"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23201
№ търг EТ02682
Първа дата 30.11.2022 08:00
Втора дата 01.12.2022 08:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 100360.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23201
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела
Едра 482 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 106 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 641.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 15.12.2022 08:55
Заповед - 30.11.2022 16:22
Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 16:22
Протокол - 30.11.2022 16:22
Документация - 09.11.2022 13:40
Заповед за откриване - 09.11.2022 13:40
 
Резултати
На първо място "НИКОЛОВИ ЛЕС 1" ООД, с предложена цена в размер на 120432.00 лева без ДДС.
На второ място "МТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 119428.40 лева без ДДС.