"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1918
№ търг EТ00423
Първа дата 14.10.2019 08:00
Втора дата 15.10.2019 08:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 5478.72 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ00423 от 14.10.2019 08:00 е прекратена на 11.10.2019 15:59 на основание Заповед № 324/11.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
 
Данни за дървесина
Обект № 1918
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 133.66 куб.м.
Общо 133.66 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 24.09.2019 14:45
Документация - 24.09.2019 14:45
Протокол - 11.10.2019 15:47
Заповед за прекратяване - 11.10.2019 15:48