"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Селище / Обект №: 2304
№ търг EТ03068
Първа дата 05.01.2023 09:00
Втора дата 06.01.2023 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 185625.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2304
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 318 куб.м.
Средна 284 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
ОЗМ 504 куб.м.
Дърва за огрев 491 куб.м.
Общо 1620.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 09.02.2023 10:57
Договор и приложения - 31.01.2023 14:16
Заповед за определяне на купувач - 05.01.2023 16:03
Протокол - 05.01.2023 16:03
Заповед за откриване - 09.12.2022 09:30
Документация - 09.12.2022 09:30
 
Резултати
На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 313706.25 лева без ДДС.
На второ място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 313706.25 лева без ДДС.