"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2234-2
№ търг EТ03067
Първа дата 05.01.2023 09:00
Втора дата 06.01.2023 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 14517.85 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2234-2
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 69.80 куб.м.
Средна 1.83 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 12.41 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 84.04 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 31.05.2023 16:10
Допълнитено споразумение - 30.03.2023 16:08
Допълнитено споразумение - 22.02.2023 15:51
Договор и приложения - 11.01.2023 15:02
Заповед - 05.01.2023 16:14
Заповед за определяне на купувач - 05.01.2023 16:14
Протокол - 05.01.2023 16:14
Документация - 09.12.2022 15:03
Заповед за откриване - 09.12.2022 15:03
 
Резултати
На първо място "СИНАНОВ РС" ЕООД, с предложена цена в размер на 25841.89 лева без ДДС.
На второ място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 25841.89 лева без ДДС.