"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2227 Е
№ търг EТ02064
Първа дата 16.03.2022 11:30
Втора дата 17.03.2022 11:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 39202.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2227 Е
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 235 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 340.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 21.04.2022 13:35
Заповед за определяне на купувач - 16.03.2022 16:14
Протокол - 16.03.2022 16:14
Заповед за откриване - 22.02.2022 13:26
Документация - 22.02.2022 13:26
 
Резултати
На първо място "ИВГАРИ-52" ЕООД, с предложена цена в размер на 117998.02 лева без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 117606.00 лева без ДДС.