"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Селище / Обект №: 8-4 МТ
№ търг EТ03674
Първа дата 23.06.2023 12:00
Втора дата 26.06.2023 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 24207.55 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 8-4 МТ
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 105.49 куб.м.
Средна 6.50 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 18.18 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 130.17 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 11.07.2023 15:36
Заповед - 23.06.2023 16:22
Заповед за определяне на купувач - 23.06.2023 15:55
Протокол - 23.06.2023 15:55
Заповед за откриване - 31.05.2023 11:24
Документация - 31.05.2023 11:24
 
Резултати
На първо място "СЕВДАЛИНА" ООД, с предложена цена в размер на 32438.27 лева без ДДС.
На второ място "СТАМБОЛИ КОМЕРС" ООД, с предложена цена в размер на 32196.19 лева без ДДС.