"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2363
№ търг EТ04395
Първа дата 11.10.2023 12:00
Втора дата 12.10.2023 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 35702.09 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2363
Дървесен вид Смърч
Едра 153.34 куб.м.
Средна 7.02 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 25.38 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 185.74 куб.м.
 
Документация към процедурата
Родопи 2363 Документация.rar - 19.09.2023 14:47
Родопи 2363 Заповед З-22-676.pdf - 19.09.2023 14:47