"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 16-20
№ търг EТ00466
Първа дата 10.12.2019 08:30
Втора дата 11.12.2019 08:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 114885.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 16-20
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 840 куб.м.
Средна 46 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 169 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1055.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 14:07
Документация - 11.11.2019 14:07
Протокол - 10.12.2019 14:51
Заповед за определяне на купувач - 10.12.2019 14:51
Договор и приложения - 31.12.2019 11:38
Уведомление за прекратяване на договор - 26.03.2020 16:16
 
Резултати
На първо място "БАЛДЖИЕВИ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 144755.10 лева без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 144755.10 лева без ДДС.