"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2353
№ търг EТ03669
Първа дата 20.06.2023 12:00
Втора дата 21.06.2023 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 38592.42 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2353
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 150.43 куб.м.
Средна 42.56 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 38.40 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 231.39 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 31.08.2023 10:09
Допълнитено споразумение - 31.07.2023 14:47
Допълнитено споразумение - 10.07.2023 14:36
Договор и приложения - 30.06.2023 13:46
Заповед - 20.06.2023 15:44
Заповед за определяне на купувач - 20.06.2023 15:42
Протокол - 20.06.2023 15:41
Документация - 30.05.2023 14:06
Заповед за откриване - 30.05.2023 14:06
 
Резултати
На първо място "ВВС" ООД, с предложена цена в размер на 42065.70 лева без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 42065.70 лева без ДДС.