"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2307
№ търг EТ02701
Първа дата 30.11.2022 11:30
Втора дата 01.12.2022 11:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 82085.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2307
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер
Едра 58 куб.м.
Средна 338 куб.м.
Дребна 30 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 511 куб.м.
Общо 937.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 09.01.2024 09:36
Допълнитено споразумение - 03.11.2023 10:21
Допълнитено споразумение - 24.07.2023 10:50
Допълнитено споразумение - 12.04.2023 09:32
Договор и приложения - 06.01.2023 09:38
Заповед за определяне на купувач - 30.11.2022 15:50
Протокол - 30.11.2022 15:50
Заповед за откриване - 10.11.2022 13:37
Документация - 10.11.2022 13:37
 
Резултати
На първо място ЕТ "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР-ИСМАИЛ ШАКИР", с предложена цена в размер на 83726.70 лева без ДДС.
На второ място "БАЛКАН ЛЕС - 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 82905.85 лева без ДДС.