"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2315
№ търг EТ03079
Първа дата 05.01.2023 15:30
Втора дата 06.01.2023 15:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 112710.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2315
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 86 куб.м.
Средна 190 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
ОЗМ 585 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 880.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 31.01.2023 13:55
Заповед за определяне на купувач - 06.01.2023 11:45
Протокол - 06.01.2023 11:45
Заповед за откриване - 15.12.2022 09:48
Документация - 15.12.2022 09:48
 
Резултати
На първо място "ВЕРКА" ЕООД, с предложена цена в размер на 202878.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 201750.90 лева без ДДС.