"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1915
№ търг EТ00422
Първа дата 09.10.2019 14:00
Втора дата 10.10.2019 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 14093.19 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ00422 от 09.10.2019 14:00 е прекратена на 08.10.2019 15:47 на основание Заповед № 315/08.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
 
Данни за дървесина
Обект № 1915
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 42.80 куб.м.
Средна 5.30 куб.м.
Дребна 0.23 куб.м.
ОЗМ 70.65 куб.м.
Дърва за огрев 193.19 куб.м.
Общо 312.17 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 20.09.2019 15:52
Документация - 20.09.2019 15:52
Протокол - 08.10.2019 15:47
Заповед за прекратяване - 08.10.2019 15:47