"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2209-2е
№ търг EТ01841
Първа дата 10.12.2021 16:30
Втора дата 13.12.2021 16:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 15367.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2209-2е
Дървесен вид Бялбор
Едра куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 175 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 183.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 18.01.2022 16:29
Заповед за определяне на купувач - 13.12.2021 13:49
Протокол - 13.12.2021 13:49
Заповед за откриване - 22.11.2021 10:33
Документация - 22.11.2021 10:33
 
Резултати
На първо място "ЛЮБОМИР ПЕТКОВ - НАЙС" ЕООД, с предложена цена в размер на 39032.18 лева без ДДС.
На второ място "СМАРТ ПРОДЪКШЪН" ЕООД, с предложена цена в размер на 38878.51 лева без ДДС.