"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2204-2е
№ търг EТ01835
Първа дата 08.12.2021 13:30
Втора дата 09.12.2021 13:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 33921.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2204-2е
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра куб.м.
Средна 429 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
ОЗМ 66 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 515.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Уведомление за прекратяване на договор - 21.07.2023 14:54
Допълнитено споразумение - 28.04.2023 08:14
Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:01
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:00
Договор и приложения - 25.01.2022 08:29
Заповед за определяне на купувач - 09.12.2021 14:09
Протокол - 09.12.2021 14:09
Заповед за откриване - 19.11.2021 15:31
Документация - 19.11.2021 15:31
 
Резултати
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 95996.43 лева без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 95318.01 лева без ДДС.