"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 4МФ-20
№ търг EТ00454
Първа дата 05.12.2019 11:00
Втора дата 06.12.2019 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 78090.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 4МФ-20
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 517 куб.м.
Средна 99 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 224 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 844.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 13:48
Документация - 11.11.2019 13:49
Протокол - 05.12.2019 14:08
Заповед за определяне на купувач - 05.12.2019 15:54
Договор и приложения - 23.12.2019 15:57
Допълнитено споразумение - 01.10.2020 14:26
 
Резултати
На първо място ЕТ "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ", с предложена цена в размер на 78090.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 78090.00 лева без ДДС.