"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2018-ет
№ търг EТ00450
Първа дата 29.11.2019 09:00
Втора дата 02.12.2019 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 46223.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2018-ет
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 295 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 140 куб.м.
Дърва за огрев 16 куб.м.
Общо 484.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 08.11.2019 14:53
Документация - 08.11.2019 14:53
Протокол - 02.12.2019 13:58
Заповед за определяне на купувач - 02.12.2019 13:58
Договор и приложения - 20.12.2019 15:25
Уведомление за прекратяване на договор - 07.04.2020 16:29
 
Резултати
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 55929.83 лева без ДДС.
На второ място "ВВС" ООД, с предложена цена в размер на 55467.60 лева без ДДС.