"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2417мт-1е
№ търг EТ04996
Първа дата 15.12.2023 13:00
Втора дата 18.12.2023 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 43754.34 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2417мт-1е
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 83.45 куб.м.
Средна 240.91 куб.м.
Дребна 8.81 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 333.17 куб.м.
 
Документация към процедурата
Алабак 2417мт-1е Заповед З-03-903.pdf - 20.11.2023 15:04
Алабак 2417мт-1е Документация.rar - 20.11.2023 15:04