"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2150
№ търг EТ01526
Първа дата 17.08.2021 11:00
Втора дата 18.08.2021 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 19690.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2150
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 129 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 53 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 192.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Документация - 23.07.2021 14:08
Заповед за откриване - 23.07.2021 14:08
Протокол - 18.08.2021 13:54
Заповед за определяне на купувач - 18.08.2021 13:54
Договор и приложения - 07.09.2021 11:13
 
Резултати
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 38986.20 лева без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 38986.20 лева без ДДС.