"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 14-20
№ търг EТ00464
Първа дата 09.12.2019 11:00
Втора дата 10.12.2019 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 51220.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 14-20
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 369 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
ОЗМ 65 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 512.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 14:04
Документация - 11.11.2019 14:04
Протокол - 09.12.2019 15:30
Заповед за определяне на купувач - 09.12.2019 15:30
Договор и приложения - 27.12.2019 09:09
Уведомление за прекратяване на договор - 26.03.2020 17:41
 
Резултати
На първо място ЕТ "АЛИ ИНДЖЕ", с предложена цена в размер на 61976.20 лева без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 60951.80 лева без ДДС.