"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2216-1Е
№ търг EТ01851
Първа дата 21.12.2021 12:00
Втора дата 22.12.2021 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 128150.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2216-1Е
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 1033 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 1033.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:07
Договор и приложения - 21.01.2022 15:05
Протокол - 22.12.2021 13:53
Заповед за определяне на купувач - 22.12.2021 13:53
Заповед за откриване - 02.12.2021 11:32
Документация - 02.12.2021 11:32
 
Резултати
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 358820.00 лева без ДДС.
На второ място "СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 358820.00 лева без ДДС.