"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2318
№ търг EТ03082
Първа дата 06.01.2023 09:00
Втора дата 09.01.2023 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 180395.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2318
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 834 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 193 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1064.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 26.01.2023 11:51
Заповед за определяне на купувач - 06.01.2023 13:30
Протокол - 06.01.2023 13:30
Заповед за откриване - 15.12.2022 13:52
Документация - 15.12.2022 13:52
 
Резултати
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 348162.35 лева без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 348162.35 лева без ДДС.