 2. Заповед - 14.07.2022 09:47
 3. Заповед за определяне на купувач - 14.07.2022 09:46
 4. Протокол - 14.07.2022 09:46
 5. Заповед за откриване - 23.06.2022 13:22
 6. Документация - 23.06.2022 13:22

На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 29167.24 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ", с предложена цена в размер на 29025.65 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 79.78 куб.м.
Средна 5.34 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 24.05 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 109.17 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2205
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02347 13.07.2022 11:00 14.07.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 15354.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2205
 1. Допълнитено споразумение - 13.09.2022 08:52
 2. Договор и приложения - 03.08.2022 15:51
 3. Заповед - 14.07.2022 09:32
 4. Заповед за определяне на купувач - 14.07.2022 09:31
 5. Протокол - 14.07.2022 09:31
 6. Заповед за откриване - 23.06.2022 13:22
 7. Документация - 23.06.2022 13:21

На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 31168.62 лв. без ДДС.
На второ място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 31015.08 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 74.94 куб.м.
Средна 16.81 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 24.56 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 116.31 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2246С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02337 29.06.2022 11:00 30.06.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 62305.17 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2246С
 1. Договор и приложения - 28.07.2022 13:49
 2. Заповед за определяне на купувач - 29.06.2022 15:39
 3. Протокол - 29.06.2022 15:39
 4. Заповед за откриване - 10.06.2022 15:35
 5. Документация - 10.06.2022 15:35

На първо място "ТРИМАНС 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 153270.47 лв. без ДДС.
На второ място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 152647.42 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 206 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 570 куб.м.
Дърва за огрев 143 куб.м.
Общо 943.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2241С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02336 29.06.2022 10:00 30.06.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 34397.38 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2241С
 1. Договор и приложения - 28.07.2022 13:49
 2. Заповед за определяне на купувач - 29.06.2022 14:03
 3. Протокол - 29.06.2022 14:03
 4. Документация - 10.06.2022 15:35
 5. Заповед за откриване - 10.06.2022 15:35

На първо място ЕТ "СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ", с предложена цена в размер на 72578.05 лв. без ДДС.
На второ място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 72578.05 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 84 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 382 куб.м.
Дърва за огрев 95 куб.м.
Общо 571.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2204
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02285 31.05.2022 10:00 01.06.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 61617.42 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2204
 1. Договор и приложения - 08.06.2022 11:54
 2. Заповед - 01.06.2022 10:33
 3. Заповед за определяне на купувач - 01.06.2022 10:33
 4. Протокол - 01.06.2022 10:32
 5. Документация - 13.05.2022 11:51
 6. Заповед за откриване - 13.05.2022 11:51

На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 163901.64 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 162669.30 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 343.51 куб.м.
Средна 29.1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 68.87 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 441.48 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2203
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02231 11.05.2022 10:00 12.05.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 39562.20 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2203
 1. Договор и приложения - 19.05.2022 15:37
 2. Заповед - 12.05.2022 13:36
 3. Заповед за определяне на купувач - 12.05.2022 13:35
 4. Протокол - 12.05.2022 13:35
 5. Заповед за откриване - 21.04.2022 16:11
 6. Документация - 21.04.2022 16:11

На първо място ЕТ "КЕМАЛ БАШЕВ", с предложена цена в размер на 110773.80 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 110378.18 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 198.85 куб.м.
Средна 12.4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 85.5 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 296.75 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2202
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02230 11.05.2022 09:00 12.05.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 6762.90 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2202
 1. Договор и приложения - 19.05.2022 15:35
 2. Заповед - 12.05.2022 13:37
 3. Заповед за определяне на купувач - 12.05.2022 13:36
 4. Протокол - 12.05.2022 13:36
 5. Заповед за откриване - 21.04.2022 16:11
 6. Документация - 21.04.2022 16:11

На първо място ЕТ "КЕМАЛ БАШЕВ", с предложена цена в размер на 19409.71 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 19274.45 лв. без ДДС.
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 31.87 куб.м.
Средна 1.11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 19.08 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 52.06 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2240С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02086 25.03.2022 11:00 28.03.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 17505.26 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2240С
 1. Допълнитено споразумение - 13.09.2022 08:53
 2. Договор и приложения - 09.05.2022 14:19
 3. Заповед за определяне на купувач - 25.03.2022 16:23
 4. Протокол - 25.03.2022 16:23
 5. Заповед за изменение - 23.02.2022 15:58
 6. Документация - 11.02.2022 15:27
 7. Заповед за откриване - 11.02.2022 15:27

На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 65468.96 лв. без ДДС.
На второ място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 65118.86 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 61 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 180 куб.м.
Дърва за огрев 45 куб.м.
Общо 292.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2239С
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02085 25.03.2022 10:00 28.03.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 16413.60 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2239С
 1. Допълнитено споразумение - 05.09.2022 16:21
 2. Договор и приложения - 19.04.2022 16:02
 3. Заповед за определяне на купувач - 25.03.2022 16:23
 4. Протокол - 25.03.2022 16:23
 5. Заповед за изменение - 23.02.2022 15:01
 6. Документация - 11.02.2022 15:26
 7. Заповед за откриване - 11.02.2022 15:26

На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 55643.06 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ", с предложена цена в размер на 55643.06 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 52 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 181 куб.м.
Дърва за огрев 45 куб.м.
Общо 285.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2238
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02084 25.03.2022 09:00 28.03.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 18374.95 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2238
 1. Договор и приложения - 26.04.2022 10:04
 2. Заповед за определяне на купувач - 25.03.2022 16:22
 3. Протокол - 25.03.2022 16:22
 4. Заповед за изменение - 23.02.2022 15:01
 5. Документация - 11.02.2022 15:26
 6. Заповед за откриване - 11.02.2022 15:26

На първо място "ТРИМАНС 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 60821.20 лв. без ДДС.
На второ място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 60453.70 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 123 куб.м.
Средна 70 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 57 куб.м.
Дърва за огрев 15 куб.м.
Общо 267.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2237
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02083 23.03.2022 10:00 24.03.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 87848.44 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2237
 1. Допълнитено споразумение - 19.07.2022 09:41
 2. Заповед за определяне на купувач - 24.03.2022 11:05
 3. Протокол - 24.03.2022 11:05
 4. Заповед за изменение - 23.02.2022 15:01
 5. Документация - 11.02.2022 15:25
 6. Заповед за откриване - 11.02.2022 15:25

На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 283749.48 лв. без ДДС.
На второ място "КАЛИ-85" ЕООД, с предложена цена в размер на 282871.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 338 куб.м.
Средна 281 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 715 куб.м.
Дърва за огрев 179 куб.м.
Общо 1520.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2236
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02082 23.03.2022 09:00 24.03.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 39459.23 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2236
 1. Допълнитено споразумение - 19.07.2022 09:34
 2. Договор и приложения - 26.04.2022 10:03
 3. Заповед за определяне на купувач - 24.03.2022 11:18
 4. Протокол - 24.03.2022 11:18
 5. Заповед за изменение - 23.02.2022 15:00
 6. Документация - 11.02.2022 15:24
 7. Заповед за откриване - 11.02.2022 15:24

На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 127058.21 лв. без ДДС.
На второ място "КАЛИ-85" ЕООД, с предложена цена в размер на 126663.62 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 137 куб.м.
Средна 293 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
ОЗМ 227 куб.м.
Дърва за огрев 56 куб.м.
Общо 734.00 куб.м.