"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2213Е
№ търг EТ01846
Първа дата 16.12.2021 08:30
Втора дата 17.12.2021 08:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 75548.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2213Е
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 487 куб.м.
Средна 130 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 129 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 747.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:04
Договор и приложения - 21.01.2022 14:59
Заповед за определяне на купувач - 16.12.2021 17:00
Протокол - 16.12.2021 17:00
Документация - 26.11.2021 19:02
Заповед за откриване - 26.11.2021 19:02
 
Резултати
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 187359.04 лева без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 185848.08 лева без ДДС.