"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2435
№ търг EТ04988
Първа дата 15.12.2023 10:00
Втора дата 18.12.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 10093.53 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2435
Дървесен вид Летендъб, Акация, Планинскибряст, Глог
Едра 2 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 33 куб.м.
Дърва за огрев 110 куб.м.
Общо 145.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Хисар 2435 Заповед З-28-376.pdf - 20.11.2023 09:42
Хисар 2435 Документация.rar - 20.11.2023 09:42