"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2111
№ търг EТ01511
Първа дата 22.06.2021 09:00
Втора дата 23.06.2021 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 26498.88 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2111
Дървесен вид Бук
Едра 66 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 517 куб.м.
Общо 631.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Документация - 02.06.2021 14:21
Заповед за откриване - 02.06.2021 14:22