"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2123
№ търг EТ01523
Първа дата 29.06.2021 10:00
Втора дата 30.06.2021 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 2978.12 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2123
Дървесен вид Трепетлика
Едра 12 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Дърва за огрев 62 куб.м.
Общо 112.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 09.06.2021 14:41
Документация - 09.06.2021 14:41