"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2205-1е
№ търг EТ01836
Първа дата 08.12.2021 14:30
Втора дата 09.12.2021 14:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 57045.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2205-1е
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб
Едра 495 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 495.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:02
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:01
Договор и приложения - 18.01.2022 16:28
Заповед за определяне на купувач - 09.12.2021 14:11
Протокол - 09.12.2021 14:11
Заповед за откриване - 19.11.2021 15:40
Документация - 19.11.2021 15:40
 
Резултати
На първо място "ИБЧО МЕБЕЛ" ООД, с предложена цена в размер на 161437.35 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 161437.35 лева без ДДС.