"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2302-1 МТ
№ търг EТ02671
Първа дата 29.11.2022 09:00
Втора дата 30.11.2022 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 210685.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2302-1 МТ
Дървесен вид Черенбор, Габър
Едра 1162 куб.м.
Средна 230 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 290 куб.м.
Общо 1683.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 03.01.2023 14:53
Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 14:37
Протокол - 29.11.2022 14:37
Документация - 10.11.2022 13:40
Заповед за откриване - 10.11.2022 13:40
 
Резултати
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 210685.00 лева без ДДС.