"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2216-2Е
№ търг EТ01852
Първа дата 21.12.2021 13:00
Втора дата 22.12.2021 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 46446.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2216-2Е
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра куб.м.
Средна 275 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 285 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 568.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:16
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:08
Договор и приложения - 25.01.2022 08:36
Протокол - 22.12.2021 13:52
Заповед за определяне на купувач - 22.12.2021 13:52
Заповед за откриване - 02.12.2021 11:32
Документация - 02.12.2021 11:32
 
Резултати
На първо място "БУЛ-ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 111934.86 лева без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 111470.40 лева без ДДС.