"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Селище / Обект №: 8-2 МТ
№ търг EТ03672
Първа дата 23.06.2023 10:00
Втора дата 26.06.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 16779.54 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 8-2 МТ
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 35.05 куб.м.
Средна 82.83 куб.м.
Дребна 2.66 куб.м.
ОЗМ 11.37 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 131.91 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 11.07.2023 15:36
Заповед - 23.06.2023 16:18
Заповед за определяне на купувач - 23.06.2023 13:19
Протокол - 23.06.2023 13:19
Заповед за откриване - 31.05.2023 11:24
Документация - 31.05.2023 11:23
 
Резултати
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 18960.94 лева без ДДС.
На второ място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 18793.14 лева без ДДС.